กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
อนัตตา …หมดจด / not-self’ … purity งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-1-2019 0118 kp1032 11-1-2019 05:45
อนัตตา …เบื่อหน่าย / not-self … disenchanted งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-1-2019 0113 kp1032 10-1-2019 06:55
เป็นทุกข์…หมดจด / stressful … purity งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-1-2019 0104 kp1032 9-1-2019 06:01
เป็นทุกข์…เบื่อหน่าย / stressful … disenchanted งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-1-2019 0109 kp1032 8-1-2019 06:14
ไม่เที่ยง…หมดจด / inconstant … purity งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-1-2019 0108 kp1032 7-1-2019 06:00
ไม่เที่ยง…เบื่อหน่าย / inconstant … disenchanted งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-1-2019 0112 kp1032 6-1-2019 05:52
ค้นหาคำแปล E-Tipitaka บน Windows แนะนำการใช้งาน E-Tipitaka สืบค้น และเทียบเคียง sak2watt 9-3-2013 12255 johnson83 5-1-2019 15:34
สุขอย่างยิ่ง / the foremost ease งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-1-2019 0123 kp1032 5-1-2019 06:37
การปรินิพพานของ อันตราฯ - สสังขารฯ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 12-12-2018 2253 คมสัน 4-1-2019 20:51
ทุกข์อย่างยิ่ง / the foremost pain งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-1-2019 0117 kp1032 4-1-2019 06:15
สุขยิ่งกว่าความสงบไม่มี / There’s no ease other than peace. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-1-2019 0126 kp1032 3-1-2019 04:47
โทษเสมอด้วยโทสะไม่มี / There’s no loss like anger. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-1-2019 0114 kp1032 3-1-2019 04:43
ไฟเสมอด้วยราคะไม่มี / There’s no fire like passion. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-1-2019 0122 kp1032 3-1-2019 04:39
ผู้มีปัญญา / wisdom งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-1-2019 0142 kp1032 2-1-2019 06:10
ผู้เปี่ยมสติ / mindfulness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-1-2019 0113 kp1032 1-1-2019 05:21
ผู้ไม่เกียจคร้าน / not lazy งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 31-12-2018 0112 kp1032 31-12-2018 05:10
ผู้เปี่ยมโอตตัปปะ / remorseful งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-12-2018 0132 kp1032 30-12-2018 06:04
copy ที่คั่นหน้าไปอีกเครื่อง เกี่ยวกับ E-Tipitaka แนะนำความสำคัญ nutc 17-8-2015 31440 johnson83 29-12-2018 23:33
ผู้เปี่ยมหิริ / shamefulness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-12-2018 0135 kp1032 29-12-2018 06:46
ผู้เปี่ยมศรัทธา / faithfulness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-12-2018 0152 kp1032 28-12-2018 05:51
ผู้ไร้ปัญญา / Lack of wisdom. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-12-2018 0129 kp1032 27-12-2018 06:46
ผู้ไร้สติ / Lack of mindfulness. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-12-2018 0160 kp1032 26-12-2018 06:39
ผู้เกียจคร้าน / Laziness. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-12-2018 0118 kp1032 25-12-2018 07:48
ผู้ไร้โอตตัปปะ / lack of remorse งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-12-2018 0124 kp1032 24-12-2018 09:51
ผู้ไร้หิริ / Lack of shame. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-12-2018 0160 kp1032 23-12-2018 07:21
ผู้ไร้ศรัทธา / lack of faith งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-12-2018 0159 kp1032 22-12-2018 06:21
ทุกข์คลายเร็ว / quickly fading stress งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-12-2018 1162 kp1032 21-12-2018 04:26
ทุกข์คลายช้า / slowly fading stress งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-12-2018 1142 kp1032 20-12-2018 06:43
ทุกข์น้อย / minor stress งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-12-2018 1136 kp1032 19-12-2018 05:53
ทุกข์มาก / major stress งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-12-2018 1146 kp1032 18-12-2018 06:46
ข่าวคราวรัตนะ 5 ที่อเมริกาค่ะ ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ แมวฟ้า 13-7-2016 11222 johnson83 17-12-2018 21:08
กรรมสู่เทวโลก / kamma to the devas งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-12-2018 1133 kp1032 17-12-2018 07:30
กรรมสู่มนุษย์ / kamma to the human world งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-12-2018 1174 kp1032 16-12-2018 06:42
กรรมสู่เปรต / kamma to the hungry shades งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-12-2018 1160 kp1032 15-12-2018 05:01
กรรมสู่ดิรัจฉาน / kamma to animals งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-12-2018 1152 kp1032 14-12-2018 09:17
กรรมสู่นรก / kamma to hell งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-12-2018 1186 kp1032 13-12-2018 10:07
จิตเปลี่ยนเเปลงได้เร็วขนาดไหน ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 12-12-2018 1268 zmata 13-12-2018 08:47
อาสวะเหตุสู่เทวโลก/fermentations that lead to the devas งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-12-2018 1153 kp1032 12-12-2018 06:47
อาสวะเหตุสู่มนุษย์/fermentations that lead to the human งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-12-2018 1148 kp1032 11-12-2018 07:22
อาสวะเหตุสู่เปรต/fermentations that lead to the hungry shades งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-12-2018 1150 kp1032 10-12-2018 06:34
อาสวะเหตุสู่ดิรัจฉาน/fermentations that lead to the animal womb งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-12-2018 1161 kp1032 9-12-2018 07:43
Kindle Fire เกี่ยวกับ E-Tipitaka แนะนำความสำคัญ มิ้ง 9-5-2012 42749 johnson83 8-12-2018 20:22
อาสวะเหตุสู่นรก / fermentations that lead to hell. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-12-2018 1184 kp1032 8-12-2018 05:56
สัญญาในธรรมารมณ์ / Perception with regard to ideas. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-12-2018 0140 kp1032 7-12-2018 05:39
สัญญาในโผฏฐัพพะ/Perception with regard to tactile sensations. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-12-2018 0119 kp1032 6-12-2018 05:52
เจ้าชายสิทธัตถะ เป็นคำแต่งใหม่attach_img  ...2 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต กันตัง 6-6-2014 123627 ธรรมธร 5-12-2018 18:00
สัญญาในรส / Perception with regard to flavors งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-12-2018 0144 kp1032 5-12-2018 02:35
สัญญาในกลิ่น / Perception with regard to aromas งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-12-2018 0128 kp1032 4-12-2018 08:45
สัญญาในเสียง / Perception with regard to sounds. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-12-2018 0118 kp1032 3-12-2018 07:25
สัญญาในรูป / Perception with regard to forms. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-12-2018 0127 kp1032 2-12-2018 08:00

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 20-10-2019 13:09 , Processed in 0.031146 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน