กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 717|ตอบกลับ: 6

ละกามสังโยชน์ เข้าถึงกายชั้นพรหมปุโรหิต - พรหมปุโรหิตอยู่สุทธาวาสไม๊ครับ

[คัดลอกลิงก์]

102

กระทู้

6

เพื่อน

5381

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3836
ความดี
822
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-3-2020
โพสต์เมื่อ 12-4-2017 16:59:58 |ดูโพสต์ทั้งหมด
พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๐
253...บรรดาคนธรรพ์ทั้ง ๓ นั้น คน ธรรพ์ ๒ คน
ระลึกถึงคำสอนพระโคดมแล้ว ปรารภความเพียร คลายจิตในภพนี้
ได้เห็นโทษในกามแล้ว ตัดกาม     สังโยชน์ และเครื่องผูก คือกามอันเป็น
บ่วงของมาร ซึ่งยาก     ที่จะล่วงไปได้ ก้าวล่วงเสีย ซึ่งพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์
เพราะ ตัดเสียได้ ซึ่งกามคุณอันมีอยู่ ประดุจช้างตัดบ่วงบาสได้....

....บรรดาคนธรรพ์ทั้ง ๓ นั้น คนธรรพ์ ๒ คน นั้น รู้ธรรมอันใดของพระองค์แล้ว ถึงความเป็นผู้วิเศษ เข้า  ถึงกายอันเป็นชั้น
พรหมปุโรหิต บรรลุคุณวิเศษแล้ว....

บาลี
อิเธว จิตฺตานิ วิราชยิตฺวา
               กาเมสุ อาทีนวมทฺทสึสุ
               เต กามสฺโชนพนฺธนานิ
               ปาปิมโต ๓ โยคานิ ทุรจฺจยานิ
------------------------
พรหมปุโรหิตอยู่สุทธาวาสไม๊ครับ

44

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5918
ความดี
3579
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
4-4-2020
โพสต์เมื่อ 12-4-2017 20:37:35 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ยังครับ เป็นชั้นที่อยู่ต่ำกว่าอาภัสสรา

แสดงความคิดเห็น

อัครา  เพิ่งดูเทศน์เมื่อเช้า 1.48น. พอจ.บอกน่าจะเป็นแนวโน้มสาวกภาษิตแทรกครับ  โพสต์เมื่อ 12-4-2017 21:01

13

กระทู้

3

เพื่อน

572

เครดิต

สมาชิกระดับ 4

Rank: 4

บล็อก
0
สตางค์
332
ความดี
125
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
1-8-2019
โพสต์เมื่อ 14-4-2017 20:03:41 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ในส่วนของพรหมโลก ที่นอกเหนือจากสุทธาวาสภพ
ก็ยังมีอริยะบุคคลปะปนอยู่ด้วย ไม่ถูกหรอคะ?

แสดงความคิดเห็น

คมสัน  ถูกครับ แต่อริยบุคคลอนาคามีจะมีเฉพาะสุทธาวาส  โพสต์เมื่อ 15-4-2017 07:04

102

กระทู้

6

เพื่อน

5381

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3836
ความดี
822
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-3-2020
โพสต์เมื่อ 14-4-2017 22:41:59 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอแสดงความเห็นครับ
1.ในส่วนของพรหมโลก ที่นอกเหนือจากสุทธาวาสภพ
ก็ยังมีอริยะบุคคลปะปนอยู่ด้วย ไม่ถูกหรอคะ?
-- อาจจะมีครับ แต่คงไม่ใช่อนาคามีบุคคล

2.ตั้งกระทู้นี้มาเพื่อเสริมการหาเกณฑ์ อนาคามีบุคคลครับ
3.คำว่าอนาคามี ผมว่าต้องพูดให้ชัดว่าเป็นอริยบุคคล หรือ เป็นคำกริยาหรือคำนาม
   ในความเข้าใจผม อนาคามี เป็นอริยบุคคล คือ อนาคามี ในสี่คู่เเปดบุรุษ
                                   เป็นกริยาหรือคำนาม คือ ไม่กลับ
4.25/272/308
บุตรของคนจัณฑาลเลี้ยงตัวเองได้ ปรากฏชื่อว่าตังมาคะ
        เป็นคนกินของที่ตนให้สุกเอง เขาได้ยศอย่างสูงที่ได้แสนยาก กษัตริย์
        และพราหมณ์เป็นอันมากได้มาสู่ที่บำรุงของเขา เขาขึ้นยานอันประเสริฐ
        ไปสู่หนทางใหญ่อันไม่มีฝุ่น เขาสำรอกกามราคะเสียได้แล้ว เป็นผู้เข้า
        ถึงพรหมโลก ชาติไม่ได้ห้ามเขาให้เข้าถึงพรหมโลก

19/1050
[๑๐๕๐] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เรื่องเคยมีมาแล้ว ข้าพระองค์ได้ประพฤติพรหมจรรย์
ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่า กัสสปะ แม้ในเวลานั้น เขารู้จักพระองค์อย่างนี้ว่า
สหกภิกษุๆ เพราะความที่อินทรีย์ ๕ เหล่านี้ อันข้าพระองค์เจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว
ข้าพระองค์จึงคลายกามฉันท์ในกามทั้งหลายเสียได้ เมื่อตายไป ได้เข้าถึงสุคติพรหมโลก แม้ใน
พรหมโลกนั้น เขาก็รู้จักข้าพระองค์อย่างนี้ว่า ท้าวสหัมบดีพรหมๆ.

------------
ผมกำลังตั้งสมมติฐานว่า พวกสิ้นสังโยชน์ 3+คลายกามฉันท์ หรือ สำรอกกามราคะ หรือ ตัดกามสังโยชน์ (พวกได้ฌาณ) -->สิ้นสังโยชน์4 --> ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอนาคามี (บุคคลในสี่คู่เเปดบุรุษ แต่ยังไม่ใช่อนาคามี) คือ พวกเกิดในพรหมโลก แต่ ไม่ใช่สุทธาวาส

หากมีความเห็นผิด เข้าใจผิดอย่างไร โปรดชี้แนะ ขอบคุณครับ

44

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5918
ความดี
3579
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
4-4-2020
โพสต์เมื่อ 15-4-2017 07:03:33 |ดูโพสต์ทั้งหมด
อัครา ตอบกลับเมื่อ 14-4-2017 22:41
ขอแสดงความเห็นครับ
1.ในส่วนของพรหมโลก ที่นอกเหนือจาก ...

เหล่าศาสดาสมัยพุทธกาลที่คลายกามฉันทะได้แล้ว ย่อมไปสู่พรหมโลก แต่พระองค์ยังไม่ได้ประกาศความเป็นอริยบุคคลแม้โสดาบันแก่ศาสดาเหล่านั้น ผู้บริภาษว่าศาสดาเหล่านั้น(รวมสาวกของศาสดาเหล่านั้นด้วย) ย่อมประสบกับสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมาก แต่ บุคคลที่มีความดำริแห่งใจไปในทางประทุษร้าย เป็นผู้บริภาษแม้โสดาบัน(พุทธสาวก) "เพียงรูปเดียว" จะประสบกับสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมาก ยิ่งกว่านั้นมาก จากพระสูตรนี้จะเห็นได้ว่า แม้บุคคลละกามสังโยชน์ได้แล้ว แต่ใช่วว่าจะเป็นอริยบุคคลแม้โสดาบันเลย และการละสังโยชน์ไม่จำเป็นต้องละเป็นลำดับขั้น จาก 1 ไป 2 ไป 3 ไป 4 ไป 5 เป็นต้น แต่รวมแล้ว อนาคามี จำเป็นต้องละสังโยชน์ ๕ ประการได้ เป็นที่สุด

44

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5918
ความดี
3579
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
4-4-2020
โพสต์เมื่อ 15-4-2017 07:24:46 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ผมกำลังตั้งสมมติฐานว่า พวกสิ้นสังโยชน์ 3+คลายกามฉันท์ หรือ สำรอกกามราคะ หรือ ตัดกามสังโยชน์ (พวกได้ฌาณ) -->สิ้นสังโยชน์4 --> ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอนาคามี (บุคคลในสี่คู่เเปดบุรุษ แต่ยังไม่ใช่อนาคามี) คือ พวกเกิดในพรหมโลก แต่ ไม่ใช่สุทธาวาส
*********************************
เมื่อละสังโยชน์ ๓ ได้ มีราคะ โทสะ โมหะ เบาบางลง เรียก สกทาคามี เมื่อปฏิบัติต่อไปเพื่อเข้าถึงความคลายกำหนัดจากกามฉันทะ พยาบาท ต่อ เรียก อนาคามี ตรงนี้ ที่ว่าเมื่อคลายกามฉันทะได้แล้ว พยาบาท นี้ เป็นธรรมที่มีอยู่ในกาม ผมจึงมีความเห็นว่า ผู้คลายกามฉันทะได้(แม้ศาสดาเหล่าข้างต้นที่ยกมา) เขานั้นย่อมไม่มีความพยาบาท ด้วยเป็นแน่ ผู้เป็นพรหม ย่อมมีคุณธรรม เมตตา (ละพยาบาท) กรุณา (ละวิหิงสา) มุทิตา(ละอรติ) และ อุเบกขา(ละปฏิฆะ) ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่า ผู้คลายกามสังโยชน์ ย่อมไม่มีพยาบาทไปด้วย จึงไม่ทรงตรัส คำว่า พยาบาท ต่อท้ายเสมอเลย เพียงตรัสว่า คลายกามสังโยชน์ เธอนั้น เป็นอนาคามี

13

กระทู้

3

เพื่อน

572

เครดิต

สมาชิกระดับ 4

Rank: 4

บล็อก
0
สตางค์
332
ความดี
125
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
1-8-2019
โพสต์เมื่อ 15-4-2017 23:14:08 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขออนุญาต #ชิ่ง ไปรอหนังสือหมวดธรรมเล่มใหม่ก่อนนา..คร๊า

แสดงความคิดเห็น

อัครา  อยากได้ผังอนาคามีมากกว่าครับ  โพสต์เมื่อ 16-4-2017 07:28
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 9-4-2020 21:45 , Processed in 0.078291 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน