กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 946|ตอบกลับ: 6

ปิติ สุข ที่แท้คงต้องมากพอขนาดเป็นผู้ไม่เวียนไปสู่กาม น่าจะต่างจากสุขที่มโนกันเอ

[คัดลอกลิงก์]

5

กระทู้

1

เพื่อน

304

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
202
ความดี
52
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
17-10-2018
โพสต์เมื่อ 5-3-2017 16:20:46 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย อมร เมื่อ 5-3-2017 16:21

ดูกรมหานาม แม้เราเมื่อเป็นโพธิสัตว์ ยังมิได้ตรัสรู้ ก่อนตรัสรู้ทีเดียว ก็เล็งเห็นด้วย
ปัญญาโดยชอบ ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า กามให้ความยินดีน้อย มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก
โทษในกามนี้ยิ่ง ดังนี้ และเราก็เว้นจากกาม เว้นจากอกุศลธรรม ไม่บรรลุปีติและสุข หรือกุศล
ธรรมอื่นที่สงบกว่านั้น เราจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามมิได้ก่อน แต่เมื่อใด เราเล็งเห็น
ด้วยปัญญาโดยชอบ ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า กามให้ความยินดีน้อย มีทุกข์มาก มีความคับแค้น
มาก โทษในกามนี้ยิ่ง ดังนี้ และเราก็เว้นจากกาม เว้นจากอกุศลธรรม บรรลุปีติและสุข และ
กุศลอื่นที่สงบกว่านั้น เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณได้ว่า เป็นผู้ไม่เวียนมาในกาม.

43

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5913
ความดี
3576
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
30-3-2020
โพสต์เมื่อ 5-3-2017 21:51:15 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ปิติ สุข ที่แท้คงต้องมากพอขนาดเป็นผู้ไม่เวียนไปสู่กาม น่าจะต่างจากสุขที่มโนกันเอง
++++++++++
ผู้ที่ยังไม่บรรลุซึ่งปิติ สุข  อันปราศจากกาม และอกุศลธรรมเขาผู้นั้นย่อมพอใจ ปิติ สุข จากโลกามิส ครั้นสุขเวทนาอันเป็นอามิสสูญหายไป เขาย่อมหวนระลึกถึงสุขอันเคยได้รับมาก่อน(ขณะนั้นทุกขเวทนาเข้ามาตั้งอยู่) เป็นอย่างนี้เพราะสุขเวทนาเนื่องด้วยอามิสนั่นถึงความแปรปรวนไป ผู้ที่ยังไม่บรรลุถึงปฐมฌาน ทุติยฌานอันมีปิติ สุขอันเกิดจากฌานเป็นปิติ สุข ที่ปราณีตกว่า เขานั้นจึงหวนคืนสู่กาม เป็นอย่างนี้

5

กระทู้

1

เพื่อน

304

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
202
ความดี
52
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
17-10-2018
โพสต์เมื่อ 6-3-2017 10:06:39 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย อมร เมื่อ 6-3-2017 10:22

อย่างนี้จะกล่าวว่าผู้ที่ยังยินดีในกามสุขคือผู้ที่ยังไม่ได้สุขอันเกิดแต่วิเวกได้มั้ย
(คนที่ยังชอบดูหนัง ฟังเพลง กินเหล้า เข้าพับ)ไม่น่าจะได้ฌานถูกมั้ยครับ

66

กระทู้

0

เพื่อน

1583

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
844
ความดี
401
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-10-2018
โพสต์เมื่อ 6-3-2017 11:47:27 |ดูโพสต์ทั้งหมด
เราก็เว้นจากกาม เว้นจากอกุศลธรรม บรรลุปีติและสุข และกุศลอื่นที่สงบกว่านั้น
สังเกตุเห็นว่าพระศาสดาได้ยกตัวอย่างผู้เป็นอริยสาวก กับพระโพธิสัตว์ มิได้ยกปุถุชน

ปุถุชนจะกล่าวได้ว่า  เล็งเห็นด้วย
ปัญญาโดยชอบ ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า กามให้ความยินดีน้อย มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก
โทษในกามนี้ยิ่ง ดังนี้ ได้หรือไม่ และปุถุชนบางคนก็ได้ฌานแล้วเสื่อมจากกลับมาบริโภคกามก็มี

5

กระทู้

1

เพื่อน

304

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
202
ความดี
52
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
17-10-2018
โพสต์เมื่อ 6-3-2017 12:54:42 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ดูกรมาคัณฑิยะ เปรียบเหมือนคฤหบดี หรือบุตรคฤหบดีเป็นคนมั่งคั่ง
มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก เอิบอิ่มเพรียบพร้อมด้วยกามคุณห้า บำเรอตนด้วยรูปอันพึงจะรู้แจ้ง
ด้วยนัยน์ตา ที่สัตว์ปรารถนา รักใคร่ ชอบใจ น่ารัก  ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความ
กำหนัด ด้วยเสียงอันจะพึงรู้แจ้งด้วยหู ... ด้วยกลิ่นอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจมูก ... ด้วยรสอันจะ
พึงรู้แจ้งด้วยลิ้น ... ด้วยโผฏฐัพพะอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกาย ที่สัตว์ปรารถนา รักใคร่ ชอบใจ
น่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด. เขาประพฤติกายสุจริต วจีสุจริตมโนสุจริต เมื่อตายไปพึงเข้าถึงสุคติ โลก สวรรค์ พึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้น
ดาวดึงส์. เทพบุตรนั้นอันหมู่นางอัปสรแวดล้อมในนันทวัน เอิบอิ่มเพรียบพร้อมด้วยกามคุณห้า
อันเป็นทิพย์บำเรอตนอยู่ ในดาวดึงส์เทวโลก. เทพบุตรนั้นได้เห็นคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี
ผู้เอิบอิ่มเพรียบพร้อมด้วยกามคุณห้า บำเรอตนอยู่. ดูกรมาคัณฑิยะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้น
เป็นไฉน เทพบุตรนั้นอันหมู่นางอัปสรแวดล้อมอยู่ในนันทวัน เอิบอิ่มเพรียบพร้อมด้วยกามคุณห้า
อันเป็นทิพย์บำเรอตนอยู่ จะพึงทะเยอทะยานต่อคฤหบดีต่อบุตรคฤหบดีโน้น หรือต่อกามคุณห้า
ของมนุษย์ หรือจะพึงเวียนมาเพราะกามของมนุษย์บ้างหรือหนอ?
     ไม่เป็นอย่างนั้น ท่านพระโคดม ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะกามอันเป็นทิพย์ น่าใคร่
ยิ่งกว่า และประณีตกว่า กว่ากามของมนุษย์.

66

กระทู้

0

เพื่อน

1583

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
844
ความดี
401
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-10-2018
โพสต์เมื่อ 7-3-2017 00:32:46 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แล้วเทวดาเหล่านี้ถ้ายังไม่ได้เป็นอริยะ เป็นเทวดาปุถุชน ตายไปจากเทวโลก ส่วนมากไปไหนครับ พระศาสดาทรงแสดงไว้ชัดเจน

5

กระทู้

1

เพื่อน

304

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
202
ความดี
52
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
17-10-2018
โพสต์เมื่อ 7-3-2017 08:35:28 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ผมแค่อยากบอกว่าพระศาสดาเปรียบเทียบว่าถ้าได้สุขที่ดีกว่าก็ไม่มีใครน้อมนึกถึงสุขที่แย่กว่าครับ
อุปมามีอีกมากครับ ในพระสูตรนี้
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 2-4-2020 19:48 , Processed in 0.075479 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน