กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
เจริญอินทรีย์ / faculties are developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15 ชั่วโมงก่อน 01 kp1032 15 ชั่วโมงก่อน
เจริญโพชฌงค์ / enlightenment factors are developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15 ชั่วโมงก่อน 02 kp1032 15 ชั่วโมงก่อน
เจริญอัฏฐังคิกมรรคไม่ได้ / Eightfold Path are not developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15 ชั่วโมงก่อน 01 kp1032 15 ชั่วโมงก่อน
เจริญโพชฌงค์ไม่ได้ / enlightenment factors are not developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวานซืน 03:10 03 kp1032 เมื่อวานซืน 03:10
เจริญพละ / powers are developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3 วันก่อน 02 kp1032 3 วันก่อน
เจริญพละไม่ได้ / powers are not developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4 วันก่อน 05 kp1032 4 วันก่อน
เจริญอินทรีย์ไม่ได้ / faculties are not developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6 วันก่อน 04 kp1032 6 วันก่อน
เจริญอิทธิบาท / spiritual power are developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7 วันก่อน 07 kp1032 7 วันก่อน
ไม่ได้เจริญอิทธิบาท / spiritual power are not developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-1-2020 06 kp1032 13-1-2020 00:55
เจริญสัมมัปปธาน / kinds of striving are developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-1-2020 05 kp1032 12-1-2020 03:12
อกุศล กับ กิเลส เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรattach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 11-1-2020 018 คมสัน 11-1-2020 11:33
ทำไมโทสมูลจิตไม่มีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยattach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 11-1-2020 09 คมสัน 11-1-2020 11:21
ลมที่กระทบร่างกายattach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 11-1-2020 010 คมสัน 11-1-2020 11:18
ไม่ได้เจริญสัมมัปปธาน / kinds of striving are not developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-1-2020 06 kp1032 11-1-2020 03:40
เจริญสติปัฏฐานได้ / foundations of mindfulness are developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-1-2020 010 kp1032 10-1-2020 00:34
เจริญสติปัฏฐานไม่ได้ / foundations of mindfulness are not developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-1-2020 011 kp1032 9-1-2020 01:59
กำหนดรู้อุปาทานขันธ์ / aggregates affected by clinging are fully understood งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-1-2020 09 kp1032 8-1-2020 04:11
กำหนดรู้อุปาทานขันธ์ไม่ได้ / aggregates affected by clinging are not understood งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-1-2020 011 kp1032 7-1-2020 03:42
ความแตกต่างของทุกข์ในอริยสัจธรรมกับทุกข์ในกฎไตรลักษณ์และทุกข์ในโลกธรรมattach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 6-1-2020 019 คมสัน 6-1-2020 21:08
อยากนั่งสมาธินานๆ แต่ปวดขามาก มีวิธีใดบ้างattach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 31-12-2019 123 zmata 6-1-2020 10:19
ตายแล้วเกิดใหม่มีจริงไหมattach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 4-1-2020 238 zmata 6-1-2020 10:12
ละนีวรณ์ได้ / hindrances are abandoned งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-1-2020 011 kp1032 6-1-2020 03:42
ละนีวรณ์ไม่ได้ / hindrances are not abandoned งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-1-2020 012 kp1032 5-1-2020 03:46
ละกามคุณได้ / sensual pleasure are abandoned งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-1-2020 012 kp1032 4-1-2020 03:01
ละกามคุณไม่ได้/ sensual pleasure are not abandoned งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-1-2020 011 kp1032 3-1-2020 03:48
ไม่ยึดมั่นโลกหน้า / Not cling to the world beyond งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-1-2020 010 kp1032 2-1-2020 03:01
ไม่ยึดมั่นโลกนี้ / Not cling to this world งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-1-2020 011 kp1032 1-1-2020 05:13
ความต่างของสมาธิ และ สัมมาสมาธิattach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 31-12-2019 014 คมสัน 31-12-2019 20:48
แบบไหนจึงเรียกว่า ความฟุ้งซ่านattach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 31-12-2019 015 คมสัน 31-12-2019 20:43
จิตเกิดก็รู้ว่าจิตเกิด จิตดับก็รู้ว่าจิตดับ ถาม ใครรู้?attach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 31-12-2019 014 คมสัน 31-12-2019 20:40
เครื่องวัดสอบสัมมาทิฏฐิattach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 31-12-2019 011 คมสัน 31-12-2019 11:33
อารมณ์ใดพิจารณาด้วยใจ / what is sought after งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 31-12-2019 016 kp1032 31-12-2019 02:52
อารมณ์ใดแสวงหาด้วยใจ / what is attained งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 31-12-2019 014 kp1032 31-12-2019 02:50
จิตตั้งมั่นเป็นเช่นไรattach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 30-12-2019 019 คมสัน 30-12-2019 11:43
ถ้าเราไม่เอาคำอาจารย์คนไหน ยิงตรงไปที่คำพระพุทธเจ้าอย่างเดียว จะดีไหมครับattach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 30-12-2019 013 คมสัน 30-12-2019 11:35
อารมณ์ใดรู้แจ้งด้วยใจ / what is cognized งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-12-2019 014 kp1032 30-12-2019 03:14
จะรู้ได้อย่างไรว่า คำสอนไหนเป็นคำสอนขององค์พระศาสดาattach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 29-12-2019 023 คมสัน 29-12-2019 14:50
ทำไมสัมมาสติถึงจัดอยู่ในหมวดของสมาธิครับattach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 29-12-2019 020 คมสัน 29-12-2019 14:40
ทำไมต้องอบรมปัญญาเป็นแสนกัปป์attach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 29-12-2019 026 คมสัน 29-12-2019 14:29
การไม่ฟังคำสาวก จะบรรลุธรรมได้ไหมattach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 29-12-2019 021 คมสัน 29-12-2019 14:05
อารมณ์ใดทราบด้วยใจ / what is sensed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-12-2019 019 kp1032 29-12-2019 03:21
อารมณ์ใดฟังด้วยใจ / what is heard งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-12-2019 017 kp1032 28-12-2019 03:59
อารมณ์ใดเห็นด้วยใจ / what is seen งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-12-2019 018 kp1032 27-12-2019 03:02
ไม่ยึดมั่นเนวสัญญานาสัญญายตน /the sphere of neither perception nor non-percept งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-12-2019 017 kp1032 26-12-2019 03:14
ไม่ยึดมั่นอากิญจัญญายตน / the dimension of nothingness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-12-2019 018 kp1032 25-12-2019 04:32
ไม่ยึดมั่นวิญญาณัญจายตน / the infinitude of consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-12-2019 021 kp1032 24-12-2019 04:22
ผู้สิ้นสังโยชน์ 5 "ทั้งหมด" ต้องไป"ผุดเกิด"ในภพนั้นก่อนปรินิ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 20-12-2019 133 zmata 23-12-2019 09:02
ไม่ยึดมั่นอากาสานัญจายตน / the infinitude of space งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-12-2019 021 kp1032 23-12-2019 06:38
ไม่ยึดมั่นวิญญาณ / not cling to consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-12-2019 018 kp1032 22-12-2019 06:28
ไม่ยึดมั่นสังขาร / not cling to volitional formations งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-12-2019 016 kp1032 21-12-2019 16:03

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 21-1-2020 19:33 , Processed in 0.220453 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน