กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
12
กลับไป ตั้งกระทู้ใหม่
เจ้าของ: kitjavattano

การยกมือไหว้เฉยๆเพื่อแสดงควมเคารพได้หรือไม่

[คัดลอกลิงก์]

38

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5892
ความดี
3565
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
15-2-2020
โพสต์เมื่อ 1-3-2013 20:31:26 |ดูโพสต์ทั้งหมด
kitjavattano ตอบกลับเมื่อ 1-3-2013 19:06
ขอบคุณนะครับที่แสดงความคิดเห็น กระทู้นี้ผมทราบดีอ ...

คนที่สดับในธรรมของตถาคตมีน้อย คนที่ไม่ได้สดับในธรรมของตถาคตมีมากกว่ามาก
ผู้มีความเห็นผิดเชื่อว่ามีเทพเจ้าบันดาลให้เกิด กรรม คือ สุขและทุกข์
เขานั้นย่อมไม่เห็นว่ากิจนี้ควรทำหรือไม่ว่ากิจนี้ไม่ควรทำ
ความพยายามให้เกิดอริยมรรค ๘ ประการ ของเขานั้น จะไม่ถูกกระทำขึ้นมาได้
ทุกข์ย่อมพันผูกเขาอยู่ กรรมย่อมติดตามเขาผู้เห็นผิดเช่นนั้นอยู่เหมือนเงาตามตัว

ดังนั้น เราผู้มีปัญญา เป็นผู้ได้สดับในธรรม ย่อมพิจารณาอย่างรอบคอบว่า
ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความดับสนิทซึ่งทุกข์
ย่อมกระทำธรรมเหล่านั้นให้เจริญ
หากธรรมเหล่าใด เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นความติดตาม เป็นความอาลัย
เป็นความสยบมัวเมาซึ่งอุปาทานในขันธ์ทั้งหลาย
ควรแล้วหรือที่จะเห็นคล้อยตามไปเพื่อความพอใจในธรรมเหล่านั้น

ดังนั้นอย่าหลิ่วตาตามผู้ซึ่งเห็นด้วยธรรมเหล่าใดที่เป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์เเลยครับ
แต่ให้เป็นผู้ที่อุปาการะบุคคลเหล่านั้นให้ได้สดับในธรรมของตถาคต จะเป็นการถูกต้องตรงจริงทีี่่่สุด
ดังนั้น คุณผู้ถามก็ศึกษาพุทธวจน นี้แหละครับ เป็นผู้ที่สดับในธรรมของตถาคตให้มากๆ
การสั่งสมสุตตะย่อมกระทำให้เป็นผู้พหูสูตร เป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อธรรมแก่ผุ้อื่น ยังประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นได้
อุปมาเหมือนเมฆฝนที่ทั้งตกและคำราม

4

กระทู้

1

เพื่อน

203

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
147
ความดี
29
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
23-6-2013
โพสต์เมื่อ 1-3-2013 20:42:36 |ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุ...

38

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5892
ความดี
3565
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
15-2-2020
โพสต์เมื่อ 1-3-2013 20:56:17 |ดูโพสต์ทั้งหมด
kitjavattano ตอบกลับเมื่อ 1-3-2013 14:47
"หากท่านได้มีมรรคปฏิปทา แล้วกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได ...

ขอโอกาสครับ
"หากท่านได้มีมรรคปฏิปทา แล้วกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้
เป็นพระอริยบุคคลแล้วในที่สุด ท่านจะกราบไหว้เทวดาเหล่าใดหรือไม่"
ประโยคที่ท่านนำยกกล่าวนี้ ไม่ใช่พุทธวจน นะครับ
แต่ผมนำกล่าวหมายถึง ท่าน คือ คุณ kitjavattano ได้กระทำมรรคให้เกิดขึ้นแล้ว
โดยความพิจารณาอุปาทานขันธ์ทั้งหลายอย่างรอบคอบแล้ว  
โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์
มีความแปรปรวนไป เป็นของว่างเปล่า ไม่ใช่ตัวตน
พระศาสดาทรงตรัสว่า หากพิจารณาดังกล่าวนี้แล้ว
ผู้มีศีลก็จะพึงกระทำให้แจ้งชื่อโสดาปัตติผล
ผู้เป็นโสดาบันก็จะพึงกระทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล
ผู้เป็นสกทาคามีก็จะพึงกระทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล
ผู้เป็นอนาคามีก็จะพึงกระทำให้แจ้งซึ่งอรหันตตผล ดังนี้

หากคุณผู้ถาม ได้กระทำมรรคดังกล่าวให้เกิดขึ้นแล้ว ผมจึงถามท่านกลับไปว่า
ผู้ควรเคารพและกราบไหว้ พึงจะเป็นผู้ใด ระหว่าง อริยบุคคล แัละ เทวดาที่ยังเป็นปุถุชน อยู่

การกราบไหว้ไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดี แต่การกราบไหว้เพื่อหวังผลแห่งกรรม คือ สุขและทุกข์ นั้น
ย่อมยังมีมิจฉาทิฏฐิในเรื่องกรรมอยู่ ผู้นั้นย่อมถูกติดตามด้วยทุกข์(สิ่งที่แปรปรวน) อยู่นั่นเอง
พระองค์ทรงตรัสว่า ย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ได้

4

กระทู้

1

เพื่อน

203

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
147
ความดี
29
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
23-6-2013
โพสต์เมื่อ 1-3-2013 21:29:08 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แจ่มชัดมาก
อนุโมทนา...สาธุ

6

กระทู้

9

เพื่อน

1072

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
2
สตางค์
846
ความดี
90
ชื่อเสียง
4
ล่าสุด
28-11-2015
โพสต์เมื่อ 4-3-2013 08:47:11 |ดูโพสต์ทั้งหมด
kitjavattano ตอบกลับเมื่อ 1-3-2013 15:02
ขอความคิดเห็นและแนะนำด้วยนะครับ "ต้องเสพคบกับพุทธว ...

ค่อยๆเริ่มสะสมสุตตะจากบทที่สั้นๆก่อน หรือจากที่เราเองมีความชอบใจ
ขั้นแรก ต้องจดจำอิทัปปัจจยตา และปฏิจจสมุปบาทให้ได้ก่อน แค่นี้ก็ใช้ในการใคร่ครวญตอนนั้งสมาธิได้เหลือเฟือแล้ว

4

กระทู้

1

เพื่อน

203

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
147
ความดี
29
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
23-6-2013
โพสต์เมื่อ 4-3-2013 20:57:41 |ดูโพสต์ทั้งหมด
Thiski ตอบกลับเมื่อ 4-3-2013 08:47
ค่อยๆเริ่มสะสมสุตตะจากบทที่สั้นๆก่อน หรือจากที่เร ...

อนุโมทนา สาธุ

5

กระทู้

0

เพื่อน

212

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
147
ความดี
35
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
30-9-2013
โพสต์เมื่อ 11-4-2013 23:50:59 |ดูโพสต์ทั้งหมด
เป็นกระทู้ที่มีประโยชน์มากเลยครับ คิดอยู่เหมือนกันว่าทำไปเพื่อความเคารพ แต่ต่อไปนี้ขอเป็นแผ่เมตตาให้ดีกว่าครับ.. ชอบมากๆ
12
กลับไป ตั้งกระทู้ใหม่
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 18-2-2020 00:14 , Processed in 0.064823 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน