กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 1326|ตอบกลับ: 4

อายุมาก ความจำไม่ดี แต่อยากบวช

[คัดลอกลิงก์]

1

กระทู้

0

เพื่อน

20

เครดิต

สมาชิกระดับ 1

Rank: 1

บล็อก
0
สตางค์
10
ความดี
4
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
1-2-2017
โพสต์เมื่อ 1-2-2017 01:34:18 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอโอกาสครับ

กระผมศึกษาพุทธวจนมาหลายปีแล้วครับ (โดยส่วนตัวผมชอบวิเวก และชอบปฎิบัติ) และผมก็หมั่นปฎิบัติอยู่ แต่ก็รู้ชัดว่าฆราวาสนี้คับแคบจริงๆ ปฎิบัติได้ลำบากเหลือเกิน หากปลดภาระทุกสิ่งได้ ก็อยากจะบวชเพื่อให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์

แต่ปัญหาของผมก็คือ ถึงแม้ผมจะศึกษาพุทธวจนมาแล้วหลายปีก็ตาม ผมก็ไม่สามารถจำพระสูตรได้เลย ถึงจะพยายามแล้วก็ตาม หมั่นท่องพระสูตรแล้วก็ตาม พอสักพักก็ลืมหมด และตอนนี้อายุผมก็มากขึ้นเรื่อยๆ ความจำก็ยิ่งถดถอยลงเรื่อยๆ

ด้วยความคิดส่วนตัว ผมเห็นภิกขุในธรรมวินัยนี้ต้องจำพระสูตรเพื่อที่จะถ่ายทอดบอกสอนคำพระศาสดา แต่ข้อนี้ผมไม่สามารถที่จำทำได้จริงๆครับ ด้วยปัญหาที่ผมเรียนให้ทราบแล้ว

จึงไม่ทราบว่า พอจะมีหนทางบ้างมั๊ยครับ
7

กระทู้

3

เพื่อน

525

เครดิต

สมาชิกระดับ 4

Rank: 4

บล็อก
0
สตางค์
355
ความดี
87
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
28-7-2017
โพสต์เมื่อ 2-5-2017 12:23:25 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ลองไปปรึกษาภิกขุที่วัดนาป่าพงดูก่อนมั้ยคะ ปัญหาอาจแก้ไขได้ อย่าเพิ่งกลุ้มไปเลยค่ะ คนแก่ที่เป็นโรคความจำเสื่อม อาการยังดีขึ้นได้ด้วยอนุสาสนีปาฏิหาริย์เลยนะคะ

13

กระทู้

3

เพื่อน

570

เครดิต

สมาชิกระดับ 4

Rank: 4

บล็อก
0
สตางค์
330
ความดี
125
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
26-6-2018
โพสต์เมื่อ 6-5-2017 00:29:09 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย crème เมื่อ 6-5-2017 00:38
...

บุคคลเมื่อเล็งเห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งธัมมารมณ์ ที่รู้ได้ด้วยมโน อันน่าปรารถนา น่าใคร่น่าชอบใจ เป็นที่รื่นรมย์แห่งใจ ประกอบด้วยโลกามิส โดยเป็นของอันตนไม่ได้เฉพาะ หรือหวนระลึกถึงธัมมารมณ์ที่ไม่เคยได้เฉพาะในก่อน อันล่วงไปแล้ว ดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้ว ย่อมเกิดโทมนัส
   
โทมนัสเช่นนี้ นี่เราเรียกว่า โทมนัสอาศัยเรือน

...

บุคคลทราบความไม่เที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับของธัมมารมณ์ทั้งหลายนั่นแล แล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า
ธัมมารมณ์ในก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้น ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา แล้วย่อมเข้าไปตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกข์
เมื่อเข้าไปตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกข์ดังนี้ว่า เมื่อไรตัวเราจึงจักบรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลายได้บรรลุอยู่ในบัดนี้เล่า ย่อมเกิดโทมนัสเพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยขึ้น

โทมนัสเช่นนี้ นี่เราเรียกว่า โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ.

...

พวกเธอจงอาศัย คือ อิงโทมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ นั้นๆ
แล้วละ คือ ล่วงเสียซึ่งโทมนัสอาศัยเรือน ๖ นั้นๆ
อย่างนี้ ย่อมเป็นอันละโทมนัสนั้นๆ ได้ เป็นอันล่วงโทมนัสนั้นๆ ได้.

...

พวกเธอจงอาศัย คือ อิงโสมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ นั้นๆ
แล้วละ คือ ล่วงเสียซึ่งโทมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ นั้นๆ
อย่างนี้ ย่อมเป็นอันละโทมนัสนั้นๆ ได้ เป็นอันล่วงโทมนัสนั้นๆ ได้.

...

เนื้อความบางส่วนใน สฬายตนวิภังคสูตร (๑๓๗)
http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=14&A=8028&Z=8266ขอโอกาสนะคะ

ทุกข์เหมือนกันค่ะ แต่จะต่างจากของ คุณเศษดิน ก็ตรงส่วนของเนื้อหา
ส่วนตัวเข้าใจคอนเซ็ปต์ว่า หน้าที่ที่เราต้องฝึกกระทำอยู่ ก็คือ
การละนิวรณ์ทั้ง 5 และหมั่นพิจารณาใคร่ควรให้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงของรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ น่ะค่ะ ส่วนผลก็จะได้ตามเหตุเอง

19

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5786
ความดี
3499
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
29-3-2019
โพสต์เมื่อ 6-5-2017 15:45:52 |ดูโพสต์ทั้งหมด
พระศาสดาทรงตรัสในเรื่องนี้ไว้ว่า ความเป็นผู้เป็นพหูสูต จริงอยู่ คือการได้สดับมากและทรงจำสูตรที่ได้สดับมาก มาแล้วอย่างคล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดอย่างดีด้วยปัญญา แต่ความหมายคำว่าพหูสูตนั้น ย่อมมีความหมายอื่นอีก แม้ทรงจำธรรมแม้เพียงบทหนึ่งแล้วแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ก็ชื่อว่าเป็นพหูสูตเช่นกัน จึงอยากบอกกล่าวว่า บุคคลที่ทรงสุตะ คือพวกที่อ่านมาก สดับมาก และท่องจำไว้ได้มาก แต่ไม่เข้าถึงสุตะนั้นก็มี ส่วนพวกที่ทรงสุตะน้อย(ไม่ได้หมายถึงไม่มีสุตะ) แต่เป็นผู้เข้าถึงสุตะ ก็มี ดังนั้นพระองค์ทรงสรรเสริญเป็นส่วนๆ เช่นหากคุณเจ้าของกระทู้กล่าวว่า ไม่สามารถทรงจำพระสูตรมากๆได้ แต่เป็นผู้ตั้งมั่นในศีล และเพียงทรงจำได้ว่า อนิจจสัญญา (ความสำคัญมั่นหมายในความไม่เที่ยงของธรรมทั้งหลายที่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วเกิดขึ้น) เมื่อเจริญกระทำให้มากแล้ว จิตย่อมถึงความสิ้นอาสวะได้ แล้วปรารภความเพียร มีตนส่งไปในธรรมนั้นอยู่ ก็ชื่อว่า ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม แม้สุตะน้อยนั้น  กล่าวว่า ควรสรรเสริญที่เขานั้นเป็นผู้มีศีล เป็นผู้เข้าถึงสุตะ แต่สุตะของเขานั้นไม่สมบูรณ์ แต่หากปฏิบัติได้แล้วมีปัญญาใคร่ครวญในธรรมนั้นอย่างดีแล้ว(ที่ทรงจำมาน้อยนิด) ก็สามารถแทงตลอดซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติได้เช่นกัน ในกรณีนี้ทรงอุปมาด้วยม้า ที่มีพละ คือ กำลังมาก (ได้แก่มีความเพียร ส่งตนไปในแนวแห่งธรรมนั้น) มีความเร็ว(ชวะ คือ เห็นอริยสัจ) แต่ ไม่มีวรรณะ (คือ สีสรรที่สวยงาม ได้แก่ มีสุตะมาก)

0

กระทู้

0

เพื่อน

50

เครดิต

สมาชิกระดับ 2

Rank: 2

บล็อก
0
สตางค์
29
ความดี
9
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
7-8-2017
โพสต์เมื่อ 26-5-2017 17:10:25 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ต้องอ่านบทสวดบ่อยๆ ครับผม

ทางเข้า royal
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 21-5-2019 04:05 , Processed in 0.063073 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน