กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 1514|ตอบกลับ: 4

ขอความหมายในคำว่า มีศีล ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย

[คัดลอกลิงก์]

5

กระทู้

2

เพื่อน

93

เครดิต

สมาชิกระดับ 2

Rank: 2

บล็อก
0
สตางค์
73
ความดี
10
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
21-2-2017
โพสต์เมื่อ 2-2-2017 14:12:13 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอพระสูตร ที่กล่าวขยายความ ความมีศีลที่ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย ครับ

ซึ่งจะนำไปทวนสอบคำกล่าวที่ว่า "หากไปทำให้สัตว์ตาย โดยไม่เจตนา, เป็นการทำให้ศีล ด่าง พร้อย"

รบกวนท่านผู้รู้ครับ

36

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5884
ความดี
3561
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
26-1-2020
โพสต์เมื่อ 2-2-2017 20:45:42 |ดูโพสต์ทั้งหมด
หากจะให้ยกกล่าวละเอียดโดยพุทธวจน คงเป็นการยาก
เพราะตั้งแต่ศึกษามา ยังไม่เคยพบว่าพระองค์ตรัสเรื่องนี้แยกเป็นประเด็นๆ
แต่โดยบริบทแล้ว ในคำที่กล่าวแตกต่างกันด้วยพยัญชนะ
แต่ อรรถะ นั้นเข้ากันได้ ลงกันได้โดยความเป็นประการเดียวกัน ก็มี หลายๆที่

ดังนั้น คำว่า ศีลที่ไม่ขาด ก็ควรหมายถึง
ไม่ล่วงในสิกขาบททั้งหลายที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้นอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์
(ข้อประพฤติปฏิบัติ เพื่อความหยั่งลงในระบบแห่งความถูกต้อง)

ศีลที่ไม่ทะลุ  ไม่ด่าง ไม่พร้อย ก็ควรมีความหมายเช่นเดียวกันกับข้างต้น คือ
ไม่ล่วงในสิกขาเป็นกลุ่มที่ทรงตรัสไว้ หรือ เป็นแห่งๆ ในสิกขาเหล่านั้น
เพราะเมื่อเทียบกับบริบทที่ทรงตรัสกับอีกพระสูตรในเรื่อง
ความขาด ความทะลุ ความด่าง ความพร้อยของพรหมจรรย์
พระองค์ก็ทรงตรัสใช้คำ กลุ่มคำเหล่านี้ รวบไว้ด้วยกัน ไม่ทรงตรัสอธิบายแยก เช่นกัน

ความขาด ความทะลุ  ความด่าง  ความพร้อย ของพรหมจรรย์ เช่น
แม้สมณพรหมณ์จะไม่ล่วงสิกขาในเรื่องเสพเมถุนก็จริง แต่เขายังประกอบด้วยการเกี่ยวข้องกับเมถุนธรรมอยู่ เช่น
การให้มาตุคาม อาบนวดฟั้นให้ การพูดจาหยอกล้อเล่นกัน การสบตากัน การพึงพอใจในเสียงกัน กับด้วยมาตุคาม(ผู้หญิง) เป็นต้น
พระองค์ทรงตรัสว่า การประกอบด้วยเหตุอย่างนี้ คือ ความขาด ความทะลุ ความด่าง ความพร้อย ของพรหมจรรย์

ดังนั้นล้ว เมื่อเทียบด้วยบริบทเหล่านี้ ผมจึงมีความเห็น(ส่วนตัว) ว่า คำว่า
ขาด ทะลุ ด่าง พร้อย มีความหมายโดยอรรถะแล้วเป็นไปโดยประการเดียวกัน

ส่วนคำว่า ศีลที่เป็นไทต่อตัณหา คือ
ข้อปฏิบัติที่เป็นไปด้วยกาย และ วาจา ของเขานั้นไม่ถูกตัณหา ครอบงำ (ไม่ได้รักษาศีลด้วยลุอำนาจแห่งตัณหา)

ส่วนคำว่า ศีลที่ผู้รู้สรรเสริญ คือ
ข้อปฏิบัติใดที่เป็นไปด้วย กาย วาจา อันผู้รู้กล่าวว่าดี เป็นไปเพื่อยอดสุข มีสุขเป็นวิบาก มีสุขเป็นกำไร
เป็นทางมาแห่งบุญ เป็นที่ไหลออกแห่งกุศล

ส่วนคำว่า ศีลที่ไม่ถูกทิฏฐิลูบคลำ คือ  
ข้อปฏิบัติใดที่เป็นไปด้วย กาย วาจา ที่ไม่วิบัติด้วยทิฏฐิ มีความเห็นวิปริตว่า ทานที่ให้แล้วไม่มี ...เป็นต้น

ส่วนคำว่า ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ คือ
สมาธิอันศีลอบรมแล้วด้วยปัญญา ไม่ถึงความเดือดเนื้อร้อนใจแล้ว
ย่อมเกิดปราโมทย์ ปิติ ความสงบรำงับ สุขและสมาธิ เป็นสิ่งที่ถึงพร้อมด้วยเหตุอย่างนี้

36

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5884
ความดี
3561
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
26-1-2020
โพสต์เมื่อ 2-2-2017 20:52:31 |ดูโพสต์ทั้งหมด
"หากไปทำให้สัตว์ตาย โดยไม่เจตนา, เป็นการทำให้ศีล ด่าง พร้อย"
**********************************************
ต้องแยกเป็นประเด็นไป ความว่า เจตนานั้นคือ กรรม หมายถึง
เมื่อบุคคลเจตนาแล้ว จึงกระทำกรรม ด้วย  กาย วาจา และ ใจ
นั่นคือ มีความดำริแล้วมาก่อนด้วยใจถึงความปรุงแต่งด้วยความยินดี
ให้เป็นไปด้วย กาย วาจา และใจ จึงกล่าวว่ากระทำกรรม
กรรมนั้นย่อมให้ผลแก่ขันธ์ที่เป็นอัตภาพแล้ว ทั้งที่เป็นส่วนบุญ หรือ อบุญ ก็ตาม

ส่วนการไม่ได้เจตนา (ไม่ได้ตั้งไว้ด้วยใจมาก่อน ไม่ได้ปรุงแต่งให้เป้นไปด้วยความยินดี)
ถือว่า การกระทำนั้น ทาง กาย วาจา หรือ ใจ ไม่ได้เป็นกรรม (ตามนิยามที่ทรงตรัสไว้)

และส่วนเรื่องศีล ความขาด ทะลุ ด่าง และพร้อย ย่อมไม่มี เพราะศีลเป็นการคุมเรื่อง กาย และวาจา
ในเมื่อเจตนายังไม่ได้มี กรรมที่จะกระทำทาง กาย วาจา จึงไม่ได้เกิดขึ้น ก็ไม่ได้ถือว่าต้องละเมิด

5

กระทู้

1

เพื่อน

304

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
202
ความดี
52
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
17-10-2018
โพสต์เมื่อ 3-2-2017 10:40:41 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แล้วถ้ารักษาศีลเพราะอยากเป็นโสดาบันจะเป็นไทจากตัณหาหรือทิฏฐิลูบคลำมั้ยครับ เพราะบางคนสักวารักษาไปโดย กิเลสในจิตไม่ได้ลดน้อยลง ไม่เป็นไปเพื่อ นิพพิทา วิราคะ เข้าข้างตัวเองเพื่อให้ได้ความชอบธรรมในการทุศิล จะเข้าข่ายที่พระองค์พุทธตรัสไว้มั้ยครับ

1

กระทู้

0

เพื่อน

47

เครดิต

สมาชิกระดับ 1

Rank: 1

บล็อก
0
สตางค์
31
ความดี
7
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
12-4-2017
โพสต์เมื่อ 3-2-2017 14:19:23 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ความมีศีลที่ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย  ภันเต ตรี เคยให้คำตอบไว้ ขอ อภัยที่ละบุวันที่ไม่ได้ ลองหาใน youtube ภันเต ตรี ครับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 28-1-2020 21:17 , Processed in 0.182687 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน