กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 871|ตอบกลับ: 7

พระชวนคนทำบุญพิมพ์หนังสือแจกได้ไหม?

[คัดลอกลิงก์]

16

กระทู้

0

เพื่อน

244

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
147
ความดี
55
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
6-1-2018
โพสต์เมื่อ 21-3-2017 21:00:56 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ไม่ได้อยากรับรู้รู้สึกเหมือนตัวเองเพ่งโทษ แต่เพราะอยู่ในวงที่มีทั้งเรื่องธรรมมะ ลี้ลับ และมีบุคคลหลายประเภทรวมถึงสงฆ์
เลยเกิดความไม่แน่ใจว่าใช่กิจสงฆ์ไหมในการที่พระชวนคนทำบุญพิมพ์หนังสือแจก หรือชวนทำบุญทั่วไป?
รวมถึงบอกอานิสงค์ของการทำหนังสือแจกว่ามีงี้ๆๆๆ ซึ่งไม่ตรงกะพุทธวจน

แล้วพระเล่นเฟสได้ไหมคะ มีพระแอ๊ดมาค่ะ? เข้าไปดูเพจพระก็ไม่ได้มีความชัดเจนในการเผยแผ่คำของตถาคต ลักษณะเหมือนเอาไว้ดูข่าวสารข้อมูล หรือท่านอาจจะมีกลุ่มเพจพระธรรมมะด้วยกันก็ไม่ทราบ เฟสภาพพระขึ้น profile เหมาะสมแล้วหรือไม่?
และบอกว่า มันจริงคงมีองค์ต้องสร้างบารมี คอมเมนท์มาอย่างนี้ค่ะ

ไม่อยากเพ่งโทษผู้อื่น ไม่รู้จะวางใจยังไงค่ะ

32

กระทู้

2

เพื่อน

3140

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
2363
ความดี
403
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
3-1-2020
โพสต์เมื่อ 1-4-2017 11:05:56 |ดูโพสต์ทั้งหมด
[๓๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษวางคบหญ้าที่ไฟติดแล้วในป่าหญ้าแห้ง  ถ้าหากเขาไม่รีบ
ดับด้วยมือและเท้าไซร้ ก็เมื่อเป็นเช่นนี้ สัตว์มีชีวิตทั้งหลายบรรดาที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่ พึงถึง
ความพินาศฉิบหาย แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ไม่รีบละ ไม่รีบบรรเทาไม่รีบทำให้สิ้นสุด ไม่รีบทำให้ไม่มีซึ่งอกุศลสัญญาที่ก่อกวน
อันบังเกิดขึ้นแล้วสมณะหรือพราหมณ์นั้น ย่อมอยู่เป็นทุกข์ มีความอึดอัด คับแค้น เร่าร้อน
ในปัจจุบัน เบื้องหน้าแต่มรณะ เพราะกายแตก พึงหวังทุคติได้ ฯ
เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ ...

16

กระทู้

0

เพื่อน

244

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
147
ความดี
55
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
6-1-2018
โพสต์เมื่อ 15-4-2017 21:07:20 |ดูโพสต์ทั้งหมด
nutc ตอบกลับเมื่อ 1-4-2017 11:05
[๓๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษวางคบหญ้าที่ไฟติดแล้วใน ...

สาธุ อนุโมทนา ขอบคุณมากค่ะ

13

กระทู้

3

เพื่อน

572

เครดิต

สมาชิกระดับ 4

Rank: 4

บล็อก
0
สตางค์
332
ความดี
125
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
1-8-2019
โพสต์เมื่อ 16-4-2017 23:26:52 |ดูโพสต์ทั้งหมด
คุณแมวฟ้า เคยลองฝึกเดินมรรค์องค์ที่ 2 สัมมาสังกัปปะ ดูหรือยังอ่าคะ

32

กระทู้

2

เพื่อน

3140

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
2363
ความดี
403
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
3-1-2020
โพสต์เมื่อ 1-5-2017 19:27:47 |ดูโพสต์ทั้งหมด
        [๒๕๙]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  บรรดาองค์ทั้ง  ๗  นั้น  สัมมาทิฐิย่อมเป็นประธาน  ก็สัมมา
ทิฐิย่อมเป็นประธานอย่างไร  คือ  ภิกษุรู้จักมิจฉาสังกัปปะว่ามิจฉาสังกัปปะ  รู้จักสัมมาสังกัปปะ
ว่าสัมมาสังกัปปะ  ความรู้ของเธอนั้น  เป็นสัมมาทิฐิ  ฯ
        [๒๖๐]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็มิจฉาสังกัปปะเป็นไฉน  คือ  ความดำริในกาม  ดำริใน
พยาบาท  ดำริในความเบียดเบียน  นี้มิจฉาสังกัปปะ  ฯ
        [๒๖๑]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สัมมาสังกัปปะเป็นไฉน  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เรากล่าว
สัมมาสังกัปปะเป็น  ๒  อย่าง  คือ  สัมมาสังกัปปะที่ยังเป็นสาสวะ  เป็นส่วนแห่งบุญ  ให้ผลแก่ขันธ์
อย่าง  ๑  สัมมาสังกัปปะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระ  เป็นองค์มรรค  อย่าง  ๑  ฯ
         [๒๖๒]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สัมมาสังกัปปะที่ยังเป็นสาสวะ  เป็นส่วนแห่งบุญ
ให้ผลแก่ขันธ์เป็นไฉน  คือความดำริในเนกขัมมะ  ดำริในความไม่พยาบาท  ดำริในความไม่
เบียดเบียน  นี้สัมมาสังกัปปะที่ยังเป็นสาสวะ  เป็นส่วนแห่งบุญ  ให้ผลแก่ขันธ์  ฯ
        [๒๖๓]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สัมมาสังกัปปะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระ
เป็นองค์มรรค  เป็นไฉน  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ความตรึก  ความวิตกความดำริ  ความแน่ว  ความแน่
ความปักใจ  วจีสังขาร  ของภิกษุผู้มีจิตไกลข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้  พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรค
เจริญอริยมรรคอยู่นี้แล  สัมมาสังกัปปะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะ  เป็นโลกุตระ  เป็นองค์มรรค  ฯ
        ภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาสังกัปปะ  เพื่อบรรลุสัมมาสังกัปปะ   ความพยายาม
ของเธอนั้น  เป็นสัมมาวายามะ  ฯ
        ภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาสังกัปปะได้  มีสติบรรลุสัมมาสังกัปปะอยู่  สติ  ของเธอนั้น
เป็นสัมมาสติ  ฯ
        ด้วยอาการนี้  ธรรม  ๓  ประการนี้  คือ  สัมมาทิฐิ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  ย่อมห้อมล้อม
เป็นไปตามสัมมาสังกัปปะ  ของภิกษุนั้น  ฯ
เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ ...

6

กระทู้

0

เพื่อน

200

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
105
ความดี
49
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
20-1-2018
โพสต์เมื่อ 2-5-2017 01:55:15 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ส่วนใหญ่นี่ หนังสือธรรมมะมั่วมาก แทบไม่มีพุทธวจนเลย ไม่พอนะ เอาความเชื่อเจ้าแม่กวนอิม กินเจ อะไรก็ไม่รู้มาใส่ด้วยเอาของมหายานมาปนเปมั่วไปหมด แบบนี้อย่าเลยครับ

0

กระทู้

0

เพื่อน

15

เครดิต

สมาชิกระดับ 1

Rank: 1

บล็อก
0
สตางค์
8
ความดี
2
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
4-5-2017
โพสต์เมื่อ 4-5-2017 19:45:26 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆค่ะ  คาสิโน

16

กระทู้

0

เพื่อน

244

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
147
ความดี
55
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
6-1-2018
โพสต์เมื่อ 20-5-2017 13:21:54 |ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุ ขอบคุณมากค่ะ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 19-1-2020 04:19 , Processed in 0.050275 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน