กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก

หน้าแรกกระทู้แนะนำ

เพิ่มเติม »

ความนิยม

ยังไม่มีกระทู้

ยังไม่มีกระทู้

เพิ่มเติม »

โพสต์ใหม่

 • เมื่อวาน 05:40 · ไม่รู้ชัดสัญญาไม่เที่ยง/not discern as is inconstant perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • เมื่อวานซืน 05:17 · ไม่รู้ชัดเวทนาไม่เที่ยง/not discern as is inconstant feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 3 วันก่อน · ไม่รู้ชัดรูปไม่เที่ยง / not discern as is inconstant form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 4 วันก่อน · ในพระสูตร จิต เปรียบเหมือนกิ่งไม้หรือวานร ครับ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 4 วันก่อน · ในเรื่องการให้ทาน "ให้ด้วยมือตนเอง" ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 4 วันก่อน · จิตประภัสสร ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 4 วันก่อน · สัมมาสมาธิ คือ แค่ฌาณ1-4 เท่านั้นหรือ? ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 4 วันก่อน · วิญญาณโดยความเป็นตน / consciousness to be the self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 5 วันก่อน · สังขารโดยความเป็นตน / fabrications to be the self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 6 วันก่อน · สัญญาโดยความเป็นตน / perception to be the self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 7 วันก่อน · เสียงCD สื่อเสียง, อัดเสียงธรรมะ
 • 7 วันก่อน · เวทนาโดยความเป็นตน / feeling to be the self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 15-8-2017 07:15 · รูปโดยความเป็นตน / form to be the self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 14-8-2017 06:35 · กำหนัดในวิญญาณธาตุ / passion for consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 13-8-2017 06:23 · กำหนัดในสังขารธาตุ / passion for fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 12-8-2017 05:55 · กำหนัดในสัญญาธาตุ / passion for perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 11-8-2017 05:12 · กำหนัดในเวทนาธาตุ / passion for feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 10-8-2017 05:30 · กำหนัดในรูปธาตุ / passion for form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 9-8-2017 05:48 · เว้นจากสังขาร / apart from fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 8-8-2017 05:15 · เว้นจากสัญญา / apart from perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 7-8-2017 15:46 · บวชได้ไหม ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ
 • 7-8-2017 06:31 · เว้นจากเวทนา / apart from feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 6-8-2017 14:07 · การเกิดของมนุษย์ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 6-8-2017 05:55 · เว้นจากรูป / apart from form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 5-8-2017 06:31 · มีสังขารเป็นอารมณ์ / supported by fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 4-8-2017 05:12 · มีสัญญาเป็นอารมณ์ / supported by perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 3-8-2017 06:04 · มีเวทนาเป็นอารมณ์ / supported by feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 2-8-2017 13:36 · สงสัยชื่อพระอานนท์ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 2-8-2017 06:47 · มีรูปเป็นอารมณ์ / supported by form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 1-8-2017 05:44 · ทำไว้ในใจซึ่งวิญญาณ / attend to consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

  GMT+7, 23-8-2017 01:33 , Processed in 0.334850 second(s), 12 queries , Apc On.

  Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

  © 2001-2012 Comsenz Inc.

  ขึ้นไปด้านบน