กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 1546|ตอบกลับ: 6

กรรมจะเกิดขึ้นมาได้ด้วยอาศัยเจตนา ผัสสะ และ มนสิการแล้ว จึงเกิด

[คัดลอกลิงก์]

66

กระทู้

0

เพื่อน

1583

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
844
ความดี
401
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-10-2018
โพสต์เมื่อ 3-3-2017 11:10:08 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอผู้รู้ช่วยขยายความครับ
"กรรมจะเกิดขึ้นมาได้ด้วยอาศัยเจตนา ผัสสะ และ มนสิการแล้ว จึงเกิด ดังนั้น กรรมมีให้ผลทั้งที่เป็นส่วนแห่งบุญ และ ไม่ใช่บุญ เพราะบุคคลนั้นเจตนา แล้วจึงกระทำกรรมด้วย กาย วาจา และ ใจ"
คือปกติเราจะได้ยินว่า เจตนา คือกรรม บ้าง เหตุเกิดของกรรมคือ เจตนาบ้าง นั้นอย่างไร
และกรณีการเกิดกรรม โดยมีทั้ง เจตนา ผัสสะ มนสิการ นั้น คืออย่างไร

48

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5936
ความดี
3587
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
16-5-2020
โพสต์เมื่อ 3-3-2017 22:31:32 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คมสัน เมื่อ 4-3-2017 06:25

"กรรมจะเกิดขึ้นมาได้ด้วยอาศัยเจตนา ผัสสะ และ มนสิการแล้ว จึงเกิด ดังนั้น กรรมมีให้ผลทั้งที่เป็นส่วนแห่งบุญ และ ไม่ใช่บุญ เพราะบุคคลนั้นเจตนา แล้วจึงกระทำกรรมด้วย กาย วาจา และ ใจ"

คือปกติเราจะได้ยินว่า เจตนา คือกรรม บ้าง เหตุเกิดของกรรมคือ เจตนาบ้าง นั้นอย่างไร
และกรณีการเกิดกรรม โดยมีทั้ง เจตนา ผัสสะ มนสิการ นั้น คืออย่างไร

**********************
เจตนา ผัสสะ  มนสิการ คือ ส่วนของนามรูป อันจะเป็นปฏิจจสมุปปันนธรรม แห่งการเกิดขึ้นของวิญญาณ
ดังนั้น นามรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้วิญญาณขันธ์ปรากฏ

เพราะความที่วิญญาณอาศัยรูป(เป็นต้น) ตั้งอยู่ จึงตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีรูป(เป็นต้น) เป็นอารมณ์
เป็นที่เข้าไปตั้งอาศํย เป็นที่เกาะเกี่ยว นี้คือการเกิดขึ้นของกรรม
เพราะความน้อมไป(ดำริ-มนสิการ) นึกถึง อนุเสติ(หากยังไม่บรรลุอรหันต์) นี้คือ กรรมเกิดเพราะ เจตนา และ มนสิการ

การเกิดขึ้นของวิญญาณ ก็ย่อมมี รูปทั้งหลายด้วย และ จักขุ ( เป็นต้น) จักขุวิญญาณจึงย่อมมี
การประชุมของธรรม ๓ ประการ เรียกว่า ผัสสะ
การเกิดขึ้นของผัสสะคือ สมุทัยแห่งการเกิดขึ้นของกรรม (มีทั้งเกิดจากกุศลมูล และ อกุศลมูล)  นี้คือกรรมเกิดเพราะผัสสะ
เพราะบุคคลเมื่อผัสสะแล้ว ย่อมมี เวทนา สัญญา และ เจเตติ(เจตนา)  
ตรงเจเตติ นี้เอง ที่เป็นความดำริ (มนสิการ) ที่จะแสดงออกไปในทาง กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม นี้คือ กรรมเกิดจาก เจตนา ผัสสะ มนสิการ

เพราะสัตว์ผู้ยังมีอวิชชา ย่อมยินดีในสังขารทั้งหลาย คือ กายสังขาร วจีสังขาร และจิตตสังขาร
ด้วยอำนาจของอกุศลมูล(ข้างต้น) เมื่อยินดีแล้ว ย่อมปรุงแต่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้น ออกมา
ในรูป กายกรรม วจีกรรม และ มโนกรรม ทั้งที่เป็นส่วนแห่งบุญ และไม่ใช่บุญ
เพราะกายมีอยู่ วาจามีอยู่ และใจมีอยู่ ดังนั้น สัญญเจตนา ๓ ประการ  คือ กายสัญญเจตนา วจีสัญเจตนา และ มโนสัญเจตนา
จึงเป็นการเกิดขึ้นของผัสสะ (ซึ่งเป็นสมุทัยของกรรม) ทำให้ สุข และ ทุกข์ อันเป็นไปในภยในเกิดมีขึ้น

กรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแม้แต่ปุถุชุน จนถึง พระอรหันต์ เพราะ สิ่งที่เรียกว่ากรรมนั้น มีเพราะวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในนามรูป
หากมีอำนาจของราคะ ฉันทะ นันทิ ตัณหา (คือผู้มีอวิชชา) ความเจริญของสังขารทั้งหลายย่อมมี
เพราะมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลาย การเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมี เป็นไปตามลำดับแบบนี้ (ภพ เกิด หลังกรรม)

แต่หากราคะ (เป็นต้น) ไปปราศแล้ว วิญญาณและนามรูปก็ยังคงมีอยู่แก่พระอรหันต์ เพราะ กาย วาจา และ ใจ ยังมีอยู่
แต่เป็นการเกิดขึ้นของกรรม(วิญญาณตั้งอาศัยในามรูป) ประเภท อโลภะ อโทสะ อโมหะ นั่นเอง  
ความเจริญของสังขารทั้งหลายย่อมไม่มี การเกิดขึ้นของภพใหม่ต่อไปก็ย่อมไม่มี (จึงไม่อาจกล่าวได้ว่า กรรม = ภพ)66

กระทู้

0

เพื่อน

1583

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
844
ความดี
401
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-10-2018
โพสต์เมื่อ 4-3-2017 19:35:14 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบพระคุณสำหรับคำตอบครับ
แต่รู้สึกว่าต้องนำไปพิจารณาตอ่อีกมาก เพราะละเอียดและโดยเฉพาะในช่วงการปรุงแต่งของ เจตนา ผัสสะ และมนสิการ มันเหมือนซ้อนๆ อยู่ในสายปฏิจจในหลายขั้นตอน เช่น เจตนา เป็นสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณ แล้วยังมีเจตนาในขั้นผัสสะอีก แล้วกรรมเกิดขึ้นในขั้นตอนไหนของปฏิจจ

แล้วยังมี กายสังขาร วจีสังขาร และจิตตสังขาร
และกายสัญญเจตนา วจีสัญเจตนา และ มโนสัญเจตนา ที่
ยังไม่เข้าใจชัดแจ้ง ที่มาที่ไป

104

กระทู้

6

เพื่อน

5416

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3863
ความดี
827
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
22-5-2020
โพสต์เมื่อ 19-7-2018 15:02:07 |ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอแสดงความเห็นครับ
1. สังขาร คือ เจตนา ผัสสะ มนสิการ
ตามสมมติฐานของผม
อวิชชา - ก่อนถึงผัสสะ --> เป็นการปรุง(สังขาร) เป็นส่วนของเจตนา
ผัสสะ  --> ปรุง เป็นส่วนของผัสสะ
หลังผัสสะ - อวิชชา (ปฏิจฯใหม่)  --> เป็นการปรุง ส่วนของ มนสิการ

จะเห็นว่า
เจตนา เป็นตัวเริ่ม ให้เกิดกรรม
ผัสสะ ครบองค์ เกิดกรรม
มนสิการ เป็นกรรมใหม่หลังเกิดผัสสะ (เกิด เวทนา, สัญญา, สังขาร + มโนวิญญาณ)

หากมีความเห็นผิด เข้าใจผิดอย่างไร โปรดชี้แนะ ขอบคุณครับ

17

กระทู้

0

เพื่อน

1655

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
1297
ความดี
187
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
23-5-2020
โพสต์เมื่อ 31-7-2018 09:47:39 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ตถาคตกล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม

หญิงชราเจตนารอใส่บาตรภิกษุพระอนาคามีที่รู้จักกันสองรูปทุกเช้า แต่หญิงชราไม่รู้ว่าเมื่อคืนภิกษุรูปหนึ่งบรรลุพระอรหันต์และอีกรูปหนึ่งปาราชิกเพราะอวดอุตริฯ แล้ว ดังนั้นกุศลกรรมจากการใส่บาตรของหญิงชรายังเท่ากับการใส่บาตรพระอนาคามีสองรูปเพราะจิตของหญิงชรามีเจตนาใส่บาตรพระอนาคามีไม่ใช่มีเจตนาใส่บาตรพระอรหันต์กับภิกษุอวดอุตริฯ ?

104

กระทู้

6

เพื่อน

5416

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3863
ความดี
827
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
22-5-2020
โพสต์เมื่อ 31-7-2018 10:51:30 |ดูโพสต์ทั้งหมด
"กรรมจะเกิดขึ้นมาได้ด้วยอาศัยเจตนา ผัสสะ และ มนสิการแล้ว จึงเกิด ดังนั้น กรรมมีให้ผลทั้งที่เป็นส่วนแห่งบุญ และ ไม่ใช่บุญ เพราะบุคคลนั้นเจตนา แล้วจึงกระทำกรรมด้วย กาย วาจา และ ใจ" ---> มาจากพระสูตรไหนครับ

32

กระทู้

2

เพื่อน

3140

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
2363
ความดี
403
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
3-1-2020
โพสต์เมื่อ 3-8-2018 13:04:40 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nutc เมื่อ 3-8-2018 13:29

ขอแสดงความเห็นครับ
เจตนา ก็คืออายตนะนอก-ใน
ผัสสะก็คือกระทบกัน
มนสิการก็คือ มโน ตั้งอยู่บนธรรมารมณํ์
   จะใช่หรือป่าว

วิญญานที่เข้าถีงซึงรูป เมื่อตั้งอยุ่ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญานที่มีรูปเป็นอารมณ์ มีนันทิเข้าไปส้องเสพก็ถึงความ
งอกงามเจริญไพบูลย์ได้

แสดงความคิดเห็น

pungkung  น่าสนใจครับ  โพสต์เมื่อ 29-8-2018 12:31
เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ ...
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 27-5-2020 19:28 , Processed in 0.104326 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน