กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
ไม่ประมาท / with diligence งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-2-2020 0151 kp1032 27-2-2020 00:29
good comrades / มีเพื่อนดี งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-2-2020 0142 kp1032 26-2-2020 03:58
good companions / มีสหายดี งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-2-2020 0153 kp1032 25-2-2020 00:26
good friends / มีมิตรดี งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-2-2020 0148 kp1032 25-2-2020 00:23
จะทำอย่างไรจึงจะได้ขึ้นชื่อว่าบูชาพระธรรมattach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 23-2-2020 0183 คมสัน 23-2-2020 11:22
สอบถามเรื่องการนั่งสมาธิattach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 23-2-2020 0191 คมสัน 23-2-2020 11:02
freed from despair / พ้นจากแค้นใจ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-2-2020 0163 kp1032 23-2-2020 00:57
freed from displeasure / พ้นจากเสียใจ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-2-2020 0136 kp1032 21-2-2020 22:14
freed from pain / พ้นจากทุกข์ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-2-2020 0151 kp1032 21-2-2020 01:10
freed from lamentation / พ้นจากร่ำไร งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-2-2020 0165 kp1032 20-2-2020 02:50
freed from sorrow / พ้นจากโศก งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-2-2020 0129 kp1032 18-2-2020 23:20
freed from death / พ้นจากตาย งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-2-2020 0133 kp1032 18-2-2020 23:16
freed from illness / พ้นจากป่วย งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-2-2020 0141 kp1032 18-2-2020 23:10
freed from aging / พ้นจากแก่ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-2-2020 0145 kp1032 18-2-2020 23:07
freed from birth / พ้นจากเกิด งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-2-2020 0131 kp1032 18-2-2020 22:58
มีคำถามที่สงสัยครับattach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 15-2-2020 0225 คมสัน 15-2-2020 11:49
อยากสอบถามคนใกล้ชิด พุทธวจน เรื่องพระอรหันต์ มีราคะ โทสะ ได้หรือไม่ จาก กระทู้โโพสต์ใหม่ attach_img  ...23456..7 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต bunpot 3-10-2015 659204 อัครา 15-2-2020 09:17
right concentration / สัมมาสมาธิ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-2-2020 1160 kp1032 14-2-2020 01:34
right mindfulness / สัมมาสติ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-2-2020 1165 kp1032 13-2-2020 01:01
right view / สัมมาทิฐิ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-2-2020 2176 kp1032 12-2-2020 03:17
right action / สัมมากัมมันตะ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-2-2020 1167 kp1032 12-2-2020 03:14
right speech / สัมมาวาจา งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-2-2020 1215 kp1032 12-2-2020 03:11
right intention / สัมมาสังกัปปะ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-2-2020 1176 kp1032 12-2-2020 03:10
right effort / สัมมาวายามะ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-2-2020 1170 kp1032 12-2-2020 03:06
right livelihood / สัมมาอาชีวะ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-2-2020 1162 kp1032 12-2-2020 03:00
ทางพระพุทธศาสนา อธิบายถึงความสุขที่แท้จริงไว้อย่างไรattach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 7-2-2020 0203 คมสัน 7-2-2020 21:04
เพื่อนพรหมจรรย์ / comradeship holy life งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-2-2020 0145 kp1032 7-2-2020 04:51
สหายพรหมจรรย์ / companionship holy life งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-2-2020 0155 kp1032 5-2-2020 00:44
อยากได้ไฟล์ภาพพระสูตร เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อโพสต์ใหม่ ห้อง แบ่งปัน, แนะนำ, รวบรวม พระสูตร wut_cyren 4-2-2020 0231 wut_cyren 4-2-2020 10:07
มิตรพรหมจรรย์ / friendship holy life งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-2-2020 0148 kp1032 4-2-2020 01:36
Good comradeship / เพื่อนดี งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-2-2020 0125 kp1032 3-2-2020 01:04
Good companionship / สหายดี งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-2-2020 0133 kp1032 2-2-2020 01:55
Good friendship / มิตรดี งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-2-2020 0141 kp1032 2-2-2020 01:52
พิจารณาย้ำแล้ว / repeatedly reviewing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 31-1-2020 0136 kp1032 31-1-2020 02:06
ทำวิมุตติให้แจ้ง / Deliverance is realised งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-1-2020 0150 kp1032 30-1-2020 04:00
ทำวิมุตติให้แจ้งไม่ได้ / Deliverance is not realised งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-1-2020 0157 kp1032 29-1-2020 00:56
ทำวิชชาให้แจ้ง / True knowledge is realised งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-1-2020 0161 kp1032 28-1-2020 03:50
ทำวิชชาให้แจ้งไม่ได้ / True knowledge is not realised งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-1-2020 0168 kp1032 28-1-2020 03:47
สงสัยคำว่า "ฝึกจิต" ครับattach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต วสฺสาน 24-1-2020 6256 วสฺสาน 27-1-2020 22:09
เจริญวิปัสสนา / Insight is developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-1-2020 0166 kp1032 26-1-2020 00:16
เจริญวิปัสสนาไม่ได้ / Insight is not developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-1-2020 0154 kp1032 25-1-2020 01:21
ศีล - อนัตตาattach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 24-1-2020 1218 คมสัน 24-1-2020 21:04
เจริญสมถะ / Serenity is developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-1-2020 0166 kp1032 24-1-2020 03:10
เจริญสมถะไม่ได้ / Serenity is not developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-1-2020 0157 kp1032 23-1-2020 01:25
เจริญอัฏฐังคิกมรรค / Eightfold Path are developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-1-2020 0153 kp1032 22-1-2020 01:56
เจริญอินทรีย์ / faculties are developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-1-2020 0150 kp1032 21-1-2020 04:19
เจริญโพชฌงค์ / enlightenment factors are developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-1-2020 0177 kp1032 21-1-2020 04:16
เจริญอัฏฐังคิกมรรคไม่ได้ / Eightfold Path are not developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-1-2020 0152 kp1032 21-1-2020 04:09
เจริญโพชฌงค์ไม่ได้ / enlightenment factors are not developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-1-2020 0161 kp1032 19-1-2020 03:10
เจริญพละ / powers are developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-1-2020 0152 kp1032 18-1-2020 02:49

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 19-9-2020 13:02 , Processed in 0.022004 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน