กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 3125|ตอบกลับ: 8

อยากให้อัดเสียงสวดสวดสาธายายพระสูตร ของวัดนาป่าพง

[คัดลอกลิงก์]

5

กระทู้

0

เพื่อน

77

เครดิต

สมาชิกระดับ 2

Rank: 2

บล็อก
0
สตางค์
51
ความดี
10
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
6-10-2014
โพสต์เมื่อ 20-6-2012 22:13:08 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Boom เมื่อ 4-9-2012 03:55


ผมว่ามีประโยชน์มากนะครับ เพราะพระและผู้คนทั้งหลายจะได้รู้ว่า บทสวดแบบไหนถูก
บทสวดแบบไหนที่ควรสวด ช่วยทำด้วยนะครับ
ผมจะอาสานำไปเผยแพร่ด้วยครับ

8

กระทู้

20

เพื่อน

1244

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
929
ความดี
26
ชื่อเสียง
5
ล่าสุด
20-4-2017
โพสต์เมื่อ 26-6-2012 23:16:33 |ดูโพสต์ทั้งหมด
คงจะลำบากแล้ว เพราะที่วัดนาป่าพงไม่มีการทำวัตรสวดมนต์เช้าหรือเย็น
นตฺถิ  นุ  โข  ตํ  กิญฺจิ  โลกสฺมึ  ยมหํ  อุปาทิยมาโน  นวชฺชวา  อสฺสํ
ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดๆ เลย ที่เมื่อเรายึดถืออยู่ เราจักเป็นผู้หาโทษมิได้

5

กระทู้

0

เพื่อน

77

เครดิต

สมาชิกระดับ 2

Rank: 2

บล็อก
0
สตางค์
51
ความดี
10
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
6-10-2014
โพสต์เมื่อ 29-6-2012 14:49:31 |ดูโพสต์ทั้งหมด
พนาย ตอบกลับเมื่อ 26-6-2012 23:16
คงจะลำบากแล้ว เพราะที่วัดนาป่าพงไม่มีการทำวัตรสวดม ...

จริงหรอครับ
ผมเห็นที่พระท่านสวด สวดบทอะไรหรอครับ เห็นไพเราะ ได้ใจความธรรมะดีครับ

44

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5918
ความดี
3579
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
4-4-2020
โพสต์เมื่อ 29-6-2012 22:29:00 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คมสัน เมื่อ 29-6-2012 22:35

น่าจะเป็นบทสวดอนุโมทนานะครับ

พระอาจารย์เคยบอกกล่าวว่าการสวดสาธายายพระสูตรของพระพุทธเจ้าที่ควรเน้นมี

กฏอิทัปปัจจยตา เธอจงรับเอา เธอจงเล่าเรียน เธอจงทรงไว้ ธรรมปริยายนี้ ประกอบด้วยประโยชน์ เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์
ปฏิจจสมุปบาท ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต
อานาปานสติสมาธิ วิหารธรรมที่พระองค์ทรงอยู่มากที่สุด ธรรมเป็นเครื่องให้ถึงวิมุติ ลัด สั้น ตรง
การละนินทิ ธรรมที่ใช้ได้ทั้งสังขตธรรมและอสังขตธรรม
และอื่นๆอีกมากมายเท่าที่จะทรงจำได้

แต่การสาธยายธรรมในครั้งพุทธกาลเคยมีพราหมณ์มาถามพระศาสดาว่า
อะไรเป็นเหตุปัจจัย ให้ธรรมที่สาธยายของบุคคล
ถึงแม้กระทำการสาธยายไว้นาน ก็ไม่แจ่มแจ้งในบางคราว
ไม่ต้องกล่าวถึงธรรมที่มิได้กระทำการสาธยาย

พระองค์ตรัสตอบว่าเพราะเขาเหล่านั้นมีจิต
อันมีธรรมเป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยว,กางกั้น,ตรึงตรา เป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิต
ได้แก่นิวรณ์ ๕ อันทำปัญญาให้ทุรพล
ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งความบังเกิดขึ้นแล้วแห่งนิวรณ์นั้น
กางกั้นปัญญา ทำให้อินทรีย์ ๕ หลับไป เพราะความตื่นของนิวรณ์ ๕

ดังนั้นหากใครประสงค์จะสาธยายธรรมของพระพุทธเจ้า
จึงควรตั้งจิตให้ปราศจากธรรม ๕ ประการ คือ นิวรณ์ ๕ นี้เสียก่อน
เพราะเมื่อจิตน้อมไปใน...

พระสูตรพุทธวจน มีความเข้าใจ
ปราโมทย์ย่อมเกิด เกิดปิติ
กายและจิตสงบรำงับ
เกิดสุข
จิตย่อมตั้งมั่น
ได้ด้วยอาการอย่างนี้

5

กระทู้

0

เพื่อน

77

เครดิต

สมาชิกระดับ 2

Rank: 2

บล็อก
0
สตางค์
51
ความดี
10
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
6-10-2014
โพสต์เมื่อ 4-9-2012 03:53:17 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ที่ผมหมายถึง ก็คือการสวดสาธายายพระสูตรของพระพุทธเจ้า นั้นแหละครับ
เมื่อพระทั้งหลายท่านสวดสาธายายพระสูตร ผมก็อยากให้ทีมงาน บันทึกเสียงไว้ด้วยนะครับ
จะได้เอาไปเผยแผ่กันต่อไป ช่วยทำด้วยนะครับทีมงาน

44

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5918
ความดี
3579
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
4-4-2020
โพสต์เมื่อ 4-9-2012 21:30:55 |ดูโพสต์ทั้งหมด
พระอาจารย์เคยกล่าวว่าไม่มีการสวดวัดเช้าและเย็นที่วัดนาป่าพง หรือมีการประชุมสงฆ์ก็สวดแต่เพียงปาฏิโมกข์
พระสูตรต่างๆพระอาจารย์กล่าวว่าให้สวดกันเองได้เลย เป็นภาษาบาลีนั่นก็อ่านธรรมดา ไม่ต้องลากเสียงยาวเหมือนพระทั่วไปสวด จะเป็นการกำหนัดเสียงตัวเองและให้ผู้อื่นกำหนัด สมาธิย่อมไม่ตั้งมั่น อ่านธรรมดาๆนั่นเองครับ พระอาจารย์จึงไม่เล็งเห็นว่าจะต้องมาให้พระสวดให้ฟัง เราอ่านเองอัดเสียงไว้ฟังเองก็ได้ ส่วนที่สวดช่วงเช้าๆนั้น เป็นการกล่าวอนุโมทนาญาติโยมที่มาร่วมทำบุญ เป็นบทสวดอนุโมทนาบุญตามพุทธวจน นะครับ เท่าที่ผมได้ฟังมาพระอาจารย์กล่าวไว้แบบนี้นะครับ

5

กระทู้

0

เพื่อน

77

เครดิต

สมาชิกระดับ 2

Rank: 2

บล็อก
0
สตางค์
51
ความดี
10
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
6-10-2014
โพสต์เมื่อ 4-9-2012 22:23:20 |ดูโพสต์ทั้งหมด
คมสัน ตอบกลับเมื่อ 4-9-2012 21:30
พระอาจารย์เคยกล่าวว่าไม่มีการสวดวัดเช้าและเย็นที่ว ...

อ๋อ เข้าใจแล้วครับ
อนุโมทนาบุญครับ

6

กระทู้

4

เพื่อน

479

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
314
ความดี
84
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
1-3-2019
โพสต์เมื่อ 13-9-2012 09:40:57 |ดูโพสต์ทั้งหมด
อนุโมทนาครับ

33

กระทู้

3

เพื่อน

1144

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
630
ความดี
274
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
27-6-2017
โพสต์เมื่อ 6-11-2012 14:05:26 |ดูโพสต์ทั้งหมด
อ่านกระทู้แล้วคิดเหมือนกันเลยคืออย่าได้มาฟังเหมือนกัน

พออ่านมาเจอคำตอบของคุณคมสัน หายอยากเลยครับ

สรุปสวดเองนะดีที่สุด จบเลยงานนี้ 55+

ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 9-4-2020 23:49 , Processed in 0.073940 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน