กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก

หน้าแรกกระทู้แนะนำ

เพิ่มเติม »

ความนิยม

ยังไม่มีกระทู้

ยังไม่มีกระทู้

เพิ่มเติม »

โพสต์ใหม่

 • 4 ชั่วโมงก่อน · กรรมสู่มนุษย์ / kamma to the human world งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • เมื่อวาน 05:01 · กรรมสู่เปรต / kamma to the hungry shades งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • เมื่อวานซืน 09:17 · กรรมสู่ดิรัจฉาน / kamma to animals งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 3 วันก่อน · กรรมสู่นรก / kamma to hell งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 3 วันก่อน · จิตเปลี่ยนเเปลงได้เร็วขนาดไหน ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 4 วันก่อน · การปรินิพพานของ อันตราฯ - สสังขารฯ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 4 วันก่อน · อาสวะเหตุสู่เทวโลก/fermentations that lead to the devas งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 5 วันก่อน · พระธรรมเป็นอนัตตาไหมครับ? (สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ) ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 5 วันก่อน · อาสวะเหตุสู่มนุษย์/fermentations that lead to the human งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 6 วันก่อน · อาสวะเหตุสู่เปรต/fermentations that lead to the hungry shades งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 7 วันก่อน · อาสวะเหตุสู่ดิรัจฉาน/fermentations that lead to the animal womb งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 8-12-2018 20:22 · Kindle Fire เกี่ยวกับ E-Tipitaka แนะนำความสำคัญ
 • 8-12-2018 05:56 · อาสวะเหตุสู่นรก / fermentations that lead to hell. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 7-12-2018 05:39 · สัญญาในธรรมารมณ์ / Perception with regard to ideas. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 6-12-2018 05:52 · สัญญาในโผฏฐัพพะ/Perception with regard to tactile sensations. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 5-12-2018 18:00 · เจ้าชายสิทธัตถะ เป็นคำแต่งใหม่ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 5-12-2018 02:35 · สัญญาในรส / Perception with regard to flavors งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 4-12-2018 08:45 · สัญญาในกลิ่น / Perception with regard to aromas งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 3-12-2018 07:25 · สัญญาในเสียง / Perception with regard to sounds. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 2-12-2018 08:00 · สัญญาในรูป / Perception with regard to forms. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 1-12-2018 06:14 · อทุกขมสุขเวทนาไม่เจืออามิส/feeling of neither pleasure nor pain w/o baits งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 30-11-2018 07:03 · อทุกขมสุขเวทนาเจืออามิส/feeling of neither pleasure nor pain with baits งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 29-11-2018 06:45 · ทุกขเวทนาไม่เจืออามิส / feeling of pain w/o baits งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 28-11-2018 23:05 · บวชได้ไหม ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ
 • 28-11-2018 04:41 · ทุกขเวทนาเจืออามิส / feeling of pain with baits งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 27-11-2018 11:14 · สกทาคามี เกิดเป็นมนุษย์คราวเดียวได้หรือไม่ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 27-11-2018 05:11 · สุขเวทนาไม่เจืออามิส / feeling of pleasure w/o baits งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 26-11-2018 07:09 · สุขเวทนาเจืออามิส / feeling of pleasure with baits งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 25-11-2018 06:34 · กามในโผฏฐัพพะ / Sensual in tactile sensations งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 24-11-2018 05:52 · กามในรส / Sensual in flavors งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

  GMT+7, 16-12-2018 11:21 , Processed in 0.526793 second(s), 12 queries , Apc On.

  Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

  © 2001-2012 Comsenz Inc.

  ขึ้นไปด้านบน