กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 1995|ตอบกลับ: 7

เราสามารถอ่าน เขียนได้หรือไม่ โดยอ้างอิง กล่าวถึง เปรียบเืีทียบ คำสอน พระพุทธเ..

[คัดลอกลิงก์]

4

กระทู้

1

เพื่อน

203

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
147
ความดี
29
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
23-6-2013
โพสต์เมื่อ 17-3-2013 11:46:14 |ดูโพสต์ทั้งหมด
เราสามารถอ่าน เขียนได้หรือไม่ โดยอ้างอิง กล่าวถึง เปรียบเืีทียบ คำสอน พระพุทธเจ้า โดยเป็นการอธิบายให้บุคคลอื่น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ดังเช่น หนังสือเกี่ยวกับพลังจิตซึ่งเกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติสมาธิ กับหนังสืิอทางวิทย์ยาสตร์ ที่การอ้างอิงคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมาตีความหรือวิเคราะห์ว่าเป็น อย่างนั้น อย่างนี้ มันมีขอบเขตเพียงใด หากเขาไม่เจาะจะสอนธรรมะ แต่ก็มีธรรมะอยู่ กล่าวกันง่ายหนังสือที่ขายอยู่ตามแพงหนังสือ มากมาย ที่เกี่ยวข้อง กระผมขอความกระจ่างด้วย.

36

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5884
ความดี
3561
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
26-1-2020
โพสต์เมื่อ 17-3-2013 20:55:21 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ผมเคยอ่านเจอพระสูตรที่พระศาสดาทรงตรัสในทำนองให้ถือพยัญชนะของพระองค์ ก็ได้ หรือ ถือโดยอรรถะ(พยัญชนะแตกต่างแต่เนื้อความยังเป็นไปตามเนื้อความในพยัญชนะของพระองค์) ก็ได้
แต่ผมจำไม่ได้ว่าไปเจอที่ไหน ไว้มีโอกาสจะนำมาลงให้นะครับ
สิ่งนี้อย่าคิดว่าจริงอย่างอื่นเ้ปล่านะครับ ต้องรอพระสูตรยกขึ้นกล่าวก่อนนะครับ

แต่หนังสือแนวที่ท่านกล่าว โดยมากจะยกคำพระศาสดาทาเพียงเล็กน้อย และแต่งเองเสียมากกว่า
ดังนั้นย่อมทำให้สัทธรรมลางเลือนได้ ดังนั้นแล้ว หากจะเป็นการดีที่สุด ตามที่พระองค์ตรัสไว้เลยครับ
คือ ให้  เงี่ยโสตลง ฟังด้วยดี ตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึงคำของพระศาสดา เท่านั้น

4

กระทู้

1

เพื่อน

203

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
147
ความดี
29
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
23-6-2013
โพสต์เมื่อ 17-3-2013 21:15:38 |ดูโพสต์ทั้งหมด
หากเป็นเช่นนั้น ข้อความที่ เกิดจากการวิเคราะห์พระสูตร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ แล้วบอกต่อ หรือธิบาย ก็ไม่ควรเช่นนั้นหรือไม่

36

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5884
ความดี
3561
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
26-1-2020
โพสต์เมื่อ 17-3-2013 21:59:55 |ดูโพสต์ทั้งหมด
kitjavattano ตอบกลับเมื่อ 17-3-2013 21:15
หากเป็นเช่นนั้น ข้อความที่ เกิดจากการวิเคราะห์พระสู ...

จะไม่ใช่ไปในแนวทางวิเคราะห์พระสูตร แต่เป็นลักษณะกล่าวต่างกันแต่โดยอรรถ หากย่อมลงกันได้โดยพยัญชนะ
หากไปวิเคราะห์หมายถึงเพิ่มเติมตามความเห็นของตน นี้ไม่ควรครับ
เพราะเราไม่ใช่สัพพัญญู ความเห็นที่เติมไปอาจมีทั้งอรรถที่ลงความได้กับพยัญชนะ
และก็อาจจะมีทั้งอรรถที่ไม่ลงความได้กับพยัญชนะของพระศาสดา
ดังนั้นดีที่สุดควรจะกล่าวไปตามพยัญชนะครับ
แต่เพราะความจำมีขอบเขตจำกัดของมนุษย์ ก็อาจจะจำได้โดยอรรถแต่ลงกันได้กับพยัญชนะ
แล้วข้อใดเป็นธรรม เป็นวินัยของพระศาสดา ก็ถือว่าพึงกล่าวข้อนั้นได้

4

กระทู้

1

เพื่อน

203

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
147
ความดี
29
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
23-6-2013
โพสต์เมื่อ 18-3-2013 11:30:02 |ดูโพสต์ทั้งหมด
หากเป็นอรรถ นัยของความหมายอย่างไร ? (ใกล้เคียง ถูกผิดหรือตกหล่น ได้บ้าง แต่เป็นเนื้อความเดิม) เช่น
      1.ความโกรธ การจะอธิบาย แต่ละบุคคลก็จะไม่เหมือน แต่อรรถ รู้ได้เหมือนกัน ว่าโกรธ
      2.ภิกษุนั้นย่อมมีสติหายใจ เข้า มีสติหายใจออก (รู้หายใจเข้า รู้หายใจออก)
ดังนี้ คือ " อาจจะจำได้โดยอรรถแต่ลง กันได้กับพยัญชนะ " ตัวอย่างที่ยกขึ้น มีหมายเดียวหรือไม่ อย่างไร

36

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5884
ความดี
3561
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
26-1-2020
โพสต์เมื่อ 18-3-2013 20:50:52 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คมสัน เมื่อ 19-3-2013 07:20
kitjavattano ตอบกลับเมื่อ 18-3-2013 11:30
หากเป็นอรรถ นัยของความหมายอย่างไร ? (ใกล้เคียง ถูกผิด ...

ที่ท่านยกมาถกในตัวอย่างนั้น ผมขออนุญาตให้ท่านน้อมนำมาพิจารณาจากพระสูตรนี้

เมื่อท่านรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร นันทิ จึงจะไม่เข้าไปตั้งอยู่ในเวทนาทั้งหลาย?" ดังนี้

ดูก่อนสารีบุตร!
เธอถูกถามอย่างนี้แล้ว จะตอบแก่เขาว่าอย่างไร?
"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ถ้าเขาถามเช่นนั้น ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาว่า
'ดูก่อนท่านทั้งหลาย!
เวทนาสามอย่างเหล่านี้ มีอยู่
สามอย่าง คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา
ดูก่อนท่านทั้งหลาย! เดี๋ยวนี้ ข้าพเจ้ารู้แล้วว่า
'เวทนาทั้ง ๓ อย่างนั้น เป็นของไม่เที่ยง
สิ่งใดเป็นของไม่เที่ยง สิ่งนั้นล้วนเป็นทุกข์'
ดังนี้
เพราะรู้อยู่ เห็นอยู่อย่างนี้ นันทิ จึงไม่เข้าไปตั้งอยู่ในวทนาทั้งหลาย'

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! เมื่อถูกถามอย่างนี้ ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอยางนี้"

ถูกแล้ว ถูกแล้ว สารีบุตร! ปริยายที่เธอกล่าวนี้
ก็เพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งเนื้อความนั้นแหละ
แต่โดยย่อ ว่า "เวทนาใด ๆ ก็ตาม เวทนานั้นทั้งหมดย่อมถึงการประชุมลงในความทุกข์" ดังนี้

จากพระสุตรนี้ พระสารีบุตรกล่าวแตกต่างจากพระองค์ แต่เนื้อความแล้วลงกันได้โดยธรรม
นี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบเนื้อความที่สาวกนำมายกกล่าว
หากเนื้อความใด ลงกันได้โดยธรรม โดยวินัย ให้พึงกล่าวเนื้อความนั้น
แต่หากเนื้อความนั้นไม่ลงกันได้โดยธรรม โดยวินัย ข้อความนั้นถือว่าผิด ให้ละทิ้งไป
คราวนี้จะรู้ได้อย่างไรที่สาวกนั้นนำกล่าวว่าตรงธรรม ตรงวินัย
ก็ต้องนำมาเทียบเคียงกับพระสูตรของพระศาสดาที่ทรงตรัสกล่าว

การยกนำกล่าวขึ้นเองโดยอาศัยศัพท์บัญญัติ(สมมติบัญญัติ) ของพระศาสดาแล้วปรุงแต่งธรรมนั้นขึ้นมา
นั้นจะเป็นไปเหมือนความเห็นในกระทู้นี้ครับ
http://www.watnapahpong.com:8080/webboard/forum.php?mod=viewthread&tid=1601#lastpost


4

กระทู้

1

เพื่อน

203

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
147
ความดี
29
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
23-6-2013
โพสต์เมื่อ 23-3-2013 06:13:35 |ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุ สาธุ สาธุ

25

กระทู้

0

เพื่อน

980

เครดิต

สมาชิกระดับ 4

Rank: 4

บล็อก
0
สตางค์
530
ความดี
236
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-3-2019
โพสต์เมื่อ 16-5-2013 18:49:04 |ดูโพสต์ทั้งหมด
โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 28-1-2020 05:47 , Processed in 0.108608 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน