กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
การกระทำทักขิณา การบูชา การยกย่องรำลึกถึงผู้ตาย ด้วยการให้ทาน ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต pungkung 4 วันก่อน 216 undeath13 เมื่อวาน 16:33
ขอถามว่า อนุสาสนีปาฏิหาริย์ คืออะไรกันแน่ครับ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต undeath13 เมื่อวาน 16:30 01 undeath13 เมื่อวาน 16:30
อาหารเฉพาะเปรต ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต zmata 20-11-2017 247 undeath13 เมื่อวาน 16:24
ทำไมคนส่วนใหญ่พอใจความสุขแบบปุถุชน มากกว่าความสุขแบบอริยะครับ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต Blizzas 31-10-2017 6105 undeath13 เมื่อวาน 16:18
ภิกษุโคตรภู มี ผ้ากาสาวะพันคอ เป็นอย่างไร ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 23-8-2017 8195 undeath13 เมื่อวาน 16:14
วิญญาณจูงใจให้กำหนัด / Consciousness appears tantalizing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวาน 06:26 03 kp1032 เมื่อวาน 06:26
สังขารจูงใจให้กำหนัด / Fabrications appear tantalizing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวานซืน 06:39 03 kp1032 เมื่อวานซืน 06:39
สัญญาจูงใจให้กำหนัด / Perception appears tantalizing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3 วันก่อน 03 kp1032 3 วันก่อน
เวทนาจูงใจให้กำหนัด / Feeling appears tantalizing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4 วันก่อน 06 kp1032 4 วันก่อน
รูปจูงใจให้กำหนัด / Form appears tantalizing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5 วันก่อน 04 kp1032 5 วันก่อน
วิญญาณมิใช่ของตน / Consciousness,not belong to self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6 วันก่อน 05 kp1032 6 วันก่อน
ท่านได้รู้จากผู้ดูแลบอร์ดนี้ แจ้งด้วยครับ ห้องประชาสัมพันธ์ pungkung 10-11-2017 141 Theman369 7 วันก่อน
สังขารมิใช่ของตน / Fabrications,not belong to self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7 วันก่อน 05 kp1032 7 วันก่อน
สัญญามิใช่ของตน / Perception,not belong to self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-12-2017 06 kp1032 10-12-2017 06:27
ความพยายามขัดขวางพุทธวจน ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต pungkung 9-12-2017 023 pungkung 9-12-2017 21:08
เวทนามิใช่ของตน / Feeling, not belong to self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-12-2017 06 kp1032 9-12-2017 06:43
รูปมิใช่ของตน / Form,not belong to self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-12-2017 08 kp1032 8-12-2017 07:52
วิญญาณเป็นอนัตตา / Consciousness is notself งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-12-2017 09 kp1032 7-12-2017 06:00
หนังสือพุทธวจนมีขายที่ไหนครับ งานหนังสือทั่วไป joedeebuk 1-9-2015 31126 Theman369 6-12-2017 09:51
สังขารเป็นอนัตตา / Fabrications are notself งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-12-2017 06 kp1032 6-12-2017 04:46
พุทธวจน บทสาธยาย ปฏิจสมุปบาท บาลี ไทย (ใหม่) ๒ ชม. ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต pungkung 16-10-2017 163 crème 6-12-2017 02:54
"อิมัส๎มิง" เครื่องหมายบน ส เสือ เรียกกันว่าอะไรหรอคะ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต crème 26-10-2017 568 crème 6-12-2017 02:50
สัญญาเป็นอนัตตา / Perception is notself งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-12-2017 07 kp1032 5-12-2017 04:42
เวทนาเป็นอนัตตา / Feeling is notself งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-12-2017 08 kp1032 4-12-2017 05:39
รูปเป็นอนัตตา / Form is notself งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-12-2017 015 kp1032 3-12-2017 05:42
วิญญาณเป็นทุกข์ / Consciousness is suffering งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-12-2017 011 kp1032 2-12-2017 05:50
สังขารเป็นทุกข์ / Fabrications are suffering งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-12-2017 013 kp1032 1-12-2017 06:57
สัญญาเป็นทุกข์ / Perception is suffering งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-11-2017 013 kp1032 30-11-2017 06:31
เวทนาเป็นทุกข์ / Feeling is suffering งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-11-2017 013 kp1032 29-11-2017 05:27
รูปเป็นทุกข์ / Form is suffering งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-11-2017 014 kp1032 28-11-2017 05:02
วิญญาณไม่เที่ยง / Consciousness is impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-11-2017 015 kp1032 27-11-2017 06:13
สังขารไม่เที่ยง / Fabrications are impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-11-2017 013 kp1032 26-11-2017 05:40
สัญญาไม่เที่ยง / Perception is impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-11-2017 016 kp1032 25-11-2017 05:59
เวทนาไม่เที่ยง / Feeling is impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-11-2017 016 kp1032 24-11-2017 04:51
รูปไม่เที่ยง / Form is impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-11-2017 018 kp1032 23-11-2017 05:55
เพลิดเพลินวิญญาณ / delight in consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-11-2017 018 kp1032 22-11-2017 05:36
เพลิดเพลินสังขาร / delight in fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-11-2017 018 kp1032 21-11-2017 05:16
เพลิดเพลินสัญญา / delight in perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-11-2017 020 kp1032 20-11-2017 08:30
เพลิดเพลินเวทนา / delight in feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-11-2017 022 kp1032 19-11-2017 07:24
เพลิดเพลินรูป / delight in form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-11-2017 023 kp1032 18-11-2017 06:06
คำพระพุทธเจ้าที่เป็นประโยคสั้นๆเรียกว่าอะไรครับ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต วสฺสาน 15-11-2017 251 วสฺสาน 17-11-2017 22:57
สำคัญวิญญาณ / conceiving consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-11-2017 022 kp1032 17-11-2017 05:53
สำคัญสังขาร / conceiving fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-11-2017 018 kp1032 16-11-2017 05:38
สำคัญสัญญา / conceiving perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-11-2017 020 kp1032 15-11-2017 07:00
สำคัญเวทนา / conceiving feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-11-2017 019 kp1032 14-11-2017 05:41
ภิกษุจากวัดอื่นต้องการไปอยู่และศึกษาพุทธวจนต้องดำเนินการอย่างบ้าง ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ KornNYPD 13-11-2017 040 KornNYPD 13-11-2017 15:15
ถูกระรานจากคนพลานและพระเดรัจฉานวิชาใช้อาเทสนาปาฎิหาริย์มาปังคับ ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ Niddavanh 9-10-2017 149 mali998 13-11-2017 13:52
สำคัญรูป / conceiving form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-11-2017 018 kp1032 13-11-2017 06:15
มารมัดวิญญาณ / consciousness in bondage งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-11-2017 018 kp1032 12-11-2017 07:09
มารมัดสังขาร / fabrications in bondage งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-11-2017 019 kp1032 11-11-2017 05:46

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 18-12-2017 00:22 , Processed in 0.340412 second(s), 4 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน