กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
มรณะละราคะไม่ได้ / death, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 028 kp1032 2-7-2019 03:13
ชราละโกรธได้ / aging, abandons anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 041 kp1032 1-7-2019 06:38
ชราละโกรธไม่ได้ / aging, abandons not anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 027 kp1032 1-7-2019 06:37
ชราละโมหะได้ / aging, abandons delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 030 kp1032 1-7-2019 06:36
ชราละโมหะไม่ได้ / aging, abandons not delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 037 kp1032 1-7-2019 06:35
ชราละโทสะได้ / aging, abandons hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 025 kp1032 1-7-2019 06:32
ชราละโทสะไม่ได้ / aging, abandons not hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 024 kp1032 1-7-2019 06:30
ชราละราคะได้ / aging, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 028 kp1032 1-7-2019 06:28
ชราละราคะไม่ได้ / aging, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 028 kp1032 1-7-2019 06:27
เกิดละโกรธได้ / birth, abandons anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 029 kp1032 1-7-2019 06:25
เกิดละโกรธไม่ได้ / birth, abandons not anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 026 kp1032 1-7-2019 06:19
เกิดละโมหะได้ / birth, abandons delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 027 kp1032 1-7-2019 06:05
เกิดละโมหะไม่ได้ / birth, abandons not delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 030 kp1032 1-7-2019 06:04
เกิดละโทสะได้ / birth, abandons hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 031 kp1032 1-7-2019 06:03
เกิดละโทสะไม่ได้ / birth, abandons not hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 028 kp1032 1-7-2019 06:00
เกิดละราคะได้ / birth, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 031 kp1032 1-7-2019 05:59
เกิดละราคะไม่ได้ / birth, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 028 kp1032 1-7-2019 05:58
ภพละราคะได้ / becoming, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 039 kp1032 1-7-2019 05:57
ภพละราคะไม่ได้ / becoming, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 028 kp1032 1-7-2019 05:56
อุปาทานละราคะได้ / clinging, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 031 kp1032 1-7-2019 05:54
อุปาทานละราคะไม่ได้ / clinging, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 029 kp1032 1-7-2019 05:53
ตัณหาละราคะได้/ craving, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 024 kp1032 1-7-2019 05:51
ตัณหาละราคะไม่ได้/ craving, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 033 kp1032 1-7-2019 05:43
เวทนาละราคะได้ / feeling, abandoned lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 030 kp1032 1-7-2019 05:42
เวทนาละราคะไม่ได้ / feeling, abandoned not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 027 kp1032 1-7-2019 05:41
รสสัมผัสละราคะได้ / contact, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 029 kp1032 1-7-2019 05:40
รสสัมผัสละราคะไม่ได้ / contact, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 024 kp1032 1-7-2019 05:36
ธรรมารมณ์ละราคะได้ / dhamma, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 031 kp1032 29-6-2019 06:41
ธรรมารมณ์ละราคะไม่ได้ / dhamma, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 027 kp1032 29-6-2019 06:40
มโนละราคะได้ / the idea, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 028 kp1032 29-6-2019 06:39
มโนละราคะไม่ได้ / the idea, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 032 kp1032 29-6-2019 06:38
ผิวสัมผัสละราคะได้ / tactile sensations, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 035 kp1032 29-6-2019 06:37
ผิวสัมผัสละราคะไม่ได้ / tactile sensations, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 032 kp1032 29-6-2019 06:36
ร่างละราคะได้ / the body, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 027 kp1032 29-6-2019 06:35
ร่างละราคะไม่ได้ / the body, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 030 kp1032 29-6-2019 06:33
รสละราคะได้ / flavors, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 024 kp1032 29-6-2019 06:32
รสละราคะไม่ได้ / flavors, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 032 kp1032 29-6-2019 06:30
ลิ้นละราคะได้ / the tongue, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 031 kp1032 29-6-2019 06:29
ลิ้นละราคะไม่ได้ / the tongue, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 024 kp1032 29-6-2019 06:28
กลิ่นละราคะได้ / aromas, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 024 kp1032 29-6-2019 06:27
กลิ่นละราคะไม่ได้ / aromas, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 024 kp1032 29-6-2019 06:22
จมูกละราคะได้ / the nose, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 021 kp1032 29-6-2019 06:21
จมูกละราคะไม่ได้ / the nose, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 025 kp1032 29-6-2019 06:20
จมูกละราคะไม่ได้ / the nose, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 027 kp1032 29-6-2019 06:15
เสียงละราคะได้ / sounds, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 025 kp1032 29-6-2019 06:12
เสียงละราคะไม่ได้ / sounds, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 022 kp1032 29-6-2019 06:11
หูละราคะได้ / the ear, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 023 kp1032 29-6-2019 06:09
หูละราคะไม่ได้ / the ear, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 028 kp1032 29-6-2019 06:08
รูปละราคะได้ / forms, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 025 kp1032 29-6-2019 06:06
รูปละราคะไม่ได้ / forms, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 022 kp1032 29-6-2019 06:05

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 20-10-2019 13:24 , Processed in 0.099333 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน