กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
วิญญาณ ดับ ปัจจุบัน / consciousness, cease, present งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวาน 05:17 02 kp1032 เมื่อวาน 05:17
วิญญาณ ดับ อนาคต / consciousness, cease, future งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวาน 05:13 01 kp1032 เมื่อวาน 05:13
วิญญาณ ดับ อดีต / consciousness, cease, past งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวาน 05:10 01 kp1032 เมื่อวาน 05:10
วิญญาณ กำหนัด ปัจจุบัน / consciousness, fading, present งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวาน 05:03 01 kp1032 เมื่อวาน 05:03
วิญญาณ กำหนัด อนาคต / consciousness, fading, future งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวาน 04:59 01 kp1032 เมื่อวาน 04:59
วิญญาณ กำหนัด อดีต / consciousness, fading, past งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวาน 04:52 01 kp1032 เมื่อวาน 04:52
วิญญาณ เบื่อ ปัจจุบัน / consciousness, revulsion, present งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวาน 04:46 01 kp1032 เมื่อวาน 04:46
วิญญาณ เบื่อ อนาคต / consciousness, revulsion, futีure งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวาน 04:43 01 kp1032 เมื่อวาน 04:43
วิญญาณ เบื่อ อตีต / consciousness, revulsionม past งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวาน 04:37 01 kp1032 เมื่อวาน 04:37
วิญญาณ เพลิน ปัจจุบัน / consciousness, delight, present งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวาน 04:33 01 kp1032 เมื่อวาน 04:33
วิญญาณ เพลิน อนาคต / consciousness, delight, future งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวาน 04:22 01 kp1032 เมื่อวาน 04:22
วิญญาณ เพลิน อดีต / consciousness, delight, past งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวาน 04:17 01 kp1032 เมื่อวาน 04:17
วิญญาณ อาลัย ปัจจุบัน / consciousness, indifferent, present งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวาน 04:13 01 kp1032 เมื่อวาน 04:13
วิญญาณ อาลัย อนาคต / consciousness, indifferent, future งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวาน 04:01 01 kp1032 เมื่อวาน 04:01
วิญญาณ อาลัย อดีต / consciousness, indifferent, past งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวาน 03:59 01 kp1032 เมื่อวาน 03:59
วิญญาณ อนัตตา ปัจจุบัน / Consciousness, not-self, present งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวาน 03:51 01 kp1032 เมื่อวาน 03:51
วิญญาณ อนัตตา อนาคต / Consciousness, not-self, future งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวาน 03:48 01 kp1032 เมื่อวาน 03:48
วิญญาณ อนัตตา อดีต / Consciousness, not-self, past งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวาน 03:45 01 kp1032 เมื่อวาน 03:45
สังขาร ดับ ปัจจุบัน / formations, cease, present งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3 วันก่อน 03 kp1032 3 วันก่อน
สังขาร ดับ อนาคต / formations, cease, future งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3 วันก่อน 02 kp1032 3 วันก่อน
สังขาร ดับ อดีต / formations, cease, past งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3 วันก่อน 01 kp1032 3 วันก่อน
สังขาร กำหนัด ปัจจุบัน / formations, fading, present งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3 วันก่อน 01 kp1032 3 วันก่อน
สังขาร กำหนัด อนาคต / formations, fading, future งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3 วันก่อน 01 kp1032 3 วันก่อน
สังขาร กำหนัด อดีต / formations, fading, past งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3 วันก่อน 01 kp1032 3 วันก่อน
สังขาร เบื่อ ปัจจุบัน / formations, revulsion, present งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3 วันก่อน 01 kp1032 3 วันก่อน
สังขาร เบื่อ อนาคต / formations, revulsion, future งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3 วันก่อน 01 kp1032 3 วันก่อน
สังขาร เบื่อ อดีต / formations, revulsion, past งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3 วันก่อน 02 kp1032 3 วันก่อน
สังขาร เพลิน ปัจจุบัน / formations, delight, present งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6 วันก่อน 03 kp1032 6 วันก่อน
สังขาร เพลิน อนาคต / formations, delight, future งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6 วันก่อน 02 kp1032 6 วันก่อน
สังขาร เพลิน อดีต / formations, delight, past งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6 วันก่อน 01 kp1032 6 วันก่อน
สังขาร อาลัย ปัจจุบัน / formations, indifferent, present งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6 วันก่อน 01 kp1032 6 วันก่อน
สังขาร อาลัย อนาคต / formations, indifferent, future งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6 วันก่อน 01 kp1032 6 วันก่อน
สังขาร อาลัย อดีต / formations, indifferent, past งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6 วันก่อน 01 kp1032 6 วันก่อน
สังขาร อนัตตา ปัจจุบัน / formations, not-self, present งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6 วันก่อน 01 kp1032 6 วันก่อน
สังขาร อนัตตา อนาคต / formations, not-self, future งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6 วันก่อน 03 kp1032 6 วันก่อน
สังขาร อนัตตา อดีต / formations, not-self, past งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6 วันก่อน 02 kp1032 6 วันก่อน
สัญญา ดับ ปัจจุบัน / perception, cessation, present งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-1-2021 03 kp1032 10-1-2021 03:56
สัญญา ดับ อนาคต / perception, cessation, future งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-1-2021 02 kp1032 10-1-2021 03:52
สัญญา ดับ อดีต / perception, cessation, past งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-1-2021 03 kp1032 10-1-2021 03:47
สัญญา กำหนัด ปัจจุบัน / perception, fading, present งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-1-2021 03 kp1032 10-1-2021 03:38
สัญญา กำหนัด อนาคต / perception, fading, future งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-1-2021 02 kp1032 10-1-2021 03:35
สัญญา กำหนัด อดีต / perception, fading, past. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-1-2021 03 kp1032 10-1-2021 03:25
สัญญา เบื่อ ปัจจุบัน / perception, revulsion, present งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-1-2021 02 kp1032 10-1-2021 03:11
สัญญา เบื่อ อนาคต / perception, revulsion, future งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-1-2021 02 kp1032 10-1-2021 03:02
สัญญา เบื่อ อดีต / perception, revulsion, past งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-1-2021 02 kp1032 10-1-2021 02:58
perception, delight, present / สัญญา เพลิน ปัจจุบัน งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-1-2021 07 kp1032 3-1-2021 13:08
perception, delight, future / สัญญา เพลิน อนาคต งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-1-2021 09 kp1032 3-1-2021 13:06
perception, delight, past / สัญญา เพลิน อดีต งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-1-2021 012 kp1032 3-1-2021 13:02
perception, indifferent, present / สัญญา อาลัย ปัจจุบัน งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-1-2021 010 kp1032 3-1-2021 12:56
perception, indifferent, future / สัญญา อาลัย อนาคต งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-1-2021 08 kp1032 3-1-2021 12:53

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 18-1-2021 02:55 , Processed in 0.235565 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน