กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 2859|ตอบกลับ: 14

สอบถามเรื่องวิธีการเลิกสุรา

[คัดลอกลิงก์]

9

กระทู้

1

เพื่อน

175

เครดิต

สมาชิกระดับ 2

Rank: 2

บล็อก
0
สตางค์
143
ความดี
10
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
28-2-2017
โพสต์เมื่อ 27-3-2012 22:44:54 |ดูโพสต์ทั้งหมด
เนื่องจากผู้ถามมีความประสงค์จะให้บิดาเลิกสุรา ดื่มมาหลายปีแล้ว
อยากทราบว่าพระพุทธเจ้าได้มีการสั่งสอนวิธีการเลิกสุราไว้หรือไม่ครับ ขอพระสูตรเหล่านี้ด้วยครับ

ขอบคุณครับ

14

กระทู้

85

เพื่อน

3218

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
2678
ความดี
51
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
29-1-2017
โพสต์เมื่อ 28-3-2012 11:06:39 |ดูโพสต์ทั้งหมด
อันนี้ ผู้โพสน์ใช้เองแล้วได้ผลด้วย
   1. ผุ้ต้องการจะงดเว้น  ต้องมีความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะ เลิก ล่ะ ลด...
   2. ง่ายๆ ตัวเราน้ันแหละ มองดูความอยากสุรา อยากบุรี่ ต้องอดทน ดูความอยากไปเรื่อยๆตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของความรู้สึกอยาก จนสิ้นสุดความอยาก ทำไปเรื่อยๆ แม่ครั้้งที่ 1 ,2, 3..
จนเห้นเกิดดับบ่อยครั้ง ว่าไม่มีอะไรเลย  จนเกิดความเบื่อหน่าย  จางคลาย สุดท้ายก็เลิกเอง
     ตัวผู้โพส เลิกได้ในวันนั้นเลย และอีก2-3วัน จัดการกับความอยากได้เด็ดขาด
ลองนำไปใช้ครับ
  
เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วคืนตามธรรมถึงความสำรวมต่อไปเป็นความเจริญ...   ...

13

กระทู้

7

เพื่อน

910

เครดิต

สมาชิกระดับ 4

Rank: 4

บล็อก
0
สตางค์
661
ความดี
17
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
10-5-2013
โพสต์เมื่อ 29-3-2012 08:25:59 จากโทรศัพท์มือถือ |ดูโพสต์ทั้งหมด
...พระไตรปิฏกบาลีสยามรัฐ(ภาษาไทย)เล่มที่20 สุตตันตปิฏกเล่มที่12 หน้าที่247ข้อที่548....
ดูกรภิกษุทั้งหลาย! ความอิ่มในการเสพสิ่ง 3 อย่างไม่มี 3 อย่างเป็นไฉน คือ ในการเสพพความหลับ 1 ในการดื่มสุราและเมรัย1
ในการเสพเมถุนธรรม 1 ดูกรภิกษุทั้งหลาย!  ความอิ่มในการเสพสิ่งสามอย่างนี้ไม่มี
                                    ...............................................................
ดูกรภิกษุทั้งหลาย! สัตว์ทั้งหลายย่อมคบค้ากันโดยธาตุเทียว คือพวกทำปาณาติบาต ย่อมคบค้ากัน ย่อมสมาคมกัน กับพวกทำปาณาติบาตฯล
พวกดื่มนำ้เมา คือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ย่อมคบค้ากัน ย่อมสมาคมกัน กับ พวกดื่มนำ้เมา คือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้ง
แห่งความประมาท.  พวกเว้นขาดจากปาณาติบาต ย่อมคบค้ากัน ย่อมสมาคมกัน กับ พวกเวันขาดจากปาณาติบาตฯลฯ
พวกเว้นขาดจากดื่มนำ้เมา คือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ย่อมคบค้ากัน ย่อมสมาคมกัน กับพวกเว้นขาดจากดื่มนำ้เมา คือ
สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท.           - สุตตันตฯ  16/164/393
ภิกษ ท! การดื่มนำ้เมาคือสุราและเมรัย ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก เป็นไปเพื่อกำเนิดดิรัจฉาน
เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย. วิบากแห่งการดื่มนำ้เมาคือสุราและเมรัย ของมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือวิบากที่เป็นไปเพื่อ ความเป็นบ้า(อุมฺตฺก)
..อฏฐก.อ๋ 23/251/130

6

กระทู้

9

เพื่อน

1072

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
2
สตางค์
846
ความดี
90
ชื่อเสียง
4
ล่าสุด
28-11-2015
โพสต์เมื่อ 29-3-2012 08:42:15 |ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุ...เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยตนเองเลย พอเลิกสุราเมรัยแล้ว เพื่อนในกลุ่มนี้ก็จะค่อยๆจางหายไป  

48

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5942
ความดี
3591
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
28-5-2020
โพสต์เมื่อ 29-3-2012 08:48:04 |ดูโพสต์ทั้งหมด
การที่จะละสิ่งใดได้นั้น เราต้องเห็นถึงอาทีนวะ(โทษ)ของสิ่งนั้นๆ เพื่อเป็นอุบายให้ถึงนิสสรณะ(การพ้นไป) การที่เรายังติดในอัสสาทะ(รสอร่อย)ของสิ่งนั้นๆ เห็นแต่ฝ่ายเดียว โดยไม่เห็นถึงโทษของสิ่งนั้นๆเลย ก็ยากที่จะละสิ่งที่ใจไปผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจของความเพลินซึ่งเป็นที่ตั้งของวิญญาณ เมื่ออารมณ์มีอยู่ ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เจริญงอกงามแล้ว การก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมี

0

กระทู้

18

เพื่อน

3393

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
1
สตางค์
3284
ความดี
35
ชื่อเสียง
6
ล่าสุด
9-7-2017
โพสต์เมื่อ 29-3-2012 10:39:05 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สรณ เมื่อ 29-3-2012 10:42

เคยพบแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสบอกเรื่องโทษของการดื่มสุรา และคุณของการเว้นดื่มสุราไว้เยอะเชียวครับ แต่ผมก็ไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกจนรู้ทั่วนะครับ เลยไม่สามารถบอกได้ว่าที่ท่านimpet14 ต้องการทราบจะมี หรือไม่ อย่างไร

ขออนุโมทนากับจิตที่คิด และความพยายามที่จะให้คุณพ่อเลิกสุราของท่านด้วยครับ
"ปฏิปุจฉาวินีตา ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา"  

13

กระทู้

7

เพื่อน

910

เครดิต

สมาชิกระดับ 4

Rank: 4

บล็อก
0
สตางค์
661
ความดี
17
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
10-5-2013
โพสต์เมื่อ 29-3-2012 13:32:58 จากโทรศัพท์มือถือ |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขออนุโมทนาด้วยครับ. แต่ไม่ทราบว่าคุณ impet 14 มีความประสงค์ให้คุณพ่อเลิกดื่มเหล้าแล้วตัวคุณพ่อท่านมีความต้องการเลิกดื่ม
บ้างหรือไม่? ถ้าท่านยังเลิกไม่ได้ก็ขอให้ท่านค่อยๆลดไปก่อนครับ พระตถาคตตรัสว่า อกุศลสามารถทำให้หมดไปได้ด้วยการ บรรเทา
ลด ละ เลิก ทำให้สิ้นสุด ทำให้ไม่มีเหลือ ไปได้ครับ หรือท่านพระอาจารย์สอนว่าถ้ายังรักษาศีลข้อใดไม่ได้ก็ให้รักษาศีลข้อที่เหลือไปก่อน
หรือถ้าเป็นไปได้ก็ให้ท่านละนันทิ ฝึกทำอาปานสติเพราะสามารถละอกุศลจิต(ความอยากในสุรา)ได้ทุกเรื่องครับ
ก็ขอเป็นกำลังใจคุณ impet14 ยังบิดาผู้ทุศีล(ข้อสุรา)เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลครับ..

3

กระทู้

12

เพื่อน

715

เครดิต

สมาชิกระดับ 4

Rank: 4

บล็อก
0
สตางค์
681
ความดี
7
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
19-7-2015
โพสต์เมื่อ 29-3-2012 16:01:06 |ดูโพสต์ทั้งหมด
มองเห็นโทษทั้งหลาย เช่น ความสิ้นเปลือง สุขภาพ ความเชื่อถือทางสังคม เงินเดือนออกเลี้ยงกันทั้งคืน ตื่นนอนมาเชคดูกระเป๋าเงินหมด ใจเศร้าหมอทั้งเดือน โอกาสแห่งหนี้เข้ามาฯ เห็นประโยชน์ เซฟเงินได้เดือนละ ๔๐๐๐ บาท ลดค่ายารักษาสุขภาพเดือนละ ๖๐๐ บาท บุตรภรรยาชื่นชม ค่าบุหรี่ ๔๐๐ บาท รวมประหยัดได้ ๕๐๐๐ บาทต่อเดือนหนึ่งปีประหยัดได้เท่ากับ ๖.๐๐๐๐ บาท แบ่งปันทำบุญที่ดินได้หลายอยู่ ผลออกจากการเป็นไปเพื่อนรก เป็นไปเพื่อกำเนิดดิรัจฉาน
เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย. วิบากแห่งการดื่มนำ้เมาคือสุราและเมรัย ของมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือวิบากที่เป็นไปเพื่อ ความเป็นบ้า(ออกเสียได้) ขออนุโมทนา พุทธวัจน์สวัสดี
พุทธวัจน์สวัสดี

48

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5942
ความดี
3591
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
28-5-2020
โพสต์เมื่อ 29-3-2012 21:57:45 |ดูโพสต์ทั้งหมด
มรรควิธีเห็นโทษโดยความเป็นโทษ ก็เป็นมรรคหนึ่งที่ใชได้ดีมากๆนะครับ เพราะบุคคลมักถือส่วน 2 อย่าง คือ สิ่งใดที่ไม่เหมาะแก่เขา เขาจะมุ่งละสิ่งนั้นเสีย แต่หากสิ่งใดควรแก่เขา เขาจะกำหนัด สยบมัวเมาลุ่มหลง และไม่แลเห็นโทษ ไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งสิ่งนั้น เพราะขาดสติ
ผมโยนิโสมมนสิการกับตนเองว่า แต่ก่อนนั้น เราชอบกินเนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว มากๆ เพราะเราเห็นถึงรสอร่อยของสิ่งนั้น เราจึงติดพันในความเป็นรสอร่อยของสิ่งนั้น แต่เมื่อได้เห็นที่มาของการได้มาซึ่งเนื้อนั้นๆจากการพรากชีวิตของสัตว์ ก็น้อมเข้ามาหาตัวเองว่าแต่ก่อนเราก็เคยเป็นเช่นสัตว์เหล่านี้ ผมเห็นโทษของการทรมานสัตว์เหล่านี้ก่อนที่จะนำมาแปรรูปให้เราได้กินกัน เห็นโทษว่าการกินเนื้อสัตว์ใหญ่เป็นประจำเป็นภัยต่อร่างกาย เป็นความเพียรแบบไม่ถอยกลับซึ่งบริโภคนั้น มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งรสอร่อยนั้นเสียอย่างสิ้นเชิง จนถึงปัจจุบันนี้ ดังนั้นจึงคิดว่าคุณพ่อจะหยุดการดื่มสุราได้ ท่านต้องเห็นโทษภัยอย่างแรงกล้าของสิ่งๆนั้นเสีย ซึ่งขึ้นอยู่กับอินทรีย์บารมี ๕ องค์คุณ ของท่านด้วย
แต่สิ่งที่ผมยังละไม่ได้ก็ยังมี เพราะยังมีกามฉันทะ อยู่ ดังนั้นหากเราเล็งเห็นโทษใดก่อนและละสิ่งนั้นได้ก่อน สิ่งที่เรายังไม่เห็นโทษ จึงต้องพยายามมีเพียรเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ นำความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสียได้ ผมจึงเล็งเห็นว่ามรรควิธีการเห็นโทษนี่ ดีมากๆ เมื่อเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานอยู่ ตัณหาย่อมดับฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ดังนี้นั่นเองครับ

9

กระทู้

1

เพื่อน

175

เครดิต

สมาชิกระดับ 2

Rank: 2

บล็อก
0
สตางค์
143
ความดี
10
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
28-2-2017
โพสต์เมื่อ 30-3-2012 10:50:20 |ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุ สาธุ สาธุ
ขอบคุณทุกท่านนะครับ

เนื่องจากเป็นบิดานั้น การที่เราจะใช้คำพูดของเราเองเพื่อแนะนำบิดาให้มีการเลิกสุรานั้น ท่านจะไม่ค่อยให้ความสำคัญมากนัก ขณะที่บิดาเป็นคนดื่มสุราก็จริงอยู่แต่ท่านยังมีศรัทธาในพุทธศาสนา แต่อาจจะยังไม่ตรงกับพุทธวจนะเท่าไรนัก ดังนั้นผมจึงคิดว่าถ้าเราอ้างพระศาสดา อ้างคำพระศาสดาบิดาคงคิดและตระหนักมากขึ้น เพื่อให้ลดละเลิก อย่างไรก็ขอขอบคุณทุกๆท่านอย่างสูงนะครับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 31-5-2020 23:53 , Processed in 0.038851 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน