กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
บรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรง / attained through human firmness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 31-1-2019 092 kp1032 31-1-2019 05:05
ไม่หยุดความเพียร / no relaxing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-1-2019 099 kp1032 30-1-2019 02:47
ความเพียรไม่ย่อหย่อน / relentlessly exert งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-1-2019 0106 kp1032 29-1-2019 03:58
ความบากบั่นของบุรุษ / human striving งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-1-2019 0124 kp1032 28-1-2019 03:44
ความเพียรของบุรุษ / human persistence งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-1-2019 0111 kp1032 27-1-2019 05:55
เรี่ยวแรงของบุรุษ / human firmness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-1-2019 0110 kp1032 26-1-2019 05:26
กระทำมโนสุจริต / moral deeds of thought งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-1-2019 0149 kp1032 25-1-2019 05:38
กระทำวจีสุจริต / moral deeds of speech งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-1-2019 0115 kp1032 24-1-2019 05:01
กระทำกายสุจริต / moral deeds of body งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-1-2019 0132 kp1032 23-1-2019 03:13
มโนทุจริต / wrong in thought งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-1-2019 0134 kp1032 22-1-2019 04:23
วจีทุจริต / wrong in speech งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-1-2019 0133 kp1032 21-1-2019 05:09
กายทุจริต / wrong in body งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-1-2019 0134 kp1032 20-1-2019 04:54
สละคืนอุปธิ / renounce of rebirth งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-1-2019 0146 kp1032 19-1-2019 05:49
ศรัทธาในพระสงฆ์ / confidence in the Saṅgha งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-1-2019 0136 kp1032 18-1-2019 05:10
ศรัทธาในพระธรรม / confidence in the Dhamma งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-1-2019 0130 kp1032 17-1-2019 05:46
ศรัทธาในพระพุทธ / confidence in the Buddha งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-1-2019 0143 kp1032 16-1-2019 03:25
แจกโปรแกรมแปลงไฟล์ครับ เห็นว่ายังขาดอยู่ งานตัดต่อสื่อวีดีโอ Boom 30-9-2012 13049 johnson83 15-1-2019 20:50
โทษเป็นอันตราย / danger in faults งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-1-2019 0134 kp1032 15-1-2019 07:10
ขลาดต่อโทษ / shun faults งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-1-2019 0138 kp1032 14-1-2019 04:30
โทษชีวิตหน้า / faults with future งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-1-2019 0141 kp1032 13-1-2019 05:13
โทษชีวิตนี้ / faults with immediate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-1-2019 0172 kp1032 12-1-2019 05:38
อนัตตา …หมดจด / not-self’ … purity งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-1-2019 0145 kp1032 11-1-2019 05:45
อนัตตา …เบื่อหน่าย / not-self … disenchanted งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-1-2019 0134 kp1032 10-1-2019 06:55
เป็นทุกข์…หมดจด / stressful … purity งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-1-2019 0130 kp1032 9-1-2019 06:01
เป็นทุกข์…เบื่อหน่าย / stressful … disenchanted งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-1-2019 0135 kp1032 8-1-2019 06:14
ไม่เที่ยง…หมดจด / inconstant … purity งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-1-2019 0131 kp1032 7-1-2019 06:00
ไม่เที่ยง…เบื่อหน่าย / inconstant … disenchanted งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-1-2019 0134 kp1032 6-1-2019 05:52
ค้นหาคำแปล E-Tipitaka บน Windows แนะนำการใช้งาน E-Tipitaka สืบค้น และเทียบเคียง sak2watt 9-3-2013 12315 johnson83 5-1-2019 15:34
สุขอย่างยิ่ง / the foremost ease งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-1-2019 0149 kp1032 5-1-2019 06:37
การปรินิพพานของ อันตราฯ - สสังขารฯ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 12-12-2018 2303 คมสัน 4-1-2019 20:51
ทุกข์อย่างยิ่ง / the foremost pain งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-1-2019 0141 kp1032 4-1-2019 06:15
สุขยิ่งกว่าความสงบไม่มี / There’s no ease other than peace. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-1-2019 0149 kp1032 3-1-2019 04:47
โทษเสมอด้วยโทสะไม่มี / There’s no loss like anger. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-1-2019 0143 kp1032 3-1-2019 04:43
ไฟเสมอด้วยราคะไม่มี / There’s no fire like passion. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-1-2019 0148 kp1032 3-1-2019 04:39
ผู้มีปัญญา / wisdom งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-1-2019 0182 kp1032 2-1-2019 06:10
ผู้เปี่ยมสติ / mindfulness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-1-2019 0140 kp1032 1-1-2019 05:21
ผู้ไม่เกียจคร้าน / not lazy งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 31-12-2018 0136 kp1032 31-12-2018 05:10
ผู้เปี่ยมโอตตัปปะ / remorseful งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-12-2018 0156 kp1032 30-12-2018 06:04
copy ที่คั่นหน้าไปอีกเครื่อง เกี่ยวกับ E-Tipitaka แนะนำความสำคัญ nutc 17-8-2015 31528 johnson83 29-12-2018 23:33
ผู้เปี่ยมหิริ / shamefulness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-12-2018 0162 kp1032 29-12-2018 06:46
ผู้เปี่ยมศรัทธา / faithfulness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-12-2018 0177 kp1032 28-12-2018 05:51
ผู้ไร้ปัญญา / Lack of wisdom. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-12-2018 0167 kp1032 27-12-2018 06:46
ผู้ไร้สติ / Lack of mindfulness. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-12-2018 0182 kp1032 26-12-2018 06:39
ผู้เกียจคร้าน / Laziness. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-12-2018 0148 kp1032 25-12-2018 07:48
ผู้ไร้โอตตัปปะ / lack of remorse งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-12-2018 0149 kp1032 24-12-2018 09:51
ผู้ไร้หิริ / Lack of shame. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-12-2018 0189 kp1032 23-12-2018 07:21
ผู้ไร้ศรัทธา / lack of faith งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-12-2018 0179 kp1032 22-12-2018 06:21
ทุกข์คลายเร็ว / quickly fading stress งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-12-2018 1190 kp1032 21-12-2018 04:26
ทุกข์คลายช้า / slowly fading stress งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-12-2018 1175 kp1032 20-12-2018 06:43
ทุกข์น้อย / minor stress งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-12-2018 1164 kp1032 19-12-2018 05:53

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 28-1-2020 08:40 , Processed in 0.043882 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน