กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 5525|ตอบกลับ: 7

ช่วยแนะนำบทสวดมนต์ที่ถูกต้องด้วยค่ะ

[คัดลอกลิงก์]

1

กระทู้

0

เพื่อน

19

เครดิต

สมาชิกระดับ 1

Rank: 1

บล็อก
0
สตางค์
12
ความดี
4
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
24-12-2012
โพสต์เมื่อ 10-11-2012 14:47:15 |ดูโพสต์ทั้งหมด
กราบเรียนท่านผู้รู้ค่ะ
ดิฉันปกติสวดมนต์ตามหนังสือทั่วไปตามพระพุทธคุณฯ พาหุงฯ มหากาฯ ต่างๆ
แต่เมื่อได้ศึกษาจากหลวงพ่อว่าการสวดมนต์มี 2 พระสูตร เลยอยากให้ช่วยแนะนำบาทสวดที่ถูกต้องด้วยค่ะ

กราบขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

42

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5909
ความดี
3574
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
26-3-2020
โพสต์เมื่อ 11-11-2012 18:48:28 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คมสัน เมื่อ 11-11-2012 18:49

http://www.watnapp.com/book/download/ พุทธวจน เล่ม สาธยายธรรม
พุทธวจน ธรรมที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาค เป็นบทที่น่านำมาสาธยายทุกๆพระสูตร
แต่เมื่อพระองค์อยู่วิเวก จะสาธยาย บท ปฏิจจสมุปบาท หน้าที่ ๒๒ ในหนังสือเล่มนี้ครับ

33

กระทู้

3

เพื่อน

1144

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
630
ความดี
274
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
27-6-2017
โพสต์เมื่อ 13-11-2012 07:07:20 |ดูโพสต์ทั้งหมด
สำหรับผมจะสวดเป็นประจำด้วยบทสวดดังนี้ครับ

กฏอิทัปปัจจยตา
หัวใจปฏิจจสมุปบาท

อิมัส๎มิง สะติ อิทัง โหติ
เมื่อสิ่งนี้ มี สิ่งนี้ ย่อมมี
อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปัชชะติ   
เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น.
อิมัส๎มิง อะสะติ อิทัง นะ โหติ
เมื่อสิ่งนี้ ไม่มี สิ่งนี้ ย่อมไม่มี
อิมัสสะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะ
เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป.


สิ้นนันทิ สิ้นราคะ
สัมมา ปัสสัง นิพพินทะติ
เมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้อง ย่อมเบื่อหน่าย
นันทิกขะยา ราคักขะโย
เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ
ราคักขะยา นันทิกขะโย
เพราะความสิ้นไปแห่งราคะ จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ
นันทิราคักขะยา จิตตัง สุวิมุตตันติ วุจจะติ.
เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะ กล่าวได้ว่า “จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี” ดังนี้

ปฏิจจสมุปบาท แห่ง ความสิ้นสุดของโลก
นะติยา อะสะติ อาคะติคะติ นะ โหติ
เมื่อความน้อมไป ไม่มี, การมาและการไป ย่อมไม่มี
อาคะติคะติยา อะสะติ จุตูปะปาโต นะ โหติ
เมื่อการมาและการไป ไม่มีการเคลื่อนและการเกิดขึ้น ย่อมไม่มี
จุตูปะปาเต อะสะติ เนวิธะ นะ หุรัง นะ อุภะยะมันตะเร:
เมื่อการเคลื่อนและการเกิดขึ้น ไม่มี, อะไรๆ ก็ไม่มีในโลกนี้
ไม่มีในโลกอื่น ไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสอง
เอเสวันโต ทุกขัสสะ,
นั่นแหละ คือที่สุดแห่งทุกข์ละ.

เนตังมะมะ
เนโสหะมัสมิ
นะ เมโส อัตตา

นั่นไม่ใช่ของเรา
นั่นไม่ใช่เป็นเรา
นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา

นี่เป็นบทสวดที่ผมสวดทุกวันครับ นำมาแนะนำครับ
เพื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจครับ

1

กระทู้

0

เพื่อน

19

เครดิต

สมาชิกระดับ 1

Rank: 1

บล็อก
0
สตางค์
12
ความดี
4
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
24-12-2012
โพสต์เมื่อ 13-11-2012 14:12:37 |ดูโพสต์ทั้งหมด
กราบขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงค่ะ จะนำไปปฏิบัติตามทันทีค่ะ

0

กระทู้

0

เพื่อน

17

เครดิต

สมาชิกระดับ 1

Rank: 1

บล็อก
0
สตางค์
10
ความดี
2
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
22-11-2012
โพสต์เมื่อ 20-11-2012 20:03:37 |ดูโพสต์ทั้งหมด
จะนำไปปฏิบัติเช่นกันครับ สาธุ สาธุ สาธุ

3

กระทู้

0

เพื่อน

161

เครดิต

สมาชิกระดับ 2

Rank: 2

บล็อก
0
สตางค์
103
ความดี
29
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
5-12-2012
โพสต์เมื่อ 5-12-2012 11:30:35 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอโอกาสครับ
บทสวดใหม่ที่แต่งขึ้น นั้นส่วนใหญ่จะกล่าวสรรเสริญ พระพุทธเจ้า พระธรรมและก็พระสงฆ์ นั้นก็ไม่เป็นปัญหาและผิดอะไรนี่ครับ ท่าจะสวด เหมือนเราสรรเสริญ คุณพ่อคุณแม่ ไม่ได้มีผลเสียเลย บทสวดตาม พุทธพจน์ ก็มีแต่เฉพาะ คำเทศนาเท่านั้น เหมือนเทวาดามาพบพระพุทธเจ้าแล้วกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้า เราเป็นเพียงมนุษธรรมดา ทำไมจะไม่กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าหรือทำไมจะกล่าวไม่ได้ อย่างบทสวดพาหุงก็สรรเสริญ ท่าเรามีความเคารพและสรรเสริญแล้ว สวดไปก็ไม่ผิดหรอกครับ เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้สวดมนต์  สวดแล้วจะบรรลุธรรมหรืออะไร การสวดธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็เพื่อตัวเราเองทั้งนั้นแต่ละบทๆ เพื่อพิจารณาสิ่งต่างๆ แต่ที่แต่งขึ้นใหม่จะเป็นการสรรเสริญพระพุทธ ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะขัดแย้งกับท่านอื่นๆบ้าง

1

กระทู้

0

เพื่อน

25

เครดิต

สมาชิกระดับ 1

Rank: 1

บล็อก
0
สตางค์
13
ความดี
5
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
6-12-2012
โพสต์เมื่อ 5-12-2012 12:26:34 |ดูโพสต์ทั้งหมด
...การสาธยายธรรม
ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น


...ภิกษุทั้งหลาย ! ข้ออื่นยังมีอีก :
พระศาสดา หรือเพื่อสพรหมจารี
ผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นครู รูปใดรูปหนงึ่
ก็มิได้แสดงธรรมแก่ภิกษุ; และเธอนนั้
ก็มิได้แสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดาร
ตามที่เธอได้ฟังมา ได้เล่าเรียนมา;
แต่เธอ กระทำ การท่องบ่นซึ่งธรรม โดยพิสดาร
ตามที่ตนฟังมา เล่าเรียนมา อยู่.
เธอย่อมเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอรรถ
รู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรม ในธรรมนนั้
ตามที่เธอ ทำ การท่องบ่นซึ่งธรรม โดยพิสดาร ตามที่ได้
ฟังมา เล่าเรียนมาอย่างไร.


เมื่อเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอรรถ
รู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรม,
ปราโมทย์ ย่อมเกิดขึ้นแก่เธอนนั้ ;
เมื่อปราโมทย์แล้ว ปีติย่อมเกิด;
เมื่อใจปีติ กายย่อมรำ งับ;
ผู้มีกายรำ งับแล้ว ย่อมเสวยสุข;
เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น.
ภิกษุทั้งหลาย !
นคีื้อ ธรรมเป็นเครื่องให้ถึงวิมุตติ ข้อที่สาม,
ซึ่งในธรรมนนั้ เมื่อภิกษุเป็นผู้ไม่ประมาท
มีความเพียรเผากิเลส มีตนส่งไปแล้ว อยู่,
จิตที่ยังไม่หลุดพ้น ย่อมหลุดพ้น
อาสวะที่ยังไม่สิ้นรอบ ย่อมถึงซึ่งความสิ้นรอบ
หรือว่าเธอย่อมบรรลุตามลำ ดับ
ซึ่งความเกษมจากโยคะอันไม่มีอื่นยิ่งกว่า
ที่ตนยังไม่บรรลุตามลำ ดับ.
ปญฺจก. อํ. ๒๒/๒๓/๒๖.

***นี่คือคำตอบที่ว่า การสาธยายธรรมแล้วบรรลุธรรมได้หรือไม่...

แสดงความคิดเห็น

Suradet150  สาธุ  โพสต์เมื่อ 5-12-2012 21:07

6

กระทู้

4

เพื่อน

479

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
314
ความดี
84
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
1-3-2019
โพสต์เมื่อ 5-12-2012 22:13:22 |ดูโพสต์ทั้งหมด
อนุโมทนา สาธุครับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 30-3-2020 16:59 , Processed in 0.110361 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน