กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 1044|ตอบกลับ: 11

ทานสูตร

[คัดลอกลิงก์]

66

กระทู้

0

เพื่อน

1583

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
844
ความดี
401
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-10-2018
โพสต์เมื่อ 16-6-2017 18:30:09 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pungkung เมื่อ 19-6-2017 15:15

ทานสูตร ตรัสกับพระสารีบุตร
[size=22.6667px]จิตฺตาลงฺการํ   จิตฺตปริกฺขารํ   ทานํ
พระผู้มีพระภาคใช้คำว่า บุคคลบางคนในโลกนี้ แปรว่าไม่แน่เสมอไปใช่หรือไม่ เพราะคนให้ทานใช่ว่าจะไปสวรรค์ทุกคน?

@อนุรุทธสูตร เทวดาชื่อว่ามนาปกายิกา ทำไมไม่ถึงอริย(โดยเป็นพรมมกายิกาก่อน)

ส่วนการให้ทานเพื่อเป็นเครื่องปรุงแต่งจิต เป็นเครื่องอุปกรณ์ของจิต คงต้องขนาดละคลายกามคุณอย่างมาก ถึงจะไปสู่พรหมกายิกาได้ชั้นรูปภพ และการทำอย่างนี้ได้ก็ต้องมีสุตตะมาด้วยถึงพัฒนาเป็นอริยในชาติถัดไปได้ ใช่หรือไม่?


5

กระทู้

1

เพื่อน

304

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
202
ความดี
52
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
17-10-2018
โพสต์เมื่อ 19-6-2017 11:55:00 |ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอทราบ ความชัดเจน ที่บอกว่าไม่ถึงโสดาบันด้วยครับ

บริขารจิต ลองพิจารณาใคร่ควาญ ดูนะครับ
พ. ดูกรมาณพ ธรรม ๕ ประการนี้ ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญ
เพื่อยินดีกุศล เรากล่าวว่าเป็นบริขารของจิต เพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวร ไม่ให้มีความเบียดเบียน.
ดูกรมาณพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้พูดจริง เธอรู้สึกว่า เราเป็นผู้พูดจริง ย่อมได้ความรู้อรรถ
ย่อมได้ความรู้ธรรม ย่อมได้ความปราโมทย์ประกอบด้วยธรรม ความปราโมทย์อันประกอบด้วย
กุศลนี้ เรากล่าวว่าเป็นบริขารของจิต เพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวร ไม่ให้มีความเบียดเบียน.
ดูกรมาณพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีความเพียร ... ประพฤติพรหมจรรย์ ... มากด้วยการสาธยาย
...  มากด้วยการบริจาค เธอรู้สึกว่า เราเป็นผู้มากด้วยการบริจาคย่อมได้ความรู้อรรถ ย่อมได้
ความรู้ธรรม ย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรม ความปราโมทย์อันประกอบด้วยกุศลนี้
เรากล่าวว่าเป็นบริขารของจิต เพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวร ไม่ให้มีความเบียดเบียน. ธรรม ๕ ประการ
นี้ ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญ เพื่อยินดีกุศลนี้ เรากล่าวว่าเป็นบริขารของจิตเพื่ออบรม
จิตไม่ให้มีเวร ไม่ให้มีความเบียดเบียน

66

กระทู้

0

เพื่อน

1583

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
844
ความดี
401
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-10-2018
โพสต์เมื่อ 19-6-2017 15:02:43 |ดูโพสต์ทั้งหมด
   พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามประกอบด้วยธรรม ๘ ประการ เมื่อตายไป
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกา ธรรม๘ ประการเป็นไฉน ดูกรอนุรุทธะ
มาตุคามในโลกนี้ ที่มารดาบิดาผู้มุ่งประโยชน์แสวงหาความเกื้อกูล อนุเคราะห์ เอื้อเอ็นดู
ยอมยกให้แก่ชายใดผู้เป็นสามีสำหรับชายนั้น เธอต้องตื่นก่อน นอนภายหลัง คอยฟังรับใช้
ประพฤติให้ถูกใจกล่าวถ้อยคำเป็นที่รัก ๑ ชนเหล่าใดเป็นที่เคารพของสามี คือ มารดา บิดา
หรือสมณพราหมณ์ เธอสักการะเคารพนับถือบูชาชนเหล่านั้น และต้อนรับท่านเหล่านั้นผู้มา
ถึงแล้วด้วยอาสนะและน้ำ ๑ การงานใดเป็นงานในบ้านของสามี คือการทำผ้าขนสัตว์หรือผ้าฝ้าย
เธอเป็นคนขยัน ไม่เกียจคร้านในการงานนั้น ประกอบด้วยปัญญาอันเป็นอุบายในการงานนั้น
สามารถจัดทำ ๑ ชนเหล่าใดเป็นคนภายในบ้านของสามี คือ ทาส คนใช้ หรือกรรมกร
ย่อมรู้ว่าการงานที่เขาเหล่านั้นทำแล้วและยังไม่ได้ทำ ๑ ย่อมรู้อาการของคนภายในผู้เป็นไข้ว่า
ดีขึ้นหรือทรุดลง ๑ ย่อมแบ่งปันของกินของบริโภคให้แก่เขาตามควร ๑ สิ่งใดที่สามีหามาได้
จะเป็นทรัพย์ ข้าว เงินหรือทอง ย่อมรักษาคุ้มครองสิ่งนั้นไว้ และไม่เป็นนักเลงการพนัน
ไม่เป็นขโมย ไม่เป็นนักดื่ม ไม่ผลาญทรัพย์ให้พินาศ ๑
****เป็นอุบาสิกาถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม
พระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ เป็นผู้มีศีล งดเว้นจากปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร
มุสาวาท และการดื่มน้ำเมาคือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ๑
****เป็นผู้มีการ
บริจาค มีใจปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่ อยู่ครองเรือน มีจาคะอันปล่อยแล้ว มีฝ่ามือ
อันชุ่ม ยินดีในการสละ ควรแก่การขอ ยินดีในการจำแนกทาน ๑
ดูกรอนุรุทธะ มาตุคาม
ประกอบด้วยธรรม ๘ ประการนี้แล เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า
มนาปกายิกา ฯ


ถามว่าทำไมไม่ไปพรหมมกายิกา

66

กระทู้

0

เพื่อน

1583

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
844
ความดี
401
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-10-2018
โพสต์เมื่อ 19-6-2017 15:05:24 |ดูโพสต์ทั้งหมด
อมร ตอบกลับเมื่อ 19-6-2017 11:55
ขอทราบ ความชัดเจน ที่บอกว่าไม่ถึงโสดาบันด้วยครับ

บ ...

อนุรุทธสูตร เล่ม 23 หน้า 208

38

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5892
ความดี
3565
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
15-2-2020
โพสต์เมื่อ 19-6-2017 20:40:15 |ดูโพสต์ทั้งหมด
pungkung ตอบกลับเมื่อ 19-6-2017 15:02
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามประกอบด ...

เพราะไม่ใช่เพียงแค่การให้ทาน แล้วจะได้ไปบังเกิดที่พรหมกายิกา

5

กระทู้

1

เพื่อน

304

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
202
ความดี
52
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
17-10-2018
โพสต์เมื่อ 19-6-2017 21:24:58 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ไม่ได้ให้ทาน เป็นเครื่องปรุงแต่งจิต เป็นบริขารจิต หรือเปล่าครับ
อาจยังหวังสวรรค์ นิพพาน อยู่ ไม่เหมือนให้ด้วยศรัทธา เมตตา
หวังประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่น จิตคลายจาก ราคะ โทสะ โมหะ
ไม่เป็นผู้ฝึกจิต ทำให้อินทรีย์ในเรื่องของสมาธิน้อยไป เลยไปไม่ได้

66

กระทู้

0

เพื่อน

1583

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
844
ความดี
401
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-10-2018
โพสต์เมื่อ 20-6-2017 11:08:36 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ให้ทานเพื่อปรุงแต่งจิต ผลของการปรุงคืออะไร ต้องถึงถึงขนาดปราศจากกามฉันทะหรือไม่

5

กระทู้

1

เพื่อน

304

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
202
ความดี
52
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
17-10-2018
โพสต์เมื่อ 20-6-2017 12:43:51 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ความเห็นส่วนตัวนะครับอาจผิดก็ได้ครับ


ผลของการปรุงคืออะไร    ปราโมทย์ ปิติ จิตตั้งมั่น  
ต้องถึงถึงขนาดปราศจากกามฉันทะหรือไม่    แค่ดับด้วยอำนาจแห่งณาน  ถ้าละขาด ทำให้เหมือตาลยอดด้วน เป็น อนาคามี ครับ

66

กระทู้

0

เพื่อน

1583

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
844
ความดี
401
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-10-2018
โพสต์เมื่อ 20-6-2017 17:34:37 |ดูโพสต์ทั้งหมด
คมสัน ตอบกลับเมื่อ 19-6-2017 20:40
เพราะไม่ใช่เพียงแค่การให้ทาน แล้วจะได้ไปบังเกิดที่ ...

แล้วต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับ

38

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5892
ความดี
3565
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
15-2-2020
โพสต์เมื่อ 25-6-2017 09:39:29 |ดูโพสต์ทั้งหมด
pungkung ตอบกลับเมื่อ 20-6-2017 17:34
แล้วต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับ

เพราะผู้เช่นนั้น ได้กระทำแล้วถึงความ บริสุทธิ์ บริบูรณ์ ในศีล สมาธิ และกระทำพอประมาณในปัญญา คือกำหนดสัจจะของความเกิดขึ้น และดับไปของอุปาทานขันธ์ ๕ เพราะความที่สมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ และปัญญาอันสมาธิอบรมแล้ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ จิตอันปัญญาอบรมแล้ว แม้ความยังไม่บริบูรณ์ด้วยปัญญา เพราะอินทรีย์บ่มวิมุตติ ยังไม่แก่กล้า จึงไปบังเกิดในพรหมกายิกาด้วยอำนาจของทาน เป็นใหญ่ เมื่อสิ้นกรรม สิ้นยศ สิ้นฤทธิ์ หมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ไม่ต้องกลับมา คือ ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้ (เรียก อนาคามี)
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 21-2-2020 14:10 , Processed in 0.054937 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน