กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
12
กลับไป ตั้งกระทู้ใหม่
เจ้าของ: อมร

อยากทราบพระสูตรที่ว่า ผู้ปัญญาวิมุติไม่ได้ณาน ครับ

[คัดลอกลิงก์]

38

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5892
ความดี
3565
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
15-2-2020
โพสต์เมื่อ 13-4-2017 09:31:33 |ดูโพสต์ทั้งหมด
2.ปัจจเวกขณนิมิต ผมคิดว่าเป็น สัญญา 5 ประการ
************************
เพราะความที่มีองค์ที่ ๕ คือ ปัจจเวกขณนิมิตด้วยปัญญา นี้เป็นญาณของพระอรหันต์ (อภิญฺญาสจฺฉิกรณียสฺส) ที่เรียกว่า ปัจจเวกขณญาณ ตามพุทธพจน์ที่ตรัสตามมาว่า เมื่อสัมมาสมาธิ (ฌานทั้ง ๔) อันประกอบด้วยองค์ ๕ อันประเสริฐ ( ปัจจเวกขณนิมิตด้วยปัญญา ) ที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ ทำให้มากแล้วอย่างนี้ เธอโน้มน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง(หมายถึง พระอรหันต์)  ซึ่งธรรมที่จะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆ เธอย่อมถึงความเป็นผู้ควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆ

38

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5892
ความดี
3565
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
15-2-2020
โพสต์เมื่อ 13-4-2017 09:33:46 |ดูโพสต์ทั้งหมด
3."ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อสัมมาสมาธิอันประกอบด้วยองค์ ๕ อัน
ประเสริฐ ที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ ทำให้มากแล้วอย่างนี้   เธอโน้มน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วย
ปัญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมที่จะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆ เธอย่อมถึงความเป็นผู้ควรเป็นพยาน
ในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยู่ ถ้าเธอมุ่งหวังอยู่ว่า เราพึงแสดงฤทธิ์ได้หลายประการ"

*****************************
เมื่อเจริญ กระทำให้มากซึ่งสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ ๕ บรรลุถึงความเป็นอรหันต์แล้ว ย่อมมีอภิญญาตามที่ตรัสมา..

38

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5892
ความดี
3565
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
15-2-2020
โพสต์เมื่อ 13-4-2017 09:35:34 |ดูโพสต์ทั้งหมด
4.ส่วนเรื่องฤทธิ์ ผมก็ยังมีข้อสงสัย ว่าต้อง ได้ฌาณ4เท่านั้นถึงจะมีฤทธิ์จริงหรือ แล้ว เทวดากามภพ, พรหมที่เกิดในชั้น1-3 ไม่มีฤทธิ์หรือ
************************************
เทวดากามภพที่คุณอัครากล่าวมา มีญาณทัสสนะต่างๆ  (เช่น มโนมยิทธิญาณ  อิทธิวิธญาณ ทิพยโสตญาณ เจโตปริยญาณ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ เป็นต้น) หรือไม่ ขอถามว่า ฤทธิ์ที่เทวดาตามที่กล่าวมา มีได้เหมือนกับผู้มีจิตตั้งมั่นบรรลุเจโตสมาธิ มีจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว (ก้าวพ้นรูปสัญญา) แล้วน้อมจิตไปเพื่อ ญาณทัสสนะต่างๆ ได้หรือไม่

38

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5892
ความดี
3565
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
15-2-2020
โพสต์เมื่อ 13-4-2017 09:47:50 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คมสัน เมื่อ 13-4-2017 09:51

สมถะ และ วิปัสสนา ได้แก่ อริยมรรค ๘ ประการ พระอรหันต์ ผู้ดำเนินปฏิปทา ไม่ว่าจะแบบใดก็ตาม ใน ๔ แบบนี้ ล้วนต่างต้อง อาศัย สมถะ และ วิปัสสนา เป็นธรรมที่ต้องเคียงคู่กันไป เข้าไปกัน อย่างแน่นแฟ้น มีพุทะพจน์ตรัสไว้ว่า ผู้ที่บรรลุเจโตสมาธิ แต่ยังไม่ได้วิปัสสนา พึงเข้าไปหาผู้ที่ได้บรรลุแล้ว เพื่อทำให้ตนนั้นได้ทั้ง เจโตสมาธิ และ วิปัสสนา เป็นต้น หรือ ผู้ที่ได้เฉพาะวิปัสสนา แต่ยังไม่ได้เจโตสมาธิ พึงเข้าไปหาผู้ที่ได้บรรลุแล้ว เพื่อทำให้ตนนั้นบรรลุได้ทั้งวิปัสสนา และ เจโตสมาธิ จากกรณีดังกล่าว จึงเห็นได้ชัดว่า สมถะ และ วิปัสสนา ต้องเข้ากัน เป็นไปด้วยกัน ไม่มีการตรัสรู้ด้วยเจโตสมาธิแต่ฝ่ายเดียว หรือ วิปัสสนาแต่ฝ่ายเดียว ดังนั้น ผู้ที่ดำเนิน สุขาปฏิปทา ก็เช่นกัน เขาบรรลุเจโตสมาธิได้ก่อน (สมถะ) เพราะจิตน้อมไปได้โดยง่ายในการเข้าสมาธินั้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เขาย่อมตามเห็นอนิจจลักษณะในความตั้งมั่นของสมาธิที่ได้อยู่ (วิปัสสนา) จึงถึงการบรรลุได้ด้วยอินทรีย์ของเขานั้น ส่วนพวกทุกขาปฏิปทา พึงมีวิปัสสนาจากธรรมที่ได้นั้นก่อน คือ การตามเห็นอนิจสัญญา (วิปัสสนา) เป็นต้นมาก่อนด้วยเพราะจิตน้อมไปโดยอาการนั้นๆได้โดยง่าย เมื่อนั้นจิตเขาย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผ่อง (สมถะ) อย่างลืมว่า ธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏตามที่เป็นจริงแก่ผู้มีจิตตัง้มั่นแล้ว เท่านั้น เขาย่อมตามเห็นการเกิดดับของอุปาทานขันธํ์ ๕ ในสมาธิที่จิตตั้งมั่นนั้นๆได้ (ตั้งแต่ ปฐมฌาน ขึ้นไปจนถึงวิญญานัญจายตนะ) ความสิ้นอาสวะย่อมมีได้ด้วยอาศัยสมาธิ เป็นไปอย่างนี้ ผู้ไม่ได้ความตั้งมั่นของจิตที่บรรลุปฐมฌานขั้นต้น แล้วสิ้นอาสวะ ไม่มีตรัสเลย

ผมจึงมีความเห็นว่า กลุ่มทุกขาปฏิปทา ที่กระทำจนบรรลุอรหันต์ได้ ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถเข้าสัมมาสมาธิได้ แท้จริงแล้ว เขาย่อมมีสัมมาสมาธิเป็นหนึ่งในอริยมรรค ๘ ประการเสียด้วยซ้ำ ไม่อย่างงั้นแล้ว มรรค ๘ ประการ จะไม่บริบูรณ์

5

กระทู้

1

เพื่อน

304

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
202
ความดี
52
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
17-10-2018
โพสต์เมื่อ 13-4-2017 18:37:38 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณทุกท่านมากครับ มันเกิดจากความรู้สึกผม ที่คิดว่าไม่มีเหตุผลเลยที่พระอรหันต์จะเข้าณานไม่ได้เลยเพราะ สังโยชน์ก็สิ้นหมดแล้ว อวิชชาละได้ขาดแล้ว องค์ประกอบต่างๆ แทบจะเข้าได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องมีเจตนาว่าจะเข้า เพราะเป็นผู้มีสติบริบูรณ์

102

กระทู้

6

เพื่อน

5366

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3823
ความดี
821
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
15-2-2020
โพสต์เมื่อ 14-4-2017 10:33:13 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ปฐมฌาณ-จตุตฌาณ ได้จากการทำอานาปานสติ อย่างเดียวหรือไม่ครับ

แสดงความคิดเห็น

คมสัน  กายคตาสติ(ตรัสไว้หลายนัย) สามารถทำให้เกิดสัมมาสมาธิได้หมด  โพสต์เมื่อ 15-4-2017 07:05
12
กลับไป ตั้งกระทู้ใหม่
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 20-2-2020 12:50 , Processed in 0.096316 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน