กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 16|ตอบกลับ: 0

กามในโผฏฐัพพะ / Sensual in tactile sensations

[คัดลอกลิงก์]

2538

กระทู้

11

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
10659
ความดี
4823
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
15-12-2018
โพสต์เมื่อ 25-11-2018 06:34:38 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kp1032 เมื่อ 25-11-2018 06:42

กามในโผฏฐัพพะ / Sensual in tactile sensations

ความต่างกันแห่งกามเป็นไฉน?
กามในโผฏฐัพพะเป็นอีกอย่างหนึ่ง นี้เรียกว่าความต่างกันแห่งกาม
เธอทั้งหลายพึงทราบกาม เหตุเกิดแห่งกาม ความต่างแห่งกาม วิบากแห่งกาม ความดับแห่งกาม และปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกาม
ผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกามทั้งหลาย … ความดับแห่งกามเพราะผัสสะดับ
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการนี้แล คือสัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิ เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกาม

性感的多样性是什么?
关于触觉的感性是另一种感觉。 这被称为淫荡的多样性。
“'淫荡应该是众所周知的。淫荡发挥作用的原因......淫荡的多样性......淫荡的结果......淫荡的停止......停止淫荡的实践之路应该是知“。 因此有人说过。
接触是性感发挥作用的原因  从停止接触是停止淫荡
正是这种高尚的八重道路- 正确的观点,正确的决心,正确的言论,正确的行动,正确的生活,正确的努力,正确的正念,正确的集中 - 是导致淫荡停止的方式。

"What is the diversity in sensuality?
Sensuality with regard to tactile sensations is another. This is called the diversity in sensuality.
Sensuality should be known. The cause by which sensuality comes into play... The diversity in sensuality... The result of sensuality... The cessation of sensuality... The path of practice for the cessation of sensuality should be known.
Contact is the cause by which sensuality comes into play. … From the cessation of contact is the cessation of sensuality; and just this noble eightfold path — right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration — is the way leading to the cessation of sensuality.

กตมา  จ  กามานํ  เวมตฺตตา  
อญฺโญ   กาโม   โผฏฺฐพฺเพสุ  อยํ  วุจฺจติ   กามานํ  เวมตฺตตา  ฯ  
กามา   เวทิตพฺพา   กามานํ   นิทานสมฺภโว  เวทิตพฺโพ  กามานํ   เวมตฺตตา  เวทิตพฺพา  กามานํ   วิปาโก  เวทิตพฺโพ กามนิโรโธ  เวทิตพฺโพ     กามนิโรธคามินีปฏิปทา     เวทิตพฺพาติ     
ผสฺโส   กามานํ   นิทานสมฺภโว   ผสฺสนิโรธา   กามนิโรโธ   
อยเมว  อริโย  อฏฺฐงฺคิโก  มคฺโค  กามนิโรธคามินีปฏิปทา  เสยฺยถีทํ    สมฺมาทิฏฺฐิ    สมฺมาสงฺกปฺโป   สมฺมาวาจา   สมฺมากมฺมนฺโต  สมฺมาอาชีโว     สมฺมาวายาโม     สมฺมาสติ     สมฺมาสมาธิ   

Katamā ca kāmānaṃ vemattatā:
añño kāmo phoṭṭhabbesu. Ayaṃ vuccati kāmānaṃ vemattatā.
Kāmā veditabbā, kāmānaṃ nidānasambhavo veditabbo, kāmānaṃ vemattatā veditabbā, kāmānaṃ vipāko veditabbo, kāmanirodho veditabbo, kāmanirodhagāmiṇī paṭipadā veditabbāti
phasso kāmānaṃ nidānasambhavo. phassa nirodhā kāmanirodho.  
Ayameva ariyo āṭṭhaṅgiko maggo kāmanirodhagāminī paṭipadā. Seyyathīdaṃ: sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo sammāvācā sammākammanto sammā ājīvo sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhiขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 15-12-2018 06:25 , Processed in 0.071710 second(s), 6 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน