กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
ตถาคตอื่นจากรูปหรือ / as being elsewhere than form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15 ชั่วโมงก่อน 01 kp1032 15 ชั่วโมงก่อน
เห็นตถาคตในวิญญาณหรือ/the Tathagata as being in consciousness? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวาน 04:42 06 kp1032 เมื่อวาน 04:42
เห็นตถาคตในสังขารหรือ/the Tathagata as being in fabrications? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวานซืน 04:35 06 kp1032 เมื่อวานซืน 04:35
เห็นตถาคตในสัญญาหรือ/the Tathagata as being in perception? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3 วันก่อน 07 kp1032 3 วันก่อน
เห็นตถาคตในเวทนาหรือ/the Tathagata as being in feeling? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4 วันก่อน 08 kp1032 4 วันก่อน
เห็นตถาคตในรูปหรือ / the Tathagata as being in form? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5 วันก่อน 06 kp1032 5 วันก่อน
วิญญาณเป็นตถาคตหรือ / consciousness as the Tathagata? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6 วันก่อน 07 kp1032 6 วันก่อน
สังขารเป็นตถาคตหรือ / fabrications as the Tathagata? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7 วันก่อน 07 kp1032 7 วันก่อน
สัญญาเป็นตถาคตหรือ / perception as the Tathagata? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-9-2018 011 kp1032 11-9-2018 05:09
เวทนาเป็นตถาคตหรือ / feeling as the Tathagata? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-9-2018 06 kp1032 10-9-2018 06:13
ฝากกัลยาณมิตรพิจารณาด้วยครับโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ พิตติ 8-10-2016 21307 johnson83 9-9-2018 21:17
รูปเป็นตถาคตหรือ / form as the Tathagata? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-9-2018 08 kp1032 9-9-2018 08:29
รู้ชัดวิญญาณเป็นผู้ฆ่า / discern murderous consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-9-2018 07 kp1032 8-9-2018 05:20
รู้ชัดสังขารเป็นผู้ฆ่า / discern murderous fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-9-2018 08 kp1032 7-9-2018 06:14
รู้ชัดสัญญาเป็นผู้ฆ่า / discern murderous perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-9-2018 011 kp1032 6-9-2018 06:58
รู้ชัดเวทนาเป็นผู้ฆ่า / discern murderous feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-9-2018 013 kp1032 5-9-2018 06:53
รู้ชัดรูปเป็นผู้ฆ่า / discern murderous form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-9-2018 015 kp1032 4-9-2018 06:16
รู้ชัดวิญญาณเป็นปัจจัยแต่ง / discern fabricated consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-9-2018 016 kp1032 3-9-2018 05:38
รู้ชัดสังขารเป็นปัจจัยแต่ง / discern fabricated fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-9-2018 015 kp1032 2-9-2018 06:59
รู้ชัดสัญญาเป็นปัจจัยแต่ง / discern fabricated perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-9-2018 011 kp1032 1-9-2018 06:16
รู้ชัดเวทนาเป็นปัจจัยแต่ง / discern fabricated feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 31-8-2018 024 kp1032 31-8-2018 05:54
สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ และ อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ต่างกันอย่างไร ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 6-11-2015 91304 อัครา 30-8-2018 08:59
รู้ชัดรูปเป็นปัจจัยแต่ง / discern fabricated form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-8-2018 014 kp1032 30-8-2018 05:53
รู้ชัดวิญญาณเป็นอนัตตา / discern not self consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-8-2018 011 kp1032 29-8-2018 04:48
รู้ชัดสังขารเป็นอนัตตา / discern not self fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-8-2018 013 kp1032 28-8-2018 09:06
รู้ชัดสัญญาเป็นอนัตตา / discern not self perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-8-2018 017 kp1032 27-8-2018 05:22
รู้ชัดเวทนาเป็นอนัตตา / discern not self feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-8-2018 015 kp1032 26-8-2018 07:15
รู้ชัดรูปเป็นอนัตตา / discern not-self form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-8-2018 014 kp1032 25-8-2018 05:37
เรียนเชิญ กัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมตรวจสอบพระสูตร และแสดงความคิดเห็น พุทธวจนแท้หรือattachment ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ kongkongkong02 31-10-2016 11047 johnson83 24-8-2018 13:08
รู้ชัดวิญญาณเป็นทุกข์ / discern stressful consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-8-2018 013 kp1032 24-8-2018 06:20
รู้ชัดสังขารเป็นทุกข์ / discern stressful fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-8-2018 015 kp1032 23-8-2018 06:47
รู้ชัดสัญญาเป็นทุกข์ / discern stressful perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-8-2018 014 kp1032 22-8-2018 05:04
รู้ชัดเวทนาเป็นทุกข์ / discern stressful feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-8-2018 013 kp1032 21-8-2018 05:08
รู้ชัดรูปเป็นทุกข์ / discern stressful form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-8-2018 018 kp1032 20-8-2018 06:11
สอบถามข้อธรรมเกี่ยวกับทาน ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต mcat009 5-8-2018 153 nutc 19-8-2018 19:33
รู้ชัดวิญญาณไม่เที่ยง / discern inconstant consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-8-2018 019 kp1032 19-8-2018 07:44
รู้ชัดสังขารไม่เที่ยง / discern inconstant fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-8-2018 023 kp1032 18-8-2018 06:26
รู้ชัดสัญญาไม่เที่ยง / discern inconstant perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-8-2018 019 kp1032 17-8-2018 06:13
รู้ชัดเวทนาไม่เที่ยง / discern inconstant feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-8-2018 020 kp1032 16-8-2018 07:56
รู้ชัดรูปไม่เที่ยง / discern inconstant form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-8-2018 023 kp1032 15-8-2018 07:46
วิญญาณอันเป็นผู้ฆ่า / 'murderous consciousness' งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-8-2018 023 kp1032 14-8-2018 05:35
สังขารอันเป็นผู้ฆ่า / 'murderous fabrications' งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-8-2018 024 kp1032 13-8-2018 06:59
สัญญาอันเป็นผู้ฆ่า / 'murderous perception' งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-8-2018 026 kp1032 12-8-2018 05:03
คนที่ฉลาดกับคนที่มีปัญญาเหมือนกันหรือต่างกันยังไง ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ พิศิษฐ์ 23-8-2017 1349 johnson83 11-8-2018 13:23
เวทนาอันเป็นผู้ฆ่า / 'murderous feeling' งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-8-2018 027 kp1032 11-8-2018 07:21
รูปอันเป็นผู้ฆ่า / 'murderous form' งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-8-2018 028 kp1032 10-8-2018 07:00
วิญญาณอันปัจจัยแต่ง / 'fabricated consciousness' งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-8-2018 028 kp1032 9-8-2018 06:12
สังขารอันปัจจัยแต่ง / 'fabricated fabrications' งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-8-2018 022 kp1032 8-8-2018 03:07
สัญญาอันปัจจัยแต่ง / 'fabricated perception' งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-8-2018 027 kp1032 7-8-2018 05:01
เวทนาอันปัจจัยแต่ง / 'fabricated feeling' งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-8-2018 132 kp1032 6-8-2018 04:58

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 19-9-2018 22:32 , Processed in 0.086617 second(s), 2 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน