กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
ภิกษุโคตรภู มี ผ้ากาสาวะพันคอ เป็นอย่างไร ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 7 ชั่วโมงก่อน 15 อัครา 5 ชั่วโมงก่อน
คนที่ฉลาดกับคนที่มีปัญญาเหมือนกันหรือต่างกันยังไง ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ พิศิษฐ์ 11 ชั่วโมงก่อน 02 พิศิษฐ์ 11 ชั่วโมงก่อน
ไม่รู้ชัดสังขารไม่เที่ยง/not discern as is inconstant fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13 ชั่วโมงก่อน 01 kp1032 13 ชั่วโมงก่อน
ไม่รู้ชัดสัญญาไม่เที่ยง/not discern as is inconstant perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวาน 05:40 03 kp1032 เมื่อวาน 05:40
ไม่รู้ชัดเวทนาไม่เที่ยง/not discern as is inconstant feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวานซืน 05:17 05 kp1032 เมื่อวานซืน 05:17
ไม่รู้ชัดรูปไม่เที่ยง / not discern as is inconstant form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3 วันก่อน 05 kp1032 3 วันก่อน
ในพระสูตร จิต เปรียบเหมือนกิ่งไม้หรือวานร ครับ ...2 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 14-1-2015 101701 คมสัน 4 วันก่อน
ในเรื่องการให้ทาน "ให้ด้วยมือตนเอง"โพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต champ197 8-8-2017 125 คมสัน 4 วันก่อน
จิตประภัสสร ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อรนุช 11-8-2017 237 คมสัน 4 วันก่อน
สัมมาสมาธิ คือ แค่ฌาณ1-4 เท่านั้นหรือ? ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 13-8-2017 327 คมสัน 4 วันก่อน
วิญญาณโดยความเป็นตน / consciousness to be the self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4 วันก่อน 05 kp1032 4 วันก่อน
สังขารโดยความเป็นตน / fabrications to be the self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5 วันก่อน 08 kp1032 5 วันก่อน
สัญญาโดยความเป็นตน / perception to be the self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6 วันก่อน 07 kp1032 6 วันก่อน
เสียงCDโพสต์ใหม่ สื่อเสียง, อัดเสียงธรรมะ กรกฤต 23-8-2015 3703 drjackshop 7 วันก่อน
เวทนาโดยความเป็นตน / feeling to be the self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7 วันก่อน 07 kp1032 7 วันก่อน
รูปโดยความเป็นตน / form to be the self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-8-2017 08 kp1032 15-8-2017 07:15
กำหนัดในวิญญาณธาตุ / passion for consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-8-2017 010 kp1032 14-8-2017 06:35
กำหนัดในสังขารธาตุ / passion for fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-8-2017 013 kp1032 13-8-2017 06:23
กำหนัดในสัญญาธาตุ / passion for perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-8-2017 010 kp1032 12-8-2017 05:55
กำหนัดในเวทนาธาตุ / passion for feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-8-2017 09 kp1032 11-8-2017 05:12
กำหนัดในรูปธาตุ / passion for form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-8-2017 010 kp1032 10-8-2017 05:30
เว้นจากสังขาร / apart from fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-8-2017 012 kp1032 9-8-2017 05:48
เว้นจากสัญญา / apart from perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-8-2017 011 kp1032 8-8-2017 05:15
บวชได้ไหม ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ 456fity 28-7-2017 154 aeclubwoi 7-8-2017 15:46
เว้นจากเวทนา / apart from feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-8-2017 013 kp1032 7-8-2017 06:31
การเกิดของมนุษย์โพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต ananratana 10-6-2017 9164 zmata 6-8-2017 14:07
เว้นจากรูป / apart from form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-8-2017 011 kp1032 6-8-2017 05:55
มีสังขารเป็นอารมณ์ / supported by fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-8-2017 010 kp1032 5-8-2017 06:31
มีสัญญาเป็นอารมณ์ / supported by perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-8-2017 013 kp1032 4-8-2017 05:12
มีเวทนาเป็นอารมณ์ / supported by feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-8-2017 016 kp1032 3-8-2017 06:04
สงสัยชื่อพระอานนท์ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต ananratana 1-8-2017 143 undeath13 2-8-2017 13:36
มีรูปเป็นอารมณ์ / supported by form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-8-2017 012 kp1032 2-8-2017 06:47
ทำไว้ในใจซึ่งวิญญาณ / attend to consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-8-2017 011 kp1032 1-8-2017 05:44
แจ้งเนื้อหาผิด E-book เรื่อง ตถาคต ครับ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต undeath13 31-7-2017 022 undeath13 31-7-2017 06:16
ทำไว้ในใจซึ่งสังขาร / attend to fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 31-7-2017 011 kp1032 31-7-2017 05:42
ทำไว้ในใจซึ่งสัญญา / attend to perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-7-2017 09 kp1032 30-7-2017 05:24
ทำไว้ในใจซึ่งเวทนา / attend to feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-7-2017 012 kp1032 29-7-2017 05:33
อยากบวช ห้อง แบ่งปัน, แนะนำ, รวบรวม พระสูตร 456fity 28-7-2017 037 456fity 28-7-2017 16:25
บวชได้ไหมโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ 456fity 28-7-2017 047 456fity 28-7-2017 16:20
เรื่องความรักโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต FindTheLight 8-7-2017 259 undeath13 28-7-2017 11:29
ทำไว้ในใจซึ่งรูป / attend to form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-7-2017 011 kp1032 28-7-2017 04:52
พระสูตรสำหรับใช้ในการจัดงานศพโพสต์ใหม่ ห้อง แบ่งปัน, แนะนำ, รวบรวม พระสูตร phasinee 28-7-2017 026 phasinee 28-7-2017 03:09
เห็นวิญญาณไม่เที่ยง / impermanent consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-7-2017 012 kp1032 27-7-2017 05:06
เห็นสังขารไม่เที่ยง / impermanent fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-7-2017 011 kp1032 26-7-2017 05:28
เห็นสัญญาไม่เที่ยง / impermanent perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-7-2017 012 kp1032 25-7-2017 05:31
เห็นเวทนาไม่เที่ยง / impermanent feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-7-2017 013 kp1032 24-7-2017 05:06
เห็นรูปไม่เที่ยง / impermanent form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-7-2017 012 kp1032 23-7-2017 06:04
ทราบชัดวิญญาณ / understand consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-7-2017 014 kp1032 22-7-2017 06:17
นมโคสงเคาระห์เป็นเนยใส ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต kob2135 19-7-2017 131 คมสัน 21-7-2017 21:31
ทำไมเมื่อฟังธรรม จะรู้ธรรม จะเห็นธรรมได้ ตามอินทรีของแต่ละคน ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต qqqqq 15-7-2017 377 คมสัน 21-7-2017 21:14

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 23-8-2017 18:42 , Processed in 0.051823 second(s), 2 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน