กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
12
กลับไป ตั้งกระทู้ใหม่
เจ้าของ: Naarinnoi

ประชุมคณะอาสาทำหนังสือ

[คัดลอกลิงก์]

7

กระทู้

0

เพื่อน

219

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
108
ความดี
58
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
16-3-2014
โพสต์เมื่อ 29-9-2012 20:40:19 |ดูโพสต์ทั้งหมด
อยากไปร่วมด้วยเหมือนกัน

แสดงความคิดเห็น

Naarinnoi  ยังสามารถช่วยงานหนังสือได้อยู่ค่ะ ถ้าสนใจส่งmail มาที่ buddhavacana.naarinnoi@gmail.com สาธุ....  โพสต์เมื่อ 30-9-2012 11:25
<strong>เวลาไม่มีเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุด

7

กระทู้

0

เพื่อน

219

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
108
ความดี
58
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
16-3-2014
โพสต์เมื่อ 30-9-2012 12:48:46 |ดูโพสต์ทั้งหมด
คือผมต้องอยู่วัดเพื่อรอการบวชอยู่เลยยังไปไหนไม่ได้ขอโทษด้วยนะครับ
<strong>เวลาไม่มีเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุด

7

กระทู้

0

เพื่อน

219

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
108
ความดี
58
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
16-3-2014
โพสต์เมื่อ 30-9-2012 13:34:00 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ถึงแม้ไปไม่ได้แต่ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ    ถ้าบว....

แสดงความคิดเห็น

Naarinnoi  สาธุ สาธุ  โพสต์เมื่อ 1-10-2012 17:18

10

กระทู้

0

เพื่อน

444

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
257
ความดี
97
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
15-2-2019
โพสต์เมื่อ 28-7-2013 11:30:55 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอc0me in ด้วยคนครับ ผมเป็นผู้ใหม่กับพุทธวจน แต่สงสัยว่า คนเราเกิดมาทำไมมากว่า30กว่าปี เคยอ่านและปฎิบัติธรรมตามแต่จะมีโอกาสและเวลาอำนวย เตยอ่านธรรมของพระพุทธทาส พระอื่นๆที่มีชื่อเสียงและมีเอกสารเผยแพร่ แต่เป็นการหาคำตอบที่ตัวเองสนใจ หลายครั้งที่อ่านพยายามเข้าใจ แต่เหมือนมีอะไรปิดกั้น ไม่หายสงสัย ประกอบกับในยุคก่อนไม่มีคอมพ์ ไม่มีเทปให้ทบทวนการฟัง ไม่มีcd ให้เปิดฟังขณะขับรถ เมื่อมาพบคำบรรยายของอาจารย์คึกฤทธิ์แรกๆ ก็เฉยๆ เพราะไม่เคยได้ยินชื่อ แต่พอฟังในyoutube และท่านได้ยกแต่พุทธวจนในการบรรยาย ก็รู้สีกว่า นี่แหละคือ คำตอบที่ เดิมคิดว่าคงไม่อาจได้ในเมืองไทยจากสภาพขององค์กร และปฎิปทาของพระโดยส่วนใหญ่
       การติดตามพระพุทธวจนของอาจารย์ ผมใช้เวลาไม่น้อย หลายร้อยชั่วโมง ต้องอ่านและฟังจากหลายแหล่ง ผมยังโชคดีที่มีเวลาและมีศรัทธาเป็นพื้น แต่คนอื่นๆที่ยังไม่เข้าใจ ไม่มีสัมมาทิฎฐิ ไม่มีเวลา คงยากที่จะเข้าถึงและเห็นประโยชน์ของพุทธวจน ผมจึงขอเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้
       1. ควรจัดทำหนังสือที่มีขนาดและรูปเล่มไม่หนา หน้าตาน่าสนใจ ปกต้องสะดุดใจ กับพุทธวจน ธรรมะและวินัยจากพุทธโอษฐ์ เพื่อสะดวกในการแจกและเผยแผ่แก่เด็กๆ วัยรุ่น และผู้ใหญ่ ทุกเพศ หากมีคำอ้่างอิงจากบุคคลสำคัญที่ยืนยันว่าเป็นแนวปฎิบัติของแท้จากพุทธวจน ที่หายไปจากสังคมพุทธมานาน ก็จะทำให้เกิดความอยากติดตาม
       2. เนื้อหาควรเริ่มจาก  พระสูตรสำคัญที่ทำไมทุกคนต้องจดจำและปฎิบัติตามพุทธวจน คำสาวกถ้าไม่ถูกต้องให้ละทิ้ง  หน้าที่ของสาวกคือเผยแผ่คำสอนของพุทธวจน ไม่ใช่การปรุงแต่งของตน  ประวัติการสังคายนาพระไตรปิฎก การแยกพุทธวจนกับคำอรรถกถาในไตรปิฎก การปฎิบัติตามแนวพุทธวจนทื่ถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบกับการปฎิบัติในปัจจุบันของพระสงฆ์ โดยมีการยกพระสูตรที่ถูกต้องเป็นหลักฐาน เรื่องนิพพาน การวางจิตขณะทำทาน การวางจิตก่อนตาย การตักบาตร การทำศพ การเจริญอานาปานสติ อริยสัจ อริยมรรคมีองค์แปด ปฎิจจสมุปบาท 12ขั้นในการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้น ความยากในการเกิดมาเป้นมนุษย์ สุคติของเทวดาคือการเกิดมาเป็นมนุษย์ และความรู้อื่นๆที่ควรนำเสนอ
     3.จัดคำอ่านดังกล่าวลงในcd เพื่อสะดวกกับผู้ไม่สะดวกกับการอ่าน
     4.จัดทำโปสเคอร์ ที่แสดงว่าทำไมต้องปฎิบัติตามพระพุทธวจนเท่านั้น คำสาวกมี่จุดด้อยอย่างไร สามารถพิสูจน์คำสอนได้ที่ใด website อะไร
      5.ส่งเอกสารและคำเผยแผ่ตามหลักพุทธวจนดังกล่าวถึง 5000 กว่าที่ทำการอำเภอทั่วประเทศ 50สำนักงานเขตในกทม. ผูว่าราชการทุกจังหวัด เจ้าคณะจังหวัดและอำเภอของวัดต่างๆ โรงเรียนต่างๆ รวมถีงมหาวิทยาลัยทุกแห่ง องค์กรเอกชนที่สำคัญและมีบทบาทมากในสังคม เช่น ซีพี หนังสือพิมพ์ ปตท เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

Naarinnoi  สาธุนะคะ จะนำเรียนผู้เกี่ยวข้องให้พิจารณาต่อไปค่ะ  โพสต์เมื่อ 28-7-2013 16:44

10

กระทู้

0

เพื่อน

444

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
257
ความดี
97
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
15-2-2019
โพสต์เมื่อ 29-7-2013 10:44:25 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอโอกาสเพิ่มเติมครับ
    ข้อคิดเห็นข้างต้นเสนอขึ้นเพื่อให้บัว3เหล่า เกิดประกายในที่มืดเพื่อเข้ามามุงดู จึงควรเป็นเอกสารระดับbeginnerที่มีเสน่ห์ เชื่อถือได้และเห็นประโยชน์ในการรอดภัยเมื่อก่อนจะตายอย่างแท้จริง เมื่อเขาเหล่านั้นเกิดความสนใจ แล้วเริ่มติดตามก็จะเข้ามาแสวงหาจากเอกสารระดับintermediateหรือบทบรรยายของพระอาจารย์ต่อไป
    ความเห็นของผมขณะนี้จึงมุ่งไปที่จุดสนใจเริ่มต้นมากกว่าการเผยแผ่ให้ผู้ที่เข้ามาแล้ว ประมาณ70% ต่อ30%ครับ
    ผมฟังเทปการบรรยายของพระอาจารย์ในหมวดการตอบปัญหาแล้ว เห็นใจและเหนื่อยแทนท่านที่ต้องมาขยายข้อสงสัยส่วนตัวของผู้ที่กำลังปฎิบัตื มีหลายท่านแสดงคำถามเหมือนที่เกิดขึ้นกับหลายสำนัก สนใจในความก้่าวหน้าเล็กๆน้อยๆในการบรรลุธรรมมากกว่าความเพียรที่ควรปฎิบัติ หลายท่านสอบถามเหมือนแสวงหาคำผิดหรือข้อบกพร่องในพระสูตร พระอาจารย์เคยกล่าวหลายโอกาสว่า100ปีที่ปฎิบัติเมื่อเทียบกับหลายแสนกัปปแล้วน้อยมาก ผู้ที่จะเข้าใจพระสูตรได้ทั้งหมดมีองค์เดียว ขอให้พระอาจารย์ได้พักบ้างเถิดครับ
   
12
กลับไป ตั้งกระทู้ใหม่
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 25-5-2019 03:56 , Processed in 0.099767 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน