กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 1946|ตอบกลับ: 4

สงสัย..ผู้ได้สดับไปทางเจริญอย่างเดียว ผู้รักษาศีลอย่างเดียวไปทางเสื่อมอย่างเดียว

[คัดลอกลิงก์]

3

กระทู้

0

เพื่อน

65

เครดิต

สมาชิกระดับ 2

Rank: 2

บล็อก
0
สตางค์
47
ความดี
9
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
25-12-2016
โพสต์เมื่อ 20-10-2016 00:54:28 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอเรียนสอบถาม หรือแนะนำพระสูตร ..เคยฟัง พอจ.เทศน์สอน ไม่แน่ใจว่าจำมาครับถ้วนหรือเปล่า ?
     - สงสัยอยู่ว่า ทำไมบุคคลผู้รักษาศีล ถึงไปทางเสื่อมอย่างเดียว ไม่ไปทางเจริญ หากเป็นอย่างที่ผมเข้าใจนี้ จะเป็นการไม่เอื้อต่อผู้ที่จะมั่นในการรักษาศีลหรือครับ .. หรือว่าผมเข้าใจไม่ถูกต้องเอง ขอคำชี้แนะ ขอบคุณมากครับ  

13

กระทู้

3

เพื่อน

572

เครดิต

สมาชิกระดับ 4

Rank: 4

บล็อก
0
สตางค์
332
ความดี
125
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
1-8-2019
โพสต์เมื่อ 20-10-2016 03:12:38 |ดูโพสต์ทั้งหมด

ดูกรอานนท์ ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีศีล แต่ไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุติ
ปัญญาวิมุติ อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งศีลของเขา ตามความเป็นจริง
บุคคลนั้นไม่ทำกิจแม้ด้วยการฟัง ไม่กระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูต ไม่
แทงตลอดแม้ด้วยทิฐิ ย่อมไม่ได้วิมุตติแม้อันเกิดในสมัย
เมื่อตายไป เขาย่อม
ไปทางเสื่อม ไม่ไปทางเจริญ ย่อมถึงความเสื่อมอย่างเดียว ไม่ถึงความเจริญ

ดูกรอานนท์ ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีศีล และรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุติ
ปัญญาวิมุติ อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งศีลของเขา ตามความเป็นจริง
บุคคลนั้นกระทำกิจแม้ด้วยการฟัง กระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูต แทงตลอด
ด้วยดีแม้ด้วยทิฐิ ย่อมได้วิมุตติแม้อันเกิดในสมัย เมื่อตายไป เขาย่อมไป
ทางเจริญ ไม่ไปทางเสื่อม ย่อมถึงความเจริญอย่างเดียว ไม่ถึงความเสื่อม
เนื้อความบางส่วนใน มิคสาลาสูตร
http://www.84000.org/tipitaka/_m ... p;A=8199&Z=8302


3

กระทู้

0

เพื่อน

65

เครดิต

สมาชิกระดับ 2

Rank: 2

บล็อก
0
สตางค์
47
ความดี
9
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
25-12-2016
โพสต์เมื่อ 21-10-2016 01:33:22 |ดูโพสต์ทั้งหมด
crème ตอบกลับเมื่อ 20-10-2016 03:12
เนื้อความบางส่วนใน มิคสาลาสูตร
http://www.84000.org/tipitaka/_mcu/v.ph ...

ขอบพระคุณมากครับ

66

กระทู้

0

เพื่อน

1583

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
844
ความดี
401
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-10-2018
โพสต์เมื่อ 3-11-2016 12:53:11 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pungkung เมื่อ 3-11-2016 13:04

"เป็นผู้มีศีล" แต่ไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งศีลของเขาตามความเป็นจริง (น่าจะหมายถึงไม่รู้หนทาง คือ อริยมรรคมีองค์8 หรือ ไม่รู้จักอริสัจ4 นั่นเอง )

ทางเสื่อมคืออะไร ทางเจริญคืออะไร
เห็นว่าทางเสื่อมน่าจะหมายถึงทางของปุถุชนชั้นล่างสุด คือ ทางของปุถุชนผู้มิได้สดับนั้นเอง
เพราะปุถุชนผู้ได้สลับก็จะขยับชั้นขึ้นมาอีก
เห็นว่าทางเสื่อมทางเจริญไม่น่าจะหมายความถึงสวรรค์หรือนรก เพราะเคยมีปริพาชกไปถามพระศาสดาว่าทำไม คนบางคนมีศีลตกนรก บางคนทุศีลขึ้นสวรรค์ ดังนั้นทางเจริญน่าจะหมายถึงเจริญในโลกุตรธรรม และคนที่มีศีลหรือทุศีลก็แล้วแต่ตายไปแม้นว่าได้ขึ้นสวรรค์ก็ชั่วคราว ตายจากสวรรค์เกือบทั้งหมดก็ลงต่ำลงนรกอยู่ดี คือไม่พ้นไปจากทางเสื่อมไปได้ในท้ายที่สุด แต่ผู้กระทำเหตุเพื่อความจะได้เป็นโสดาบันหรือโสดาบันขึ้นไปต่างหากคือทางเจริญ

ในศาสนาอื่นบางศาสนามีศีลเคร่งครัดมากกว่าศีล5 ก็มี แต่เขาไม่มีอริยมรรค8ฯ
คนที่คิดว่าเป็นพุทธรักษาศีล5แต่ไม่รู้จักมรรค8 ก็จะทำนองเดียวกัน แม้ว่าจะบอกว่ามีสัทธา ก็จะไม่เข้าลักษณะของการเป็นผู้มีสัทธาตามที่พระศาสดาบัญญัติไว้ สัทธาก็ผิดหรือไม่มีตามนิยามของศาสดา ปัญญาก็ไม่มีคือไม่รู้จักมรรค8ไม่รู้จักอริยสัจ4 แถมไม่ฟังพุทธวจนอีก แล้วจะต่างอะไรกับคนต่างศาสนา

เมื่อสัทธาผิด และปัญญาไม่มี  วิริยะ สติ สมาธิ ก็ผิดตามไปด้วย

ปุถุชนผู้ได้สดับคิดว่าแม้ว่าจะไม่ได้บรรลุธรรม ก็น่าจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยในอนาคตเพื่อถึงนิพพานไม่ว่าจะมีศีลหรือไม่เพราะทุกอย่างไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงพัฒนาได้ตามเหตุตามปัจจัย หรือปุถุชนผู้ได้สดับตอนตายฌานไม่เสื่อมประกอบกับได้สดับ ก็ไม่เสื่อมเช่นกัน

พอจะจัดลำดับโดยประมาณๆเป็นแนวพิจารณา

1.ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่มีศีล--->2.ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับมีศีล--->3.ปุถุชนผู้ได้สดับน้อยไม่มีศีล--->4.ปุถุชนผู้ได้สดับน้อยมีศีล--->5.ปุถุชนผู้ได้สดับมากไม่มีศีล--->6.ปุถุชนผู้ได้สดับมากมีศีล--->7.ปุถุชนผู้ได้สดับไม่มีศีลฌานตอนตายไม่เสื่อม--->8.ปุถุชนผู้ได้สดับมีศีลฌานตอนตายไม่เสื่อม--->9.โสดาบันบุคคล.......ฯ

1.กับ2.เสื่อมอย่างเดียว เสื่อมจากโลกุตระธรรม

ถ้าเฉพาะที่มีในพระสูตรนี้
การฟัง--->กระทำกิจด้วยความเป็นพหูสูต(ในที่นี้น่าจะหมายถึง /ความเป็นพหูสูต เป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีการสดับน้อย./)---->แทงตลอดแม้ด้วยทิฐิ(น่าจะหมายถึงโสดาปัตติผล)

แสดงความคิดเห็น

qqqqq  หรือสักแต่ว่ารู้ไม่ต้องวัดว่ารู้ซึ่งเจโตวิมุติ หรือปัญญาวิมุติหรือ?  โพสต์เมื่อ 28-8-2017 22:21
qqqqq  ถ้ามีผู้รู้พระสูตร จะวัดอย่างไรว่า รู้ซึ่งเจโตวิมุติ หรือ ปัญญาวิมุต  โพสต์เมื่อ 28-8-2017 22:18

0

กระทู้

0

เพื่อน

148

เครดิต

สมาชิกระดับ 2

Rank: 2

บล็อก
0
สตางค์
67
ความดี
39
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
3-6-2017
โพสต์เมื่อ 28-5-2017 10:53:51 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 9-8-2020 12:55 , Processed in 0.129127 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน