สมัครสมาชิก ลงชื่อเข้าใช้
สุขาปฏิปทา หน้าแรก

โปรไฟล์ของ aสมอล์ http://webboard.watnapp.com/?451 [บุ๊คมาร์ก] [คัดลอก] [RSS]

บล็อก

สิ่งที่แสนดี :)

ความนิยม 15เข้าชม/อ่าน 605 ครั้ง20-3-2012 17:17

         ฉันเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคที่หลายๆคนรู้จักกันว่า ''โรคพุ่มพวง''  คือ โรคที่คุณพุ่มพวงได้เสียชีวิตไปนั่นเอง  ฉันอายุ 16 ปี ซึ่งในตอนนี้คงเป็นวัยของวัยรุ่นที่สนุกกับชีวิตได้อย่างเต็มที่  ในตอนแรกนั้นฉันรู้สึกท้อใจมากที่ทำไมเราถึงไม่เกิดมาเป็นเหมือนกันคนอื่นๆ หรือเพื่อนหลายๆคนที่เขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

          แต่แล้วฉันก็ได้พบกับพุทธวจน ซึ่งคุณพ่อของฉันท่านได้นำหลักปฏิจจสมุปบาทมาสอนฉัน และฉันรู้สึกสนใจกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาก ซึงก็ทำให้ฉันไม่กังวลกับโรคที่ฉันเป็น ฉันได้ศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ฟังธรรมะของพระอาจารย์คึกฤทธิ์ ที่ท่านได้นำคำสอนที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าโดยตรงมาสอน  ฉันได้สะสมสุตะ และได้นำไปสาธยายให้พระอาจารย์ฟังที่วัด , เจริญอานาปานสติ รู้ลมหายใจเข้าและออก  ฉันเชื่อว่า ถ้าฉันปฏิบัติเจริญมรรค 8 อยู่เช่นนี้ สักวันหนึ่งฉันจะต้องหายจากโรคที่ฉันเป็นอย่างแน่นอน

        หลังจากที่ฉันได้ศึกษา และปฏิบัติตามพุทธวจน ฉันก็ไม่เสียใจอีกต่อไปแล้ว ในบางครั้งอาจเป็นเพราะเหตุปัจจัยที่ทำให้ฉันได้มาพบพุทธวจน  และฉันกลับรู้สึกโชคดีกว่าเพื่อนหลายๆคน ที่ได้มารู้สัจธรรมที่แท้จริง ได้เจอความสุขทีแท้จริง ไม่ใช่กามสุขที่ใครใครต้องการ

          ฉันชอบพระสูตรหนึ่งมาก ♥  คำสอนนี้ทำให้ฉันเข้าใจ และยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็นและพร้อมจะสู้ไปกับกายนี้ .

                                  ภิกษุทั้งหลาย กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย และทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่น

                                 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กรรมเก่าคือกายนี้ อันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น

                                 เป็นสิ่งที่ปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้น เป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้

                                  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในกรณีของกายนั้น อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมทำไว้ในใจโดยแยบคาย

                                  เป็นอย่างดี ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียว ดังนี้ว่า

                                  เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี  เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

                                    เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี   เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป.

                                                                                                                                   สิริยากร :))

                                                                    

 

 


ขอบคุณ

เหลวไหล
10

ดอกไม้ให้เธอ
3

จับมือหน่อย

ทึ่ง

ขอผ่าน

มีผู้แสดงความรู้สึก (13 คน)

ความคิดเห็น ความคิดเห็น (8 ความคิดเห็น)

ตอบกลับ pajee 21-3-2012 22:20
ขอคาราวะและขออนุโมทนาต่ออริยสาวิกาตัวจริงค่ะ
ตอบกลับ ติดตัง 22-3-2012 07:05
    ขอเป็นกำลังใจให้น้องสุขภาพแข็งแรง ทั้งกาย และใจ     นะค่ะ .. อนุโมทนา สาธุ ค่ะ
ตอบกลับ jongkol 27-3-2012 12:30
ฆราวาสชั้นเลิศ
ตอบกลับ มังคุด 27-3-2012 23:44
   เป็นกำลังใจให้
ตอบกลับ Naarinnoi 28-3-2012 10:14
นึกว่าใครที่แท้ก็น้องนิวนี่เอง อนุโมทนาสาธุด้วยนะจ๊ะ  
ตอบกลับ aสมอล์ 28-3-2012 17:09
ขอบคุณมากๆค่ะ พี่น้อย  
ตอบกลับ namo 30-3-2012 15:09
   สวัสดีคะ น้องaสมอล์
พี่ขอเป็นกำลังใจให้ และขอให้น้องน้องaสมอล์ ใด้สำเร็จโสดาบันตามความปรารถนา นะคะธรรม ๕ อย่างอะไรบ้างเล่า ? ๕ อย่างคือ :-

๑) เป็นผู้พิจารณา เห็นความไม่งามในกายอยู่เป็น
ประจำา;
(๒) เป็นผู้ที่มีการกำาหนดหมาย ความเป็นปฏิกูล
ในอาหารอยู่เป็นประจำา;
(๓) เป็นผู้ที่มีการกำาหนดหมาย ความไม่น่ายินดี
ในโลกทั้งปวงอยู่เป็นประจำา;
(๔) เป็นผู้ที่มีการกำาหนดหมาย ความไม่เที่ยงใน
สังขารทั้งปวงอยู่เป็นประจำา;
(๕) มีสติอันตนเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในกาย แล้วเห็น
การเกิดดับ ในภายใน.

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุไข้ผู้มีกำาลังน้อยรูปใด ไม่ละ
จากธรรม ๕ อย่างเหล่านี้, เธอพึงหวังผลอันนี้ได้ คือ
เธอจักทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะ
มิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้วแลอยู่ต่อกาลไม่นานเลย.
ตอบกลับ ดีโด้ 30-1-2013 15:28
ให้กำลังใจครับ ขอให้เจริญในธรรมพระพุทธเจ้า  รูป  เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง. สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา
สิ่งนั้นไม่ใช่ของเรา  ไม่เป็นเรา  ไม่ใช่ตัวตนของเรา
เนต   มม          เนโสหมสฺมิ         น เมโส   อตฺตาติ
ภิกษุทั้งหลาย ! ชนเหล่าใด บริโภคกายคตาสติ
ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมบริโภคอมตะ;
พึ่งธรรม พึ่งตัวเอง   
ความสำเร็จต้องปฏิบัติ

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 24-11-2020 13:20 , Processed in 0.154658 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน