กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
ทิฏฐิเห็นวิญญาณ / view of consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-3-2018 0320 kp1032 21-3-2018 06:06
ทิฏฐิเห็นสังขาร / view of fabrication งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-3-2018 0310 kp1032 20-3-2018 06:59
ทิฏฐิเห็นสัญญา / view of perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-3-2018 0322 kp1032 19-3-2018 05:40
ทิฏฐิเห็นเวทนา / view of feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-3-2018 0352 kp1032 18-3-2018 06:15
ทิฏฐิเห็นรูป / view of form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-3-2018 0319 kp1032 17-3-2018 06:51
เห็นตนในวิญญาณ / the self as in consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-3-2018 0336 kp1032 16-3-2018 07:56
เห็นตนในสังขาร / the self as in fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-3-2018 0386 kp1032 15-3-2018 07:11
เห็นตนในสัญญา / the self as in perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-3-2018 0364 kp1032 14-3-2018 06:50
แค่ไหนถึงจะถึอว่าเป็นอรรถกถา? ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต pungkung 13-3-2018 0442 pungkung 13-3-2018 10:32
เห็นตนในเวทนา / the self as in feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-3-2018 0364 kp1032 13-3-2018 06:33
เห็นตนในรูป / the self as in form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-3-2018 0383 kp1032 12-3-2018 06:13
เห็นวิญญาณในตน / consciousness as in the self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-3-2018 0335 kp1032 11-3-2018 05:24
ขอทราบพระสูตรเรื่อง โทษของกามคุณ 5 ครับโพสต์ใหม่ ห้อง แบ่งปัน, แนะนำ, รวบรวม พระสูตร Tanawuth 26-2-2018 3586 nutc 9-3-2018 11:00
เห็นสังขารในตน / fabrications as in the self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-3-2018 0330 kp1032 9-3-2018 07:22
ทำไมวิตกวิจารณ์ปิติสุขจึงจัดเป็นสัญญาในรูปสัญญา ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต alslw 2-1-2018 6698 alslw 9-3-2018 01:20
เห็นสัญญาในตน / perception as in the self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-3-2018 0365 kp1032 8-3-2018 05:41
เห็นเวทนาในตน / feeling as in the self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-3-2018 0379 kp1032 7-3-2018 05:54
เห็นรูปในตน / form as in the self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-3-2018 0363 kp1032 6-3-2018 07:00
เห็นตนมีวิญญาณ / the self as possessing consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-3-2018 0366 kp1032 5-3-2018 05:41
เห็นตนมีสังขาร / the self as possessing fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-3-2018 0353 kp1032 4-3-2018 05:34
เห็นตนมีสัญญา / the self as possessing perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-3-2018 0357 kp1032 3-3-2018 04:37
ภันเตตรี ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ ตาสว่าง 16-1-2018 12697 johnson83 2-3-2018 22:36
หมายเลขข้อ 593 ของ สักกัจจการีสูตร ฉบับหลวงผิด ที่ถูกต้องเป็น 592 เมื่อเทียบกับฉ แนะนำการใช้งาน E-Tipitaka สืบค้น และเทียบเคียง alslw 2-3-2018 0461 alslw 2-3-2018 12:01
เห็นตนมีเวทนา / the self as possessing feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-3-2018 0327 kp1032 2-3-2018 04:44
เห็นตนมีรูป / the self as possessing form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-3-2018 0366 kp1032 1-3-2018 05:55
ท่านได้รู้จากผู้ดูแลบอร์ดนี้ แจ้งด้วยครับ ห้องประชาสัมพันธ์ pungkung 10-11-2017 1829 Naarinnoi 28-2-2018 09:37
เห็นวิญญาณเป็นตน / consciousness to be the self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-2-2018 0358 kp1032 28-2-2018 05:39
เห็นสังขารเป็นตน / fabrications to be the self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-2-2018 0340 kp1032 27-2-2018 06:10
เห็นสัญญาเป็นตน / perception to be the self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-2-2018 0321 kp1032 26-2-2018 06:53
กิจปฏิบัติประจำวันของพระในพุทธวจนโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต daungnet 16-7-2013 21901 Tanawuth 25-2-2018 21:40
เห็นเวทนาเป็นตน / feeling to be the self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-2-2018 0359 kp1032 25-2-2018 06:09
เห็นรูปเป็นตน / form to be the self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-2-2018 0321 kp1032 24-2-2018 07:17
พึงยึดถือวิญญาณ / clinging just to consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-2-2018 0343 kp1032 23-2-2018 06:31
พึงยึดถือสังขาร / clinging just to fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-2-2018 0335 kp1032 22-2-2018 05:46
ผู้ป่วยทางจิต ที่จะบรรลุธรรมไม่ได้ เวลาตายไปจะไปทางไหน? ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต Niddavanh 3-2-2018 3555 Niddavanh 22-2-2018 00:44
ขอถามว่า อนุสาสนีปาฏิหาริย์ คืออะไรกันแน่ครับ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต undeath13 17-12-2017 3592 pungkung 21-2-2018 16:01
อยากทราบพระสูตรที่เชื่อมโยงว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่ยึดขันธ์หน้าในสัตตะสูตรว่าเป็นสภาว ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต alslw 28-1-2018 2485 pungkung 21-2-2018 15:36
การเกิดโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต egrtumc 11-2-2018 3469 pungkung 21-2-2018 15:09
การกระทำทักขิณา การบูชา การยกย่องรำลึกถึงผู้ตาย ด้วยการให้ทาน ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต pungkung 14-12-2017 5649 pungkung 21-2-2018 12:46
พึงยึดถือสัญญา / clinging just to perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-2-2018 0330 kp1032 21-2-2018 03:22
พึงยึดถือเวทนา / clinging just to feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-2-2018 0320 kp1032 20-2-2018 06:41
พึงยึดถือรูป / clinging just to form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-2-2018 0363 kp1032 19-2-2018 07:22
ไม่สุมเพลิงวิญญาณ / not pile up consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-2-2018 0313 kp1032 18-2-2018 06:35
ไม่สุมเพลิงสังขาร / not pile up fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-2-2018 0296 kp1032 17-2-2018 05:38
ไม่สุมเพลิงสัญญา / not pile up perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-2-2018 0321 kp1032 16-2-2018 06:15
ไม่สุมเพลิงเวทนา / not pile up feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-2-2018 0301 kp1032 15-2-2018 05:36
ไม่สุมเพลิงรูป / not pile up form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-2-2018 0311 kp1032 14-2-2018 06:35
ไม่รวบรวมวิญญาณ / not pull in consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-2-2018 0303 kp1032 13-2-2018 07:40
ไม่รวบรวมสังขาร / not pull in fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-2-2018 0342 kp1032 12-2-2018 04:37
สอบถามเรื่องการสวดมนต์เป็นภาษาไทยโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต theart0012 5-2-2018 1434 วสฺสาน 11-2-2018 22:01

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 17-8-2019 23:37 , Processed in 0.398482 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน