กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
เวทนาของร้อน / feeling is burning งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1 ชั่วโมงก่อน 01 kp1032 1 ชั่วโมงก่อน
ถูกระรานจากคนพาลและพระเดรัจฉานวิชาใช้อาเทสนาปาฎิหาริย์บังคับattach_img  ...2 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต Niddavanh 9-10-2017 1067 Niddavanh 7 ชั่วโมงก่อน
คาสิโนออนไลน์ เว็บไซต์ที่โด่งดังอันดับหนึ่งโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ magon เมื่อวาน 14:28 01 magon เมื่อวาน 14:28
รูปของร้อน / form is burning งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวาน 05:04 01 kp1032 เมื่อวาน 05:04
บริสุทธิ์ในวิญญาณ / purified with consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวานซืน 05:13 01 kp1032 เมื่อวานซืน 05:13
เกี่ยวกับการห้ามให้ผู้อื่นให้ทาน สัปปุริสทาน จาคะ ผู้ประสบบุญ ผู้ให้ ทางมาแห่งบุญ mcat009 3 วันก่อน 03 mcat009 3 วันก่อน
บริสุทธิ์ในสังขาร / purified with fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3 วันก่อน 02 kp1032 3 วันก่อน
พุทธวจน บทสาธยาย ปฏิจสมุปบาท บาลี ไทย (ใหม่) ๒ ชม. ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต pungkung 4 วันก่อน 010 pungkung 4 วันก่อน
สมัยพุทธกาล ใช้การเทียบเคียงพระสูตร สอบพระวินัยกันอย่างไรครับ?โพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต Ihapond 12-10-2017 431 pungkung 4 วันก่อน
ผู้มาใหม่ขอโอกาศสอบถามโพสต์ใหม่ ห้อง แบ่งปัน, แนะนำ, รวบรวม พระสูตร อัญ 4 วันก่อน 06 อัญ 4 วันก่อน
บริสุทธิ์ในสัญญา / purified with perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4 วันก่อน 03 kp1032 4 วันก่อน
บริสุทธิ์ในเวทนา / purified with feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5 วันก่อน 03 kp1032 5 วันก่อน
บริสุทธิ์ในรูป / purified with form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6 วันก่อน 03 kp1032 6 วันก่อน
ได้โสดาบันแล้วต้องตายเกีดอีก 7 ชาติ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต Niddavanh 9-10-2017 138 pungkung 7 วันก่อน
กำหนัดในวิญญาณ / infatuated with consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7 วันก่อน 05 kp1032 7 วันก่อน
หนังสือพุทธวจน ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต ananratana 10-10-2017 127 pungkung 12-10-2017 10:59
สอบถาม การทำพิธีต่อชะตามีในศาสนาพุทธจริงหรือครับ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต undeath13 25-8-2017 696 Ihapond 12-10-2017 10:47
กำหนัดในสังขาร / infatuated with fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-10-2017 06 kp1032 12-10-2017 05:21
เมล็ดพันธุ์ผักกาด / The Mustard Seed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-12-2014 2495 kp1032 11-10-2017 06:00
กำหนัดในสัญญา / infatuated with perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-10-2017 05 kp1032 11-10-2017 05:46
กำหนัดในเวทนา / infatuated with feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-10-2017 07 kp1032 10-10-2017 06:23
ถูกระรานจากคนพาลและพระเดรัจฉานวิชาใช้อาเทสนาปาฎิหาริย์บังคับ ห้อง แบ่งปัน, แนะนำ, รวบรวม พระสูตร Niddavanh 9-10-2017 023 Niddavanh 9-10-2017 23:27
ได้โสดาบันแล้วต้องตายเกีดอีก 7 ชาติ ห้อง แบ่งปัน, แนะนำ, รวบรวม พระสูตร Niddavanh 9-10-2017 017 Niddavanh 9-10-2017 20:35
ถูกระรานจากคนพลานและพระเดรัจฉานวิชาใช้อาเทสนาปาฎิหาริย์มาปังคับ ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ Niddavanh 9-10-2017 09 Niddavanh 9-10-2017 20:32
กำหนัดในรูป / infatuated with form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-10-2017 09 kp1032 9-10-2017 06:31
เบื่อหน่ายวิญญาณ / disenchanted with consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-10-2017 09 kp1032 8-10-2017 06:49
เบื่อหน่ายสังขาร / disenchanted with fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-10-2017 08 kp1032 7-10-2017 06:09
เบื่อหน่ายสัญญา / disenchanted with perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-10-2017 010 kp1032 6-10-2017 05:05
สัมมาสมาธิ คือ แค่ฌาณ1-4 เท่านั้นหรือ? ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 13-8-2017 6124 kspy 5-10-2017 10:07
เบื่อหน่ายเวทนา / disenchanted with feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-10-2017 08 kp1032 5-10-2017 06:00
ปัญหาในการซื้อเสื้อพุทธวจน ...2 ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ อุษณีย์ 14-5-2015 132047 nabibuya 4-10-2017 16:34
เบื่อหน่ายรูป / disenchanted with form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-10-2017 011 kp1032 4-10-2017 07:42
พืช สัตว์ อื่นๆ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต pungkung 22-9-2017 767 undeath13 3-10-2017 09:48
ภิกษุโคตรภู มี ผ้ากาสาวะพันคอ เป็นอย่างไร ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 23-8-2017 5102 undeath13 3-10-2017 09:34
ในพระสูตร จิต เปรียบเหมือนกิ่งไม้หรือวานร ครับ ...2 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 14-1-2015 131926 kspy 3-10-2017 06:21
วิญญาณไม่ใช่ของเรา / Consciousness is not mine งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-10-2017 011 kp1032 3-10-2017 06:19
สังขารไม่ใช่ของเรา / Fabrications are not mine งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-10-2017 011 kp1032 2-10-2017 05:35
พระสูตรที่ว่า พระพุทธเจ้าเคี้ยวคำข้าวประมาณ 30-40 ครั้งก่อนกลืนอยู่ในพระสูตรไหนค ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 26-9-2017 149 undeath13 2-10-2017 02:19
สิ่งมีชีวิตบนโลก ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต pungkung 22-9-2017 135 undeath13 2-10-2017 02:15
มารโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต Niddavanh 21-9-2017 348 undeath13 2-10-2017 02:14
สัญญาไม่ใช่ของเรา / Perception is not mine งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-10-2017 014 kp1032 1-10-2017 05:50
เวทนาไม่ใช่ของเรา / Feeling is not mine งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-9-2017 011 kp1032 30-9-2017 06:31
รูปไม่ใช่ของเรา/ Form is not mine งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-9-2017 016 kp1032 29-9-2017 07:07
วิญญาณของเรา / my consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-9-2017 014 kp1032 28-9-2017 06:08
สังขารของเรา / my fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-9-2017 010 kp1032 27-9-2017 05:51
สัญญาของเรา / my perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-9-2017 015 kp1032 26-9-2017 06:24
เวทนาของเรา / my feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-9-2017 013 kp1032 25-9-2017 08:35
รูปของเรา / my form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-9-2017 014 kp1032 24-9-2017 07:03
ufabet เว็บพนันออนไลน์ สื่อเสียง, อัดเสียงธรรมะ ufabet8 24-9-2017 014 ufabet8 24-9-2017 00:40
หลุดพ้นวิญญาณ / consciousness — released งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-9-2017 018 kp1032 23-9-2017 04:44

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 20-10-2017 08:34 , Processed in 0.342067 second(s), 4 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน