กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก

   อานาปานสติ (English Version) THE DEVELOPMENT OF MINDFULNESS
   เนตํมม 13-5-2012 10:40
   THE DEVELOPMENT OF MINDFULNESS Kathaṃ bhāvitā ca bhikkhave ānāpānasati And how, bhikkhus, does mindfulness of breathing, developed Kathaṃ bahulīkatā cattāro satipaṭṭhāne paripūrenti And cultivated, fulfil the four fou ...
   842 ครั้งที่อ่าน|0 ความคิดเห็น
   อานิสงส์ในการฟังธรรมตามกาล ในการสนทนาธรรมตามกาล
   เนตํมม 13-5-2012 10:24
   นันทกสูตร สตฺตก. อํ. 23/289/208 ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อานิสงส์ในการฟังธรรมตามกาล ในการสนทนาธรรมตามกาล ๕ ประการนี้ ๕ ประการเป็นไฉน ดูกร ...
   513 ครั้งที่อ่าน|0 ความคิดเห็น
   Idappaccayatā and Paṭiccasamuppāda
   เนตํมม 24-4-2012 10:02
   อิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาทสายเกิดสายดับสี่ภาษา Idappaccayatā and Paṭiccasamuppāda THE TWELVE LINKS OF THE CHAIN DEPENDENT O ...
   441 ครั้งที่อ่าน|1 ความคิดเห็น ความนิยม 1
   บุคคลผู้มีสุตตะมาก มีสุตตะน้อย และการเข้าถึงสุตตะ
   เนตํมม 21-4-2012 03:42
   อัปปสุตสูตร (พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ หน้าที่ ๖-๗ ข้อที่ ๖) ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก ๔ ...
   522 ครั้งที่อ่าน|0 ความคิดเห็น
   ความประเสริฐของมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีป เทวดาชั้นดาวดึงส์ และมนุษย์ชาวชมพูทวีป
   เนตํมม 20-4-2012 13:15
   ฐานสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ หน้าที่ ๓๑๙ ข้อที่ ๒๒๕ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ชาว อุตรกุรุทวีป ประเสริฐกว่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ และพวกม ...
   406 ครั้งที่อ่าน|0 ความคิดเห็น
   พุทธวจนเรื่อง การแตกสลายของโลก (พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ ข้อที่ ๖๓)
   เนตํมม 13-4-2012 12:57
   สุริยสูตร สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ อัมพปาลีวัน ใกล้พระนครเวสาลี ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดู ...
   502 ครั้งที่อ่าน|0 ความคิดเห็น
   พุทธวจนตรัสสอนแก่ชาวกาลามะ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิ
   เนตํมม 11-4-2012 10:45
   เกสปุตต สูตร ๖๖. สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เสด็จถึงนิคมของพวก กาลาม ...
   298 ครั้งที่อ่าน|1 ความคิดเห็น ความนิยม 1
   พุทธวจนเรื่อง การเกิดขึ้นของโลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และมนุษย์ (ปา. ที. 11/65-75
   เนตํมม 2-3-2012 10:59
   ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยบางครั้งบางคราว โดยล่วง ระยะกาลยืดยาวช้านานที่โลกนี้จะพินาศ เมื่อโลกกำลังพินาศอยู่ โดยม ...
   3128 ครั้งที่อ่าน|2 ความคิดเห็น ความนิยม 2
   โทษแห่งศีลวิบัติ ๕ ประการ และ อานิสงส์แห่งศีลสมบัติ ๕ ประการ
   เนตํมม 23-2-2012 12:52
   โทษแห่งศีลวิบัติ ๕ ประการ ดูกรคหบดีทั้งหลาย โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลมี ๕ ประการ เหล่านี้ ๕ ประการเป็นไฉน ดูกรคหบดีทั้งหลาย คนทุศีล ...
   298 ครั้งที่อ่าน|1 ความคิดเห็น ความนิยม 1
   ๔. มโนทุจริตสูตร
   เนตํมม 18-2-2012 16:04
   ๔. มโนทุจริตสูตร ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะมโนทุจริต ๕ ประการนี้ ๕ ประการเป็นไฉน คือ แม้ตนเองย่อมติเตียนตนได้ ๑ วิญญูชนพิจารณาแล้วย่อมติเตียน ๑ กิติ ...
   329 ครั้งที่อ่าน|2 ความคิดเห็น ความนิยม 1

   Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

   GMT+7, 7-4-2020 09:45 , Processed in 0.191078 second(s), 11 queries .

   Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

   © 2001-2012 Comsenz Inc.

   ขึ้นไปด้านบน