กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 293|ตอบกลับ: 3

นมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์ จริงหรือไม่ ?

[คัดลอกลิงก์]

2

กระทู้

0

เพื่อน

70

เครดิต

สมาชิกระดับ 2

Rank: 2

บล็อก
0
สตางค์
51
ความดี
9
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
14-5-2019
โพสต์เมื่อ 11-5-2019 07:33:19 |ดูโพสต์ทั้งหมด
การที่กล่าวกันว่า จาริกแสวงบุญ ไปนมัสการสังเวชนียสถาน ๔
เมือตายจากโลกนี้ไป จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ เป็น
พุทธวจน หรือไม่ครับ ?   มีพระสูตรยืนยันไหมครับ ?

104

กระทู้

6

เพื่อน

5414

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3861
ความดี
827
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
22-5-2020
โพสต์เมื่อ 13-5-2019 13:57:38 |ดูโพสต์ทั้งหมด
พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๐

[๑๓๑] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อก่อน พวกภิกษุผู้อยู่จำพรรษาใน    ทิศทั้งหลายย่อม
มาเพื่อเฝ้าพระตถาคต พวกข้าพระองค์ย่อมได้เห็น ได้เข้าไปนั่ง     ใกล้ภิกษุเหล่านั้นผู้ให้เจริญใจ
ก็โดยกาลล่วงไปแห่งพระผู้มีพระภาค พวกข้าพระองค์จักไม่ได้เห็น ไม่ได้เข้าไปนั่งใกล้ พวกภิกษุ
ผู้ให้เจริญใจ ฯ
      ดูกรอานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งเหล่านี้ เป็นที่ควรเห็นของ  กุลบุตรผู้มีศรัทธา
สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง เป็นไฉน คือ
      ๑. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตาม   ระลึกว่า พระตถาคตประสูติในที่นี้ ฯ
      ๒. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตาม   ระลึกว่า พระ
ตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ ฯ
      ๓. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตาม   ระลึกว่า พระ
ตถาคตทรงยังอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปในที่นี้ ฯ
      ๔. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตาม   ระลึกว่า พระ
ตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในที่นี้   
สังเวชนียสถาน ๔ แห่งนี้แลเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ฯ
      ดูกรอานนท์ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา จักมาด้วยความเชื่อว่า    พระตถาคต
ประสูติในที่นี้ก็ดี พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้   ก็ดี พระตถาคตทรงยัง
อนุตรธรรมจักรให้เป็นไปในที่นี้ก็ดี พระตถาคตเสด็จ    ปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
ในที่นี้ก็ดี ก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง เที่ยว       จาริกไปยังเจดีย์ มีจิตเลื่อมใสแล้ว จักทำกาละลง ชน
เหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้า   แต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ฯ

2

กระทู้

0

เพื่อน

70

เครดิต

สมาชิกระดับ 2

Rank: 2

บล็อก
0
สตางค์
51
ความดี
9
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
14-5-2019
โพสต์เมื่อ 13-5-2019 18:26:00 |ดูโพสต์ทั้งหมด
กราบขอบพระคุณ คุณอัครา มากครับ
ที่เมตตายกพระสูตร ให้รายละเอียด
เพื่อศีกษาต่อไปครับ... สาธุ  _/\_

48

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5936
ความดี
3587
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
16-5-2020
โพสต์เมื่อ 25-8-2019 11:14:36 |ดูโพสต์ทั้งหมด
เมื่อก่อนตายไป มีใจฝังลงไปในสิ่งนั้นอยู่ อันเป็นส่วนแห่งบุญ เป็นที่ไหลออกแห่งกุศล เมื่อจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้แล้ว สุคติย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้

ปัญหาคือจิตที่ไม่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดี ย่อมท่องเที่ยวไปด้วยอำนาจของตัณหา การตรึกตรอง ดำริถึง ฝังลงไปในเรื่องใดมากๆ จิตย่อมน้อมไปสู่เรื่องนั้นๆ ดังนั้น จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้ด้วยอาการอย่างนี้ครับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 25-5-2020 14:37 , Processed in 0.091601 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน