กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก

หน้าแรกกระทู้แนะนำ

เพิ่มเติม »

ความนิยม

ยังไม่มีกระทู้

ยังไม่มีกระทู้

เพิ่มเติม »

โพสต์ใหม่

 • 12 ชั่วโมงก่อน · ทำตนดุจสมณะ / make one a contemplative งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • เมื่อวาน 02:12 · ข้ามฝั่ง / crossing over งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • เมื่อวานซืน 04:27 · ระงับอารมณ์ / enduring งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 3 วันก่อน · เมตตาอันไพบูลย์ / the great good will งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 4 วันก่อน · อุปธิ ต่างอย่างไรกับ อุปาทาน ครับ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 4 วันก่อน · ผืนหนังไร้พยาบาท / skin — free from ill will งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 5 วันก่อน · ผืนหนังไร้เวร / skin — free from hostility งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 6 วันก่อน · ผืนหนังประมาณมิได้ / skin — immeasurable งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 7 วันก่อน · โพ้นน้ำไร้พยาบาท / river — free from ill will งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 10-8-2019 07:42 · โพ้นน้ำไร้เวร / river — free from hostility งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 9-8-2019 01:42 · โพ้นน้ำประมาณมิได้ / river — immeasurable งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 9-8-2019 01:38 · ผืนฟ้าไร้พยาบาท / space — free from ill will งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 7-8-2019 05:24 · ผืนฟ้าไร้เวร / space — free from hostility งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 6-8-2019 05:16 · ผืนฟ้าประมาณมิได้ / space — immeasurable งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 5-8-2019 02:43 · แผ่นดินไร้พยาบาท / earth — free from ill will งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 4-8-2019 06:22 · แผ่นดินไร้เวร / earth — free from hostility งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 3-8-2019 05:47 · แผ่นดินประมาณมิได้ / earth — immeasurable งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 2-8-2019 03:56 · จักเป็นผู้ว่าง่าย / easy to admonish งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 1-8-2019 04:04 · จักเคารพพระธรรม / reverence for the Dhamma งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 31-7-2019 05:03 · จักแผ่เมตตาจิต / pervading with good will. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 30-7-2019 03:58 · จักอนุเคราะห์ประโยชน์ / remain sympathetic with welfare งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 29-7-2019 05:34 · จักไม่หวั่นไหว / will be unaffected งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 28-7-2019 06:48 · จักไม่รวนเร / will not hesitate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 27-7-2019 02:40 · จักไม่เปล่งวาจาลามก / no evil words งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 26-7-2019 23:25 · นรกอยู่ที่ไหน ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 26-7-2019 06:50 · กุศลเกิดได้ / develop skillful งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 25-7-2019 05:52 · อกุศลละได้ / abandon unskillful งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 24-7-2019 04:22 · จตุตถฌาน / the fourth musing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 23-7-2019 04:41 · ตติยฌาน / the third musing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 22-7-2019 05:07 · ทุติยฌาน / the second musing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

  GMT+7, 18-8-2019 18:33 , Processed in 0.067314 second(s), 17 queries .

  Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

  © 2001-2012 Comsenz Inc.

  ขึ้นไปด้านบน