สมัครสมาชิก ลงชื่อเข้าใช้
สุขาปฏิปทา หน้าแรก

โปรไฟล์ของ แป๋ว http://webboard.watnapp.com/?4 [บุ๊คมาร์ก] [คัดลอก] [RSS]

บล็อก

อริยบุโอสถ
16-9-2011 17:16
อริยบุโอสถ
ดูกรนางวิสาขา พระอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า พระอรหันต์ทั้งหลาย ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑะ วางศาตราแล้ว ...
350 ครั้งที่อ่าน|0 ความคิดเห็น
อานิสงส์ อริยอุโบสถ
16-9-2011 16:43
อานิสงส์ อริยอุโบสถ
อริยอุโบสถมีผลมากเพียงไร มีอานิสงส์มากเพียงไร มีความรุ่งเรืองมากเพียงไร มีความแผ่ไพศาลมากเพียงไร ดูกรนางวิสา ...
331 ครั้งที่อ่าน|0 ความคิดเห็น
ผู้ฉลาดใน ฐานะ - อฐานะ
15-9-2011 13:05
ผู้ฉลาดใน ฐานะ - อฐานะ
อา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็จะควรเรียกว่า ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะและอฐานะ ด้วยเหตุเท่าไร ฯ พ. ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี ...
352 ครั้งที่อ่าน|1 ความคิดเห็น ความนิยม 2
ผู้ฉลาดใน ปฏิจจสมุปบาท
15-9-2011 12:40
ผู้ฉลาดใน ปฏิจจสมุปบาท
อา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็จะควรเรียกว่า ภิกษุผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ด้วยเหตุเท่าไร ฯ พ. ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู ...
536 ครั้งที่อ่าน|0 ความคิดเห็น
ผู้ฉลาดใน อายตนะ
15-9-2011 12:36
ผู้ฉลาดใน อายตนะ
อา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็จะควรเรียกว่า ภิกษุผู้ฉลาด ในอายตนะ ด้วยเหตุเท่าไร ฯ พ. ดูกรอานนท์ อายตนะทั้งภายใน และภายนอกนี้ มีอย่างล ...
337 ครั้งที่อ่าน|0 ความคิดเห็น
ธาตุ
15-9-2011 12:31
ธาตุ
ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถ บิณฑิกเศรษฐี เข ...
342 ครั้งที่อ่าน|0 ความคิดเห็น
ขอบพระคุณพระอาจารย์คึกฤทธิ์ ...
15-9-2011 11:26
ขอบพระคุณพระอาจารย์คึกฤทธิ์ ...
ขอกราบขอบพระคุณ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ที่ขยันถ่ายทอดบอกสอน แก่เรา-ผู้มีธุลีในดวงตามาก และแก่ชาวพุทธ ผู้ใฝ่ศึกษาทั้งหลาย... - ให้ ...
446 ครั้งที่อ่าน|0 ความคิดเห็น
ธรรม ๙ อย่างที่แทงตลอดได้ยาก
15-9-2011 09:46
ธรรม ๙ อย่างที่แทงตลอดได้ยาก
ธรรม ๙ อย่างที่แทงตลอดได้ยากเป็นไฉน ? ได้แก่ความต่างกัน ๙ คือ ความต่างแห่ง ผัสสะ ย่อมบังเกิด เพราะอาศัยความต่างแห่ง ธาตุ . ความต่างแห่ง เ ...
482 ครั้งที่อ่าน|5 ความคิดเห็น ความนิยม 10

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 7-8-2020 16:10 , Processed in 0.086987 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน