กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 17|ตอบกลับ: 0

ทุกขเวทนาเจืออามิส / feeling of pain with baits

[คัดลอกลิงก์]

2538

กระทู้

11

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
10659
ความดี
4823
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
15-12-2018
โพสต์เมื่อ 28-11-2018 04:41:22 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kp1032 เมื่อ 28-11-2018 04:49

ทุกขเวทนาเจืออามิส / feeling of pain with baits

ความต่างกันแห่งเวทนาเป็นไฉน?
ทุกขเวทนาที่เจือด้วยอามิสมีอยู่ เป็นอีกอย่างหนึ่ง นี้เรียกว่าความต่างกันแห่งเวทนา
เธอทั้งหลายพึงทราบเวทนา เหตุเกิดแห่งเวทนา ความต่างแห่งเวทนา วิบากแห่งเวทนา ความดับแห่งเวทนา และปฏิปทาที่ให้ถึงความดับเวทนา
ผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งเวทนาทั้งหลาย … ความดับแห่งเวทนาเพราะผัสสะดับ
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการนี้แล คือสัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิ เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งเวทนา

感觉的多样性是什么?
有与世界诱饵有关的痛苦感。 这被称为感觉的多样性。
感觉应该是已知的。 感觉起作用的原因......感觉的多样性......感觉的结果......感觉的停止......应该知道停止感觉的实践路径。
联系是感觉发挥作用的原因。 ......从停止接触是停止感觉; 正是这种高尚的八重道路 - 正确的观点,正确的决心,正确的言论,正确的行动,正确的生活,正确的努力,正确的正念,正确的集中 - 是导致感情停止的方式。

What is the diversity in feeling?
There is the feeling of pain connected with the baits of the world. This is called the diversity in feeling.
Feeling should be known. The cause by which feeling comes into play... The diversity in feeling... The result of feeling... The cessation of feeling... The path of practice for the cessation of feeling should be known.
Contact is the cause by which feeling comes into play. … From the cessation of contact is the cessation of feeling; and just this noble eightfold path — right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration — is the way leading to the cessation of feeling.

กตมา  จ  เวทนานํ  เวมตฺตตา  
อตฺถิ   สามิสา  ทุกฺขา  เวทนา  อยํ  วุจฺจติ  เวทนานํ   เวมตฺตตา   
เวทนา   เวทิตพฺพา   เวทนานํ   นิทานสมฺภโว  เวทิตพฺโพ  เวทนานํ   เวมตฺตตา  เวทิตพฺพา  เวทนานํ   วิปาโก  เวทิตพฺโพ  เวทนานิโรโธ เวทิตพฺโพ     เวทนานิโรธคามินีปฏิปทา    เวทิตพฺพาติ   
ผสฺโส  เวทนานํ   นิทานสมฺภโว  …  ผสฺสนิโรธา   เวทนานิโรโธ   
อยเมว    อริโย    อฏฺฐงฺคิโก    มคฺโค  เวทนานิโรธคามินีปฏิปทา  เสยฺยถีทํ  สมฺมาทิฏฺฐิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ

Katamā ca vedanānaṃ vemattatā:
atthi sāmisā dukkhā vedanā, ayaṃ vuccati vedanānaṃ vemattatā
Vedanā veditabbā, vedanāna nidānasambhavoveditabbo, vedanāna vemattatā veditabbā,vedanāna vipāko viditebbo, vedanā nirodho veditabbo, vedanānirodhagāminī paṭipadā veditabbā"ti
Phasso vedanānaṃ nidānasambhavo. … Phassanirodhā vedanānirodho.  
Ayameva ariyo aṭṭhaṅgikomaggo vedanā nirodhagāminī paṭipadā. Seyyathīdaṃ: sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo sammāvācā sammākammanto sammā ājīvo sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi

ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 15-12-2018 06:26 , Processed in 0.056155 second(s), 6 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน