กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 3968|ตอบกลับ: 3

การใช้งาน E-tipitaka บนระบบปฏิบัติการ Android

[คัดลอกลิงก์]

24

กระทู้

6

เพื่อน

437

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

บล็อก
0
สตางค์
367
ความดี
3
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
17-11-2018
โพสต์เมื่อ 6-4-2012 18:47:13 |ดูโพสต์ทั้งหมด

การใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android

1.หน้าจอหลักของโปรแกรม ประกอบด้วย


หมายเลข 1 ปุ่มแสดงเมนู เมื่อแตะปุ่มนี้จะปรากฏแถบเมนูสีขาว ซึ่งแถบเครื่องมือจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้าจอที่แสดงผลอยู่ขณะนั้น

หมายเลข 2 ปุ่มสัญลักษณ์รูปบ้าน เมื่อแตะปุ่มนี้จะกลับสู่หน้าแรกของจอแสดงผลของเครื่องโทรศัพท์

หมายเลข 3 ปุ่มย้อนกลับ เมื่อแตะปุ่มนี้ จอแแสดงข้อมูลจะย้อนกลับไปยังหน้าก่อนหน้า

หมายเลข 4 ปุ่มเกี่ยวกับโปรแกรม เมื่อแตะปุ่มนี้จะปรากฎข้อมูล ความเป็นมาเกี่ยวกับโปรแกรมค้นหาและเทียบเคียงพุทธวจนในพระไตรปิฎก

หมายเลข 5 ปุ่มขอบเขตของโปรแกรมค้นหาและเทียบเคียงพุทธวจนในพระไตรปิฎก

หมายเลข 6 บอกชื่อโปรแกรม พระไตรปิฎกเล่มที่ ภาษาที่เลือกอ่าน

หมายเลข 7 หมวดของพระไตรปิฎกที่ต้องการเลือก ซึ่งเลือกโดยการเลื่อนไปมาให้หมวดที่เลือกอยู่ตรงกลางจอ

หมายเลข 8 ปุ่มแสดงเล่มที่ เมื่อเลือกหมวดเสร็จแล้ว ก็เลือกเล่มที่จะอ่านในพระไตรปิฎกหมวดนั้น โดยการเลื่อนไปมาเพื่อเลือกเลขที่เลือกให้เป็นสีเขียว

หมายเลข 9 ปุ่มเลือกภาษาไทย

หมายเลข 10 ปุ่มเลือกภาษบาลี

หมายเลข 11 ปุ่มอ่าน เมื่อเลือกภาษาแล้วแตะปุ่มอ่าน ก็จะปรากฎหน้าจอดังรูปด้านล่าง ซึ่งประกอบไปด้วยปุ่มต่างๆ ดังนี้


ตัวอักษร A ปุ่มเลือกหน้าที่ต้องการอ่าน

ตัวอักษร B ปุ่มแสดงเลขที่หน้าที่กำลังเปิดอยู่

ตัวอักษร C ปุ่มแสดงข้อทั้งหมดในหน้าที่กำลังเปิดอยู่

ตัวอักษร D ปุ่มย่อขยายตัวอักษรหน้าจอ

ตัวอักษร E ปุ่มเลื่อกดูหน้า ก่อนหน้าและหน้าถัดไป

นอกจากนี้ยังมีแถบเครื่องมือในหน้าจออ่านที่ซ่อนอยู่อีก การแตะปุ่มหมายเลข 1 จะทำให้เมนูปรากฎ ดังรูปด้านล่าง แต่ละปุ่มมีหน้าที่ ดังนี้ตัวอักษร ก ปุ่มอ่านหน้าที่ เมื่อแตะปุ่มนี้จะปรากฎหน้าจอให้เลือกหน้าที่ต้องการอ่านในหมวดนั้น แตะที่ช่องดังรูป

(จอจะปรากฎแป้นพิมพ์) ให้กรอกเลขหน้าที่จะอ่าน


ตัวอักษร ข ปุ่มอ่านข้อที่ เมื่อแตะปุ่มนี้จะปรากฎหน้าจอให้เลือกข้อที่ต้องการอ่านในหมวดนั้น ให้กรอกตัวเลขที่จะอ่าน

เช่นเดียวกับปุ่มอ่านหน้าที่

ตัวอักษร ค ปุ่มเทียบเคียง เมื่อแตะปุ่มนี้จะปรากฎข้อพระสูตรในหน้าที่กำลังเปิดอยู่ให้เลือกเพื่อเทียบเคียงภาษาระหว่าง

ภาษาไทยกับภาษาบาลี

ตัวอักษร ง ปุ่มเปลี่ยนภาษา แตะที่ปุ่มนี้จะสลับระหว่างภาษาไทยกับภาษาบาลีในหน้าล่าสุดที่เปิดอ่าน

ตัวอักษร จ ปุ่มจดจำ เมื่อแตะปุ่มนี้จะปรากฎข้อในหน้าที่กำลังเปิดอยู่ให้เลือกบันทึก หลังจากนั้นจะปรากฎช่อง

แตะที่ช่องจะมีแป้นพิมพ์ปรากฎ ให้บันทึกข้อความลงไป แล้วแตะปุ่มบันทึก


หมายเลข 12ปุ่มดูรายการจดจำ คือ ปุ่มที่เรียกดูรายการที่ได้จดบันทึกไว้แล้ว ซึ่งจะแยกข้อมูลตามลักษณะภาษา สามารถแตะเลือก

ภาษาด้านบนแล้วสามารถแตะที่ข้อนั้นเพื่ออ่านอีกครั้งหมายเลข 13 ปุ่มข้อมูลส่วนตัว เมื่อแตะปุ่มจะปรากฎหน้าจอข้อมูลส่วนตัว สามารถนำเข้าหรือส่งออกข้อมูล

รายการบันทึกและประวัติการค้นหาไว้ใน SD การ์ดได้หมายเลข 14 ปุ่มค้นหา เมื่อแตะปุ่มนี้จะแสดงหน้าจอค้นหา ซึ่งมีวิธีการใช้งานดังนี้

พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหาลงไปในช่องและเลือกภาษาที่ต้องการค้นหา แล้วแตะปุ่มค้นหาก็จะปรากฎหน้าจอให้เลือกหมวดพระไตรปิฎก
ที่ต้องการค้น แตะปุ่มหมวดที่ต้องการค้นให้เป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวแล้วแตะปุ่มตกลง ก็จะปรากฎหน้าจอข้อมูลทั้งหมดที่มีคำที่ค้นหา
(อธิบายเกี่ยวกับหน้าจอแสดงผลการค้นหาเพิ่มเติมด้านล่าง)
นอกจากนี้หน้าจอจะแสดงประวัติการค้นหาที่เคยค้นหาทั้งหมดด้วย ซึ่งสามารถเรียงลำดับประวัติการค้นหาโดยการแตะปุ่มหมายเลข 1เมื่อแตะปุ่มรายการประวัติค้นหาค้างไว้ จะปรากฎข้อความบอกจำนวนครั้งการเรียกดู และปุ่มลบข้อความนั้น


หน้าจอแสดงข้อมูลค้นหา จอจะปรากฎ หมวดของไตรปิฎกให้เลือก จะบอกจำนวนหน้าและจำนวนพระสูตรที่ปรากฎในเรื่องที่ค้นหา
สามารถแตะปุ่มเลือกข้อที่ต้องการศึกษาเพื่ออ่าน แต่หากแตะปุ่มค้างไว้ก็จะปรากฎข้อความขวามือดังรูปข้างบน ประกอบไปด้วยปุ่มดังนี้
- ยังไม่ได้อ่าน คือ ให้เครื่องจำไว้ว่าพระสูตรข้อนี้ยังไม่ได้อ่าน
- ยังไม่ได้อ่านทั้งหมด คือ ให้เครื่องจำไว้ว่าพระสูตรทั้งหมดในหน้านี้ยังไม่ได้อ่าน
- จดจำ คือ เป็นการบันทึกพระสูตรข้อนี้ไว้ เมื่อแตะปุ่มนี้จะปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อความเพื่อจำลงไป
- ลบรายการจดจำ คือ ลบรายการที่จดบันทึกไว้
- ติดดาว คือ การทำเครื่องหมายสัญลักษณ์รูปดาวหลังพระสูตรข้อนั้น เพื่อง่ายต่อการเรียกอ่าน
เมื่อแตะปุ่มเมนูหมายเลข 1 จะปรากฎเมนูแถบสีขาว โดยมีเครื่องมือดังนี้
- ปุ่มขยายและย่อข้อความ
- ปุ่มไปที่ตำแหน่ง คือ เมื่อแตะปุ่มนี้จะปรากฎหน้าจอให้ไปที่ผลลัพธ์ ตำแหน่งที่ต้องการอ่านจึงกรอกหมายเลขตำแหน่งที่ต้องการอ่านลงไป
โปรแกรมจะค้นหาตำแหน่งภายในหน้าที่กำลังเปิดอยู่
- ปุ่มดูรายการจดจำ คือ ปุ่มที่เรียกดูรายการที่ได้บันทึกไว้แล้ว

ที่มา: http://etipitaka.com/howto/android

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา  พวกเธอจงยังความไม่ประมาท ให้ถึงพร้อมเถิด”

0

กระทู้

0

เพื่อน

32

เครดิต

สมาชิกระดับ 1

Rank: 1

บล็อก
0
สตางค์
20
ความดี
6
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
21-4-2013
โพสต์เมื่อ 19-4-2013 13:48:11 |ดูโพสต์ทั้งหมด

8

กระทู้

0

เพื่อน

621

เครดิต

แบนห้ามเข้า

บล็อก
0
สตางค์
344
ความดี
141
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
6-7-2016
โพสต์เมื่อ 7-5-2014 21:12:26 |ดูโพสต์ทั้งหมด
หมายเหตุ: ผู้โพสต์ถูกแบนหรือถูกลบ โพสต์นี้ถูกปิดโดยอัตโนมัติ

2

กระทู้

0

เพื่อน

275

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
43
ความดี
116
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
23-7-2015
โพสต์เมื่อ 5-7-2015 10:26:41 |ดูโพสต์ทั้งหมด
น่าจะมีช่องให้เขียนถามความหมายของคำ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 9-3-2021 04:24 , Processed in 0.095915 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน