กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 3170|ตอบกลับ: 33

จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง

[คัดลอกลิงก์]

32

กระทู้

2

เพื่อน

3140

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
2363
ความดี
403
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
3-1-2020
โพสต์เมื่อ 2-12-2016 05:41:58 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nutc เมื่อ 4-12-2016 20:39

[๒๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วานรเมื่อเที่ยวไปในป่าใหญ่จับกิ่งไม้ ปล่อยกิ่งนั้น
ยึดเอากิ่งอื่น ปล่อยกิ่งที่ยึดเดิม เหนี่ยวกิ่งใหม่ต่อไป แม้ฉันใด ร่างกายอันเป็นที่ประชุม
แห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ ที่ตถาคตเรียกว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง จิตเป็นต้นนั้น
ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป ในกลางคืนและกลางวัน ก็ฉันนั้นแล ฯ
               
        ข้อสงสัยทำไมจึงเรียกว่าจิตบ้าง มโนบ้าง วิญญานบ้าง   
  1.จะว่าเป็นอย่างเดียวกัน ก็น่าจะใช่ แต่น่า่จะ ทำหน้าที่ต่างกัน
  2.วิญญาน อยู่ตามธรรมชาติ เรียกว่าวิญญาน(ธาตุ)
     วิญญานเข้าไปตั้งอยู่ในอีก 4 ขั่นธ์ เรียกว่า จิต
     วิญญานทำหน้าที่รับรู้(ธรรมารมย์)(จิต)เรียกว่า มโน(วิญญาน)(ใจ)
      ท่านใดมีความเห็นอย่างไรช่วยชี้แนะด้วยครับ

เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ ...

44

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5918
ความดี
3579
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
4-4-2020
โพสต์เมื่อ 2-12-2016 06:55:03 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ข้อสงสัยทำไมจึงเรียกว่าจิตบ้าง มโนบ้าง วิญญานบ้าง   
**************************
ในความเห็นของผม เพราะธรรมชาติทั้ง ๓ อย่างนี้ เป็นสิ่งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
มีความสัมพันธ์แก่กันและกัน ในแง่ของการสืบเนื่อง (สนฺตติ)

44

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5918
ความดี
3579
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
4-4-2020
โพสต์เมื่อ 2-12-2016 06:55:44 |ดูโพสต์ทั้งหมด
1.จะว่าเป็นอย่างเดียวกัน ก็น่าจะใช่ แต่น่า่จะ ทำหน้าที่ต่างกัน
*******************************
สิ่งที่เป็นอย่างเดียวกัน คือ ทั้ง ๓ นี้ จิต มโน วิญญาณ มีความเกิด ดับ
เพราะอาศัยเหตุปัจจัย ทั้งสิ้น นี้เป็นธรรมชาติที่มีคุณสมบัติ อย่างเดียว แต่ความทำหน้าที่ แตกต่างกัน คือ
การเกิดขึ้นของวิญญาณ ต้องอาศัย ๒ อย่างตามที่ตรัส คือ จักษุด้วย รูปด้วย จึงเกิด จักขุวิญญาณ ด้วย (เป็นต้น)

ส่วน มโน หรือ ใจนั้น เป็น ทวาร (อายตนะ) เป็นปัจจัย (๑ ใน ๒ อย่าง เช่นกัน)ในการเกิดให้เกิดขึ้นของวิญญาณ ที่เรียกว่า มโนวิญญาณ

ส่วนจิตนั้น มีความแนบแน่นไปกิบวิญญาณ แต่ไม่ได้เป็นสิ่งเดียว วิญญาณมีอยู่ที่ใด ความเป็นจิตก็มีอยู่ใน ณ ที่นั้นด้วย มีความเกิด ดับ พร้อมๆกัน

44

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5918
ความดี
3579
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
4-4-2020
โพสต์เมื่อ 2-12-2016 06:56:21 |ดูโพสต์ทั้งหมด
  2.วิญญาน อยู่ตามธรรมชาติ เรียกว่าวิญญาน(ธาตุ)
***********************
วิญญาณไม่ได้มีอยู่อย่างโดดๆ ในธรรมชาติ แต่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้น
วิญญาณ มี ๖ อย่าง ตามทวารแห่งอายตนะ ๖ อย่างที่จะเป็นบ่อเกิดขึ้น

44

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5918
ความดี
3579
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
4-4-2020
โพสต์เมื่อ 2-12-2016 06:56:58 |ดูโพสต์ทั้งหมด
วิญญานเข้าไปตั้งอยู่ในอีก 4 ธาตุ เรียกว่า จิต
************************
วิญญาณอาศัยนามรูปแล้วจึงเกิดขึ้น วิญญาณจึงมีการอาศัย รูป เวทนา สัญญา สังขาร ด้วยอำนาจของ ราคะ (เป็นต้น) เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ส่วนจิตนั้นก็ทรงตรัสว่า อาศัยนามรูปแล้วจึงเกิดขึ้น และถึงความดับไปเพราะการดับไปของนามรูป ความเป็นจิตถึงการถูกเรียกขึ้น หลังจากที่วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยแล้วมีการถูกปรุงแต่งแล้วด้วยอำนาจแห่งอกุศลมูล จึงทำให้จิตมีราคะ มีโทสะ มีโมหะ มีอำนาจต่างๆเกิดขึ้น  

44

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5918
ความดี
3579
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
4-4-2020
โพสต์เมื่อ 2-12-2016 06:57:23 |ดูโพสต์ทั้งหมด
วิญญานทำหน้าที่รับรู้(ธรรมารมย์)(จิต)เรียกว่า มโน(วิญญาน)(ใจ)
**********************************
มโน เป็นอายตนะ ที่เมื่ออาศัยธรรม(มารมณ์) แล้ว จะนำไปสู่การเกิดของวิญญาณ ที่ชื่อว่า มโนวิญญาณ

32

กระทู้

2

เพื่อน

3140

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
2363
ความดี
403
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
3-1-2020
โพสต์เมื่อ 2-12-2016 15:06:47 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ ท่านใดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับ
เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ ...

102

กระทู้

6

เพื่อน

5381

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3836
ความดี
822
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-3-2020
โพสต์เมื่อ 3-12-2016 08:34:13 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย อัครา เมื่อ 3-12-2016 08:43

ขอแสดงความเห็นครับ
่ผมตั้งข้อสังเกตุดังนี้
1.คนอยู่ประเทศไทย เรียกว่าคนไทย
   คนอยู่อเมริกา เรียกว่าคนอเมริกา
   คนอยู่อังกฤษ เรียกว่าคนอังกฤษ
   คนอังกฤษ มาอยู่ที่ไทย ก็คนอังกฤษอยู่ไทย
คนเหมือนกัน อยู่คนละที่ ก็เรียกตามที่ ตามลักษณะนั้น เพื่อความสะดวก ความชัดเจน ในการสื่อสาร

2.ส่วน จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง ก็ลักษณะเดียวกับคน
หากมีความเห็นผิด เข้าใจผิดอย่างไร โปรดชี้แนะ ขอบคุณครับ

66

กระทู้

0

เพื่อน

1583

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
844
ความดี
401
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-10-2018
โพสต์เมื่อ 3-12-2016 09:02:58 |ดูโพสต์ทั้งหมด
เห็นด้วยครับ อุปมาได้ดี

44

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5918
ความดี
3579
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
4-4-2020
โพสต์เมื่อ 3-12-2016 09:32:28 |ดูโพสต์ทั้งหมด
หากเห็นเช่นคุณอัครา ทำไมพระองค์ไม่ทรงตรัสว่า จงอบรมวิญญาณ (เจริญให้มาก)
ทำไมไม่ทรงตรัสว่า วิญญาณหลุดพ้นไปจากอุปาทานเพราะไม่ถือมั่น
ทำไมไม่ทรงตรัสว่า อินทรีย์ทั้งหลายนั้น มีวิญญาณเป็นปฏิสรณะ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 10-4-2020 10:34 , Processed in 0.026112 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน