กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 465|ตอบกลับ: 3

จิตเปลี่ยนเเปลงได้เร็วขนาดไหน

[คัดลอกลิงก์]

104

กระทู้

6

เพื่อน

5416

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3863
ความดี
827
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
22-5-2020
โพสต์เมื่อ 12-12-2018 22:43:31 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของจิต (จิตดวงเก่าดับ แล้วเปลี่ยนให้ จิตดวงใหม่เกิด) ยังไม่นับความเร็วในการเกิดจิต

ขอแสดงความเห็น

1. 20/ [๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่เปลี่ยนแปลง
ได้เร็ว เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลายจิตเปลี่ยนแปลงได้เร็วเท่าใดนั้น แม้จะอุปมาก็กระทำได้
มิใช่ง่าย ฯ
--------------------
พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงพยากรณ์ ความเร็วในการเปลี่ยนเเปลงของจิต

2. 4หน้า10 ท้าวสหัมบดีพรหมได้หายไปในพรหมโลกมาปรากฏ ณ เบื้องพระพักตร์
ของพระผู้มีพระภาคดุจบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่คู้หรือคู้แขนที่เหยียดฉะนั้น
-------------------
เวลาที่ใช้ในการเหยียดเเขน หรือ คู้แขน ของบุรุษผู้มีกำลัง ไม่น่าเกิน 2 วินาที

3. 20 หน้า 216-217
พ. ดูกรอานนท์ พระตถาคตในโลกนี้ พึงแผ่รัศมีไปทั่วโลกธาตุอย่างใหญ่ประมาณ
แสนโกฏิจักรวาล เมื่อใดหมู่สัตว์พึงจำแสงสว่างนั้นได้เมื่อนั้นพระตถาคตพึงเปล่งพระสุรเสียงให้สัตว์เหล่านั้นได้ยินพระตถาคตพึงทำให้โลกธาตุอย่างใหญ่ประมาณแสนโกฏิจักรวาลให้รู้แจ้งได้ด้วยพระสุรเสียงหรือพึงทำให้รู้แจ้งได้เท่าที่พระองค์ทรงมุ่งหมาย ด้วยอาการเช่นนี้แล ฯ
-------------------
ระยะทางแสนโกฏิจักรวาล แสงน่าจะใช้เวลาในการเดินทางหลายปีแสง แต่ พระพุทธเจ้าจะทรงเปล่งเสียงให้ปลายทาง คือสัตว์ที่อยู่ในแสนโกฏิจักรวาลได้ยินน่าจะทันที
4. https://guru.sanook.com/7519/   คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่ เช่น คลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟ ปัจจุบันมีการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในหลายๆด้านเช่นการติดต่อสื่อสาร (มือถือ โทรทัศน์ วิทยุ เรดาร์ ใยแก้วนำแสง) ทางการแพทย์(รังสีเอกซ์) การทำอาหาร (คลื่นไมโครเวฟ) การควบคุมรีโมท (รังสีอินฟราเรด)
      คุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือเป็นคลื่นที่เกิดจากคลื่นไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กตั้งฉากกันและเคลื่อนที่ไปยังทิศทางเดียวกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถเดินทางได้ด้วยความเร็ว 299,792,458เมตร/วินาที หรือเทียบเท่ากับความเร็วแสง
---------------------
คลื่นวิทยุที่นาซ่าใช้สื่อสารกับยานที่ดาวอังคาร มีความเร็วเทียบเท่าความเร็วแสง

                              
ระยะห่างระหว่างโลกกับดาวอังคาร ประมาณ  0.5AU =75ล้านกิโลเมตร
หมายเหตุ : * 1 หน่วยดาราศาสตร์ (1 AU) เท่ากับระยะทางเฉลี่ยระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์มีค่าประมาณ 149.6 ล้านกิโลเมตร (ระยะห่างจากโลกกับดาวอังคารเป็นค่าผันเเปร)
แสงเดินทางจากโลกไปดาวอังคารใช้เวลาประมาณ 75,000,000 / 300,000 = 250 วินาที  = 4.17 นาที
---------------------
แค่ระยะทางจากโลก ไปดาวอังคาร แสงยังใช้เวลาถึงประมาณ 4.17 นาที

6.ความเร็วในการเกิดจิตใหม่ ยิ่งเร็วกว่าการเปลี่ยนของจิต (ทันที)

สรุป
1.ความเร็วในการเปลี่ยนเเปลงของจิต เร็วกว่าความเร็วแสง นับประมาณไม่ได้ (พระพุทธเจ้ายังไม่พยากรณ์)

หากมีความเห็นผิด เข้าใจผิดอย่างไร โปรดชี้แนะ ขอบคุณครับ
17

กระทู้

0

เพื่อน

1655

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
1297
ความดี
187
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
23-5-2020
โพสต์เมื่อ 13-12-2018 08:47:54 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย zmata เมื่อ 17-12-2018 08:42

จิตเปลี่ยนเร็วเท่าการตัดต่อภาพยนตร์ ?
สมมติกองถ่ายภาพยนตร์มีกล้อง 2 ตัว กล่องตัวหนึ่งถ่ายภาพใบหน้าพระเอก กล้องอีกหนึ่งตัวถ่ายใบหน้านางเอก กำลังคุยโทรศัพท์กัน การตัดต่อภาพพระเอกกับนางเอกคุยโทรศัพท์กัน ช่างตัดต่อภาพใช้วิธีสับเปลี่ยนภาพจากกล้องทั้งสองตัวสับไปสับมา ไม่ใช้กล้องหนึ่งตัวถ่ายภาพพระเอกพูดหนึ่งประโยคและย้ายกล้องตัวเดิมไปถ่ายภาพนางเอกพูดตอบโต้อีกหนึ่งประโยคครับ

เครื่องยนต์ดับ หมายถึง เครื่องยนต์ไม่ทำงานแต่เครื่องยนต์ยังมีอยู่ไม่ได้ถูกแยกชิ้นส่วน
จิตวิญญาณดับ หมายถึง จิตวิญญาณไม่ทำงานไม่แสดงอาการของจิต ไม่ใช่จิตสูญสลายไป ? หรือจิตวิญญาณเดิมสูญสลายไป แล้วโคลนนิ่งหรือสำเนาเป็นจิตวิญญาณดวงใหม่ที่เหมือนดวงเดิม ทำให้จิตวิญญาณพระโสดาบันแต่ละภพชาตินับเป็นจิตวิญญาณพระโสดาบันดวงเดิม ?

17

กระทู้

0

เพื่อน

1655

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
1297
ความดี
187
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
23-5-2020
โพสต์เมื่อ 18-11-2019 11:31:59 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย zmata เมื่อ 25-11-2019 15:33

จิตของเรา จิตของผู้อื่น จิตถูกฝึกควบคุมได้ จิตหลุดพ้นคือเราหลุดพ้น?

[๕๑] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล
พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากว่าภิกษุไม่เป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นไซร้
เมื่อเป็นเช่นนั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาว่า เราทั้งหลายจักเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตน

ที่มา http://www.84000.org/tipitaka/read/v.php?B=24&A=2222&Z=2272

[๑๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว
ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ปลงภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนแล้วโดยลำดับ
สิ้นสัญโญชน์ในภพแล้ว พ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ชอบ จึงนับว่ามีธรรมอันสมควร
จะพยากรณ์ได้ดังนี้ว่า ดูกรท่านผู้มีอายุ ข้าพเจ้าครองปฐวีธาตุโดยความเป็นอนัตตา
มิใช่ครองอัตตาอาศัยปฐวีธาตุเลย จึงทราบชัดว่า จิตของเราหลุดพ้นแล้ว
เพราะสิ้นสำรอก ดับ สละ และสลัดคืนซึ่งอุปาทานขันธ์ที่ยึดมั่นอาศัยปฐวีธาตุ และ
อนุสัยคือความตั้งใจและความปักใจมั่นอาศัยปฐวีธาตุได้ ข้าพเจ้าครองอาโปธาตุ
โดยความเป็นอนัตตา ... เพราะสิ้น สำรอก ดับ สละ และสลัดคืนซึ่งอุปาทานขันธ์
ที่ยึดมั่นอาศัยเตโชธาตุ และอนุสัยคือความตั้งใจและความปักใจมั่นอาศัยเตโชธาตุ
ได้ ข้าพเจ้าครองวาโยธาตุโดยความเป็นอนัตตา ... เพราะสิ้น สำรอก ดับ สละ
และสลัดคืนซึ่งอุปาทานขันธ์ที่ยึดมั่นอาศัยวาโยธาตุ และอนุสัยคือความตั้งใจและ
ความปักใจมั่นอาศัยวาโยธาตุได้ ข้าพเจ้าครองอากาสธาตุโดยความเป็นอนัตตา...
เพราะสิ้น สำรอก ดับ สละ และสลัดคืนซึ่งอุปาทานขันธ์ที่ยึดมั่นอาศัยอากาสธาตุ
และอนุสัยคือความตั้งใจและความปักใจมั่นอาศัยอากาสธาตุได้ ข้าพเจ้าครอง
วิญญาณธาตุโดยความเป็นอนัตตา มิใช่ครองอัตตาอาศัยวิญญาณธาตุเลย จึงทราบ
ชัดว่า จิตของเราหลุดพ้นแล้ว เพราะสิ้น สำรอก ดับ สละ และสลัดคืนซึ่ง
อุปาทานขันธ์ที่ยึดมั่นอาศัยวิญญาณธาตุ และอนุสัยคือความตั้งใจและความปักใจ
มั่นอาศัยวิญญาณธาตุได้ ดูกรท่านผู้มีอายุ จิตของข้าพเจ้าผู้รู้อยู่ เห็นอยู่อย่างนี้แล
จึงได้หลุดพ้นจากอาสวะ ไม่ยึดมั่นในธาตุ ๖ นี้

ที่มา http://84000.org/tipitaka/pitaka ... 5&w=%CD%B9%D1%B5%B5

[๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง
ที่ไม่ฝึกแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่ เหมือนจิต
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไม่ฝึกแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่ ฯ

ที่มา http://www.84000.org/tipitaka/read/v.php?B=20&A=128&Z=160

17

กระทู้

0

เพื่อน

1655

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
1297
ความดี
187
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
23-5-2020
โพสต์เมื่อ 25-11-2019 15:33:47 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย zmata เมื่อ 25-11-2019 15:35


[๗๕] ดูกรสุนักขัตตะ ข้อที่ปุริสบุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผู้น้อมใจไปในนิพพานโดยชอบ นั่นเป็นฐานะที่มีได้แล
ปุริสบุคคลผู้น้อมใจไปในนิพพานโดยชอบ ถนัดแต่เรื่องที่เหมาะแก่นิพพานโดยชอบเท่านั้น
ย่อมตรึก ย่อมตรองธรรมอันควรแก่นิพพานโดยชอบ คบแต่คนเช่นเดียวกัน
และถึงความใฝ่ใจกับคนเช่นนั้น แต่เมื่อมีใครพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ
ย่อมไม่สนใจฟัง ไม่เงี่ยโสตสดับ ไม่ตั้งจิตรับรู้ ไม่คบคนชนิดนั้นและไม่ถึงความใฝ่ใจกับคนชนิดนั้น
เปรียบเหมือนตาลยอดด้วนไม่อาจงอกงามได้อีก ฉันใด
ดูกรสุนักขัตตะ ฉันนั้นเหมือนกันแล เมื่อความเกี่ยวข้องในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ
อันปุริสบุคคลผู้น้อมใจไปในนิพพานโดยชอบตัดขาดแล้ว ถอนรากขึ้นแล้ว
ไม่มีเหตุตั้งอยู่ได้ดังต้นตาล ถึงความเป็นไปไม่ได้แล้ว มีความไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดา
บุคคลที่เป็นอย่างนี้นั้น พึงทราบเถิดว่าเป็นปุริสบุคคลผู้น้อมใจไปในนิพพานโดยชอบ
พรากแล้วจากความเกี่ยวข้องในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ฯ

ที่มา http://www.84000.org/tipitaka/pi ... reak=0&mode=bracket


ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 27-5-2020 19:44 , Processed in 0.089989 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน