กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก

หน้าแรกกระทู้แนะนำ

เพิ่มเติม »

ความนิยม

ยังไม่มีกระทู้

ยังไม่มีกระทู้

เพิ่มเติม »

โพสต์ใหม่

 • 11 นาทีก่อน · สังขารไม่ใช่ของเธอ / Formations are not yours งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • เมื่อวาน 05:02 · สัญญาไม่ใช่ของเธอ / Perception is not yours งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • เมื่อวานซืน 06:04 · ผมเป็นภิกษุอยู่วัดอื่นถ้าอยากจะศึกษาและปฎิบัติตามหลักพุทธวจนควรทำอย่างไร ห้องประชาสัมพันธ์
 • เมื่อวานซืน 05:42 · เวทนาไม่ใช่ของเธอ / Feeling is not yours งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 3 วันก่อน · รูปไม่ใช่ของเธอ / Form is not yours งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 4 วันก่อน · วิญญาณเป็นภาวะสลาย / Consciousness is the fragile. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 5 วันก่อน · สังขารเป็นภาวะสลาย / Formations are the fragile. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 5 วันก่อน · สมมุติว่าพ่อแม่ทำร้ายเรามาทั้งชีวิตแล้วเราหลุดพูดล่วงเกิน อยากให้ชี้แนะค่ะ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 6 วันก่อน · พระชวนคนทำบุญพิมพ์หนังสือแจกได้ไหม? ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 6 วันก่อน · สัญญาเป็นภาวะสลาย / Perception is the fragile. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 7 วันก่อน · มานะเกิดจากอะไร ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 7 วันก่อน · มาร เทพ พรหม บันดาล ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 7 วันก่อน · เวทนา เป็นภาวะสลาย / Feeling is the fragile. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 19-3-2017 07:54 · รูป เป็นภาวะสลาย / Form is the fragile. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 18-3-2017 04:33 · มูลเหตุแห่งทุกข์เป็นไฉน / What is the root of misery? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 17-3-2017 22:56 · การละลึกชาติ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 17-3-2017 22:51 · พระสงฆ์สามาเล่น Facebook ได้หรือไม่คะ? ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 17-3-2017 22:35 · อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา คืออย่างไร ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 17-3-2017 21:42 · ขอทราบพระสูตรเกี่ยวกะเราเคยเป็นญาติพี่น้องกันมาก่อนค่ะ? ห้อง แบ่งปัน, แนะนำ, รวบรวม พระสูตร
 • 17-3-2017 10:02 · ปฏิจจฯ สายดับ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 17-3-2017 10:02 · การปรุงแต่ง ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 17-3-2017 05:33 · ทุกข์เป็นไฉน / What is misery? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 16-3-2017 21:37 · วิบากกรรม ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 16-3-2017 13:27 · กายสังขาร วจีสังขาร จิตสังขาร กับ ขันธ์5 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 16-3-2017 09:35 · การดลบันดาล กับการทำกรรมต่อกัน ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 16-3-2017 08:47 · ความทุกข์จะเกิดขึ้นในขั้นตอนไหนของสายปฏิจสมุบาท ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 16-3-2017 05:55 · ระงับแห่งวิญญาณ / subsiding of consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 15-3-2017 10:24 · สีลัพพตปรามาส เป็นอย่างไรครับ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 15-3-2017 06:13 · ระงับแห่งสังขาร / subsiding of formations งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 14-3-2017 08:45 · ระงับแห่งสัญญา / subsiding of perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

  GMT+7, 27-3-2017 05:48 , Processed in 0.163150 second(s), 10 queries , Apc On.

  Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

  © 2001-2012 Comsenz Inc.

  ขึ้นไปด้านบน