กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 3298|ตอบกลับ: 16

การยกมือไหว้เฉยๆเพื่อแสดงควมเคารพได้หรือไม่

[คัดลอกลิงก์]

4

กระทู้

1

เพื่อน

203

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
147
ความดี
29
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
23-6-2013
โพสต์เมื่อ 25-2-2013 20:39:13 |ดูโพสต์ทั้งหมด
เรื่องการปฏิบัติเพื่อโสดาบันที่ใม่ให้กราบไหว้พระภูมิ เจ้าที่ ขอความกระจ่าง ถ้าหากยกมือไหว้เฉยๆหรือเพื่อแสดงควมเคารพได้หรือไม่ โดยไม่เจตนาอย่างอื่น ในการขอพร ขอความช่วยเหลือ

4

กระทู้

6

เพื่อน

211

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
153
ความดี
31
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
19-7-2015
โพสต์เมื่อ 27-2-2013 21:40:04 |ดูโพสต์ทั้งหมด
             บุคคลที่เรากราบไหว้ตามที่บรรญิติในบาลีสยามรัฐเท่าที่รู้น่ะครับ

พระพทธเจ้า พระปัจเจกพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ สมณพราห์มหรือสมุติสงฆ์ บุคลผู้มีอุปารคุณให้เข้าถึงธรรม
บิดามารดา ญาติ ครูอาจารย์ สถูปของสาวก เจดีร์พระอรหันต์พระจักพรรดิ์ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้
แสดงธรรมกัปตวัตรสูร ที่ปรินิพาน ผู้มีอปการะคุณ

ผมก็เข้าใจน่ะว่าบางครั่งการที่เราไหว้ศาลพระภูมิหรือ อนุเสวรีย์บุคลสำคัญ ไม่ใช่เพื่อบัลดาลอะไรๆให้เรา แต่เพียงเพื่อน้อบน้อมแก่ผู้ที่ล่วงลับที่เป็นญาติสาโลหิตบรรพบุรุษ หรือผู้น้อยที่เคารพต่อผู้ใหญ่ อันนี้อันนี้ผมก้ไม่แน่ใจต้องหาพระสูรมารับรองหรือเทียบเคียงกันดู

แต่รู้ว่าพระองค์ตัสให่กระทำทักษิณาทาน และการอุทิศกระทำญาติตพลี หรือแผ่เมตรตาให้ศาลพระภูมิแทนก็น่าจะดีน่ะครับได้ประโยน์ทั้งสองฝายทั้งผู้ให้และผู้รับ  อันนี้ก็คงจะดี หรือรอผู้รู้อืนๆมาเสริมให้อีกทีน่ะครับ

4

กระทู้

1

เพื่อน

203

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
147
ความดี
29
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
23-6-2013
โพสต์เมื่อ 28-2-2013 12:46:10 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณนะครับ ที่กรุณาให้ความกระจ่าง

38

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5892
ความดี
3565
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
15-2-2020
โพสต์เมื่อ 28-2-2013 22:52:42 |ดูโพสต์ทั้งหมด
หากไม่ไหว้แล้ว ท่านมีความทุกข์ภายในใจเกิดขึ้นหรือไม่
หากมีแล้ว ด้วยเหตุแห่งการไม่ไหว้นั้น ก็ยังมีจิตผูกพัน หวั่นไหวแห่งการกระทำนั้นอยู่

พระศาดสาทรงตรัสว่า เทวดาย่อมนอบน้อมผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วมาแต่ที่ไกล
หากท่านได้มีมรรคปฏิปทา แล้วกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้
เป็นพระอริยบุคคลแล้วในที่สุด ท่านจะกราบไหว้เทวดาเหล่าใดหรือไม่

ดังนั้นการมีศรัทธาอย่างหยั่งลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระตถาคตโดยส่วนเดียวนี้นั่นเอง
ชื่อว่าเป็นผู้มีศรัทธาอย่างแท้จริงในพระศาสดา

6

กระทู้

9

เพื่อน

1072

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
2
สตางค์
846
ความดี
90
ชื่อเสียง
4
ล่าสุด
28-11-2015
โพสต์เมื่อ 1-3-2013 10:05:55 |ดูโพสต์ทั้งหมด
จริงแท้ครับ ดังนั้นจึง ต้องเสพคบกับพุทธวจน ให้มากๆบ่อยๆ ศรัทธาจะค่อยหยั่งลงมั่นไปเรื่อยๆ จนหยั่งลงไปในดิน 8 ศอก นั่นแหละจึงจะเรียกว่า เป็นผู้มีศรัทธาอันหยั่งลงมั่น ไม่หวั่นไหว อย่างแท้จริง

4

กระทู้

1

เพื่อน

203

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
147
ความดี
29
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
23-6-2013
โพสต์เมื่อ 1-3-2013 14:47:12 |ดูโพสต์ทั้งหมด
คมสัน ตอบกลับเมื่อ 28-2-2013 22:52
หากไม่ไหว้แล้ว ท่านมีความทุกข์ภายในใจเกิดขึ้นหรือไ ...

"หากท่านได้มีมรรคปฏิปทา แล้วกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้
เป็นพระอริยบุคคลแล้วในที่สุด ท่านจะกราบไหว้เทวดาเหล่าใดหรือไม่"

ตามพระสุต หมายความว่า เมื่อเป็นพระอริยบุคคลแล้ว มีภพภูมิที่สูงกว่าหรือใช่หรือไม่ หรือด้วยเหตุอะไร

4

กระทู้

1

เพื่อน

203

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
147
ความดี
29
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
23-6-2013
โพสต์เมื่อ 1-3-2013 15:00:35 |ดูโพสต์ทั้งหมด
Thiski ตอบกลับเมื่อ 1-3-2013 10:05
จริงแท้ครับ ดังนั้นจึง ต้องเสพคบกับพุทธวจน ให้มากๆบ ...

ขอความคิดเห็นและแนะนำด้วยนะครับ "ต้องเสพคบกับพุทธวจน"เข้าใจได้ครับ แต่มีความสงสัยว่าหากเราจำพระสุตที่สนใจไม่ได้ ขณะที่เรานั่งสมาธิ อาศัยพิจารณาให้ใกล้เคียงด้วยความจำเราเองได้หรือไม่ เพราะฟังพระอาจารย์แล้ว ความคือ ต้องท่องจำให้ได้ ผมคิดว่าคงไม่ใช้ผมคนเดียวที่สงสัยนะครับ ท่านอื่นๆก็คงอยากจะถามหัวข้อนี้เหมือนกัน
ขอบคุณนะครับ

4

กระทู้

1

เพื่อน

203

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
147
ความดี
29
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
23-6-2013
โพสต์เมื่อ 1-3-2013 15:02:03 |ดูโพสต์ทั้งหมด
Thiski ตอบกลับเมื่อ 1-3-2013 10:05
จริงแท้ครับ ดังนั้นจึง ต้องเสพคบกับพุทธวจน ให้มากๆบ ...

ขอความคิดเห็นและแนะนำด้วยนะครับ "ต้องเสพคบกับพุทธวจน"เข้าใจได้ครับ แต่มีความสงสัยว่าหากเราจำพระสุตที่สนใจไม่ได้ ขณะที่เรานั่งสมาธิ อาศัยพิจารณาให้ใกล้เคียงด้วยความจำเราเองได้หรือไม่ เพราะฟังพระอาจารย์แล้ว ความคือ ต้องท่องจำให้ได้ ผมคิดว่าคงไม่ใช้ผมคนเดียวที่สงสัยนะครับ ท่านอื่นๆก็คงอยากจะถามหัวข้อนี้เหมือนกัน
ขอบคุณนะครับ

0

กระทู้

1

เพื่อน

1046

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
553
ความดี
242
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
22-11-2014
โพสต์เมื่อ 1-3-2013 17:56:22 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ถ้าไม่ไหว้แล้วท่านเจ้าของกระทู้รู้สึกอย่างไร เราก็ไม่รู้ว่าในศาลพระภูมิเหล่านั้นมีอะไรหรือไม่มีอะไ ที่สำคัญเราไม่เคยเห็นเขาและก็ไม่รู้จักกัน ถ้าจะถามว่าไหว้ทำความเคารพเรายังไม่ได้รู้จักกันเลยแล้วเราจะไหว้ทำความเคารพเขาในฐานะอะไร  ถ้าเราเชื่อว่าเขาเป็นอีกภพหนึ่ง และพระศาสดาสอนให้เราแผ่เมตตา เราก็ทำเกี่ยวข้องกับเขาในการแผ่เมตตาตามที่พระศาสดาสอนนั้นคงเป็นประโยชน์เกื้อกูลสัตว์ที่อยู่วัฎฎด้วยกันที่ต่างภพกัน ดูแล้วมีประโยชน์มากกว่าอย่างน้อยเรามีความเป็นมิตรด้วยการให้แผ่เมตตาให้หรือ การอุทิศกุศลให้ และยังเป็นเราทำตามคำสอนของพระพุทธองค์ด้วย

4

กระทู้

1

เพื่อน

203

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
147
ความดี
29
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
23-6-2013
โพสต์เมื่อ 1-3-2013 19:06:35 |ดูโพสต์ทั้งหมด
Nan ตอบกลับเมื่อ 1-3-2013 17:56
ถ้าไม่ไหว้แล้วท่านเจ้าของกระทู้รู้สึกอย่างไร เราก็ ...

ขอบคุณนะครับที่แสดงความคิดเห็น กระทู้นี้ผมทราบดีอยู่และความคิดเห็น ของคุณ Nan ก็เช่นกัน แต่ ในอดีตและยังมาถึงปัจจุบันก็ยังคงมีอิทธิพลอยู่มาก ถ้าเราทำตรงกันข้ามเราก็ถูกกระทำให้เห็นว่าคุณเป็นดื้อดึง ขวางโลกมันใช้ชีวิตได้ค่อนข้างลำบาก ก็จะต้องเข้าเมืองตาหลิ่ว ก็ต้องหลิ่วตาตาม หรือไม่ก็ต้องแยกตัวออกมาเสีย
        ผมมาพบคำสอนขอวพระคถาคต ที่มีคุณสมบัติของพระอริยะบุคคล เช่นนี้ก็เลยแปลกใจก็อยากฟังความคิดเห็นของบุคคลที่อยู่กับพุทธวจนด้วยและอยากทราบพระสุตที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยัน เพราะผมเองก็พยายามค้นหาอยู่
        ความรู้สึกแปลกใจ ความหมาย ผมมีความคิดเห็นที่ตรงกันข้ามกับกลุ่มดังกล่าวข้างต้น โดยที่ผมเองยังไม่ทราบมาก่อนว่าพระคถาคต ได้การตรัสกล่าวสอนเรื่องเหล่านี้(ดูเหมือนถูกปกปิดความจริงเอไว้ไม่ให้ บุคคลทั่วไปได้รับรู้เพื่ออะไรกัน) ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะให้ความจริงกับพวกเขาได้หรือไม่ ก็ขอให้ทุกท่าน เจริญในธรรม...
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 21-2-2020 03:19 , Processed in 0.056544 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน