กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 3263|ตอบกลับ: 6

ปุจฉาคณธรรมของโสดาบันประเภทโกลังโกละ....

[คัดลอกลิงก์]

4

กระทู้

6

เพื่อน

211

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
153
ความดี
31
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
19-7-2015
โพสต์เมื่อ 20-2-2013 18:37:31 |ดูโพสต์ทั้งหมด
                 คุณธรรมของโสดาบันประเภทโสดาปฎิมรรค บุคคลผู้มี ความเชื่อ หรือเข้าไปเพ่ง ว่าตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น รส โผฐัทผะ ธรรมมารมณ์ ว่าเป็นของไม่เที่ยง บุคคลพวกนี้ย่อมเข้าสู่สัมโพธิในเบื่องหน้า.......        
                  คุณธรรมของโสดาบันประเภทสัตตักขัตตุปรมะ คือผู้ที่เห็นชอบไปตามความเป็นจริงว่า นี้คือทุกข์ นี้คือเหตุเกิดแห่งทุกข์ นี้คือการดับทุกข์ และรู้ว่านี้คือขอปฎิบัติไปเพื่อหนทางไปแห่งทุกข์  โสดาบันประเภทนี้ จะต้องเกิดอีกไม่เกิน 7ชาติ.......
                 
                    แล้วคณธรรมของโสดาบันประเภท โกลังโกละ ที่จะเป็นผู้ท่องเที่ยว ในภพเทวดา และโลกมนษย์ อีก 2-3 ครั้ง จึงจะตรัสรู้
จึงอยากทราบรายละเอียดของคุณธรรมเพื่อความได้มาซึ่ง โสดาบันประเภท โกลังโกละ ครับใครมีข้อมูลช่ายกันแชร์หน่อยครับผม

4

กระทู้

6

เพื่อน

211

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
153
ความดี
31
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
19-7-2015
โพสต์เมื่อ 20-2-2013 18:41:11 |ดูโพสต์ทั้งหมด
อ่อ ลืมไป ข้อถามคณธรรมโสดาบันประเภท เอกพีชี ผู้ที่จะท่ี่กลับมาภพมนุษย์อีกคราวเดียว ด้วยครับว่ารายละเอียดของคุณธรรมเพื่อความได้มาซึ่ง โสดาบันประเภท เอกพีชี มีรายละเอียดไว้ว่าอย่างไร   

48

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5942
ความดี
3591
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
28-5-2020
โพสต์เมื่อ 20-2-2013 20:27:55 |ดูโพสต์ทั้งหมด
สุตตะ ตอบกลับเมื่อ 20-2-2013 18:41
อ่อ ลืมไป ข้อถามคณธรรมโสดาบันประเภท เอกพีชี ผู้ที่จะ ...

ขอโอกาสครับ
เท่าที่ได้อ่านมา มิได้มีพระศาสดาทรงตรัสถึงคุณธรรมประมาณแค่ไหน ถึงจะเป็นพระโสดาบันประเภท
เอกพีชี  หรือ โกลังโกละ หรือ สัตตักขัตตุปรมะ
แต่อาศัยเนื้อความในธรรมที่ควรเป็นไปได้ คือ โสดาบันประเภทเอกพีชี ต้องมีคุณธรรมของพระโสดาบัน(ตามที่พระศาสดาตรัสไว้หลายนัย) ที่เข้มข้นมากกว่าอีกสองประเภท ซึ่งนี้ก็เป็นแค่การคาดคะเนในธรรม ไม่ได้เป็นคำของพระศาสดาครับ

25

กระทู้

0

เพื่อน

980

เครดิต

สมาชิกระดับ 4

Rank: 4

บล็อก
0
สตางค์
530
ความดี
236
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-3-2019
โพสต์เมื่อ 21-2-2013 09:40:22 |ดูโพสต์ทั้งหมด
พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๙

พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
[๙๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเป็นพระอรหันต์ เพราะอินทรีย์ ๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ์ เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของพระอรหันต์เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจปรินิพพายี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี เป็นพระอนาคามีผู้สสังขารปรินิพพายี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของพระอนาคามีผู้อุปหัจจปรินิพพายี เป็นพระอนาคามีผู้สสังขารปรินิพพายี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของพระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพพายี เป็นพระอนาคามีผู้อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของพระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพพายี เป็นพระสกทาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของพระอนาคามีผู้อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เป็นพระโสดาบันผู้เอกพิชี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของพระสกทาคามี เป็นพระโสดาบันผู้โกลังโกละ เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของพระโสดาบันผู้เอกพิชี เป็นพระโสดาบันผู้สัตตักขัตตุปรมะเพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของพระโสดาบันผู้โกลังโกละ เป็นพระโสดาบันผู้ธัมมานุสารีเพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าพระโสดาบันผู้สัตตักขัตตุปรมะ เป็นพระโสดาบันผู้สัทธานุสารีเพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของพระโสดาบันผู้ธัมมานุสารี.

ประมาณนี้หรือไม่

แสดงความคิดเห็น

สุตตะ  สาธุครับ....  โพสต์เมื่อ 22-2-2013 13:52

48

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5942
ความดี
3591
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
28-5-2020
โพสต์เมื่อ 21-2-2013 09:54:00 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คมสัน เมื่อ 21-2-2013 17:18

เพราะอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายไม่เสมอกัน สัตว์บางพวกจึงไม่ปรินิพพานในทิฏฐธรรม(ปัจจุบัน) แต่ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าคุณธรรมใดส่งผลให้เป็นโสดาบันประเภทใดๆ

แสดงความคิดเห็น

สุตตะ  สาธุครับ.....  โพสต์เมื่อ 22-2-2013 13:53

4

กระทู้

6

เพื่อน

211

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
153
ความดี
31
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
19-7-2015
โพสต์เมื่อ 22-2-2013 13:51:14 |ดูโพสต์ทั้งหมด
            บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีล  กระทำพอ
ประมาณในสมาธิ ในปัญญา บุคคลนั้นเป็นเอกพีชี เพราะสังโยชน์สิ้นไป บังเกิดยังภพ
มนุษย์นี้ครั้งเดียว จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้
            บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีล  กระทำพอ
ประมาณในสมาธิ ในปัญญา บุคคลนั้นเป็นโกลังโกละ เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป ท่องเที่ยว
อยู่ ๒-๓ ตระกูล แล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ดูกรสารีบุตร นี้บุคคลจำพวกที่ ๘ ... ฯ
            อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีล  กระทำพอ
ประมาณในสมาธิ ในปัญญา บุคคลนั้นเป็นสัตตักขัตตุปรมโสดาเพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป
ท่องเที่ยวอยู่ยังเทวดาและมนุษย์ ๗ ครั้งเป็นอย่างยิ่งแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้

แสดงว่าอินทรีย์ของเรามีผลต่อระดับขั้นโสดาบัน เอะจำได้ว่าพระอาจารย์เคยสอนแต่จำตอนไม่ได้ว่าการที่เป็นผู้อาภัพในศีล
กลุ่มอภิสสมาจารย์เกี่ยวกับมารยาทโคจรอะไรประมาณนี้พระองค์บอกว่ามีผลต่อระดับอริยบุคคลในระดับต่างๆใช่หรือไม่ครับ....

แล้วคุณธรรมธสตาปัตติยังคะสี่ เป็นโสดาบันปฎิมรรคหรรือปฎิผลครับ...

48

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5942
ความดี
3591
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
28-5-2020
โพสต์เมื่อ 1-3-2013 21:42:35 |ดูโพสต์ทั้งหมด
สุตตะ ตอบกลับเมื่อ 22-2-2013 13:51
บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ใน ...

คำถาม
แสดงว่าอินทรีย์ของเรามีผลต่อระดับขั้นโสดาบัน
ถูกต้องแล้วครับ

การที่เป็นผู้อาภัพในศีลกลุ่มอภิสสมาจารย์เกี่ยวกับมารยาทโคจร
อะไรประมาณนี้พระองค์บอกว่ามีผลต่อระดับอริยบุคคลในระดับต่างๆใช่หรือไม่ครับ
ไม่ใช่ครับ พระอรหันต์ ก็ยังบกพร่องได้ในศีลกลุ่มนี้ แต่เมื่อรู้ จะสำรวมและระวังต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก

คุณธรรมโสตาปัตติยังคะสี่ เป็นโสดาบันปฎิมรรคหรรือปฎิผลครับ
เป็นโสดาปัตติผล ครับ

แสดงความคิดเห็น

สุตตะ  ขอบคุณครับ.....  โพสต์เมื่อ 6-3-2013 23:12
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 31-5-2020 07:58 , Processed in 0.076975 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน