กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก

หน้าแรกกระทู้แนะนำ

เพิ่มเติม »

ความนิยม

ยังไม่มีกระทู้

ยังไม่มีกระทู้

เพิ่มเติม »

โพสต์ใหม่

 • เมื่อวาน 03:50 · ทำวิชชาให้แจ้ง / True knowledge is realised งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • เมื่อวาน 03:47 · ทำวิชชาให้แจ้งไม่ได้ / True knowledge is not realised งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • เมื่อวานซืน 22:09 · สงสัยคำว่า "ฝึกจิต" ครับ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 3 วันก่อน · เจริญวิปัสสนา / Insight is developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 4 วันก่อน · เจริญวิปัสสนาไม่ได้ / Insight is not developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 5 วันก่อน · ศีล - อนัตตา ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 5 วันก่อน · เจริญสมถะ / Serenity is developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 6 วันก่อน · เจริญสมถะไม่ได้ / Serenity is not developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 7 วันก่อน · เจริญอัฏฐังคิกมรรค / Eightfold Path are developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 21-1-2020 04:19 · เจริญอินทรีย์ / faculties are developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 21-1-2020 04:16 · เจริญโพชฌงค์ / enlightenment factors are developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 21-1-2020 04:09 · เจริญอัฏฐังคิกมรรคไม่ได้ / Eightfold Path are not developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 19-1-2020 03:10 · เจริญโพชฌงค์ไม่ได้ / enlightenment factors are not developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 18-1-2020 02:49 · เจริญพละ / powers are developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 17-1-2020 04:47 · เจริญพละไม่ได้ / powers are not developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 15-1-2020 03:47 · เจริญอินทรีย์ไม่ได้ / faculties are not developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 14-1-2020 02:16 · เจริญอิทธิบาท / spiritual power are developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 13-1-2020 00:55 · ไม่ได้เจริญอิทธิบาท / spiritual power are not developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 12-1-2020 03:12 · เจริญสัมมัปปธาน / kinds of striving are developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 11-1-2020 11:33 · อกุศล กับ กิเลส เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 11-1-2020 11:21 · ทำไมโทสมูลจิตไม่มีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วย ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 11-1-2020 11:18 · ลมที่กระทบร่างกาย ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 11-1-2020 03:40 · ไม่ได้เจริญสัมมัปปธาน / kinds of striving are not developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 10-1-2020 00:34 · เจริญสติปัฏฐานได้ / foundations of mindfulness are developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 9-1-2020 01:59 · เจริญสติปัฏฐานไม่ได้ / foundations of mindfulness are not developed งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 8-1-2020 04:11 · กำหนดรู้อุปาทานขันธ์ / aggregates affected by clinging are fully understood งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 7-1-2020 03:42 · กำหนดรู้อุปาทานขันธ์ไม่ได้ / aggregates affected by clinging are not understood งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 6-1-2020 21:08 · ความแตกต่างของทุกข์ในอริยสัจธรรมกับทุกข์ในกฎไตรลักษณ์และทุกข์ในโลกธรรม ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 6-1-2020 10:19 · อยากนั่งสมาธินานๆ แต่ปวดขามาก มีวิธีใดบ้าง ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 6-1-2020 10:12 · ตายแล้วเกิดใหม่มีจริงไหม ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

  GMT+7, 29-1-2020 00:28 , Processed in 0.360071 second(s), 19 queries .

  Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

  © 2001-2012 Comsenz Inc.

  ขึ้นไปด้านบน