กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก

หน้าแรกกระทู้แนะนำ

เพิ่มเติม »

ความนิยม

ยังไม่มีกระทู้

ยังไม่มีกระทู้

เพิ่มเติม »

โพสต์ใหม่

 • 15 ชั่วโมงก่อน · ตถาคตอื่นจากรูปหรือ / as being elsewhere than form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • เมื่อวาน 04:42 · เห็นตถาคตในวิญญาณหรือ/the Tathagata as being in consciousness? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • เมื่อวานซืน 04:35 · เห็นตถาคตในสังขารหรือ/the Tathagata as being in fabrications? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 3 วันก่อน · เห็นตถาคตในสัญญาหรือ/the Tathagata as being in perception? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 4 วันก่อน · เห็นตถาคตในเวทนาหรือ/the Tathagata as being in feeling? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 5 วันก่อน · เห็นตถาคตในรูปหรือ / the Tathagata as being in form? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 6 วันก่อน · วิญญาณเป็นตถาคตหรือ / consciousness as the Tathagata? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 7 วันก่อน · สังขารเป็นตถาคตหรือ / fabrications as the Tathagata? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 11-9-2018 05:09 · สัญญาเป็นตถาคตหรือ / perception as the Tathagata? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 10-9-2018 06:13 · เวทนาเป็นตถาคตหรือ / feeling as the Tathagata? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 9-9-2018 21:17 · ฝากกัลยาณมิตรพิจารณาด้วยครับ ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ
 • 9-9-2018 08:29 · รูปเป็นตถาคตหรือ / form as the Tathagata? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 8-9-2018 05:20 · รู้ชัดวิญญาณเป็นผู้ฆ่า / discern murderous consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 7-9-2018 06:14 · รู้ชัดสังขารเป็นผู้ฆ่า / discern murderous fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 6-9-2018 06:58 · รู้ชัดสัญญาเป็นผู้ฆ่า / discern murderous perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 5-9-2018 06:53 · รู้ชัดเวทนาเป็นผู้ฆ่า / discern murderous feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 4-9-2018 06:16 · รู้ชัดรูปเป็นผู้ฆ่า / discern murderous form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 3-9-2018 05:38 · รู้ชัดวิญญาณเป็นปัจจัยแต่ง / discern fabricated consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 2-9-2018 06:59 · รู้ชัดสังขารเป็นปัจจัยแต่ง / discern fabricated fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 1-9-2018 06:16 · รู้ชัดสัญญาเป็นปัจจัยแต่ง / discern fabricated perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 31-8-2018 05:54 · รู้ชัดเวทนาเป็นปัจจัยแต่ง / discern fabricated feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 30-8-2018 08:59 · สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ และ อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ต่างกันอย่างไร ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 30-8-2018 05:53 · รู้ชัดรูปเป็นปัจจัยแต่ง / discern fabricated form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 29-8-2018 04:48 · รู้ชัดวิญญาณเป็นอนัตตา / discern not self consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 28-8-2018 09:06 · รู้ชัดสังขารเป็นอนัตตา / discern not self fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 27-8-2018 05:22 · รู้ชัดสัญญาเป็นอนัตตา / discern not self perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 26-8-2018 07:15 · รู้ชัดเวทนาเป็นอนัตตา / discern not self feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 25-8-2018 05:37 · รู้ชัดรูปเป็นอนัตตา / discern not-self form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 24-8-2018 13:08 · เรียนเชิญ กัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมตรวจสอบพระสูตร และแสดงความคิดเห็น พุทธวจนแท้หรือ ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ
 • 24-8-2018 06:20 · รู้ชัดวิญญาณเป็นทุกข์ / discern stressful consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

  GMT+7, 19-9-2018 22:20 , Processed in 0.571400 second(s), 12 queries , Apc On.

  Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

  © 2001-2012 Comsenz Inc.

  ขึ้นไปด้านบน