กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 1424|ตอบกลับ: 3

การบรรลุอรหันต์ของพระสารีบุตร บรรลุด้วยอาการใดครับ

[คัดลอกลิงก์]

102

กระทู้

6

เพื่อน

5366

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3823
ความดี
821
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
15-2-2020
โพสต์เมื่อ 30-8-2016 23:52:17 |ดูโพสต์ทั้งหมด
พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๔ ข้อ153-165 อนุปทสูตร

หรือ

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๓ ข้อ269-275 ทีฆนขสูตร66

กระทู้

0

เพื่อน

1583

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
844
ความดี
401
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-10-2018
โพสต์เมื่อ 31-8-2016 11:07:17 |ดูโพสต์ทั้งหมด
***////[๒๗๔] ก็โดยสมัยนั้น ท่านพระสารีบุตรนั่งถวายอยู่งานพัด ณ เบื้องพระปฤษฎางค์
พระผู้มีพระภาค. ได้มีความดำริว่า ได้ยินว่า พระผู้มีพระภาคตรัสการละธรรมเหล่านั้น ด้วย
ปัญญาอันยิ่งแก่เราทั้งหลาย ได้ยินว่า พระสุคตตรัสการสละคืนธรรมเหล่านั้น ด้วยปัญญาอันยิ่ง
แก่เราทั้งหลาย เมื่อท่านพระสารีบุตรเห็นตระหนักดังนี้ จิตก็หลุดพ้นแล้ว จากอาสวะทั้งหลาย///****

***///[๑๖๓]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ประการอื่นยังมีอีก  สารีบุตรล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
โดยประการทั้งปวงแล้ว  เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่  เพราะเห็นด้วยปัญญา  อาสวะของเธอจึงเป็น
อันสิ้นไป  เธอย่อมมีสติออกจากสมาบัตินั้น  ครั้นแล้วย่อมพิจารณาเห็นธรรมที่ล่วงแล้ว  ดับแล้ว
แปรปรวนไปแล้วว่า  ด้วยประการ  นี้  เป็นอันว่า  ธรรมที่ไม่มีแก่เรา  ย่อมมี  ที่มีแล้ว  ย่อมเสืมไป
เธอไม่ยินดีไม่ยินร้าย  อันกิเลสไม่อาศัย  ไม่พัวพัน  พ้นวิเศษแล้ว  พรากได้แล้วในธรรมนั้นๆ
มีใจอันกระทำให้ปราศจากเขตแดนได้แล้วอยู่  ย่อมรู้ชัดว่า  ยังมีธรรมเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู่
  และมีความเห็นต่อไปว่า  ผู้ที่ทำเครื่องสลัดออกนั้นให้มากก็มีอยู่  ฯ///***

66

กระทู้

0

เพื่อน

1583

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
844
ความดี
401
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-10-2018
โพสต์เมื่อ 31-8-2016 11:45:19 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pungkung เมื่อ 31-8-2016 11:55

ขอกราบนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ฯอย่าพึ่งเชื่อว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นไม่จริงฯ


ถ้าจะว่าตามหลักการ สูตรที่พระตถาคตตรัสอาการบรรลุไว้โดยตรง นั่นล่ะชัวร์แท้แน่นอน
จะเห็นว่าสูตรถวายงานพัดนั้น ส่วนที่กล่าวถึงพระสารีบุตร เป็นคำบรรยายเหตุการณ์ ซึ่งอาจมีพระสูตรอื่น
รองรับหรือไม่ก็ได้ ลองสืบค้นดู แต่ในส่วนนี้เฉพาะในสูตรนี้เป็นคำบรรยายเหตุการณ์ มิใช่พุทธวจน โดยตรง

อย่างไรก็ตาม คำบรรยายนี้ ก็ใช่ว่าจะขัด หรือต่างจากพระสูตรที่เป็น พุทธวจน เพราะ คำบรรยายก็ไม่ได้ระบุว่า
โดยชัดแจ้งว่าท่านบรรลุในขณะนั่งฟังอยู่นั้นแหละ เพราะบางสูตรจะมีระบุบางบุคคลบรรลุธรรมในที่นั่งฟังธรรมเป็นต้น
และอย่างไรก็ตาม พระสารีบุตร ท่านอาจารย์เคยกล่าวว่า มีความชำนาญมากในการเข้าสมาบัติทุกชั้น ซึ่งท่าน
ก็เข้าได้จริง และด้วยบารมีระดับอัครสาวกเบื้องขวาเบอร์หนึ่งและมีปัญญาอันดับหนึ่งรองก็แต่พระศาสดา
ก็ไม่น่าจะแปลกอะไรที่จะชำนาญในสมาบัติทั้งหลาย

ดังนั้น ท่านอาจเข้าออกสมาบัติ นั้นๆ แหละแม้ในขณะที่นั่งถวายงานพัดนั่นแหละ ก็เป็นได้ หรือหลังจากถวายงานพัด
ก็อาจเป็นได้เหมือนกัน ด้วยความชำนาญในสมาบัติ บารมี และปัญญาของท่าน ก็ไม่น่าแปลกอะไร แต่ในสูตรงานพัด
มิได้ระบุเวลาที่เจาะจง ซึ่งก็ไม่แปลกอะไรใครจะไปรู้ได้นอกจากตถาคตหรือผู้ที่สามารถรู้ว่าระจิตของผู้อื่นได้
พระองค์จึงได้มาตรัสด้วยพระองค์เองในอาการบรรลุของพระสารีบุตร เพียงแต่พระองค์ไม่ได้ระบุไว้ว่าอาการเช่นว่านี้
เกิดในวันเดือนปีใหนเท่านั้น

และใน ฆนขสูตร แก่นของสูตร คือ ธรรมว่าด้วยความไม่เที่ยง ก็คือ การเกิดดับ ก็จะ
สอดคล้องกับอาการที่ท่านพระสารีบุตร พิจารณาว่า
****////ครั้นแล้วย่อมพิจารณาเห็นธรรมที่ล่วงแล้ว  ดับแล้ว
แปรปรวนไปแล้วว่า  ด้วยประการ  นี้  เป็นอันว่า  ธรรมที่ไม่มีแก่เรา  ย่อมมี  ที่มีแล้ว  ย่อมเสืมไป
เธอไม่ยินดีไม่ยินร้าย  อันกิเลสไม่อาศัย  ไม่พัวพัน  พ้นวิเศษแล้ว  พรากได้แล้วในธรรมนั้นๆ
มีใจอันกระทำให้ปราศจากเขตแดนได้แล้วอยู่////****(ข้อมูลในโปรแกรมเห็นว่าพิมพ์คำว่าเสื่อมตกไปด้วยในข้อ163นี้)
จะเห็นว่าเป็นการพิจารณาความไม่เที่ยงในขันธ์ทั้ง5นั้นเอง

ดังนั้นอาการบรรลุของท่านพระสารีบุตรต้องเป็นไปตาม อนุปทสูตร ส่วน ฆนขสูตร เป็นสูตรเสริมว่า
ธรรมบทใดเป็นปัจจัยในการพิจารณาธรรมตาม  อนุปทสูตร ของพระสารีบุตร และบอกได้ชัดว่า
ท่านพระสารีบุตรสิ้นอาสวะหลังจากได้ฟังสูตรขณะถวายงานพัด ด้วยอาการตาม อนุปทสูตร แต่ในขณะเวลา
ใดไม่ได้ระบุชัดว่าในขณะบนอาสนะฟังธรรมหรือไม่ อาจจะใช่หรือไม่ก็ได้

แต่ถ้าจะพิจารณาโดยนัยในเรื่องเวลา   ท่านพระสารีบุตรสิ้นอาสวะ ณ ที่นั่งฟังธรรมที่ถวายงานพัดนั้นละ ตามฆนขสูตร
ส่วนอาการที่บรรลุ เป็นไปตามอนุปทสูตร นั้นเอง สองอาการนี้น่าจะเกิดขึ้นพร้อมกัน เรื่องนี้มีอีกนัยว่าสำหรับผู้ชำนาญ
ผู้สามารถ การเข้าออกสมาบัติทุกขั้น เข้าได้ทุกที่ทุกเวลาตามประประสงค์ สุดยอดมากๆครับ

102

กระทู้

6

เพื่อน

5366

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3823
ความดี
821
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
15-2-2020
โพสต์เมื่อ 4-9-2016 09:21:31 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย อัครา เมื่อ 4-9-2016 09:40

ขอบคุณมากครับ

1.มีความเป็นไปได้ที่พระสารีบุตร นั่งถวายงานพัด เข้าสมาธิ และโยนิโสมนสิการในธรรมที่พระพุทธเจ้ากำลังแสดงด้วย จนบรรลุอรหันต์
เพราะ 1.1 อนุปทสูตร --> พระสูตรนี้พระพุทธเจ้า แสดงถึงความเก่ง ความชำนาญในการเข้าสมาธิ --> แต่พระสารีบุตรน่าจะยังไม่ ละธรรมทั้งหลาย
        1.2 ทีฆนขสูตร --> เมื่อพระสารีบุตร เห็นธรรมทั้งหลายในสมาธิ แล้วพระพุทธเจ้าแสดงธรรม ให้สละธรรมทั้งหลาย ก็โยนิโสมนสิการ จนบรรลุอรหันต์
        1.3 ความเร็วในการพิจารณาของจิต เห็นด้วยปัญญา ยากที่จะประมาณ เช่น
             15/909 ....ดูกรภิกษุทั้งหลาย ท้าวสักกะจอมเทพย่อมทรงคิดเนื้อความได้ตั้งพันโดยครู่เดียวเพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกว่า ท้าวสหัสนัยน์....
            
             ยิ่งเป็นพระสารีบุตร ที่พระพุทธเจ้ากล่าวชมปัญญาใน อนุปทสูตร ด้วยแล้วก็มีความเป็นไป

หากมีความเห็นผิด เข้าใจผิดอย่างไร โปรดชี้แนะ ขอบคุณครับขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 20-2-2020 00:37 , Processed in 0.101845 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน