กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 5725|ตอบกลับ: 5

หลักการใช้จ่ายทรัพย์ของพระพุทธเจ้า

[คัดลอกลิงก์]

5

กระทู้

0

เพื่อน

36

เครดิต

สมาชิกระดับ 1

Rank: 1

บล็อก
0
สตางค์
28
ความดี
0
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
8-3-2012
โพสต์เมื่อ 8-3-2012 17:33:15 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอสอบถามเกี่ยวกับหลักการใช้จ่ายทรัพย์ของพระพุทธเจ้า
1. เลี้ยงดูตนเอง มารดา บิดา บุตร ภรรยา ข้าทาส กรรมกร
2. ทำตนให้ปลอดภัยจากอันตราย
3. สงเคาระห์ญาติ มิตร ช่วยชาติ สงเคาระห์เทวดา สงเคาระห์เปรต
4. ให้แก่สมณะ พราหมณ์ ผู้บำเพ็ญตนเพื่อการพ้นทุกข์

ในข้อที่ว่า สงเคาระห์เทวดา สงเคาระห์เปรต  คือยังไงค่ะ


ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

10

กระทู้

8

เพื่อน

994

เครดิต

สมาชิกระดับ 4

Rank: 4

บล็อก
0
สตางค์
679
ความดี
5
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
15-3-2013
โพสต์เมื่อ 9-3-2012 01:49:29 |ดูโพสต์ทั้งหมด
อ๋อ?ก็การแผ่เมตตาไปให้งัยครับ อย่าคิดมากครับ
สิ่งใดมีความเกิด เป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมด มีความดับไป เป็นธรรมดา

0

กระทู้

18

เพื่อน

3393

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
1
สตางค์
3284
ความดี
35
ชื่อเสียง
6
ล่าสุด
9-7-2017
โพสต์เมื่อ 9-3-2012 11:51:15 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สรณ เมื่อ 9-3-2012 12:01

ลองพิจารณาครับ

เรื่อง:  การใช้โภคทรัพย์ที่สมบูรณ์แบบ สาหรับคฤหัสถ์
จาก:  อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย หน้า ๑๑๒๓

               คหบดี! อริยสาวกนั้น ใช้โภคทรัพย์ ที่ตนหาได้มาด้วยความเพียร เป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขน มีตัวชุ่มด้วยเหงื่อ เป็นโภคทรัพย์ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรม เพื่อกระทากรรมในหน้าที่ ๔ ประการ. สี่ประการอย่างไรเล่า?  
คหบดี! สี่ประการในกรณีนี้คือ:
         ๑. อริยสาวกนั้น ใช้โภคทรัพย์ อันตนหามาได้โดยชอบธรรม (ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น) ในการ เลี้ยงตน ให้เป็นสุข อิ่มหนา บริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้อง,ในการ เลี้ยงมารดาและบิดา ให้เป็นสุข อิ่มหนาบริหารท่านทั้งสองให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้อง, ในการเลี้ยงบุตร ภรรยา ทาสและกรรมกรชายหญิง ให้เป็นสุข อิ่มหนาบริหารให้อยู่กันอย่างเป็นสุขโดยถูกต้อง, ในการ เลี้ยงมิตรอมาตย์ให้เป็นสุข อิ่มหนา บริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้อง. นี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่ ๑ อันอริยสาวกนั้น ถึงแล้ว บรรลุแล้ว บริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผล(อายตนโส). คหบดี! ข้ออื่นยังมีอีก:
               ๒. อริยสาวกนั้น ใช้โภคทรัพย์อันตนหามาได้โดยชอบธรรม (ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น) ในการ ปิดกั้นอันตรายทั้งหลาย ทำตนให้สวัสดีจากอันตรายทั้งหลาย ที่เกิดจากไฟ จากน้า จากพระราชาจากโจร หรือจากทายาทที่ไม่เป็นที่รัก นั้นๆ. นี้เป็นการบริโภคทรัพย์ ฐานที่ ๒อันอริยสาวกนั้น ถึงแล้ว บรรลุแล้ว บริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผล. คหบดี!ข้ออื่นยังมีอีก :
               ๓. อริยสาวกนั้นใช้โภคทรัพย์อันตนหามาได้โดยชอบธรรม (ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น) ในการ กระทำพลีกรรม ๕ ประการ คือ ญาติพลี (สงเคราะห์ญาติ) อติถิพลี (สงเคราะห์แขก) ปุพพเปตพลี (สงเคราะห์ผู้ล่วงลับไปแล้ว) ราชพลี (ช่วยชาติ) เทวตาพลี (บูชาเทวดา). นี้เป็นการบริโภคทรัพย์ ฐานที่๓ อันอริยสาวกนั้น ถึงแล้ว บรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผล. คหบดี! ข้ออื่นยังมีอีก:
               ๔. อริยสาวกนั้น ใช้โภคทรัพย์อันตนหามาได้โดยชอบธรรม (ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น) ในการตั้งไว้ซึ่งทักษิณา อุทิศแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลาย ผู้งดเว้นแล้วจากความประมาทมัวเมาผู้ตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสรัจจะ ผู้ฝึกฝน ทาความสงบ ทาความดับเย็น แก่ตนเองอันเป็นทักษิณาทานที่มีผลเลิศในเบื้องบน เป็นฝ่ายดี มีสุขเป็นผลตอบแทนเป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์. นี้เป็นการบริโภคทรัพย์ ฐานที่ ๔ อันอริยสาวกนั้น ถึงแล้วบรรลุแล้ว บริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผล.
               คหบดี! อริยสาวกนั้นย่อมใช้โภคทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความเพียร เป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกาลังแขน มีตัวชุ่มด้วยเหงื่อ เป็นโภคทรัพย์ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรม เพื่อกระทากรรมในหน้าที่ ๔ ประการ เหล่านี้.
               คหบดี!โภคทรัพย์ทั้งหลายของบุคคลใด ถึงความหมดสิ้นไป โดยเว้นจากกรรมในหน้าที่ ๔ ประการดังกล่าวแล้วนี้ โภคทรัพย์เหล่านั้น เรากล่าวว่า เป็นโภคะอันบุคคลนั้นไม่ถึงแล้วโดยฐานะ ไม่บรรลุแล้ว ไม่บริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผล.
               คหบดี! โภคทรัพย์ทั้งหลายของบุคคลใด ถึงความหมดสิ้นไป โดยกรรมในหน้าที่ ๔ ประการ ดังกล่าวแล้วนี้ โภคทรัพย์เหล่านั้น เรากล่าวว่าเป็นโภคะอันบุคคลนั้นถึงแล้ว โดยฐานะ บรรลุแล้ว บริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผล.
"ปฏิปุจฉาวินีตา ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา"  

0

กระทู้

18

เพื่อน

3393

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
1
สตางค์
3284
ความดี
35
ชื่อเสียง
6
ล่าสุด
9-7-2017
โพสต์เมื่อ 9-3-2012 11:55:43 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สรณ เมื่อ 9-3-2012 11:58

อธิบายความโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

             อันนี้เป็นวิธีหลักการใช้จ่ายทรัพย์ที่เราหามาได้ ด้วยความพากเพียรพยายาม
               ฐานะแรก ก็คือการเลี้ยงดูมารดาบิดา บุตรภรรยา ข้าทาสของเรา ดูแลเราให้ดี พระพุทธเจ้าให้ยังประโยชน์ตนก่อน ประโยชน์ตน ประโยชน์กลุ่มของตน ให้เรียบร้อยก่อน
               อันที่ ๒ ทำตนให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย มีรถ มีบ้าน มีวัตถุข้าวของทรัพย์สินเงินทองก็มีได้ เพื่อให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยบนโลก
               อย่างที่ ๓ เมื่อเราและครอบครัวเราดีแล้ว ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายดีแล้ว เราก็รู้จักแบ่งปันไปสู่ญาติมิตร ช่วยชาติ ช่วยสังคมภายนอก อุทิศให้ผู้ตาย นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกไว้เหมือนกัน การอุทิศบุญให้ผู้ตาย จัดไว้ในเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์ที่ถูกต้องเหมือนกัน
               อย่างที่ ๔ ท่านบอกให้กับสมณพราหมณ์ที่บำเพ็ญตนเพื่อการพ้นทุกข์ คนที่มุ่งหน้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติ เราก็ให้การสนับสนุน ดูแล ส่งเสริม นี่ก็ถือเป็นเนื้อนาบุญของการกระทำบุญ ทำอานิสงส์ของเรา
               ถ้าใครทำได้ในฐานะ ๔ ประการ อย่างนี้ ท่านก็บอกว่า เป็นการใช้ทรัพย์โดยชอบด้วยเหตุผลแล้ว ถึงแม้ทรัพย์จะหมดไปก็ตาม ก็ให้สบายใจ ดีกว่าเราไปเล่นการพนัน ไปใช้จ่ายทรัพย์อย่างฟุ่มเฟือย โดยไม่เกิดประโยชน์ตน ไม่เกิดประโยชน์ผู้อื่น อย่างนี้ เกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น สังคมส่วนรวม ก็ให้สบายใจว่าเราใช้จ่ายทรัพย์โดยชอบด้วยเหตุผล อันนี้ก็เป็นหลักในการใช้จ่ายทรัพย์ที่หามาได้อย่างสมบูรณ์ของฆราวาส.

ที่มา: รวมพุทธวัจน์ยามเช้า และอธิบายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง (ฉบับ ๒/๓)


"ปฏิปุจฉาวินีตา ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา"  

6

กระทู้

9

เพื่อน

1072

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
2
สตางค์
846
ความดี
90
ชื่อเสียง
4
ล่าสุด
28-11-2015
โพสต์เมื่อ 9-3-2012 12:48:00 |ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุครับ....

0

กระทู้

2

เพื่อน

18

เครดิต

สมาชิกระดับ 1

Rank: 1

บล็อก
0
สตางค์
17
ความดี
0
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
31-3-2012
โพสต์เมื่อ 15-3-2012 22:04:16 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ผมอยากทราบว่าแล้วทำการอุทิศบุญให้กับผู้ตาย หรือ เทวตาพลี นี้ ควรทำอย่างไร และทำด้วยวิธีใดครับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 31-5-2020 22:32 , Processed in 0.048407 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน