สมัครสมาชิก ลงชื่อเข้าใช้
สุขาปฏิปทา หน้าแรก

โปรไฟล์ของ เนตํมม http://webboard.watnapp.com/?449 [บุ๊คมาร์ก] [คัดลอก] [RSS]

บล็อก

อานาปานสติ (English Version) THE DEVELOPMENT OF MINDFULNESS
13-5-2012 10:40
THE DEVELOPMENT OF MINDFULNESS Kathaṃ bhāvitā ca bhikkhave ānāpānasati And how, bhikkhus, does mindfulness of breathing, developed Kathaṃ bahulīkatā cattāro satipaṭṭhāne paripūrenti And cultivated, fulfil the four fou ...
840 ครั้งที่อ่าน|0 ความคิดเห็น
อานิสงส์ในการฟังธรรมตามกาล ในการสนทนาธรรมตามกาล
13-5-2012 10:24
นันทกสูตร สตฺตก. อํ. 23/289/208 ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อานิสงส์ในการฟังธรรมตามกาล ในการสนทนาธรรมตามกาล ๕ ประการนี้ ๕ ประการเป็นไฉน ดูกร ...
510 ครั้งที่อ่าน|0 ความคิดเห็น
Idappaccayatā and Paṭiccasamuppāda
24-4-2012 10:02
อิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาทสายเกิดสายดับสี่ภาษา Idappaccayatā and Paṭiccasamuppāda THE TWELVE LINKS OF THE CHAIN DEPENDENT O ...
437 ครั้งที่อ่าน|1 ความคิดเห็น ความนิยม 1
บุคคลผู้มีสุตตะมาก มีสุตตะน้อย และการเข้าถึงสุตตะ
21-4-2012 03:42
อัปปสุตสูตร (พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ หน้าที่ ๖-๗ ข้อที่ ๖) ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก ๔ ...
518 ครั้งที่อ่าน|0 ความคิดเห็น
ความประเสริฐของมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีป เทวดาชั้นดาวดึงส์ และมนุษย์ชาวชมพูทวีป
20-4-2012 13:15
ฐานสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ หน้าที่ ๓๑๙ ข้อที่ ๒๒๕ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ชาว อุตรกุรุทวีป ประเสริฐกว่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ และพวกม ...
403 ครั้งที่อ่าน|0 ความคิดเห็น
พุทธวจนเรื่อง การแตกสลายของโลก (พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ ข้อที่ ๖๓)
13-4-2012 12:57
สุริยสูตร สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ อัมพปาลีวัน ใกล้พระนครเวสาลี ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดู ...
494 ครั้งที่อ่าน|0 ความคิดเห็น
พุทธวจนตรัสสอนแก่ชาวกาลามะ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิ
11-4-2012 10:45
เกสปุตต สูตร ๖๖. สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เสด็จถึงนิคมของพวก กาลาม ...
298 ครั้งที่อ่าน|1 ความคิดเห็น ความนิยม 1
พุทธวจนเรื่อง การเกิดขึ้นของโลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และมนุษย์ (ปา. ที. 11/65-75
2-3-2012 10:59
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยบางครั้งบางคราว โดยล่วง ระยะกาลยืดยาวช้านานที่โลกนี้จะพินาศ เมื่อโลกกำลังพินาศอยู่ โดยม ...
3075 ครั้งที่อ่าน|2 ความคิดเห็น ความนิยม 2
โทษแห่งศีลวิบัติ ๕ ประการ และ อานิสงส์แห่งศีลสมบัติ ๕ ประการ
23-2-2012 12:52
โทษแห่งศีลวิบัติ ๕ ประการ ดูกรคหบดีทั้งหลาย โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลมี ๕ ประการ เหล่านี้ ๕ ประการเป็นไฉน ดูกรคหบดีทั้งหลาย คนทุศีล ...
296 ครั้งที่อ่าน|1 ความคิดเห็น ความนิยม 1
๔. มโนทุจริตสูตร
18-2-2012 16:04
๔. มโนทุจริตสูตร ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะมโนทุจริต ๕ ประการนี้ ๕ ประการเป็นไฉน คือ แม้ตนเองย่อมติเตียนตนได้ ๑ วิญญูชนพิจารณาแล้วย่อมติเตียน ๑ กิติ ...
327 ครั้งที่อ่าน|2 ความคิดเห็น ความนิยม 1

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 23-2-2020 01:55 , Processed in 0.177446 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน