กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
สมมุตติฐาน ของ นิพพาน ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 3 วันก่อน 537 อัครา 1 ชั่วโมงก่อน
แท่งทองคำ / A golden bar งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7 ชั่วโมงก่อน 01 kp1032 7 ชั่วโมงก่อน
ถาดเงิน / Silver Bowl งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวาน 05:25 03 kp1032 เมื่อวาน 05:25
ถาดทองคำ / Golden Bowl งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวานซืน 01:52 01 kp1032 เมื่อวานซืน 01:52
คาถา / With Verses งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3 วันก่อน 01 kp1032 3 วันก่อน
เสื่อมสักการะ / Lack of honour งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4 วันก่อน 06 kp1032 4 วันก่อน
สอบถามเรื่องทานที่ส่งผลในเดรัฉาน และ นิพพาน ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต mcat009 19-5-2020 655 คมสัน 5 วันก่อน
ลมซัดนก / The Gale Winds งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5 วันก่อน 05 kp1032 5 วันก่อน
จิ้งจอกแก่ / The Jackal งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6 วันก่อน 06 kp1032 6 วันก่อน
ลูกศร / The Poisoned Dart งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7 วันก่อน 09 kp1032 7 วันก่อน
ขวานฟ้า / The Thunderbolt งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-5-2020 010 kp1032 25-5-2020 08:30
5 (5) The Dung Beetle / แมลงฉู่ฉี่ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-5-2020 010 kp1032 24-5-2020 05:13
ชัฏหนาม / a briar patch งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-5-2020 010 kp1032 23-5-2020 06:34
เขาเกิดมาเพื่ออะไรattach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 14-3-2020 2107 zmata 22-5-2020 16:03
ฉมวก / The harpoon งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-5-2020 011 kp1032 22-5-2020 05:19
เบ็ด / The Hook งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-5-2020 016 kp1032 21-5-2020 07:27
ธรรมที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงตรัสรู้เหมือนกันไหมattach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 23-3-2020 185 zmata 20-5-2020 11:31
เผ็ดร้อน / Dreadful' งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-5-2020 021 kp1032 20-5-2020 05:43
ไม่ละกายคตาสติ / never relinquish mindfulness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-5-2020 018 kp1032 18-5-2020 01:46
ประมวลด้วยจิต / whole mind งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-5-2020 020 kp1032 17-5-2020 04:21
การตัดขันธ์ ๕ คืออย่างไรattach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 16-5-2020 030 คมสัน 16-5-2020 21:06
หิริโอตตัปปะแรงกล้า / A keen sense of shame and fear งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-5-2020 025 kp1032 16-5-2020 04:57
ผู้พลอยยินดี / A good mind for others งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-5-2020 027 kp1032 15-5-2020 05:36
nothing is imprisoned / ไม่พัวพัน งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-5-2020 027 kp1032 14-5-2020 05:35
สมาธิตั้งแต่ฌาน1 ก็สามารถทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 13-5-2020 040 อัครา 13-5-2020 09:16
nothing is seized . ไม่ยึดติด งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-5-2020 028 kp1032 13-5-2020 05:46
nothing clings / ไม่ข้องเกี่ยว งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-5-2020 029 kp1032 12-5-2020 01:16
without boldness / ไม่คนอง งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-5-2020 032 kp1032 11-5-2020 05:57
a novice / ผู้ใหม่ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-5-2020 033 kp1032 10-5-2020 05:04
far removed / พราก งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-5-2020 032 kp1032 10-5-2020 04:59
ฉันทะ นันทิ ราคะ เกิดขึ้นที่ไหนก่อนแล้วจึงมายึดขันธ์ ๕attach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 8-5-2020 032 คมสัน 8-5-2020 20:57
the moon / พระจันทร์ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-5-2020 035 kp1032 8-5-2020 02:26
be wisely / มีปัญญา งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-5-2020 035 kp1032 7-5-2020 02:07
aware of / ปกติเห็น งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-5-2020 037 kp1032 6-5-2020 00:15
not committing / ไม่แสวงหา งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-5-2020 034 kp1032 5-5-2020 16:26
ถามว่าจะวางใจให้ราบเรียบไม่ได้ เพราะธรรมไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญญชาของใครattach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 1-5-2020 049 คมสัน 1-5-2020 09:47
จูฬนีสูตร 1 จักรวาล (ในคำเเปลพระไตรปิฎก) = 1 กาเเลคซี่attach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 28-4-2020 050 อัครา 28-4-2020 18:23
enjoy / สรรเสริญ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-4-2020 054 kp1032 24-4-2020 05:51
content / สันโดษ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-4-2020 045 kp1032 23-4-2020 05:50
Ignorance / อวิชชา งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-4-2020 051 kp1032 22-4-2020 04:59
Fabrications / สังขารทั้งหลาย งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-4-2020 053 kp1032 21-4-2020 04:48
Consciousness / วิญญาณ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-4-2020 046 kp1032 20-4-2020 06:04
Name-&-form / นามรูป งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-4-2020 053 kp1032 19-4-2020 00:23
The six sense media / สฬายตนะ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-4-2020 048 kp1032 18-4-2020 04:14
Contact / ผัสสะ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-4-2020 047 kp1032 17-4-2020 04:43
Feeling / เวทนา งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-4-2020 054 kp1032 16-4-2020 05:42
Craving / ตัณหา งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-4-2020 069 kp1032 16-4-2020 05:37
Clinging / อุปาทาน งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-4-2020 052 kp1032 16-4-2020 05:34
Becoming / ภพ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-4-2020 048 kp1032 16-4-2020 05:31
พระพุทธเจ้าสอนให้รับกรรมหรือหนีกรรมattach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 12-4-2020 060 คมสัน 12-4-2020 09:27

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 2-6-2020 12:53 , Processed in 0.273632 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน