กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 1109|ตอบกลับ: 3

สายปฏิจจสมุปบาท

[คัดลอกลิงก์]

66

กระทู้

0

เพื่อน

1583

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
844
ความดี
401
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-10-2018
โพสต์เมื่อ 4-3-2017 19:40:23 |ดูโพสต์ทั้งหมด
เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย
#สังขารทั้งหลายหมายถึง สังขตธรรม หรือขันธ์5 ใช่หรืไม่ครับ

38

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5892
ความดี
3565
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
15-2-2020
โพสต์เมื่อ 5-3-2017 10:49:20 |ดูโพสต์ทั้งหมด
เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย
#สังขารทั้งหลายหมายถึง สังขตธรรม หรือขันธ์5 ใช่หรืไม่ครับ

**************************
สังขารทั้งหลาย ในปฏิจจสมุปบาท นี้ (บทที่ยกมา)  ทรงตรัสชัดเจนว่า หมายถึง กายสังขาร วจีสังขาร และ จิตตสังขาร
แต่คำว่าสังขารทั้งหลายนั้น ยังมีในบริบทอื่นอีก เช่น สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ซึ่งในกรณีนี้ กินความหมายถึง ธรรมที่ถุกปัจจัยปรุงแต่ง หรือ ปรุงแต่งสิ่งอื่น (สังขตธรรม)

สังขาร จึงเป็นคำที่ทรงตรัสครอบคลุมความหมายหลายนัย คือจะเป็นส่วนของขันธ์ก็ได้ เป็นส่วนของสังขตธรรมทั้งหมดก็ได้ เป็นส่วนของเจตนา ๖ ก็ใช่ เป็นส่วนทิฏฐิปรารภขันธ์ ๕ ก็ได้ เป็นส่วนของสัสสตทิฏฐิก็ใช่ อุจเฉททิฏฐิก็ใช่ หรือแม้แต่ส่วนของวิจิกิจฉาคือทางสองแพร่งก็ใช่

กรณีของสังขารทั้งหลายในปฏิจจสมุปบาทนี้ เป็นส่วนของสัตว์ที่มีอวิชชาแล้ว ย่อมยินดีในการปรุงแต่งสังขารทั้งหลาย(เป็นธรรมดาของผู้ที่ยังมีความอาลัย มีความยินดี) เมื่อตกไปในอวิชชา(ทำตัณหาให้บริบูรณ์) จึงยินดีปรุงแต่งในสังขารทั้งหลาย (กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร) ถ้าเป็นบุญ วิญญาณก้เข้าถึงบุญ ถ้าสังขารที่เป็นบาปปรุงแต่ง วิญญาณก็เข้าถึงบาป เป็นต้น

66

กระทู้

0

เพื่อน

1583

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
844
ความดี
401
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-10-2018
โพสต์เมื่อ 6-3-2017 13:44:55 |ดูโพสต์ทั้งหมด
-อะไรคือ กายสังขาร วจีสังขาร และจิตตสังขาร ครับ

        [๕๐๙] วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็สังขาร มีเท่าไร?
     ธ. ดูกรวิสาขะผู้มีอายุ สังขารเหล่านี้ มี ๓ ประการคือ กายสังขาร วจีสังขาร
จิตตสังขาร.
     วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็กายสังขาร เป็นอย่างไร วจีสังขารเป็นอย่างไร จิตตสังขารเป็น
อย่างไร?
     ธ. ดูกรวิสาขะผู้มีอายุ ลมหายใจออกและลมหายใจเข้า เป็นกายสังขาร วิตกและวิจาร
เป็นวจีสังขาร สัญญาและเวทนา เป็นจิตตสังขาร.
     วิ. ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็เหตุไร ลมหายใจออกและลมหายใจเข้า จึงเป็นกายสังขาร
วิตกและวิจาร จึงเป็นวจีสังขาร สัญญาและเวทนา จึงเป็นจิตตสังขาร?
     ธ. ดูกรวิสาขะผู้มีอายุ ลมหายใจออกและลมหายใจเข้าเหล่านี้ เป็นธรรมมีในกาย
เนื่องด้วยกาย ฉะนั้น ลมหายใจออกและลมหายใจเข้า จึงเป็นกายสังขาร บุคคลย่อมตรึก
ย่อมตรองก่อนแล้ว จึงเปล่งวาจา ฉะนั้น วิตกและวิจาร จึงเป็นวจีสังขาร สัญญาและเวทนา
เป็นธรรมมีในจิต เนื่องด้วยจิต ฉะนั้นสัญญาและเวทนา จึงเป็นจิตตสังขาร.

สูตรนี้เป็นสังขารตามนัยปฏิจจ หรือเปล่าครับ ข้าวสุกและขนมสดถือเป็นกายสังขารหรือไม่ วิตกวิจารก็มีในจิตเหมือนกันแล้วทำไมไม่เป็นจิตตสังขารบ้างครับ

ดูกรปุณณะ ก็กรรมขาว มีวิบากขาว เป็นไฉน ดูกรปุณณะ บุคคลบางคนในโลกนี้
ประมวลกายสังขาร อันไม่มีความทุกข์ ประมวลวจีสังขาร อันไม่มีความทุกข์ ประมวลมโนสังขาร
อันไม่มีความทุกข์ ครั้นแล้ว เขาย่อมเข้าถึงโลกอันไม่มีความทุกข์ ผัสสะอันไม่มีความทุกข์
ย่อมถูกต้อง เขาผู้เข้าถึงโลกอันไม่มีความทุกข์ เขาอันผัสสะไม่มีความทุกข์ถูกต้องแล้ว ย่อม
เสวยเวทนาอันไม่มีความทุกข์ เป็นสุขโดยส่วนเดียวดุจเทพชั้นสุภกิณหะ ฉะนั้น ดูกรปุณณะ
เพราะกรรมที่มีดังนี้แล ความอุปบัติของสัตว์จึงมี สัตว์ทำกรรมใดไว้ ย่อมเข้าถึงเพราะกรรมนั้น
ผัสสะย่อมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงแล้ว
ดูกรปุณณะ แม้เพราะอย่างนี้ เราจึงกล่าว สัตว์มีกรรมเป็น
ทายาท ข้อนี้ เรากล่าวว่า กรรมขาว มีวิบากขาว.

กายสังขาร วจีสังขาร และจิตตสังขาร คือ กรรมใช่ไหมครับ

-กายสังขาร+วจีสังขาร+จิตตสังขาร=สังขตธรรม หรือไม่ครับ หรือกายสังขาร+วจีสังขาร+จิตตสังขาร เป็นเพียงสับเซตของสังขตธรรม

-ปฏิจจสมุปบาท อธิบายความมีอยู่และเป็นไปของนามรูป ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เท่านั้นใช่ไหมครับ ส่วนดินน้ำลมไปอากาศธาตุที่ไม่มีนามไปเกี่ยวข้อง ก็เป็นเช่นนั้นเองแต่มิได้เป็นไปตามกฏปฏิจจ

5

กระทู้

1

เพื่อน

304

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
202
ความดี
52
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
17-10-2018
โพสต์เมื่อ 6-3-2017 14:45:10 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย อมร เมื่อ 6-3-2017 15:14

บุคคลตกอยู่ในอวิชชา ถ้าสังขารที่เป็น
บุญปรุงแต่ง วิญญาณก็เข้าถึงบุญ ถ้าสังขารที่เป็นบาปปรุงแต่ง วิญญาณก็เข้าถึงบาป ถ้าสังขาร
ที่เป็นอเนญชาปรุงแต่ง วิญญาณก็เข้าถึงอเนญชา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุละอวิชชาได้แล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว ใน
กาลนั้น ภิกษุนั้นก็ไม่ทำกรรมเป็นบุญ ไม่ทำกรรมเป็นบาป ไม่ทำกรรมเป็นอเนญชา เพราะสำรอก
อวิชชาเสีย เพราะมีวิชชาเกิดขึ้น เมื่อไม่ทำเมื่อไม่คิด ก็ไม่ถือมั่นอะไรๆ ในโลก เมื่อไม่ถือมั่น
ก็ไม่สะดุ้งกลัว เมื่อไม่สะดุ้งกลัว ก็ปรินิพพานเฉพาะตน ย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว
กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี

พระสูตรข้างบนเป็นสังขารที่เป็นอเนญชาปรุงแต่ง
ผิดถูกอย่างไรน้อมรับและพร้อมแก้ไข้ความเห็นครับ

ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 20-2-2020 00:34 , Processed in 0.087307 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน