กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 1208|ตอบกลับ: 3

สวดมนต์ผิดไหมคะ?

[คัดลอกลิงก์]

16

กระทู้

0

เพื่อน

244

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
147
ความดี
55
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
6-1-2018
โพสต์เมื่อ 22-8-2016 20:50:06 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ตั้งแต่ได้รู้จักพุทธวจน ก็ค่อยๆเลิกสวดมนต์ไปเอง สวดสาธยายธรรม แล้วก็ นะโมตัสสะ หรือ บางครั้ง บทไตรสรณคมณ์ แล้วก็จะสวดสาธยายธรรมเป็นหลัก ด้วยตัวแมวฟ้าเองมีโรคประจำตัวค่ะบางคืนนอนไม่หลับก็พยามหลายวิธี ส่วนมากแล้วก็จะเปิดฟังพุทธวจนแล้วค่อยๆหลับไป บางครั้งก็ดูลมหายใจไปด้วยจนหลับค่ะ แต่ว่าหลายครั้งที่เรารู้สึกมีเวทนามา คล้ายว่าไม่มีกำลังจะเฝ้าดูลม ฟังพุทธวจนก็ไม่ช่วย ก็จะหาวิธีของตัวเองซึ่งลึกๆก็รู้สึกไม่แน่ใจกับสิ่งที่ทำ เช่นการเอาสร้อยประคำมานับทีละเม็ดตอนนอนแล้วมีความรู้สึกที่นิ้วตอนนับมันก็หลับ บางครั้งปิดไฟหมดแล้วไม่หลับไม่รู้นึกยังไงค่ะเมื่อคืนก็เลยสวดมนต์ บทอรหังสัมมา อิติปิโสขึ้นมา แล้วรู้สึกสงบลงหลับได้ค่ะ วันนี้ก็คิดนะว่าคงเพราะเรายังไม่คล่องปากขึ้นใจกับพุทธวจนบทยาวๆ ไม่งั้นคงงัดเอามาสวดเหมือนกัน อีกส่วนชอบจังหวะทำนองของการสวดยอมรับว่ามันมีความรู้สึกเพลินในการสวดค่ะ ปิดไฟแล้วไม่อยากจะลุกมาเปิดไฟหาบทสาธยายธรรม

ความสงสัยคือการทำอย่างนี้จะปิดโอกาสการเข้าโสดาบันไหมคะ?

38

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5892
ความดี
3565
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
15-2-2020
โพสต์เมื่อ 23-8-2016 06:12:14 |ดูโพสต์ทั้งหมด
จิตที่ฟุ้งซ่านก็เป็นเหตุให้เหินห่างจากสมาธิ
จิตฟุ้งซ่านเพราะกระแสแห่งตัณหาพัดพาไปสู่อารมณ์ทั้งปวง
พระองค์ทรงสรรเสริญ กายคตาสติ เพราะกายคตาสติ มีหลายนัย
ลองใคร่ครวญตามนัย แล้วปฏิบัติตามความเหมาะสม

ส่วนของกายคตาสตินั้น มีหลายนัยมากครับ
กายคตาสติ เป็นธรรมที่พระองค์สรรเสริญว่า
เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ เพื่อปัญญาเจริญไพบูลย์  
มีความไม่ประมาทเป็นที่ประชุมลง (มาร คือ อกุศลธรรม จะทำอะไรเราไม่ได้) ดังนี้แล้ว
กายคตาสติจึงเป็นธรรมที่เอื้อต่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน

กายคตาสติหยั่งลงในกาย เปรียบดั่งแม่น้ำทั้งหลายมีมหาสุมทรเป็นที่หยั่งลงภายใน ดังนี้
มหาสมุทรเปรียบดั่งกายคตาสติ(ความไม่ประมาท)
แม่น้ำทั้งหลาย เป็นอุปมาของธรรมทั้งหลายเหล่านี้ อันได้แก่

1.อานาปานสติสมาธิ
เป็นธรรมอันเอก เป็นวิหารธรรมของพระศาสดาเมื่อปลีกวิเวก เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน
ด้วยการพิจารณาว่า ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเป็นกายอันหนึ่งๆในกายทั้งหลายดังนี้
ก็ชื่อว่า เจริญกายคตาสติ

2. การรู้อิริยาบถ เดิน ยืนนั่ง นอน เราเดินอยู่ ย่อมรู้ชัดว่า “เราเดินอยู่”
เมื่อยืน ย่อมรู้ชัดว่า "เรายืนอยู่"เมื่อนั่ง ย่อมรู้ชัดว่า "เรานั่งอยู่"
เมื่อนอน ย่อมรู้ชัดว่า "เรานอนอยู่" เมื่อเราตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใด  
ก็ย่อมรู้ทั่วถึงกายนั้น ด้วยอาการอย่างนั้น
ก็ชื่อว่า เจริญกายคตาสติ

3. การมีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อม
ในกรณีการก้าวไปข้างหน้า ถอยกลับหลัง การเหลียวดูแลดู การคู้ การเหยียด ...
ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อม ในการกิน การดื่ม การเคี้ยว
การลิ้ม การถ่ายอุจจาระปัสสาวะ การไป การหยุด การนั่ง การนอน
การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง
พระองค์ทรงตรัสถึงการเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ
ก็ชื่อว่า เจริญกายคตาสติ

4. การพิจารณากายในเรื่องของความไม่งาม(อสุภสัญญา)พิจารณาเห็นกายของเธอ นี้
เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไป เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมา มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ
เต็มไปด้วยของไม่สะอาด มีประการต่างๆว่า ในกายนี้มี
ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก...อุจจาระ
ก็ชื่อว่า เจริญกายคตาสติ

5. เป็นผู้เข้า ฌานทั้ง ๔
ก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ
6. การพิจารณากายโดยความเป็นธาตุมีอยู่ในกายนี้(ดิน น้ำ ไฟลม) พิจารณากายนี้
รู้โดยความเป็นธาตุดิน
รู้โดยความเป็นธาตุน้ำ
รู้โดยความเป็นธาตุไฟ
และ รู้โดยความเป็นธาตุลม
ว่าไม่สำคัญโดยความเป็นธาตุเหล่านี้ ไม่ยินดีและไม่สำคัญว่าเป็นเรา
ก็ชื่อว่า เจริญกายคตาสติ
------------------------------------------------------------------------

38

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5892
ความดี
3565
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
15-2-2020
โพสต์เมื่อ 23-8-2016 06:25:54 |ดูโพสต์ทั้งหมด
สวดมนต์ผิดไหม ก็ต้องถามว่า สวดมนต์ของใคร สาธยายมนต์ของใคร
พระองค์ทรงตรัสการสั่งสมสุตะ คือ คำของศาสดา จะมีอานิสงส์ตามที่ตรัส
การสวดมนต์เผลอจนหลับไป ที่จริงไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น
เพราะหากมีสมาธิในมนต์ ก็จะมีปิติ สุข รู้สึกตัวทั่วพร้อมในการเสวยนั้นอย่างดี
แต่การที่สวดจนหลับไปเพราะสติหลงไปในกาย แล้วหลับลง

ในกรณีนี้ การทำสมาธิ หรือเจริญอานาปานสติ
(หรือกายคตาสติเมื่อเราตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใด  
ก็ย่อมรู้ทั่วถึงกายนั้น ด้วยอาการอย่างนั้น เช่น นอนอยู่ก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่านอนอยู่)
เมื่อจิตสงบ ดำรงจิตไว้ในภายใน ก็หลับลงด้วยการตั้งจิตว่า
บาปอกุศลธรรมใดจะไม่ไหลไปตามเราผู้นอนอยู่
จิตที่สงบย่อมน้อมไปสู่ในที่ใดๆได้ง่ายครับ

66

กระทู้

0

เพื่อน

1583

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
844
ความดี
401
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-10-2018
โพสต์เมื่อ 23-8-2016 14:29:15 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอกราบนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ฯอย่าพึ่งเชื่อว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นไม่จริงฯ

ฟัง อ่าน สาธยาย ใคร่ครวญ ซึ่งพุทธจนบ่อยๆมากๆครับ อบรมจิตอบรมปัญญา เจริญสมถะวิปัสสนา
เจริญอานาปานติสมาธิเจริญสติปัฎฐาน4 เจริญมรณาสติ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 20-2-2020 12:59 , Processed in 0.033400 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน