กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
123
กลับไป ตั้งกระทู้ใหม่
เจ้าของ: รตนะ

การใช้คำว่า สงฆ์ พระสงฆ์ ภิกษุ ภิกษุสงฆ์

[คัดลอกลิงก์]

1

กระทู้

4

เพื่อน

489

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
312
ความดี
54
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
29-11-2016
โพสต์เมื่อ 7-11-2011 19:36:22 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ได้แล้ว ก๊าบ คำตอบแล้ว ครับ
จากการค้นคว้าข้อมูล แล้สสรุป พบว่า...
มีคำที่แตกต่างกันอยู่แค่ 3 คำ คือ


ภิกษุ
สงฆ์
และ ภิกษุสงฆ์


ส่วนคำที่ มีคำว่าพระนำหน้า เติมมาตามสมัยของภาษา


ต่อมามาดู ความหมาย ของ ทั้ง 3 คำ
ภิกษุ คือ คำที่มาจาก คำบาลี คือ ภิกฺขุ ซึ่ง ในคำภีร์ชั้นหลัง ปรากฏ คำว่า ภิกฺษุ ด้วย
ซึ่ง ในภาษาไทย รับคำว่า ภิกษุ มาจาก คำภีร์ชั้นหลังนี้


โดย อักษรแล้ว ภิกฺขุ นั้น แปล ได้ คำเดียวว่า ผู้ขอ
ซึ่ง มีนัย ได้ 2 ความหมาย คือ ขออาหาร หรือ ขอบวช(บรรพชา)
อรรถกถา ชั้นหลัง มีการให้ความหมายไป แตกต่างกัน เช่นแปลว่าผู้เห็นภัย ฯลฯ
แต่ ทั้งนี้ไม่ใช่ความหมาย ดังเดิม


สรุป ภิกฺขุ นั้น เป็นคำเรียกนักบวช ชนิดหนึ่ง ซึ่ง มีลักษณะ ตรงตาม คติ ความเชื่อแต่เดิม ของพรามหม์มาก่อน คือ
เป็นผู้ออกจากเรือน และ เที่ยวจาริกขออาหาร
ซึ่ง นักบวช ประเภท นี้ มีมาก่อน พระพุทธเจ้า แผ่ขยายพระศาสนา
ดังที่ได้ พบว่า เรียก ปัจวัคคีย์ ว่า ภิกษุ อยู่ก่อนแล้ว
แนะนำอ่าน
ธาตุวิภังคสูตร   มูลปริยายสูตร มหานิทานสูตร มหาตัณหาสังขยาสูต

1

กระทู้

4

เพื่อน

489

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
312
ความดี
54
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
29-11-2016
โพสต์เมื่อ 7-11-2011 19:41:05 |ดูโพสต์ทั้งหมด
สงฆ์ มาจาก คำบาลี สงฺฆ
คำนี้ ใช้โดย ความหมาย มี 2 สมัยแห่งการใช้ คือ
สมัย แรกแต่เดิม เผยแพร่ พระศานา ยังมีผู้ออกบวช ตามพระศาดาไม่มาก
สงฆ์ ในที่นี้เรียก ผู้ที่บรรลุธรรมได้ตามพระศาดา แล้ว
เช่น เรียก ว่า โกณทัณยะ(เขียนไม่ถูก)  ว่า ได้เป็น สงฆ์แล้ว


แต่นัย สมัยต่อมา คำว่า สงฆ์ หมายถึง
กลุ่ม พุทธจักร หรือ กลุ่ม ของ นักบวชในพุทธจักร ซึ่งรวมทั้ง องค์พระศาสดา ด้วย
เพราะ พบว่า มีการ เรียก ว่า สงฆ์ทั้ง 2 ฝ่าย คือ ภิกษุสงฆ์ และ ภิกษุณีสงฆ์


สรุป คือ สงฆ์ ใช้เรียก การรวมกลุ่ม ทางการปกครอง ของ พุทธจักร ซึ่ง
รวบ สงฆ์ ทั้ง 2 ฝ่ายเข้าไว้ด้วยกันแล้ว
และ ยัง ใช้เพื่อ แสดง ส่วนหนึ่ง ของ สรณะที่พึงยึดถือ
หรือ เป้าหมายสูงสุดแห่งการออกบวช คือ การได้เป็น สงฆ์ นับเรียงตัวได้ 8 บุรุษ
แนะนำอ่าน
ธาตุวิภังคสูตร   มูลปริยายสูตร มหานิทานสูตร มหาตัณหาสังขยาสูต

1

กระทู้

4

เพื่อน

489

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
312
ความดี
54
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
29-11-2016
โพสต์เมื่อ 7-11-2011 19:45:37 |ดูโพสต์ทั้งหมด
สุดท้าย ก๊าบ


ภิกษุสงฆ์ ตามที่เสนอ ตั้งแต่ ต้น
ภิกษุสงฆ์ (ภิกฺขุสงฺฆ) คือ การกล่าวถึง
นักบวชประเภท หนึ่งซึ่งเป็น ส่วนหนึ่ง ของ สงฆ์ ซึ่งเป็น ฝ่ายชาย
ลืมบอกไป ตาม อักษรแล้ว สงฆ์มีความหมายตามเดิมแค่ แปล ว่าหมู่ หรือ ฝูงชน


เท่านี้ น่าจะพอเข้าใจ นะครับ ว่า


ภิกฺขุ คือ นักบวช ประเภทหนึ่ง ซึ่งตอนหลัง โดย ยึดคำมาใช้โดน พุทธศาสนา
สงฆ์ คือ กลุ่ม ของนักบวช ในพุทธจักร ภายใต้การปกครอง ของ ศาสดา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
        ภิกษุสงฆ์ และ ภิกษุณีสงฆ์
         และ มีความหมาย จำเพราะไป ทางการปฏิบัติ อีกว่า
         สงฆ์ที่แท้จริง ที่ควรนับเข้าหมู่ ว่าเป็น สงฆ์ คือ  อริยบุคคล นั้นเอง


จบการรายงานเพียงเท่านี้
แนะนำอ่าน
ธาตุวิภังคสูตร   มูลปริยายสูตร มหานิทานสูตร มหาตัณหาสังขยาสูต

8

กระทู้

20

เพื่อน

1244

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
929
ความดี
26
ชื่อเสียง
5
ล่าสุด
20-4-2017
โพสต์เมื่อ 7-11-2011 20:00:12 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ต้นฉบับโพสต์โดย อสฺมิฐา เมื่อ 2011-11-7 19:45
สุดท้าย ก๊าบ

ก็อนุโมทนานะ

ติดอยู่หลายคำ สงสัย ว่า เป็นพุทธววจน หรือเปล่า อย่าง พุทธจักร เพราะไม่คุ้น ยังไงให้ความกระจ่างด้วย

คำว่า โกณทัญญะ เขียนแบบนี้ แล้วไปเจอพระสูตรไหนที่มีบอกว่า พระโกณทัญญะ ได้เป็นสงฆ์แล้ว เพราะไม่คุ้น แจ้งที่มาด้วยก็ดี

ไม่แน่ใจว่า คำว่า ภิกฺขเว จะใช้กับภิกษุณีด้วยหรือเปล่า ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยได้ไหม
ซึ่งจะเกี่ยวโยงกับ ภิกขุสงฺฆํ ว่า จะสามารถใช้กับภิกษุณีได้หรือเปล่า

และลองค้นเพิ่มเติมหน่อยว่า ตัวภิกษุณีสงฆ์ บาลีใช้อย่างไร
คำว่าสงฆ์ เฉยๆ สามารถใช้แทนคณะของภิกษุณีได้ไหม
นตฺถิ  นุ  โข  ตํ  กิญฺจิ  โลกสฺมึ  ยมหํ  อุปาทิยมาโน  นวชฺชวา  อสฺสํ
ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดๆ เลย ที่เมื่อเรายึดถืออยู่ เราจักเป็นผู้หาโทษมิได้

1

กระทู้

4

เพื่อน

489

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
312
ความดี
54
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
29-11-2016
โพสต์เมื่อ 7-11-2011 20:26:54 |ดูโพสต์ทั้งหมด
เอา อันนี้ไปก่อน
ภิกษุณีสงฆ์ บาลีใช้ ภิกฺขุนีสงฺฆ


แนะนำอ่าน
ธาตุวิภังคสูตร   มูลปริยายสูตร มหานิทานสูตร มหาตัณหาสังขยาสูต

1

กระทู้

4

เพื่อน

489

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
312
ความดี
54
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
29-11-2016
โพสต์เมื่อ 7-11-2011 20:31:56 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ปล. หาให้ ตายก็ไม่เจอก๊าบ เพราะ สรุป เป็นภาษาคน
จะพูดให้ เข้าใจได้ไง ว่า สงฆ์ ใช้ ในรูป แบบการปกครอง
เลย ยืมคำนี้ มาใช้เฉยๆ

แนะนำอ่าน
ธาตุวิภังคสูตร   มูลปริยายสูตร มหานิทานสูตร มหาตัณหาสังขยาสูต
123
กลับไป ตั้งกระทู้ใหม่
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 9-8-2020 04:07 , Processed in 0.047148 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน