กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 1311|ตอบกลับ: 5

ถามเกื่ยวกับภาษาบาลี

[คัดลอกลิงก์]

1

กระทู้

0

เพื่อน

35

เครดิต

สมาชิกระดับ 1

Rank: 1

บล็อก
0
สตางค์
33
ความดี
0
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
20-4-2012
โพสต์เมื่อ 9-4-2012 19:20:44 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ณัชพงศ์ เมื่อ 9-4-2012 19:20

อยากทราบว่าภาษาบาลีมีที่มาอย่างไร เหตุใดพระไตรปิฎกจึงใช้ภาษาบาลี

13

กระทู้

7

เพื่อน

910

เครดิต

สมาชิกระดับ 4

Rank: 4

บล็อก
0
สตางค์
661
ความดี
17
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
10-5-2013
โพสต์เมื่อ 10-4-2012 19:54:08 จากโทรศัพท์มือถือ |ดูโพสต์ทั้งหมด
พระอาจารย์คึกฤทธื๋ ตอบคำถามนี้แก่คณะข้าราชการสำนักนายกฯที่วัดนาป่าพง 23 มีนาคม 54 ดูใด้ในสื่อ vdo และในยูทูปครับ.

1

กระทู้

0

เพื่อน

35

เครดิต

สมาชิกระดับ 1

Rank: 1

บล็อก
0
สตางค์
33
ความดี
0
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
20-4-2012
โพสต์เมื่อ 16-4-2012 15:13:31 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบพระคุณมากครับที่ช่วยแนะนำ ผมได้เข้าไปฟังแล้วครับ และได้เคยฟัง พจ. ตอบหลายครั้งแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าอยู่ใน vdo วันที่เท่าไหร่ หากผมจะขอสรูป ผิดถูกอย่างไรกรุณาช่วยชี้แนะด้วย
                    ในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าใช้ภาษาแคว้นมคธ เรืยกว่าภาษา มาคธี บอกสอนสาวก ซึ่งภาษามาคธีนี้มีรากฐานมาจากภาษาปรากฤตซึ่งมีภาษาย่อยอยู่หกภาษาที่ใช้กันอยู่ในสมัยนั้น และก็มีภาษาสันสกฤตอีกหนึ่งภาษา ต่อมาในพุทธศตวรรธที่ 3 ประมาณสองร้อยปีกว่าๆ หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระเจ้าอโศกมหาราชได้ให้มีการสังคายนาและบันทึกคำสอนเป็นภาษาปรากฤต(น่าจะเป็นภาษาย่อยมาคธี)ใช้อักษรพราหมี (ซึ่งก่อนหน้านี้คำสอนต่างๆได้ใช้การทรงจำบอกสอนต่อๆกันมา) และได้ส่งสมณทูตไปเผยแพร่ทั่วโลก  นักปราชญ์ทางภาษาและนักการศาสนาให้ความเห็นว่าภาษามาคธีก็คือภาษาบาลี   บางตำราบอกว่าพุทธศาสนาได้มาเจริญแพร่หลายที่ประเทศศรีลังกาภาษามาคธีได้ถูกนักปราชญ์แก้ไขดัดแปลงรูปแบบไวยากรณ์ให้กระทัดรัดยิ่งขึ้นจึงมีชื่อใหม่ว่าปาลี คำว่าบาลีมาจากปาลี

13

กระทู้

7

เพื่อน

910

เครดิต

สมาชิกระดับ 4

Rank: 4

บล็อก
0
สตางค์
661
ความดี
17
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
10-5-2013
โพสต์เมื่อ 17-4-2012 19:36:07 จากโทรศัพท์มือถือ |ดูโพสต์ทั้งหมด
พระไตรปิฏกบาลีสยามรัฐ(ภาษาไทย)เล่มที่7 พระวินัยปิฏเล่มที่7 หน้าที่45.
[180] สมัยนั้น ภิกษุสองรูปเป็นพี่น้องกันชื่อเมฎฐะและโกกุฏฐะเป็นชาติพวกพราหมณ์ พูดจาอ่อนหวาน เสียงไพเราะ
เธอสองรูปนันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคม นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า บัดนี้
ภิกษุทั้งหลาย ต่างชื่อ ต่างโคตร ต่างชาติ ต่างสกุลกันเข้ามาบวช พวกเธอจะทำพระพุทธวจนให้ผิดเพี้ยนจาก ภาษาเดิม
มิฉะนั้น ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอยกพระพุทธวจนขึ้นโดยภาษาสันสกฤต  พระพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า
ดูกรโมฆะบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่า มิฉะนั้น ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอยกพระพุทธวจน
ขึ้นโดยภาษาสันสกฤต ดังนี้เล่า ดูกรโมฆะบุรุษทั้งหลาย การกระทำของพวกเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไม่เลื่อมใส...ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงยกพุทธวจนขึึ้นโดยภาษาสันสกฤต
รูปใดยกขึ้น ต้องอาบัติทุกกฎ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตให้เล่าเรียนพุทธวจนตาม ภาษาเดิมฯ

13

กระทู้

7

เพื่อน

910

เครดิต

สมาชิกระดับ 4

Rank: 4

บล็อก
0
สตางค์
661
ความดี
17
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
10-5-2013
โพสต์เมื่อ 17-4-2012 20:28:07 จากโทรศัพท์มือถือ |ดูโพสต์ทั้งหมด
พระไตรปิฏกบาลีสยามรัฐ(ภาษาไทย)เล่มที่13 สุตตันตฯเล่มที่ 5 หน้าที่ 389
[569] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อีกประการหนึ่ง แม้พระผู้มีพระภาคก็เป็นกษัตริย์ แม้หม่อมฉันก็เป็นกษัตริย์
แม้พระผู้มีพระภาคก็เป็นชาวโกศล แม้หม่อมฉ้นก็เป็นชาวโกศล แม้พระผู้มีพระภาคก็มีพระชนมายุ ๘๐ ปี แม้หม่อมฉันก็มีอายุ ๘๐ ปี.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุนี้แล หม่อมฉันจึงได้ทำความเครพนบนอบเป็นอย่างยิ่งในพระผู้มีพระภาค และแสดงอาการเป็นฉันทมิตร
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าเช่นนั้น หม่อมฉันขอทูลลาไป ณ บัดนี้ หม่อมฉันมีกิจมาก มีกรณียะมาก.
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด. ลำดับนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จลุกจากที่ประทับ
ทรงถวายอภิวาท พระผู้มีพระภาค ทรงกระทำประทักษินแล้วเสด็จหลีกไป.
[570] ครั้งนั้นแลเมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จไปแล้วไม่นาน พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจ้าปเสนทิโกศลพระองค์นี้ตรัส ธรรมเจดีย์ คือวาจาเครพธรรม ทรงลุกจากที่ประทับน่ังแล้วเสด็จหลีกไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอจงเรียนจำธรรมเจดีย์นี้ไว้ จงทรงจำธรรมเจดีย์นี้ไว้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเจดีย์ประกอบด้วยประโยชน์
เป็นอาทิพรหมจรรย์.พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นพากันชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค ฉะนี้แล.
*ดูพระสูตรเต็มในหน้าที่โพสมานี้*

13

กระทู้

7

เพื่อน

910

เครดิต

สมาชิกระดับ 4

Rank: 4

บล็อก
0
สตางค์
661
ความดี
17
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
10-5-2013
โพสต์เมื่อ 17-4-2012 20:54:47 จากโทรศัพท์มือถือ |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย bird เมื่อ 17-4-2012 23:01

*เพิ่มเติม พระสูตรสองพระสูตรนี้พระอาจารย์คึกฤทธิ์ ท่านได้นำมาตอบคำถามเรื่องภาษาบาลีแก่ผู้ถามอยูู่ว่า พระตถาคตให้ใช้ภาษาเดิม
และน่าจะเป็นภาษามคธตามที่พระเจ้าปเสนทิโกศลกล่าวพระตถาคตเป็นชาวโกศลฯ แต่ท่านพระอาจารย์ก็ไม่เคยให้ความเห็นมากไปกว่านี้
เรื่องที่คุณณัชพงศ์กล่าวมาผู้รู้หลายท่านก็ให้ความเห็นกันไปหลากหลายแต่ก็หาหลักฐานที่ชัดเจนมายีนยันไม่ได้.
(พึงใช้หลักกาลามสูตรและสจฺจานุรกฺขนาในการพิจารณา)*
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 18-2-2020 00:04 , Processed in 0.106452 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน