กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
การละลึกชาติ ...2 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต mcat009 6-3-2017 12294 aeclubwoi 2 ชั่วโมงก่อน
ทานสูตร ...2 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต pungkung 16-6-2017 1151 อมร 2 ชั่วโมงก่อน
สังขารขันธ์ / The fabrications aggregate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7 ชั่วโมงก่อน 01 kp1032 7 ชั่วโมงก่อน
สัญญาขันธ์ / The perception aggregate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวาน 04:42 02 kp1032 เมื่อวาน 04:42
เวทนาขันธ์ / The feeling aggregate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวานซืน 05:06 01 kp1032 เมื่อวานซืน 05:06
รูปขันธ์ / The form aggregate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3 วันก่อน 02 kp1032 3 วันก่อน
เข้านิพพานไปแล้ว กลับมาเกิดได้อีกหรอครับ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต undeath13 17-6-2017 551 yhun 4 วันก่อน
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์แผนไทย : อาจารย์ประจำโรงเรียนภัทรเวชสยาม ห้องประชาสัมพันธ์ sirichai1966 4 วันก่อน 08 sirichai1966 4 วันก่อน
วิญญาณไร้ทิฏฐิ / no views_ consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4 วันก่อน 03 kp1032 4 วันก่อน
รับสมัครเอเย่นต์ รายได้ 100,000+ บาท/เดือน (เพียงมี 200 ลูกค้า)โพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ sirichai1966 5 วันก่อน 011 sirichai1966 5 วันก่อน
สังขารไร้ทิฏฐิ / no views_ fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5 วันก่อน 114 kp1032 5 วันก่อน
สัญญาไร้ทิฏฐิ / no views_ perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6 วันก่อน 08 kp1032 6 วันก่อน
เวทนาไร้ทิฏฐิ / no views_ feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7 วันก่อน 07 kp1032 7 วันก่อน
รูปไร้ทิฏฐิ / no views_ form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-6-2017 06 kp1032 18-6-2017 07:03
หนังสือ ตถาคต มี PDF ไหมครับ งานหนังสือทั่วไป nonthanan 20-1-2016 7729 kiddeejung 18-6-2017 06:27
คลายกำหนัด_วิญญาณธาตุ/dispassionate _ consciousness element งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-6-2017 07 kp1032 17-6-2017 06:02
การเกิดของมนุษย์โพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต ananratana 10-6-2017 449 undeath13 17-6-2017 04:15
คลายกำหนัด_สังขารธาตุ/dispassionate _ fabrications element งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-6-2017 07 kp1032 16-6-2017 04:42
คลายกำหนัด_สัญญาธาตุ/dispassionate _ perception element งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-6-2017 08 kp1032 15-6-2017 05:19
สังขาร นั้น เกิดจากตัณหาที่เกิดขึ้น? ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต pungkung 14-6-2017 242 qqqqq 14-6-2017 21:06
คลายกำหนัด_เวทนาธาตุ / dispassionate _ feeling element งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-6-2017 06 kp1032 14-6-2017 06:01
เจโตสมาธิ คือ อย่างไร เทียบได้กับฌาณระดับไหนครับ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 12-6-2017 130 คมสัน 13-6-2017 06:59
คลายกำหนัด_รูปธาตุ/ dispassionate _ form element งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-6-2017 07 kp1032 13-6-2017 06:10
ไม่ถือมั่น_วิญญาณ / nonclinging_consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-6-2017 07 kp1032 12-6-2017 05:24
ขอคำปรึกษาเรื่องการทานมื้อเดียว ในอุโบสถศีลค่ะ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต crème 8-6-2017 237 crème 11-6-2017 14:17
สอบถามครับโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต powerinvincible 22-5-2017 3107 pungkung 11-6-2017 12:26
ไม่ถือมั่น_สังขาร / nonclinging_fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-6-2017 06 kp1032 11-6-2017 06:38
ผี ผีเข้า แก้ไขอย่างไร (จะแนะนำผู้ไม่เคยศึกษาพุทธวจนอย่างไร)โพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต ลูกพุด 30-4-2017 3100 qqqqq 10-6-2017 20:34
ไม่ถือมั่น_สัญญา / nonclinging_perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-6-2017 07 kp1032 10-6-2017 05:39
ไม่ถือมั่น_เวทนา / nonclinging_feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-6-2017 08 kp1032 9-6-2017 07:09
ไม่ถือมั่น_รูป / nonclinging_form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-6-2017 010 kp1032 8-6-2017 08:56
มาร เทพ พรหม บันดาลโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต Siamcars 19-12-2015 9552 zmata 7-6-2017 16:54
ไม่ตามเห็นวิญญาณ / not regard consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-6-2017 09 kp1032 7-6-2017 05:44
ตามเห็นวิญญาณ / regard consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-6-2017 017 kp1032 6-6-2017 05:47
ลงโปรแกรมไม่เป็นครับ เกี่ยวกับ E-Tipitaka แนะนำความสำคัญ supatponglekh 14-5-2013 31256 aeclubwoi 5-6-2017 17:12
ไม่ตามเห็นสังขาร / not regard fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-6-2017 014 kp1032 5-6-2017 05:25
ตามเห็นสังขาร / regard fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-6-2017 016 kp1032 4-6-2017 05:06
ไม่ตามเห็นสัญญา / not regard perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-6-2017 013 kp1032 3-6-2017 05:30
ตามเห็นสัญญา / regard perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-6-2017 015 kp1032 2-6-2017 06:52
ไม่ตามเห็นเวทนา / not regard feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-6-2017 015 kp1032 1-6-2017 06:03
มหาปุริสลักษณะ จากพระโอษฐ์ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต kp1032 25-2-2012 71028 undeath13 1-6-2017 00:35
ตามเห็นเวทนา / regard feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 31-5-2017 017 kp1032 31-5-2017 05:46
อยากทราบพระสูตรเกี่ยวกับอุจจาระโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต snappytux 4-5-2017 275 undeath13 31-5-2017 04:36
พระสงฆ์สามาเล่น Facebook ได้หรือไม่คะ? ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต แมวฟ้า 17-3-2017 4211 undeath13 31-5-2017 04:35
ไม่ตามเห็นรูป / not regard form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-5-2017 017 kp1032 30-5-2017 04:10
สัมมาสมาธิและการตามเห็นการเกิด-ดับattachment  ...2 ห้องอัพโหลดไฟล์จิปาถะ ชั่วคราว สมณกบ 2-2-2012 143209 somphob78900 29-5-2017 12:35
ตามเห็นรูป / regard form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-5-2017 018 kp1032 29-5-2017 06:10
พระสูตรเกียวกับผู้ล่วงลับ ...2 ห้อง แบ่งปัน, แนะนำ, รวบรวม พระสูตร mcat009 19-8-2016 10472 somphob78900 28-5-2017 11:00
มหาจัตตารีสกสูตร ว่าด้วยสัมมาสมาธิ ห้อง แบ่งปัน, แนะนำ, รวบรวม พระสูตร pungkung 22-9-2016 1266 somphob78900 28-5-2017 10:58
ฉันนสูตร ห้อง แบ่งปัน, แนะนำ, รวบรวม พระสูตร pungkung 12-10-2016 1218 somphob78900 28-5-2017 10:58

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 26-6-2017 14:08 , Processed in 0.052430 second(s), 2 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน