กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
ช่วยดูความบกพร่องของแผนภาพครับattach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต pungkung เมื่อวานซืน 16:12 115 อัครา เมื่อวาน 16:25
อยากได้พระสูตร ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อรนุช เมื่อวาน 15:03 19 อัครา เมื่อวาน 16:16
ไม่รู้ยิ่งตามจริง / Not known as they are งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวาน 06:55 04 kp1032 เมื่อวาน 06:55
ตามหาพระสูตรกัลยาณมิตร ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต pungkung 11-1-2017 374 อัครา เมื่อวานซืน 22:10
การทำกรรม ?โพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต Kong_kub 15-2-2017 965 คมสัน เมื่อวานซืน 21:52
ขอทราบพระสูตรเกี่ยวกะเราเคยเป็นญาติพี่น้องกันมาก่อนค่ะ? ห้อง แบ่งปัน, แนะนำ, รวบรวม พระสูตร แมวฟ้า 20-1-2017 145 nutc เมื่อวานซืน 21:01
เครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณมีอยู่ / escape from consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวานซืน 06:30 04 kp1032 เมื่อวานซืน 06:30
พร ขอบคุณ อวิชา น้ำมนต์โพสต์ใหม่  ...2 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต nomnorway 4 วันก่อน 1151 nomnorway เมื่อวานซืน 01:24
งง ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต nomnorway 3 วันก่อน 527 nomnorway เมื่อวานซืน 00:49
โทษแห่งวิญญาณมีอยู่ / danger in consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3 วันก่อน 06 kp1032 3 วันก่อน
คุณแห่งวิญญาณมีอยู่ / gratification in consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4 วันก่อน 04 kp1032 4 วันก่อน
เครื่องสลัดออกแห่งสังขารมีอยู่ / escape from formations งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5 วันก่อน 010 kp1032 5 วันก่อน
โทษแห่งสังขาร มีอยู่ / danger in formations งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6 วันก่อน 05 kp1032 6 วันก่อน
ความหมาย อริยสาวก นัยหนึ่ง ห้อง แบ่งปัน, แนะนำ, รวบรวม พระสูตร อัครา 12-2-2017 134 คมสัน 7 วันก่อน
การดื่มน้ำเมา เป็นฐานแห่งความ ประมาทข้อเดียว หรือ ศีล1-4ก็เป็นฐานเเห่งความประมาท ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 11-2-2017 145 คมสัน 7 วันก่อน
คุณแห่งสังขารมีอยู่ / gratification in formations งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7 วันก่อน 07 kp1032 7 วันก่อน
ออกแบบตกแต่งภายใน - www.abilmente.com ห้องประชาสัมพันธ์ abilmente 16-2-2017 011 abilmente 16-2-2017 13:11
รบกวนสอบถามค่าอินเตอร์เน็ตของทางวัดค่ะโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ nan67 16-2-2017 019 nan67 16-2-2017 10:53
เครื่องสลัดออกแห่งสัญญามีอยู่ / escape from perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-2-2017 07 kp1032 16-2-2017 05:57
โทษแห่งสัญญา มีอยู่ / danger in perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-2-2017 09 kp1032 15-2-2017 06:50
คุณแห่งสัญญามีอยู่ / gratification in perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-2-2017 08 kp1032 14-2-2017 05:02
เครื่องสลัดออกแห่งเวทนามีอยู่ / escape from feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-2-2017 014 kp1032 13-2-2017 05:58
โทษแห่งเวทนามีอยู่ / danger in feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-2-2017 011 kp1032 12-2-2017 03:43
คุณแห่งเวทนามีอยู่ / gratification in feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-2-2017 011 kp1032 11-2-2017 06:01
สีลัพพตปรามาส เป็นอย่างไรครับ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 4-2-2017 360 อัครา 10-2-2017 18:04
เครื่องสลัดออกแห่งรูปมีอยู่ / escape from form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-2-2017 013 kp1032 10-2-2017 06:06
โทษแห่งรูปมีอยู่ / danger in form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-2-2017 018 kp1032 9-2-2017 06:15
ออกแบบ บ้าน - www.abilmente.comโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ wwwabilmente 8-2-2017 024 wwwabilmente 8-2-2017 15:11
คุณแห่งรูปมีอยู่ / gratification in form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-2-2017 016 kp1032 8-2-2017 06:26
เพราะพระสูตรไหนคะ ที่ทำให้เข้าใจว่า สุทธาวาส 4 ชั้นแรกยังไม่สิ้นสัญโญชน์เบื้องต่attach_img  ...23456..7 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต crème 15-9-2016 61667 อัครา 7-2-2017 22:11
รู้จริง จึงปฏิญาณ / Do know, do claim งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-2-2017 019 kp1032 7-2-2017 06:03
ประโยชน์ของเม็ดบัวโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ jujeen 6-2-2017 024 jujeen 6-2-2017 15:58
ไม่รู้จริง ไม่ปฏิญาณ / Don’t know, don’t claim งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-2-2017 018 kp1032 6-2-2017 04:53
เครื่องสลัดออกของวิญญาณ/What is the escape from consciousness? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-2-2017 018 kp1032 5-2-2017 05:41
โทษของวิญญาณ/What is the danger in consciousness? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-2-2017 021 kp1032 4-2-2017 06:10
ขอความหมายในคำว่า มีศีล ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต asipartner 2-2-2017 471 มีสัก 3-2-2017 14:19
ออกแบบตกแต่ง ออฟฟิศ กรุงเทพโพสต์ใหม่ ห้องประชาสัมพันธ์ abilmente 3-2-2017 040 abilmente 3-2-2017 12:54
คุณของวิญญาณ/What is the gratification in consciousness? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-2-2017 019 kp1032 3-2-2017 05:05
"ผังภพภูมิ" ฉบับล่าสุด มีให้ดาวน์โหลดหรือยังครับ?โพสต์ใหม่ ห้องอัพโหลดไฟล์จิปาถะ ชั่วคราว azitek 16-11-2013 21482 KinorachiB 2-2-2017 12:56
เครื่องสลัดออกของสังขาร/What is the escape from formations? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-2-2017 021 kp1032 2-2-2017 05:59
อะไรเป็นโทษของสังขาร/What is the danger in formations? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-2-2017 018 kp1032 1-2-2017 06:15
ภันเตกบยังยุวัดนาป่าพงหรือเปล่าครับ ไม่ค่อยเห็นนานแล้ว ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ ตาสว่าง 27-11-2016 1147 เศษดิน 1-2-2017 01:42
อายุมาก ความจำไม่ดี แต่อยากบวชโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ เศษดิน 1-2-2017 031 เศษดิน 1-2-2017 01:34
อะไรเป็นคุณของสังขาร/What is the gratification in formations? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 31-1-2017 022 kp1032 31-1-2017 02:41
ตื่นนอนได้ยินบทสวด ปฏิจจสมุปบาท ในหัว/ใจ คือสภาวะอะไรคะ? ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต แมวฟ้า 30-1-2017 042 แมวฟ้า 30-1-2017 13:39
เครื่องสลัดออกของสัญญา/What is the escape from perception? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-1-2017 027 kp1032 30-1-2017 04:55
ความ variety เอกพีชี, อนาคามี ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 27-1-2017 268 crème 29-1-2017 17:26
อะไรเป็นโทษของสัญญา/What is the danger in perception? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-1-2017 021 kp1032 29-1-2017 06:12
อะไรเป็นคุณของสัญญา/What is the gratification in perception? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-1-2017 024 kp1032 28-1-2017 06:25
เครื่องสลัดออกของเวทนา/What is the escape from feeling? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-1-2017 017 kp1032 27-1-2017 05:52

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 24-2-2017 03:34 , Processed in 0.277400 second(s), 4 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน