กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก

หน้าแรกกระทู้แนะนำ

เพิ่มเติม »

ความนิยม

ยังไม่มีกระทู้

ยังไม่มีกระทู้

เพิ่มเติม »

โพสต์ใหม่

 • ครึ่งชั่วโมงก่อน · ไม่แปรปรวนในสัญญา / not alteration in perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • เมื่อวาน 17:50 · เจโตสมาธิ คือ อย่างไร เทียบได้กับฌาณระดับไหนครับ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • เมื่อวาน 06:33 · ไม่แปรปรวนในเวทนา / not alteration in feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • เมื่อวานซืน 04:47 · ไม่แปรปรวนในรูป / not alteration in form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 3 วันก่อน · วิญญาณแปรปรวน / alteration in consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 4 วันก่อน · สังขารแปรปรวน / alteration in fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 5 วันก่อน · สัญญาแปรปรวน / alteration in perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 6 วันก่อน · เวทนาแปรปรวน / alteration in feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 7 วันก่อน · รูปแปรปรวน / alteration in form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 15-6-2018 05:44 · ไม่ถือมั่นวิญญาณ/without possessiveness of consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 14-6-2018 05:06 · ไม่ถือมั่นสังขาร / without possessiveness of fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 13-6-2018 04:24 · ไม่ถือมั่นสัญญา / without possessiveness of perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 12-6-2018 13:19 · มโนสัญเจตนา พิจารณาอย่างไรคะ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 12-6-2018 05:08 · ไม่ถือมั่นเวทนา / without possessiveness of feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 11-6-2018 04:40 · ไม่ถือมั่นรูป / without possessiveness of form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 10-6-2018 05:57 · ถือมั่นวิญญาณ / possessiveness of consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 9-6-2018 06:12 · ถือมั่นสังขาร/ possessiveness of fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 8-6-2018 09:54 · วิญญาณ6 กับ วิญญาณ+เวทนา ที่เกิดจากผัสสะ ตัวเดียวกันหรือไม่ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 8-6-2018 04:18 · ถือมั่นสัญญา/ possessiveness of perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 7-6-2018 05:24 · ถือมั่นเวทนา / possessiveness of feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 6-6-2018 08:23 · ถือมั่นรูป / possessiveness of form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 5-6-2018 20:41 · สอบถามเรื่องบาปกรรมของงานที่ทำอยู่ครับ ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ
 • 5-6-2018 05:28 · วิญญาณไม่เที่ยง / consciousness is impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 4-6-2018 06:13 · สังขารไม่เที่ยง / fabrications are impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 3-6-2018 06:07 · สัญญาไม่เที่ยง / perception is impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 2-6-2018 05:50 · เวทนาไม่เที่ยง / feeling is impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 1-6-2018 07:34 · รูปไม่เที่ยง / form is impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 31-5-2018 05:53 · วิญญาณเป็นอนัตตา / consciousness is notself งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 30-5-2018 07:04 · สังขารเป็นอนัตตา / fabrications are notself งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 29-5-2018 04:52 · สัญญาเป็นอนัตตา / perception is notself งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

  GMT+7, 23-6-2018 07:23 , Processed in 0.216474 second(s), 12 queries , Apc On.

  Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

  © 2001-2012 Comsenz Inc.

  ขึ้นไปด้านบน