กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 630|ตอบกลับ: 2

อาหารเฉพาะเปรต

[คัดลอกลิงก์]

17

กระทู้

0

เพื่อน

1640

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
1288
ความดี
184
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
30-1-2020
โพสต์เมื่อ 20-11-2017 12:30:53 |ดูโพสต์ทั้งหมด
มนุษย์ในพระสูตรนี้ให้ทานเป็นอาหารชนิดอะไร ? ซึ่งเปรตเท่านั้นบริโภคทานนั้นได้
แต่สัตว์นรก ดิรัจฉาน มนุษย์ เทวดาบริโภคอาหารนั้นไม่ได้ โดยทั่วไปอาหารที่มนุษย์ผลิตก็ให้ทานแก่ดิรัจฉานกินได้ด้วย

(ขออภัยหากไม่ใช่คำถามที่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่าย คลายกำหนด ดับไม่เหลือ เพื่อนิพพาน)

ที่มา http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=24&A=6420&Z=6522

[๑๖๖] ครั้งนั้นแล ชาณุสโสณีพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ
ได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว
จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ท่านโคดมผู้เจริญ
พวกข้าพเจ้าได้นามว่าเป็นพราหมณ์ ย่อมให้ทาน ย่อมทำความเชื่อว่า ทานนี้ต้อง
สำเร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้ว ขอญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วจงบริโภค
ทานนี้ ท่านโคดมผู้เจริญ ทานนั้นย่อมสำเร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วหรือ
ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นย่อมได้บริโภคทานนั้นหรือ พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ดูกรพราหมณ์ ทานนั้นย่อมสำเร็จในฐานะแล ย่อมไม่สำเร็จในอฐานะ ฯ
   ดูกรพราหมณ์ บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม
พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ มีความอยากได้ของผู้อื่น
มีจิตปองร้าย มีความเห็นผิด บุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรก
เขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในนรกนั้น ย่อมตั้งอยู่ในนรกนั้น ด้วยอาหารของสัตว์นรก
ดูกรพราหมณ์ ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้ แล เป็นอฐานะ ฯ
   ดูกรพราหมณ์ บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ฯลฯ บุคคลนั้นเมื่อตายไป
ย่อมเข้าถึงกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานนั้น ย่อมตั้งอยู่ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานนั้น
ด้วยอาหารของสัตว์ผู้เกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน
ดูกรพราหมณ์ แม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แล ก็เป็นอฐานะ ฯ
   ดูกรพราหมณ์ บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ ฯลฯ
บุคคลนั้นเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกมนุษย์
เขาย่อมเลี้ยงอัตภาพในมนุษย์โลกนั้น ย่อมตั้งอยู่ในมนุษย์นั้นด้วยอาหารของมนุษย์
ดูกรพราหมณ์ แม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่ นี้แล ก็เป็นอฐานะ ฯ
   ดูกรพราหมณ์ บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ฯลฯ บุคคลนั้นเมื่อตายไป
ย่อมเข้าถึงเปรตวิสัย เขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเปรตวิสัยนั้น
ด้วยอาหารของสัตว์ผู้เกิดในเปรตวิสัย หรือว่ามิตร อำมาตย์หรือญาติสาโลหิตของเขา
ย่อมเพิ่มให้ซึ่งปัตติทานมัยจากมนุษย์โลกนี้ เขาเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเปรตวิสัยนั้น
ย่อมตั้งอยู่ในเปรตวิสัยนั้น ด้วยปัตติทานมัยนั้น ดูกรพราหมณ์
ฐานะอันเป็นที่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แล เป็นฐานะ ฯ

66

กระทู้

0

เพื่อน

1583

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
844
ความดี
401
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-10-2018
โพสต์เมื่อ 20-11-2017 19:21:02 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pungkung เมื่อ 20-11-2017 20:00

ในบาลี มองผ่านไม่พบ ปัตติทานมัย
พบ อนุปฺปเวจฺฉนฺติ
ความเห็นจากการวิเคราะห์
1.เปรตจะบริโภคเองไม่ได้ต้องมีผู้ให้ แสดงว่า เกี่ยวโยงกับเจตนา ผู้ให้ซึ่งเป็นนามธรรม และจะมีประเด็นต่อเนื่องว่าเจตนาให้เปรตทั่วๆไปมิใช่ญาติได้หรือไม่
2.ถ้ามองการแปลมีการเติม(อาจจะ/เดาบาลี) คำว่า ปัตติทานมัย เขาแปลกันว่าบุญสำเร็จด้วยการให้ ไม่รู้สำเร็จกับผู้ให้หรือผู้ถูกให้ ที่แน่ๆผู้ให้ย่อมได้ถ้ามีผู้รับ
3.ในพระสตรก็ไม่มีบทว่าเปรตอรุโมทนา เห็นว่า น่าจะเป็นการให้ผ่านเจตนา ส่วนไปแบบไหนไม่อาจรู้ได้
4.ตอนท้ายน่าสังเกต่ว่าพระองค์สอนให้ทานแก่สมณะพราหม เพื่อผู้ให้ได้ผลโดยตรง ที่ให้ผลแน่นอน และเหมือนไม่ได้อนุโมทนาหรือส่งเสริมให้ทานแก่เปรตแต่ก็ไม่ได้ห้าม ในสูตรอื่นก็ให้ทำทักขิณา เมื่อบิดามารดาต่ยไป แต่ผมก็ยังไม่เคยพบว่าท่านตรัสอานิสงค์ของทักขิณาไว้ว่าอย่างไร แต่ทักขิณาทำได้กับสงฆ์ ผู้ให้ก็ได้ผลนับประมาณมิได้ แต่ไม่รู้ว่ามีผลกับผู้ล่วงละบอย่างไร ถ้าผู้ล่วงลับอยู่ในฐานะอนุโมทนาได้ก็น่าจะได้ผลมาก ถ้าเป็นเปรตไม่รู้จะเป็นไง
/ข้อสังเกตส่วนตัว
/พระอาจารย์ตั้งข้อสังเกตว่า อาจเป็นเพราะมันให้ผลน้อย แต่ก็ใช่ว่าไม่ให้ผล

6

กระทู้

0

เพื่อน

200

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
105
ความดี
49
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
20-1-2018
โพสต์เมื่อ 17-12-2017 16:24:13 |ดูโพสต์ทั้งหมด
เข้าใจว่าปกติเปรตส่วนใหญ่ กินของสกปรกเน่าเหม็น หรือของที่กินแล้วทำร้ายร่างกาย

แต่มีบางประเภทที่กรรมเบาบางลงไปแล้ว พอมีญาติมาถวายอาหารให้พระสงฆ์ อาหารเหล่านั้นก็จะไปปรากฏแต่เหล่าเปรตนั้นที่ญาติทำบุญให้ครับ  

ดังนั้นชาวเหนือจึงมีประเพณีที่ ถวายอาหารที่ญาติที่ตัวเองชอบกิน แก่พระสงฆ์และอุทิศบุญให้ญาติตัวเอง เผื่อญาติตัวเองเป็นเปรตจะได้มากินอาหารที่ตัวเองชอบได้ ประเพณีนี้เรียกว่า "ตานขันข้าว" ครับแม่ผมก็ทำประจำนะให้คุณตาคุณยาย
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 28-2-2020 16:34 , Processed in 0.020191 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน