กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 2258|ตอบกลับ: 4

อุทิศบุญ

[คัดลอกลิงก์]

106

กระทู้

0

เพื่อน

2379

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
1366
ความดี
558
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
17-4-2019
โพสต์เมื่อ 2-11-2012 20:01:10 |ดูโพสต์ทั้งหมด
บิดาได้เสียชีวิตไปนานแล้ว  แต่เมื่อครั้งยังมีชิวิตอยู่ ดื่มสุราเป็นประจำ ผิดศีลข้อ5 และขณะนี้คงได้รับทุกข์ทรมานมาก อยากช่วยให้บิดาคลายทุกข์บ้าง จะต้องทำอย่างไร

48

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5942
ความดี
3591
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
28-5-2020
โพสต์เมื่อ 2-11-2012 21:55:08 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คมสัน เมื่อ 2-11-2012 21:57

พระศาสดาทรงตรัสกับพระอานนท์ในมหากัมมวิภังคสูตร ความย่อหนึ่งว่า

...บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง
มักถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้
มักประพฤติผิดในกาม
มักพูดเท็จ มักพูดส่อเสียด มักพูดคำหยาบ มักเจรจาเพ้อเจ้อ
มากด้วยอภิชฌา
มีจิตพยาบาท
มีความเห็นผิดอยู่ในโลกนี้
เขาตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ก็มี...

ในเรื่องนี้พระองค์ไม่ได้ตรัสถึงเรื่องสุราเลยแม้แต่น้อย
แต่หากตรัสถึงศีลที่ล่วงทั้ง ๔ ข้อ ยังสามารถนำบุคคลนั้น
ไปสู่สุคติภพได้ด้วยเหตุประการใด

พระองค์ทรงตรัสต่อว่า...
...เขาทำกรรมดีที่ให้ผลเป็นสุขไว้ในกาลก่อนๆ (๑)
หรือในกาลภายหลัง (๒)
หรือว่ามีสัมมาทิฐิพรั่งพร้อม สมาทานแล้วในเวลาจะตาย (๓)
เพราะฉะนั้น เขาตายไปจึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
ก็แหละบุคคลที่เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง ฯลฯ
มีความเห็นผิดในโลกนี้นั้น
เขาย่อมเสวยวิบากของกรรมนั้นในชาตินี้ หรือในชาติหน้า หรือในชาติต่อไป...


48

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5942
ความดี
3591
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
28-5-2020
โพสต์เมื่อ 2-11-2012 21:57:47 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คมสัน เมื่อ 2-11-2012 22:01

ส่วนในอีกพระสูตรได้ตรัสกับพระอานนท์อีกเช่นกันว่า...
บุคคลใดเป็นผู้ทุศีลและรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ
อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีลของเขา ตามความเป็นจริง
กระทำกิจแม้ด้วยการฟัง
กระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูต (สาธยายท่องจำพุทธวจน)
แทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฐิ (แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็น)
ย่อมได้วิมุตติแม้อันเกิดในสมัย

ดูกรอานนท์บุคคลนี้ดีกว่าและประณีตกว่าบุคคลที่กล่าวข้างต้น
(ทุศีลแต่ไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ ไม่กระทำกิจแม้ด้วยการฟัง
ไม่กระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูต ไม่แทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฐิ )

ข้อนั้นเพราะเหตุไร
เพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลนี้
ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้ นอกจากตถาคต

ดูกรอานนท์ เพราะเหตุนั้นแหละ
เธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคล
และอย่าได้ถือประมาณในบุคคล
เพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษ
ของตน เราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้

48

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5942
ความดี
3591
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
28-5-2020
โพสต์เมื่อ 2-11-2012 22:01:35 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คมสัน เมื่อ 2-11-2012 22:03

ดังนั้นจาก ๒ พระสูตรนี้ บิดาของคุณอรนุชจะไปบังเกิดที่ภพใด ไม่มีใครจะรู้ได้
แต่กิจที่ลูกควรกระทำแก่บิดามารดาผู้ล่วงลับไปแล้ว
ได้แก่การกระทำทักขิณาทานอุทิศแด่ท่าน
ทานนั้นย่อมสำเร็จผลหากมีผู้รับ
ด้วยการน้อมจิตประกอบด้วยกำลังได้แก่
การละเสียซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลาย ละเสียซึ่งนิวรณ์ ๕
กระทำจิตให้ตั้งมั่น (ฌาน ๑ – ๔) เป็นจิตที่มีกำลัง
ปราศจากอกุศลแล้ว แผ่ไปยังทิศทั้งหลาย
เปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังข์ผู้มีกำลัง พึงให้คนรู้ได้ตลอดทิศทั้งสี่โดยไม่ยาก ฉันใด
ผลแห่งบุญที่ได้กระทำ(ทาน ศีล ภาวนา)
ย่อมส่งผลแก่ผู้วายชนม์แม้อยู่ที่ไกล ฉันนั้น
ด้วยกำลังแห่งการเจริญภาวนาที่อบรมกระทำเจริญให้มากนั้นเป็นอย่างดี

คุณอรนุชกระทำได้เพียงเท่านี้ หากจะตามไปอยากรู้ว่า
ท่านจะได้รับหรือไม่ เป็นสิ่งที่เหนือวิสัยของผู้มีญาณหยั่งรู้ที่ไม่แทงตลอด จะมีส่วนแห่งความฟุ้งซ่าน

สัตว์ทั้งหลายจึงย่อมเป็นไปตามกรรม
บุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึงของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้า


แสดงความคิดเห็น

Siamcars  ขอบพระคุณค่ะ  โพสต์เมื่อ 30-10-2015 11:25

106

กระทู้

0

เพื่อน

2379

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
1366
ความดี
558
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
17-4-2019
โพสต์เมื่อ 3-11-2012 03:14:50 |ดูโพสต์ทั้งหมด
คมสัน ตอบกลับเมื่อ 2-11-2012 22:01
ดังนั้นจาก ๒ พระสูตรนี้ บิดาของคุณอรนุชจะไปบังเกิดท ...

ขอบพระคุณคะ

แสดงความคิดเห็น

ป้อม  สาธุครับ  โพสต์เมื่อ 8-7-2013 17:02
ปริศนา  สาธุค่ะ  โพสต์เมื่อ 14-11-2012 11:50
คมสัน  อนุโมทนาสาธุครับ  โพสต์เมื่อ 4-11-2012 22:00
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 1-6-2020 02:01 , Processed in 0.216444 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน