กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 1550|ตอบกลับ: 3

พระนามของพระพุทธเจ้า คือ โคดม

[คัดลอกลิงก์]

107

กระทู้

6

เพื่อน

5515

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3935
ความดี
842
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
12-9-2020
โพสต์เมื่อ 31-8-2016 09:05:03 |ดูโพสต์ทั้งหมด
พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๔ ข้อ12

ข้อสังเกตที่1 .....พระปัญจวัคคีย์ได้เห็นพระผู้มีพระภาค เสด็จมาแต่ไกล....

ข้อสังเกตที่2 ....ฝ่ายพระปัญจวัคคีย์เรียกพระผู้มีพระภาคโดยระบุพระนาม และ
ใช้คำว่า "อาวุโส" เมื่อพระปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสห้ามพระ
ปัญจวัคคีย์ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธออย่าเรียกตถาคตโดยระบุชื่อ และอย่าใช้คำว่า "อาวุโส"......


ข้อสังเกตที่3......เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว. พระปัญจวัคคีย์ได้ทูลค้านพระผู้มีพระภาคว่า
อาวุโสโคดม แม้ด้วยจริยานั้น แม้ด้วยปฏิปทานั้น แม้ด้วยทุกกรกิริยานั้น พระองค์ก็ยังไม่ได้
บรรลุอุตตริมนุสสธรรม

************
พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ (ภาษาบาลี) เล่มที่ ๔ ข้อ12
ข้อสังเกตที่1....สณฺเปสุ   อย  อาวุโส  สมโณ  โคตโม อาคจฺฉติ.....

ข้อสังเกตที่2.....ภควนฺต  นาเมน  จ อาวุโสวาเทน   จ   สมุทาจรนฺติ  ฯ  เอว  วุตฺเต  ภควา  ปฺจวคฺคิเย
ภิกฺขู   เอตทโวจ   มา   ภิกฺขเว  ตถาคต  นาเมน  จ  อาวุโสวาเทน จ    สมุทาจริตฺถ....

ข้อสังเกตที่3....เอว   วุตฺเต   ปฺจวคฺคิยา   ภิกฺขู
ภควนฺต     เอตทโวจจ     ตายปิ    โข    ตฺว    อาวุโส    โคตม
จริยาย    ๓   ตาย   ปฏิปทาย   ตาย   ทุกฺกรการิกาย   เนวชฺฌคา
อุตฺตริมนุสฺสธมฺม.....

------------------------------------------------------
ขอแสดงความเห็นครับ
1. บาลี ข้อสังเกตุที่1 "อาวุโส  สมโณ  โคตโม" ที่ใช้คำว่า โคตโม เพราะ 1.1 ยังไม่ใช่การเรียกชื่อ เป็นการกล่าวถึง 1.2 มีคำว่า สมโณ นำหน้าอยู่ 1.3 ส่วนทำไมจึงเเปลงชื่อจาก โคดม เป็น โคตโม อันนี้ผมไม่รู้ครับ

2. ข้อสังเกตที่2 จะเห็นว่ากล่าวกันถึง ชื่อ กับ อาวุโส

3.ข้อสังเกตที่3 พระพุทธเจ้าห้ามเรียก อาวุโสและชื่อ แต่ปัญจวัคคีย์ก็ยังค้าน (จะยังเรียกอาวุโสและชื่อ) ซึ่งจะเห็นว่าในบาลีคือ อาวุโส "โคดม"

นั่นคือ "โคดม" ไม่ใช่ฉายา หรือ คำเรียกแทน แต่คือ ชื่อของพระพุทธเจ้า

หมายเหตุ บาลีผมรู้ งูๆปลาๆ อาศัยเดา ผู้รู้โปรดชี้แนะ ขอบคุณครับ

หากมีความเห็นผิด เข้าใจผิดอย่างไร โปรดชี้แนะ ขอบคุณครับ


66

กระทู้

0

เพื่อน

1583

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
844
ความดี
401
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-10-2018
โพสต์เมื่อ 31-8-2016 09:53:42 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pungkung เมื่อ 31-8-2016 11:08

ขอกราบนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ฯอย่าพึ่งเชื่อว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นไม่จริงฯ


เชิงอรรถในฉบับ มหาจุฬาน่าสนใจต่อการสืบค้นครับ
๑ ในครั้งพุทธกาล  คำว่า  “อาวุโส”  เป็นคำที่คนทั่วไปใช้กล่าวนำทักทายร้องเรียกกัน  ไม่แสดงความเคารพ
   เป็นพิเศษ  ก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน  พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ารับสั่งห้ามพระผู้น้อยเรียกพระผู้ใหญ่
   โดยใช้คำว่า  “อาวุโส”  และห้ามพูดกับผู้ใหญ่โดยออกชื่อท่านนั้นท่านนี้  แต่ควรเรียกพระผู้ใหญ่โดยใช้คำว่า
   “ภันเต”  หรือ  “อายัสมา”  ส่วนพระผู้ใหญ่ควรเรียกพระผู้น้อยว่า  “อาวุโส”  หรือโดยการระบุชื่อนั้นชื่อนี้
   (ดู.  ที.  ม.  ๑๐/๒๑๖/๑๓๔)
***///ถ้าดูจากสูตรนี้พระองค์ไม่ได้ทรงห้ามแต่กับพระองค์เท่านั้น ทรงห้ามแม้กับพระผู้ใหญ่ที่บวชก่อนอีกด้วย และจะเห็นว่า
แม้แต่ในสังคมไทย การเรียกชื่อพ่อแม่โดยตรง หรือผู้ใหญ่ ก็ถือว่าไม่เคารพ จะเห็นว่าถ้าเรียกก็จะมีคำนำหน้านาม เช่น คุณพ่อ ก. หรือ
ในสังคมก็จะเรียกเชื่อตำแหน่งแทนชื่อตัว แม้ฝรั่ง ก็เรียกเชื่อสกุล กัน ถ้าไม่สนิทแบบเพื่อน ก็จะไม่เรียกชื่อตัวกัน///*****

ที่น่าแปลกยิ่งกว่านั้น ฉบับมหาจุฬายังเลี่ยงใช้ คำว่า โคตโม อีกด้วย ในบทแปล ต่างจากฉบับหลวงที่แปลอย่างตามตัวอักษร
มหาจุฬาคงมีเจตนาไม่ออก พระนามเดิม ในแม้ในบทแปล ด้วยเจตนาใดก็แล้วแต่ผู้แปล
ถ้าคนที่อ่านฉบับมหาจุฬาเฉพาะสูตรนี้สูตรเดียว จะไม่รู้เลยว่า โคตมะ คือ พระนามเดิมของพระตถาคต


บาลีแบบมวยบ้านครับ รอท่านผู้รู้บาลีมาเฉลยครับ
ที่ว่า โคตโม เป็น โคดม นั้น เดาว่า ศัพท์เดิม คือ โคตมะ และวิภัติหรือแปลงเป็น โคตโม เพราะเหตุทางไวยากรณ์
และ โคตมะ ก็คือ โคตม เขียนแบบบาลีไม่มีสระอะ และในภาษาบาลีไม่มี ด ใช้ แต่ภาษาไทยมี และด้วยหลักภาษาบางอย่าง
เมื่อใช้ในภาษาไทย จึงใช้ ด แทน ต จึงกลายเป็น โคดม ผมว่าจริงๆแล้ว อ่านว่า โค-ดะ-มะ ก็ยังไม่ผิด เหมือนคำว่า พุทธวจน และที่ถ้าจำไม่ผิด ท ในบาลี ออกเสียงคล้าย ด เช่น ทุกขา ไทยอ่าน ทุก-ขา บาลีอ่าน ดุก-ขา

ที่ค้นในโปรแกรมฉบับหลวงมีคำว่า โคดม อยู่ 798 หน้า ผู้ที่ใช้คำนี้ดูคร่าวเป็น พวกที่ยังไม่ศรัทธา หรือพวกที่ยังนอกศาสนา หรือพระเทวทัตต์
แสดงว่าสอดคล้องกับพระสูตรข้างต้น และเชิงอรรคของมหาจุฬา

ขอปรุงนิดหน่อยน่ะครับ
ผมเดาเอาว่า พระโบราณจารย์ ไม่อยากแสดงคำว่า โคตมะ คือ พระนามเดิม เพราะไม่ต้องการให้ใคร เรียก หรือ ใช้คำนี้ เรียกพระตถาคต
เพราะอาจคิดถึงที่ทรงห้ามไว้ตามนัยพระสูตร แต่จริงๆแล้ว เมื่อตถาคต ตรัสรู้  จะใช้พระนามเดิมเรียกพระองค์นั่นไม่ถูกแน่
เพราะจะไม่ตรงจริง
และเป็นการแสดงความไม่เคารพอีกด้วย ตามโลกบัญญัติ แต่การกล่าวท้าวความเรื่องประวัติศาสตร์เช่นที่ระบุไว้ในพระสูตรใช้ โคตโม ได้
เพราะมิใช่การเรียกแบบบุรุษที่1ใช้กับบุรุษที่2 แต่เป็นการบอกเล่า ถ้าไม่เช่นนั้นคำว่า โคตมะ นี้ ก็จะกลายเป็นคำต้องห้ามไป
แต่มันมิใช่คำต้องห้าม เพียงแต่พระตถาคตทรงห้ามใช้เรียกหรือใช้ขนานนามพระองค์นับแต่พระองค์ทรงได้ตรัสรู้ถึงความเป็นตถาคตแล้ว
ที่น่าสังเกตคือ มีการเรียกถึงเจ้าชายสิทธัตถะ ซึ่งไม่ว่าจะจริงหรือไม่ก็ตาม ก็เป็นชื่อสมมุติในขณะที่พระโพธิสัตว์ยังไม่ตรัสรู้
เดาว่าพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงใช้คำนี้โดยไม่รู้สึกขัดเพราะไม่ใช่คำว่า โคตมะ ที่มีระบุห้ามไว้โดยตรงในพระสูตร  แต่คงไม่อยากใช้คำว่า โคตมะ เลยเพราะสบายใจดี เดาว่าท่านน่าจะรู้ว่าเป็น พระนามเดิมโดยแท้จึงเลี่ยงไม่ใช้คำนี้เลย

107

กระทู้

6

เพื่อน

5515

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3935
ความดี
842
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
12-9-2020
โพสต์เมื่อ 31-8-2016 10:41:41 |ดูโพสต์ทั้งหมด
บางพระสูตร บาลี ใช้คำว่า โคตม (ต.เต่า) ซึ่งอาจเกิดจากการเขียนไม่ชัด, ผิดเพี้ยน ในต้นฉบับ ทำให้ดูผิด แล้วบันทึกเพี้ยนกันบ้างในแต่ละพระสูตร
แต่อย่างน้อยก็น่าจะแน่ชัดว่า พระพุทธเจ้ามีพระนามว่า โคดม หรือ โคตม

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๓
        [๒๖๙] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้:
     สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ถ้ำสุกรขาตาเขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤห์.
ครั้งนั้น ปริพาชกชื่อทีฆนขะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้ปราศรัยกับพระผู้มี
พระภาค ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว ได้ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว.
ได้กราบทูลว่า ท่านพระโคดม ความจริงข้าพเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้ มีปกติเห็นอย่างนี้ว่า สิ่ง
ทั้งปวงไม่ควรแก่เรา.
     พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อัคคิเวสสนะ แม้ความเห็นของท่านว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่
เรานั้น ก็ไม่ควรแก่ท่าน.
     ท่านพระโคดม ถ้าความเห็นนี้ควรแก่ข้าพเจ้า....

  [๒๖๙]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ
คิชฺฌกูเฏ  [๑]  สูกรขตาย  ๒  ฯ  อถ  โข ทีฆนโข ปริพฺพาชโก เยน
ภควา     เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ภควตา    สทฺธึ    สมฺโมทิ
สมฺโมทนีย  กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  อฏฺาสิ  ฯ เอกมนฺต
ิโต    โข    ทีฆนโข    ปริพฺพาชโก   ภควนฺต   เอตทโวจ   อหฺหิ
โภ   โคตม   เอววาที   เอวทิฏฺี   สพฺพ   เม  น  ขมตีติ  ฯ  ยาปิ
โข   เต   เอสา   อคฺคิเวสฺสน  ทิฏฺิ  สพฺพ  เม  น  ขมตีติ  เอสาปิ
เต  ทิฏฺิ  น  ขมตีติ  ฯ  เอสา  ๓  เจ  เม โภ โคตม
-----------------------------
หากมีความเห็นผิด เข้าใจผิดอย่างไร โปรดชี้แนะ ขอบคุณครับ

66

กระทู้

0

เพื่อน

1583

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
844
ความดี
401
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-10-2018
โพสต์เมื่อ 31-8-2016 10:48:34 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pungkung เมื่อ 31-8-2016 10:49

http://www.mahapali.com/files/do ... 8049e344db5103f.pdf

บาลีไม่มี ด ครับ มีแต่ ต
พยัญชนะบาลี มีทั้งหมด
๓๓ ตัว แบ่งเป็นพยัญชนะวรรค ๑, พยัญชนะอวรรค ๑
พยัญชนะวรรค มี ๕ วรรค ๆ ละ ๕ ตัวดังนี้
ก ข ค ฆ ง ชื่อ กวรรค
จ ฉ ช ฌ ฃ ชื่อ จวรรค
ฏ ฅ ฑ ฒ ณ ชื่อ ฏวรรค
ต ถ ท ธ น ชื่อ ตวรรค
ป ผ พ ภ ม ชื่อ ปวรรค
พยัญชนะอวรรค มี ๘ ตัว คือ ย ร ล ว ส ห ฬ อํ

แสดงความคิดเห็น

อัครา  ค้นหา "โคดม" (ด.เด็ก) ไม่มีในฉบับบาลี จริงๆด้วย ขอบคุณครับ  โพสต์เมื่อ 31-8-2016 11:00
อัครา  ขอบคุณมากครับ ผมไปดูเเปลไทยด้วย สรุป พระพุทธเจ้าชื่อ โคตม (ต.เต่า)  โพสต์เมื่อ 31-8-2016 10:58
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 19-9-2020 12:07 , Processed in 0.083593 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน