กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
เกิดละราคะไม่ได้ / birth, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 015 kp1032 1-7-2019 05:58
ภพละราคะได้ / becoming, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 026 kp1032 1-7-2019 05:57
ภพละราคะไม่ได้ / becoming, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 016 kp1032 1-7-2019 05:56
อุปาทานละราคะได้ / clinging, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 017 kp1032 1-7-2019 05:54
อุปาทานละราคะไม่ได้ / clinging, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 016 kp1032 1-7-2019 05:53
ตัณหาละราคะได้/ craving, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 013 kp1032 1-7-2019 05:51
ตัณหาละราคะไม่ได้/ craving, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 020 kp1032 1-7-2019 05:43
เวทนาละราคะได้ / feeling, abandoned lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 020 kp1032 1-7-2019 05:42
เวทนาละราคะไม่ได้ / feeling, abandoned not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 017 kp1032 1-7-2019 05:41
รสสัมผัสละราคะได้ / contact, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 019 kp1032 1-7-2019 05:40
รสสัมผัสละราคะไม่ได้ / contact, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 013 kp1032 1-7-2019 05:36
ธรรมารมณ์ละราคะได้ / dhamma, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 021 kp1032 29-6-2019 06:41
ธรรมารมณ์ละราคะไม่ได้ / dhamma, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 018 kp1032 29-6-2019 06:40
มโนละราคะได้ / the idea, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 019 kp1032 29-6-2019 06:39
มโนละราคะไม่ได้ / the idea, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 023 kp1032 29-6-2019 06:38
ผิวสัมผัสละราคะได้ / tactile sensations, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 023 kp1032 29-6-2019 06:37
ผิวสัมผัสละราคะไม่ได้ / tactile sensations, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 018 kp1032 29-6-2019 06:36
ร่างละราคะได้ / the body, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 017 kp1032 29-6-2019 06:35
ร่างละราคะไม่ได้ / the body, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 016 kp1032 29-6-2019 06:33
รสละราคะได้ / flavors, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 016 kp1032 29-6-2019 06:32
รสละราคะไม่ได้ / flavors, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 020 kp1032 29-6-2019 06:30
ลิ้นละราคะได้ / the tongue, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 022 kp1032 29-6-2019 06:29
ลิ้นละราคะไม่ได้ / the tongue, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 014 kp1032 29-6-2019 06:28
กลิ่นละราคะได้ / aromas, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 015 kp1032 29-6-2019 06:27
กลิ่นละราคะไม่ได้ / aromas, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 016 kp1032 29-6-2019 06:22
จมูกละราคะได้ / the nose, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 015 kp1032 29-6-2019 06:21
จมูกละราคะไม่ได้ / the nose, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 016 kp1032 29-6-2019 06:20
จมูกละราคะไม่ได้ / the nose, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 018 kp1032 29-6-2019 06:15
เสียงละราคะได้ / sounds, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 017 kp1032 29-6-2019 06:12
เสียงละราคะไม่ได้ / sounds, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 016 kp1032 29-6-2019 06:11
หูละราคะได้ / the ear, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 017 kp1032 29-6-2019 06:09
หูละราคะไม่ได้ / the ear, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 019 kp1032 29-6-2019 06:08
รูปละราคะได้ / forms, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 019 kp1032 29-6-2019 06:06
รูปละราคะไม่ได้ / forms, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 014 kp1032 29-6-2019 06:05
ตาละราคะได้ / the eye, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 019 kp1032 29-6-2019 06:03
ตาละราคะไม่ได้ / the eye, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 019 kp1032 29-6-2019 06:00
สฬายตนละราคะได้ / the six sense media, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 020 kp1032 29-6-2019 05:44
นมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์ จริงหรือไม่ ? ห้อง แบ่งปัน, แนะนำ, รวบรวม พระสูตร phaisit_k 11-5-2019 2108 phaisit_k 13-5-2019 18:26
การดลบันดาล กับการทำกรรมต่อกัน ...2 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต Kong_kub 1-3-2017 121654 zmata 24-4-2019 10:35
สฬายตนละราคะไม่ได้/the six sense media, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-4-2019 097 kp1032 11-4-2019 05:01
นามรูปละราคะได้ / name-&-form, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-4-2019 073 kp1032 10-4-2019 04:30
นามรูปละราคะไม่ได้ / name-&-form, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-4-2019 069 kp1032 9-4-2019 05:55
วิญญาณละราคะได้ / consciousness, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-4-2019 070 kp1032 8-4-2019 05:38
วิญญาณละราคะไม่ได้ / consciousness, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-4-2019 078 kp1032 7-4-2019 05:29
สังขารละราคะได้ / fabrications, abandon lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-4-2019 086 kp1032 6-4-2019 04:30
สังขารละราคะไม่ได้ / fabrications, abandon not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-4-2019 079 kp1032 5-4-2019 05:45
อวิชชาละราคะได้ / ignorance, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-4-2019 077 kp1032 4-4-2019 05:23
อวิชชาละราคะไม่ได้ / ignorance, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-4-2019 074 kp1032 3-4-2019 05:32
ละโกรธ พ้นทุกข์ / released from ill. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-4-2019 077 kp1032 2-4-2019 03:56
ไม่ละโกรธ ไม่พ้นทุกข์ / not released from ill. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-4-2019 072 kp1032 1-4-2019 05:36

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 22-8-2019 18:55 , Processed in 0.262290 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน