กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
1234
กลับไป ตั้งกระทู้ใหม่
เจ้าของ: อัครา

อุปธิ ต่างอย่างไรกับ อุปาทาน ครับ

[คัดลอกลิงก์]

32

กระทู้

2

เพื่อน

3140

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
2363
ความดี
403
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
3-1-2020
โพสต์เมื่อ 4-1-2018 21:03:29 |ดูโพสต์ทั้งหมด
อัครา ตอบกลับเมื่อ 24-12-2017 10:15
ขอแสดงความเห็นครับ
1. ตอนนี้เราเข้าใจตรงกัน คือ อุปธ ...

ถ้าจะเขียนเป็นวงจรระดับ macro(กว้าง) ก็น่าจะเป็น
อวิชชา ------->ตัณหา -------->อุปธิ ------->อวิชชา วนไปอย่างนี้ ในสายของปฎิจจ
     ถ้าวงจรนี้ถูก อุปธิก็ประกอบไปด้วย อุปาทาน  ภพ ชาติ  ชรา มระณ ทุกข์โทมนส อุปา่ยาสะทั้งหลาย
เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ ...

104

กระทู้

6

เพื่อน

5417

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3864
ความดี
827
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
22-5-2020
โพสต์เมื่อ 4-1-2018 22:12:30 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย อัครา เมื่อ 4-1-2018 23:31
nutc ตอบกลับเมื่อ 4-1-2018 21:03
ถ้าจะเขียนเป็นวงจรระดับ macro(กว้าง) ก็น่าจะเป็น
อวิช ...

ขอบคุณครับ
ขอแสดงความเห็นครับ
1.ผมว่าไม่ค่อยถูก เพราะ แค่เป็นการรวบเฉยๆ
2.แต่จากที่ฟังและพิจารณา คือ อุปธิ คือ อุปาทาน ที่เป็นในส่วนสังโยชน์เบื้องสูง น่าจะมองเห็นความต่างได้ดีอยู่
คือ อุปธิ จะไม่มีอุปาทานในส่วนสังโยชน์เบื้องต่ำ (ที่เห็นความต่างได้ดี คือ ไม่มีอุปาทานในกามสังโยชน์และพยาบาทสังโยชน์)
หากมีความเห็นผิด เข้าใจผิดอย่างไร โปรดชี้แนะ ขอบคุณครับ

104

กระทู้

6

เพื่อน

5417

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3864
ความดี
827
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
22-5-2020
โพสต์เมื่อ 14-8-2019 21:38:36 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอแสดงความเห็นครับ

ตอนนี้ผมมีความเห็น โดยมองในมุม ปฏิจสมุปบาท (มองในมุมสังโยชน์ จะดูยากเพราะเป็นนามธรรมเยอะ)

อุปธิ คือ อุปทานในส่วนตั้งแต่ อวิชชา - ผัสสะ

1. ในปฏิจฯ ถ้ามีความเห็นว่ามีวิญญาณ 2 ส่วนคือ ส่วนก่อนผัสสะ กับส่วนหลังผัสสะ
อุปธิ คือ อุปธานของวิญญาณส่วนก่อนผัสสะ

หากมีความเห็นผิด เข้าใจผิดอย่างไร โปรดชี้แนะ ขอบคุณครับ

48

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5942
ความดี
3591
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
28-5-2020
โพสต์เมื่อ 25-8-2019 11:04:38 |ดูโพสต์ทั้งหมด
อุปธิ เป็นฐานที่ตั้งแห่งทุกข์ ทรงใช้หลายบริบท แต่ทุกๆบริบทที่ทรงนำมากล่าว แสดงถึงความเกิดขึนแห่งทุกข์ทั้งสิ้น ไม่ได้แบ่งแยกว่า อุปธิ คือ อุปาทานในส่วนไหนๆ อุปธิ ก็คือ อุปธิ อุปาทาน ก็คือ อุปาทาน อยู่ที่จะทรงตรัสในแต่ละบริบทว่าจะกล่าวถึงส่วนใด ซึ่ง อุปธิ ไม่ใช่ อุปาทาน แต่ อุปาทานที่มีในขันธ์ทั้งหลาย นี้เป็นส่วนแห่งอุปธิ ดังนี้

104

กระทู้

6

เพื่อน

5417

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3864
ความดี
827
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
22-5-2020
โพสต์เมื่อ 25-8-2019 21:12:58 |ดูโพสต์ทั้งหมด
คมสัน ตอบกลับเมื่อ 25-8-2019 11:04
อุปธิ เป็นฐานที่ตั้งแห่งทุกข์ ทรงใช้หลายบริบท แต่ทุ ...

ขอบคุณครับ

ขอแสดงความเห็นครับ
1.เพราะไม่มีพระสูตรชี้ชัด นี้จึงเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวของผม ลักษณะเดียวกับที่ไม่มีพระสูตรชีัชัดว่า จิต คือ วิญาณตั้งอยู่ในนามรูป
2."อุปาทานที่มีในขันธ์ทั้งหลาย นี้เป็นส่วนแห่งอุปธิ" ฟังดูเหมือน อุปธิ ใหญ่ กว่า อุปาทาน คุณคมสันพอจะแจกแจงให้เห็นภาพหน่อยได้ไม๊ครับ
3.16/257
"อุปธิมีตัณหาเป็นเหตุ มีตัณหาเป็นที่ตั้งขึ้น มีตัณหาเป็นกำเนิด มีตัณหาเป็นแดนเกิด เมื่อตัณหามี อุปธิจึงมี เมื่อตัณหาไม่มีอุปธิก็ไม่มี"  
---> อุปธิ กับ อุปาทาน มีพระสูตรชี้ชัดเหมือนกันว่า เหตุเกิด คือ เกิดจากตัณหา
4.จากที่สังเกตุ จะประมาณว่า ถ้าพูดเรื่อง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จะใช้ อุปธิ หรือ พูดช่วงบนๆของปฏิจฯ แนว อวิชชา สังขารทั้งปวง ใช้อุปธิ
ถ้าพูดเรื่องขันธ์ 5 จะใช้ อุปาทาน
(ไม่ ตรงตาม100% ของที่สังเกตุจากพระสูตรนะครับ)
4.เสียดายที่ปัจจุบันมีผู้ร่วมสนทนา วิเคราะห์ น้อย ในห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต

หากมีความเห็นผิด เข้าใจผิดอย่างไร โปรดชี้แนะ ขอบคุณครับ

48

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5942
ความดี
3591
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
28-5-2020
โพสต์เมื่อ 4-9-2019 22:07:59 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ตัณหานั้น ทรงตรัสว่า เป็นข่ายเครื่องคลุมสัตว์  เป็นรากเหง้าแห่งกายนี้ เป็นเหตุเกิดขึ้นของทุกข์ทั้งปวง เป็นดังลูกศรที่เมื่อถูกยิง ย่อมมีพิา คือ อวิชชาแทรกซึมทำให้เกิดความกำเริบได้ ตัณหานี้ ยิ่งใหญ่มาก ไม่ใช่หมายถึงเพียงเป็นสมุทัยให้เกิดอุปาทานขึ้นเท่านั้น แต่หมายถึงครอบคลุมทั้งสิ้น จึงเรียกว่าข่ายเครื่องคลุม มีปกติไหลนอง แผ่กว้าง

104

กระทู้

6

เพื่อน

5417

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3864
ความดี
827
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
22-5-2020
โพสต์เมื่อ 2-3-2020 19:08:40 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอแสดงความเห็นครับ

ตอนนี้ ผมมีสมมติฐาน แล้วว่า

อุปธิ = อุปาทาน + ขันธ์ทั้ง5
คล้ายๆ
จิต = วิญญาณ + นามรูป

1.อุปธิไม่ใช่เฉพาะสังโยชน์ส่วนเบื้องสูง  เพราะ พระสูตรว่า เพราะมีอุปธิเหลือ ย่อมเป็นอนาคามี --> "เหลือ" แสดงว่า อุปธิมีตั้งแต่สังโยชน์เบื้องต่ำแล้ว
2.อริยสัจจากพระโอษฐ์ ๑ หน้า737
   2.1อุปธิ อยู่ก่อนอวิชชา (นอกปฏิจฯ)--> หมายถึง การที่ยังมีอุปาทาน+ขันธ์ทั้ง5 อยู่ ยังไม่เป็นอรหันต์ จึงมีอาการตามปฏิจฯต่อไป
   
3.ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ หน้า 803
"ก็ทุกข์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยซึ่ง อุปธิ ทั้งปวง.
        ?  ความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ ไม่มี ก็เพราะความสิ้นไปแห่งอุปาทานทั้งปวง. "

ให้นึกภาพปฏิจฯ
เมื่อยังมีอุปธิ ทุกข์จึงเกิด (เริ่มปฏิจฯ)
ในปฏิจ เมื่ออาการจิต จะมาถึงอุปาทาน เมื่อเราสิ้นอุปาทาน ก็อยู่จบพรหมจรรย์ (หรือแจ้งด้วยปัญญาในอริยสัจของแต่ละข่วงของปฏิจฯ) จิตที่ยังมีอวิชชาดับ

เมื่อจิตดวงใหม่เกิด ก็จะเป็นจิตที่สิ้นอุปาทานแล้ว เป็นอรหันต์แล้ว จึงไม่มีความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ (ไม่มีปฏิจที่เริ่มจากอวิชชาอีก)


ลองนำสมมติฐานนี้เทียบเคียงกับทุกพระสูตรดูนะครับ ผมว่าเข้ากันได้ลงกันได้ดี
หากมีความเห็นผิด เข้าใจผิดอย่างไร โปรดชี้แนะ ขอบคุณครับ
1234
กลับไป ตั้งกระทู้ใหม่
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 29-5-2020 14:17 , Processed in 0.128844 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน