กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 1496|ตอบกลับ: 3

ล่าสุดได้รับเอกสาร รู้จักพระไตรปิฏก ให้ชัด ให้ตรง ค่ะ

[คัดลอกลิงก์]

16

กระทู้

0

เพื่อน

244

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
147
ความดี
55
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
6-1-2018
โพสต์เมื่อ 26-9-2016 15:16:51 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ลักษณะเป็นเล่มๆ เหมือนชี้แจงแต่ละข้อ
ตัวแมวฟ้าเองไม่รู้บาลี มีแต่ศรัทธาต่อพุทธวจน เนื่องจากปฏิบัติแล้วเห็นผล ทุกอย่างสอดคล้องเข้ากันหมด อย่างไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนค่ะ
แต่คนที่ไม่รู้ หรือแม้แต่ตัวเราเอง ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าบุคคลที่ตีพิมพ์เอกสารตรงนี้ด้วยความรู้ที่ผิด หรือเจตนากลั่นแกล้ง



13

กระทู้

3

เพื่อน

572

เครดิต

สมาชิกระดับ 4

Rank: 4

บล็อก
0
สตางค์
332
ความดี
125
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
1-8-2019
โพสต์เมื่อ 27-9-2016 16:06:54 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย crème เมื่อ 27-9-2016 16:16

ไม่ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเอกสารดังกล่าวนะคะ

แต่เมื่อวันก่อนโน้น พอดีได้มีโอกาสอ่าน สักกปัญหสูตร ที่ท้าวสักกะจอมเทพ ถามปัญหากับพระผู้มีพระภาค
มีเนื้อความอยู่ตอนหนึ่ง ว่า

[๒๕๙]
ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ก็ภิกษุปฏิบัติอย่างไร จึงจะชื่อว่าปฏิบัติแล้วเพื่อความสำรวมอินทรีย์

ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกล่าว รูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยนัยน์ตา โดยแยกเป็น ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไม่ควรเสพก็มี
กล่าว เสียงที่จะพึงรู้แจ้งด้วยหู โดยแยกเป็น ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไม่ควรเสพก็มี
กล่าว กลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูก โดยแยกเป็น ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไม่ควรเสพก็มี
กล่าว รสที่จะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้น โดยแยกเป็น ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไม่ควรเสพก็มี
กล่าว โผฏฐัพพะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกาย โดยแยกเป็น ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไม่ควรเสพก็มี
กล่าว ธรรมที่จะพึงรู้แจ้งด้วยใจ โดยแยกเป็น ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไม่ควรเสพก็มี ฯ
                                       
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ท้าวสักกะจอมเทพ ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ย่อมทราบเนื้อความแห่งภาษิตที่ตรัสโดยย่อนี้ ได้โดยพิสดารอย่างนี้ว่า
               
เมื่อบุคคลเสพรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยนัยน์ตาเห็นปานใด อกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อม รูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยนัยน์ตาเห็นปานนี้ ไม่ควรเสพ
เมื่อบุคคลเสพรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยนัยน์ตาเห็นปานใด อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญขึ้น รูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยนัยน์ตาเห็นปานนี้ ควรเสพ
                                       
เมื่อบุคคลเสพเสียงที่จะพึงรู้แจ้งด้วยหูเห็นปานใด อกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อม เสียงที่จะพึงรู้แจ้งด้วยหูเห็นปานนี้ ไม่ควรเสพ
เมื่อบุคคลเสพเสียงที่จะพึงรู้แจ้งด้วยหูเห็นปานใด อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญขึ้น เสียงที่จะพึงรู้แจ้งด้วยหูห็นปานนี้ ควรเสพ
                                       
เมื่อบุคคลเสพกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกเห็นปานใด อกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อม กลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกเห็นปานนี้ ไม่ควรเสพ
เมื่อบุคคลเสพกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกเห็นปานใด อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญขึ้น กลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกเห็นปานนี้ ควรเสพ
                                       
เมื่อบุคคลเสพรสที่จะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นเห็นปานใด อกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อม รสที่จะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นเห็นปานนี้ ไม่ควรเสพ
เมื่อบุคคลเสพรสที่จะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นเห็นปานใด อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญขึ้น รสที่จะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นเห็นปานนี้ ควรเสพ
                                       
เมื่อบุคคลเสพโผฏฐัพพะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายเห็นปานใด อกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อม โผฏฐัพพะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายเห็นปานนี้ ไม่ควรเสพ
เมื่อบุคคลเสพโผฏฐัพพะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายเห็นปานใด อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญขึ้น โผฏฐัพพะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายเห็นปานนี้ ควรเสพ
                                       
เมื่อบุคคลเสพธรรมที่จะพึงรู้แจ้งด้วยใจเห็นปานใด อกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อม ธรรมที่จะพึงรู้แจ้งด้วยใจ เห็นปานนี้ ไม่ควรเสพ
เมื่อบุคคลเสพธรรมที่จะพึงรู้แจ้งด้วยใจเห็นปานใด อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญขึ้น ธรรมที่จะพึงรู้แจ้งด้วยใจเห็นปานนี้ ควรเสพ
                                       
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทราบเนื้อความแห่งภาษิตที่ตรัสโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้
ในข้อนี้ ข้าพระองค์ข้ามความสงสัยแล้ว ปราศจากถ้อยคำที่จะพูดว่าอย่างไรแล้ว
เพราะได้ฟังการพยากรณ์ปัญหาของพระผู้มีพระภาค ฯ

(10/259)


13

กระทู้

3

เพื่อน

572

เครดิต

สมาชิกระดับ 4

Rank: 4

บล็อก
0
สตางค์
332
ความดี
125
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
1-8-2019
โพสต์เมื่อ 27-9-2016 16:35:35 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอแถมเพิ่มค่ะ
สจิตตสูตร

106

กระทู้

0

เพื่อน

2379

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
1366
ความดี
558
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
17-4-2019
โพสต์เมื่อ 5-10-2016 17:24:05 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ศรัทธาใครศรัทธามัน. กรรมใครกรรมมัน  สัตว์เป็นทายาทแห่งกรรม พึงชำระจิตของตนเถิด อย่าให้ร้อนใจในภายหลังเลย
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 30-5-2020 09:58 , Processed in 0.065728 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน