กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
ผู้สิ้นโอรัมภาคิยสังโยชน์ ที่ได้อรูปสัญญา เป็นบุคคลจำพวกไหนในปุริสคติ ๗ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 23-9-2019 087 อัครา 23-9-2019 08:14
ริษยา / envious งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-9-2019 029 kp1032 23-9-2019 06:39
ตีเสมอ / domineering งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-9-2019 031 kp1032 22-9-2019 05:13
ลบหลู่ / contemptuous งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-9-2019 029 kp1032 21-9-2019 05:51
ผูกโกรธ / revengeful งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-9-2019 031 kp1032 20-9-2019 04:08
มักโกรธ / angry งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-9-2019 037 kp1032 19-9-2019 05:14
พยาบาท / ill will งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-9-2019 036 kp1032 18-9-2019 04:03
อภิชฌา / covetous งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-9-2019 026 kp1032 17-9-2019 06:28
มุ่นผม / a matted-hair งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-9-2019 030 kp1032 16-9-2019 01:54
ท่องมนต์ / a recite of incantations งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-9-2019 031 kp1032 15-9-2019 03:22
กินภัตโดยวาระ / taking of food at stated intervals งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-9-2019 032 kp1032 14-9-2019 05:57
ทรมาณกาย / continuous standing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-9-2019 034 kp1032 13-9-2019 03:55
อยู่ในที่แจ้งเป็นวัตร / dwelling in the open air งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-9-2019 030 kp1032 12-9-2019 03:57
อยู่โคนไม้เป็นวัตร / dwelling at the root of a tree งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-9-2019 032 kp1032 11-9-2019 05:15
ลงอาบน้ำ / washing in water งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-9-2019 035 kp1032 10-9-2019 05:47
นิพพานคือวิราคธรรม หมายถึงอย่างไร... ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต ธรรมธร 30-8-2019 286 ธรรมธร 9-9-2019 11:08
หมักหมมด้วยธุลี / dust and dirt งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-9-2019 032 kp1032 9-9-2019 06:16
เปลือยกาย / nakedness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-9-2019 037 kp1032 8-9-2019 06:59
ครองผ้าสังฆาฏิ / wearing of the patchwork cloak งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-9-2019 033 kp1032 7-9-2019 03:26
ปฏิบัติ / practise งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-9-2019 036 kp1032 6-9-2019 04:55
เห็นผิด / wrong view งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-9-2019 029 kp1032 5-9-2019 06:16
อุปธิ ต่างอย่างไรกับ อุปาทาน ครับattach_img  ...234 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 6-3-2016 356975 คมสัน 4-9-2019 22:07
ลามก / evil งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-9-2019 033 kp1032 4-9-2019 07:24
มายา / deceit งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-9-2019 032 kp1032 3-9-2019 06:09
โอ้อวด / fraud งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-9-2019 034 kp1032 2-9-2019 06:17
ตระหนี่ / avarice งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-9-2019 023 kp1032 1-9-2019 04:40
อยากได้แผ่นสวดบทสวดปฏิจจสมุปบาท ห้อง แบ่งปัน, แนะนำ, รวบรวม พระสูตร ริมบึง 31-8-2019 088 ริมบึง 31-8-2019 09:38
ริษยา / envy งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 31-8-2019 030 kp1032 31-8-2019 04:27
ตีเสมอ / domineering งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-8-2019 031 kp1032 30-8-2019 06:31
ลบหลู่ / contempt งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-8-2019 032 kp1032 29-8-2019 04:26
ผูกโกรธ / revenge งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-8-2019 031 kp1032 28-8-2019 02:54
มักโกรธ / angry งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-8-2019 032 kp1032 27-8-2019 06:06
จิตพยาบาท / ill will งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-8-2019 043 kp1032 26-8-2019 04:56
เป็นโรคนอนไม่หลับบ่อยฝึกสมาธิได้เปล่าโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ นวพร 14-4-2016 11215 คมสัน 25-8-2019 11:57
พระธรรมเป็นอนัตตาไหมครับ? (สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ)attach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต smaxbio 13-11-2018 9507 คมสัน 25-8-2019 11:36
นมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์ จริงหรือไม่ ? ห้อง แบ่งปัน, แนะนำ, รวบรวม พระสูตร phaisit_k 11-5-2019 3199 คมสัน 25-8-2019 11:14
อภิชฌามาก / covetous งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-8-2019 036 kp1032 25-8-2019 05:57
จักไม่เป็นหมัน / shall not be in vain งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-8-2019 033 kp1032 25-8-2019 05:54
ข้อปฏิบัติที่ดียิ่ง / the recluse งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-8-2019 035 kp1032 23-8-2019 01:38
มีผล มีความเจริญ / fruitful & fertile งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-8-2019 031 kp1032 22-8-2019 04:29
มีอานิสงส์มาก / great reward งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-8-2019 036 kp1032 21-8-2019 05:19
ความจริงแท้ / true and accurate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-8-2019 033 kp1032 20-8-2019 04:51
พุทธาปทานชื่อปุพพกัมมปิโลติ ใช่พุทธวจนมั๊ยครับ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต ธรรมธร 19-8-2019 071 ธรรมธร 19-8-2019 14:30
ทำตนดุจพราหมณ์ / make one a brahman งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-8-2019 033 kp1032 19-8-2019 04:36
ทำตนดุจสมณะ / make one a contemplative งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-8-2019 037 kp1032 18-8-2019 05:57
ข้ามฝั่ง / crossing over งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-8-2019 042 kp1032 17-8-2019 02:12
ระงับอารมณ์ / enduring งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-8-2019 036 kp1032 16-8-2019 04:27
เมตตาอันไพบูลย์ / the great good will งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-8-2019 044 kp1032 15-8-2019 05:30
ผืนหนังไร้พยาบาท / skin — free from ill will งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-8-2019 041 kp1032 14-8-2019 03:32
ผืนหนังไร้เวร / skin — free from hostility งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-8-2019 040 kp1032 13-8-2019 05:14

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 28-1-2020 08:42 , Processed in 0.018996 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน