กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
โอ้อวด3 / fraud3 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-10-2019 023 kp1032 19-10-2019 07:52
ตระหนี่3 / avarice3 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-10-2019 025 kp1032 18-10-2019 04:28
ริษยา3 / envy3 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-10-2019 023 kp1032 17-10-2019 04:27
ตีเสมอ3 / domineering3 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-10-2019 023 kp1032 16-10-2019 05:53
ว่าด้วยเหตุจากการเบียดเบียนผู้อื่นโพสต์ใหม่  ...23 ห้องอัพโหลดไฟล์จิปาถะ ชั่วคราว JiRaJiRa 10-2-2018 26658 คมสัน 15-10-2019 09:15
ลบหลู่3 / Contempt3 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-10-2019 021 kp1032 15-10-2019 03:55
ผูกโกรธ3 / revenge3 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-10-2019 035 kp1032 14-10-2019 04:33
มักโกรธ3 / anger3 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-10-2019 020 kp1032 13-10-2019 06:43
พยาบาท3 / ill will3 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-10-2019 025 kp1032 12-10-2019 05:58
อภิชฌา3 / covetousness3 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-10-2019 019 kp1032 11-10-2019 06:05
มิจฉาทิฐิ2 / wrong view2 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-10-2019 023 kp1032 10-10-2019 05:21
ลามก2 / evil wishes2 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-10-2019 020 kp1032 9-10-2019 03:56
มายา2 / deceitful2 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-10-2019 029 kp1032 8-10-2019 04:07
โอ้อวด2 / fraudulent2 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-10-2019 023 kp1032 7-10-2019 03:15
ตระหนี่2 / avaricious2 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-10-2019 022 kp1032 6-10-2019 01:42
ริษยา2 / envious2 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-10-2019 023 kp1032 5-10-2019 04:00
ตีเสมอ2 / domineering2 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-10-2019 027 kp1032 4-10-2019 03:20
ลบหลู่2 / contemptuous2 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-10-2019 025 kp1032 3-10-2019 06:47
ผูกโกรธ2 / revengeful2 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-10-2019 024 kp1032 2-10-2019 04:27
มักโกรธ2 / angry2 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-10-2019 022 kp1032 1-10-2019 03:34
พยาบาท2 / ill will 2 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-9-2019 024 kp1032 30-9-2019 04:31
อภิชฌา2 / covetous 2 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-9-2019 024 kp1032 29-9-2019 06:22
เห็นผิด / wrong view งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-9-2019 024 kp1032 28-9-2019 05:42
มายา / deceitful งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-9-2019 023 kp1032 27-9-2019 05:08
ลามก / evil wishes งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-9-2019 023 kp1032 27-9-2019 05:06
โอ้อวด / fraudulent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-9-2019 022 kp1032 25-9-2019 04:32
ตระหนี่ / avaricious งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-9-2019 022 kp1032 24-9-2019 04:09
ผู้สิ้นโอรัมภาคิยสังโยชน์ ที่ได้อรูปสัญญา เป็นบุคคลจำพวกไหนในปุริสคติ ๗ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 23-9-2019 065 อัครา 23-9-2019 08:14
ริษยา / envious งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-9-2019 022 kp1032 23-9-2019 06:39
ตีเสมอ / domineering งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-9-2019 020 kp1032 22-9-2019 05:13
ลบหลู่ / contemptuous งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-9-2019 019 kp1032 21-9-2019 05:51
ผูกโกรธ / revengeful งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-9-2019 019 kp1032 20-9-2019 04:08
มักโกรธ / angry งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-9-2019 026 kp1032 19-9-2019 05:14
พยาบาท / ill will งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-9-2019 022 kp1032 18-9-2019 04:03
อภิชฌา / covetous งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-9-2019 015 kp1032 17-9-2019 06:28
มุ่นผม / a matted-hair งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-9-2019 020 kp1032 16-9-2019 01:54
ท่องมนต์ / a recite of incantations งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-9-2019 018 kp1032 15-9-2019 03:22
กินภัตโดยวาระ / taking of food at stated intervals งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-9-2019 020 kp1032 14-9-2019 05:57
ทรมาณกาย / continuous standing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-9-2019 022 kp1032 13-9-2019 03:55
อยู่ในที่แจ้งเป็นวัตร / dwelling in the open air งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-9-2019 018 kp1032 12-9-2019 03:57
อยู่โคนไม้เป็นวัตร / dwelling at the root of a tree งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-9-2019 019 kp1032 11-9-2019 05:15
ลงอาบน้ำ / washing in water งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-9-2019 024 kp1032 10-9-2019 05:47
นิพพานคือวิราคธรรม หมายถึงอย่างไร... ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต ธรรมธร 30-8-2019 264 ธรรมธร 9-9-2019 11:08
หมักหมมด้วยธุลี / dust and dirt งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-9-2019 022 kp1032 9-9-2019 06:16
เปลือยกาย / nakedness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-9-2019 025 kp1032 8-9-2019 06:59
ครองผ้าสังฆาฏิ / wearing of the patchwork cloak งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-9-2019 022 kp1032 7-9-2019 03:26
ปฏิบัติ / practise งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-9-2019 020 kp1032 6-9-2019 04:55
เห็นผิด / wrong view งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-9-2019 020 kp1032 5-9-2019 06:16
อุปธิ ต่างอย่างไรกับ อุปาทาน ครับattach_img  ...234 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 6-3-2016 356833 คมสัน 4-9-2019 22:07
ลามก / evil งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-9-2019 022 kp1032 4-9-2019 07:24

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 7-12-2019 04:42 , Processed in 0.017700 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน