กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
พ้นไปจากมรณะ / released from death งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-2-2019 071 kp1032 8-2-2019 05:19
พ้นไปจากชรา / released from old age งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-2-2019 068 kp1032 7-2-2019 05:40
พ้นไปจากชาติ / released from rebirth งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-2-2019 064 kp1032 6-2-2019 04:19
ละโมหะไม่ได้ / abandons not illusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-2-2019 063 kp1032 5-2-2019 03:41
โลโก้งาน BBW ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ อัครา 5-6-2015 11018 johnson83 4-2-2019 20:06
ละโทสะไม่ได้ / abandons not hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-2-2019 070 kp1032 4-2-2019 05:45
จิตประภัสสร ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อรนุช 11-8-2017 7661 อรนุช 3-2-2019 10:31
ละราคะไม่ได้ / abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-2-2019 059 kp1032 3-2-2019 06:16
บรรลุได้ด้วยความบากบั่น/attained through human striving งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-2-2019 065 kp1032 2-2-2019 04:58
บรรลุได้ด้วยความเพียร/attained through human persistence งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-2-2019 065 kp1032 1-2-2019 07:42
บรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรง / attained through human firmness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 31-1-2019 065 kp1032 31-1-2019 05:05
ไม่หยุดความเพียร / no relaxing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-1-2019 070 kp1032 30-1-2019 02:47
ความเพียรไม่ย่อหย่อน / relentlessly exert งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-1-2019 076 kp1032 29-1-2019 03:58
ความบากบั่นของบุรุษ / human striving งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-1-2019 092 kp1032 28-1-2019 03:44
ความเพียรของบุรุษ / human persistence งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-1-2019 080 kp1032 27-1-2019 05:55
เรี่ยวแรงของบุรุษ / human firmness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-1-2019 080 kp1032 26-1-2019 05:26
กระทำมโนสุจริต / moral deeds of thought งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-1-2019 0114 kp1032 25-1-2019 05:38
กระทำวจีสุจริต / moral deeds of speech งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-1-2019 088 kp1032 24-1-2019 05:01
กระทำกายสุจริต / moral deeds of body งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-1-2019 094 kp1032 23-1-2019 03:13
มโนทุจริต / wrong in thought งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-1-2019 094 kp1032 22-1-2019 04:23
วจีทุจริต / wrong in speech งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-1-2019 095 kp1032 21-1-2019 05:09
กายทุจริต / wrong in body งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-1-2019 098 kp1032 20-1-2019 04:54
สละคืนอุปธิ / renounce of rebirth งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-1-2019 0107 kp1032 19-1-2019 05:49
ศรัทธาในพระสงฆ์ / confidence in the Saṅgha งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-1-2019 095 kp1032 18-1-2019 05:10
ศรัทธาในพระธรรม / confidence in the Dhamma งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-1-2019 090 kp1032 17-1-2019 05:46
ศรัทธาในพระพุทธ / confidence in the Buddha งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-1-2019 0102 kp1032 16-1-2019 03:25
แจกโปรแกรมแปลงไฟล์ครับ เห็นว่ายังขาดอยู่ งานตัดต่อสื่อวีดีโอ Boom 30-9-2012 12885 johnson83 15-1-2019 20:50
โทษเป็นอันตราย / danger in faults งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-1-2019 093 kp1032 15-1-2019 07:10
ขลาดต่อโทษ / shun faults งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-1-2019 095 kp1032 14-1-2019 04:30
โทษชีวิตหน้า / faults with future งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-1-2019 099 kp1032 13-1-2019 05:13
โทษชีวิตนี้ / faults with immediate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-1-2019 0100 kp1032 12-1-2019 05:38
อนัตตา …หมดจด / not-self’ … purity งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-1-2019 0108 kp1032 11-1-2019 05:45
อนัตตา …เบื่อหน่าย / not-self … disenchanted งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-1-2019 099 kp1032 10-1-2019 06:55
เป็นทุกข์…หมดจด / stressful … purity งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-1-2019 090 kp1032 9-1-2019 06:01
เป็นทุกข์…เบื่อหน่าย / stressful … disenchanted งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-1-2019 095 kp1032 8-1-2019 06:14
ไม่เที่ยง…หมดจด / inconstant … purity งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-1-2019 095 kp1032 7-1-2019 06:00
ไม่เที่ยง…เบื่อหน่าย / inconstant … disenchanted งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-1-2019 097 kp1032 6-1-2019 05:52
ค้นหาคำแปล E-Tipitaka บน Windows แนะนำการใช้งาน E-Tipitaka สืบค้น และเทียบเคียง sak2watt 9-3-2013 12220 johnson83 5-1-2019 15:34
สุขอย่างยิ่ง / the foremost ease งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-1-2019 0113 kp1032 5-1-2019 06:37
การปรินิพพานของ อันตราฯ - สสังขารฯ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 12-12-2018 2223 คมสัน 4-1-2019 20:51
ทุกข์อย่างยิ่ง / the foremost pain งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-1-2019 0107 kp1032 4-1-2019 06:15
สุขยิ่งกว่าความสงบไม่มี / There’s no ease other than peace. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-1-2019 0114 kp1032 3-1-2019 04:47
โทษเสมอด้วยโทสะไม่มี / There’s no loss like anger. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-1-2019 099 kp1032 3-1-2019 04:43
ไฟเสมอด้วยราคะไม่มี / There’s no fire like passion. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-1-2019 0106 kp1032 3-1-2019 04:39
ผู้มีปัญญา / wisdom งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-1-2019 0110 kp1032 2-1-2019 06:10
ผู้เปี่ยมสติ / mindfulness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-1-2019 0100 kp1032 1-1-2019 05:21
ผู้ไม่เกียจคร้าน / not lazy งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 31-12-2018 098 kp1032 31-12-2018 05:10
ผู้เปี่ยมโอตตัปปะ / remorseful งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-12-2018 0113 kp1032 30-12-2018 06:04
copy ที่คั่นหน้าไปอีกเครื่อง เกี่ยวกับ E-Tipitaka แนะนำความสำคัญ nutc 17-8-2015 31404 johnson83 29-12-2018 23:33
ผู้เปี่ยมหิริ / shamefulness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-12-2018 0118 kp1032 29-12-2018 06:46

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 18-8-2019 18:31 , Processed in 0.052292 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน