กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
ละโกรธ พ้นโศก / released from sorrow งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-3-2019 070 kp1032 29-3-2019 06:11
ไม่ละโกรธ ไม่พ้นโศก / not released from sorrow งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-3-2019 067 kp1032 28-3-2019 05:03
ละโกรธ พ้นตาย / released from death งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-3-2019 073 kp1032 27-3-2019 05:38
ไม่ละโกรธ ไม่พ้นตาย / not released from death งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-3-2019 070 kp1032 26-3-2019 05:51
ละโกรธ พ้นแก่ / released from old งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-3-2019 079 kp1032 25-3-2019 06:37
ไม่ละโกรธ ไม่พ้นแก่ / not released from old งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-3-2019 086 kp1032 24-3-2019 04:30
ละโกรธ พ้นเกิด / released from rebirth งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-3-2019 073 kp1032 23-3-2019 05:19
ไม่ละโกรธ ไม่พ้นเกิด / not released from rebirth งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-3-2019 068 kp1032 22-3-2019 06:50
ละโกรธได้ / abandons anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-3-2019 072 kp1032 21-3-2019 04:42
ละโกรธไม่ได้ / abandons not anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-3-2019 074 kp1032 20-3-2019 06:43
พ้นเวียนทุกข์ / released from ill งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-3-2019 078 kp1032 19-3-2019 05:33
ไม่พ้นเวียนทุกข์ / not released from ill. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-3-2019 068 kp1032 18-3-2019 06:08
พ้นเวียนโทมนัส / released from woe งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-3-2019 070 kp1032 17-3-2019 04:44
ไม่พ้นเวียนโทมนัส / not released from woe งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-3-2019 067 kp1032 16-3-2019 07:03
พ้นเวียนโศก / released from sorrow งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-3-2019 073 kp1032 16-3-2019 06:54
ไม่พ้นเวียนโศก / not released from sorrow งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-3-2019 065 kp1032 16-3-2019 06:45
เดรัจฉานวิชา ไม่ใช่สิ่งไม่ดี ...2 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต เค 11-11-2015 183198 ธรรมธร 13-3-2019 16:03
พ้นเวียนตาย / released from death งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-3-2019 066 kp1032 13-3-2019 05:33
ไม่พ้นเวียนตาย / not released from death งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-3-2019 062 kp1032 12-3-2019 05:49
พ้นเวียนแก่ / released from old งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-3-2019 066 kp1032 11-3-2019 05:29
ไม่พ้นเวียนแก่ / not released from old งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-3-2019 065 kp1032 10-3-2019 05:58
พ้นเวียนเกิด / released from rebirth งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-3-2019 076 kp1032 9-3-2019 05:14
ไม่พ้นเวียนเกิด / not released from rebirth งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-3-2019 075 kp1032 8-3-2019 06:04
ละโมหะได้ / abandons delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-3-2019 069 kp1032 7-3-2019 05:55
ละโมหะไม่ได้ / abandons not delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-3-2019 066 kp1032 6-3-2019 05:25
การทำทักษินา ทาน ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต mcat009 26-2-2019 1140 อัครา 5-3-2019 10:57
พ้นทุกข์ได้ / released from ill งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-3-2019 072 kp1032 5-3-2019 05:19
พ้นทุกข์ไม่ได้ / not released from ill งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-3-2019 084 kp1032 4-3-2019 04:30
พ้นโศกได้ / released from sorrow งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-3-2019 0100 kp1032 3-3-2019 05:43
พระธรรมเป็นอนัตตาไหมครับ? (สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ)attach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต smaxbio 13-11-2018 8337 qqqqq 2-3-2019 23:05
ไม่พ้นโศก / not released from sorrow งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-3-2019 068 kp1032 2-3-2019 05:19
โทษที่นะครับมีใครพอมี ผังภพภูมิ แบบใหม่บ้างครับTTโพสต์ใหม่ attach_img งานหนังสือ 33 เล่ม pomza01 5-1-2015 83106 ติ๊ด2519 1-3-2019 15:04
พ้นมรณะ / released from death งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-3-2019 075 kp1032 1-3-2019 05:12
ไม่พ้นมรณะ / not released from death งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-2-2019 070 kp1032 28-2-2019 04:41
พ้นชรา / released from old age งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-2-2019 078 kp1032 27-2-2019 04:31
ไม่พ้นชรา / not released from old age งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-2-2019 072 kp1032 26-2-2019 05:59
พ้นชาติ / released from rebirth งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-2-2019 073 kp1032 25-2-2019 08:04
ไม่พ้นชาติ / not released from rebirth งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-2-2019 070 kp1032 24-2-2019 05:57
ละโทสะได้ / abandons hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-2-2019 070 kp1032 23-2-2019 05:06
ละโทสะไม่ได้ / abandons not hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-2-2019 075 kp1032 22-2-2019 08:44
พ้นทุกข์ได้ / released from ill งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-2-2019 076 kp1032 21-2-2019 05:00
ไม่พ้นทุกข์ / not released from ill งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-2-2019 066 kp1032 20-2-2019 05:13
พ้นโศกได้ / released from sorrow งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-2-2019 072 kp1032 19-2-2019 04:54
ไม่พ้นโศก / not released from sorrow งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-2-2019 066 kp1032 18-2-2019 05:29
พ้นมรณะได้ / released from death งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-2-2019 065 kp1032 17-2-2019 06:36
ไม่พ้นมรณะ / not released from death งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-2-2019 063 kp1032 16-2-2019 04:56
พ้นชราได้ / released from old age งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-2-2019 068 kp1032 15-2-2019 05:27
ไม่พ้นชรา / not released from old age งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-2-2019 062 kp1032 14-2-2019 03:55
พ้นชาติได้ / released from rebirth งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-2-2019 064 kp1032 13-2-2019 05:10
ไม่พ้นชาติ / not released from rebirth งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-2-2019 056 kp1032 12-2-2019 06:18

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 20-8-2019 19:21 , Processed in 0.235660 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน