กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
ไม่ยึดมั่นโผฏฐัพพะ / Not cling to tactile sensations งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวาน 01:12 01 kp1032 เมื่อวาน 01:12
ไม่ยึดมั่นรส / Not cling to tastes งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวานซืน 05:15 02 kp1032 เมื่อวานซืน 05:15
จิตเปลี่ยนเเปลงได้เร็วขนาดไหน ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 12-12-2018 2293 zmata 3 วันก่อน
ไม่ยึดมั่นกลิ่น / Not cling to smells งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3 วันก่อน 05 kp1032 3 วันก่อน
ไม่ยึดมั่นเสียง / Not cling to sounds งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4 วันก่อน 06 kp1032 4 วันก่อน
ไม่ยึดมั่นรูป / Not cling to forms งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5 วันก่อน 04 kp1032 5 วันก่อน
ไม่ยึดมั่นมโน / Not cling to the intellect งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6 วันก่อน 04 kp1032 6 วันก่อน
ไม่ยึดมั่นกาย / Not cling to the body งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7 วันก่อน 04 kp1032 7 วันก่อน
ไม่ยึดมั่นชิวหา / Not cling to the tongue งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-11-2019 05 kp1032 13-11-2019 00:21
ไม่ยึดมั่นฆานะ / Not cling to the nose งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-11-2019 08 kp1032 12-11-2019 05:00
ไม่ยึดมั่นโสต / Not cling to the ear งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-11-2019 07 kp1032 11-11-2019 06:53
ไม่ยึดมั่นจักษุ / Not cling to the eye งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-11-2019 09 kp1032 10-11-2019 05:33
ปฏิบัติชอบ / the right method งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-11-2019 014 kp1032 9-11-2019 06:09
ปฏิบัติผิด / the wrong method งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-11-2019 011 kp1032 8-11-2019 04:32
ไม่เร่าร้อน / without lament งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-11-2019 012 kp1032 7-11-2019 05:51
เร่าร้อน / with lament งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-11-2019 012 kp1032 6-11-2019 05:19
ไม่แค้นใจ / without fever งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-11-2019 012 kp1032 5-11-2019 03:22
แค้นใจ / with fever งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-11-2019 011 kp1032 4-11-2019 06:23
ไม่คับใจ / without troubles งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-11-2019 015 kp1032 3-11-2019 05:45
คับใจ / with troubles งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-11-2019 014 kp1032 2-11-2019 04:52
ไม่มีทุกข์ / without unpleasantness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-11-2019 016 kp1032 1-11-2019 05:54
มีทุกข์ / with unpleasantness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 31-10-2019 013 kp1032 31-10-2019 02:49
ธรรมไม่เร่าร้อน / without lament งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-10-2019 014 kp1032 30-10-2019 04:24
ธรรมเร่าร้อน / with lament งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-10-2019 018 kp1032 29-10-2019 06:56
ธรรมไม่แค้นใจ / without fever งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-10-2019 014 kp1032 28-10-2019 03:36
ธรรมแค้นใจ/ with fever งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-10-2019 018 kp1032 27-10-2019 05:41
ธรรมไม่คับใจ/ without troubles งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-10-2019 014 kp1032 26-10-2019 05:06
ธรรมคับใจ / with troubles งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-10-2019 018 kp1032 25-10-2019 05:37
ธรรมไม่มีทุกข์ / without unpleasantness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-10-2019 016 kp1032 24-10-2019 05:03
ธรรมมีทุกข์ / with unpleasantness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-10-2019 013 kp1032 23-10-2019 01:32
เห็นผิด3 / wrong view3 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-10-2019 016 kp1032 22-10-2019 06:01
ลามก3 / evil wishes3 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-10-2019 017 kp1032 21-10-2019 05:19
มายา3 / deceit3 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-10-2019 017 kp1032 20-10-2019 05:13
โอ้อวด3 / fraud3 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-10-2019 018 kp1032 19-10-2019 07:52
ตระหนี่3 / avarice3 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-10-2019 021 kp1032 18-10-2019 04:28
ริษยา3 / envy3 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-10-2019 018 kp1032 17-10-2019 04:27
ตีเสมอ3 / domineering3 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-10-2019 017 kp1032 16-10-2019 05:53
ว่าด้วยเหตุจากการเบียดเบียนผู้อื่นโพสต์ใหม่  ...23 ห้องอัพโหลดไฟล์จิปาถะ ชั่วคราว JiRaJiRa 10-2-2018 26645 คมสัน 15-10-2019 09:15
ลบหลู่3 / Contempt3 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-10-2019 015 kp1032 15-10-2019 03:55
ผูกโกรธ3 / revenge3 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-10-2019 027 kp1032 14-10-2019 04:33
มักโกรธ3 / anger3 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-10-2019 015 kp1032 13-10-2019 06:43
พยาบาท3 / ill will3 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-10-2019 021 kp1032 12-10-2019 05:58
อภิชฌา3 / covetousness3 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-10-2019 013 kp1032 11-10-2019 06:05
มิจฉาทิฐิ2 / wrong view2 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-10-2019 020 kp1032 10-10-2019 05:21
ลามก2 / evil wishes2 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-10-2019 012 kp1032 9-10-2019 03:56
มายา2 / deceitful2 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-10-2019 016 kp1032 8-10-2019 04:07
โอ้อวด2 / fraudulent2 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-10-2019 015 kp1032 7-10-2019 03:15
ตระหนี่2 / avaricious2 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-10-2019 016 kp1032 6-10-2019 01:42
ริษยา2 / envious2 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-10-2019 017 kp1032 5-10-2019 04:00
ตีเสมอ2 / domineering2 งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-10-2019 018 kp1032 4-10-2019 03:20

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 21-11-2019 03:53 , Processed in 0.265494 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน