กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก

หน้าแรกกระทู้แนะนำ

เพิ่มเติม »

ความนิยม

ยังไม่มีกระทู้

ยังไม่มีกระทู้

เพิ่มเติม »

โพสต์ใหม่

 • 2 ชั่วโมงก่อน · การละลึกชาติ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 2 ชั่วโมงก่อน · ทานสูตร ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 7 ชั่วโมงก่อน · สังขารขันธ์ / The fabrications aggregate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • เมื่อวาน 04:42 · สัญญาขันธ์ / The perception aggregate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • เมื่อวานซืน 05:06 · เวทนาขันธ์ / The feeling aggregate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 3 วันก่อน · รูปขันธ์ / The form aggregate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 4 วันก่อน · เข้านิพพานไปแล้ว กลับมาเกิดได้อีกหรอครับ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 4 วันก่อน · ตรวจสุขภาพโดยแพทย์แผนไทย : อาจารย์ประจำโรงเรียนภัทรเวชสยาม ห้องประชาสัมพันธ์
 • 4 วันก่อน · วิญญาณไร้ทิฏฐิ / no views_ consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 5 วันก่อน · รับสมัครเอเย่นต์ รายได้ 100,000+ บาท/เดือน (เพียงมี 200 ลูกค้า) ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ
 • 5 วันก่อน · สังขารไร้ทิฏฐิ / no views_ fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 6 วันก่อน · สัญญาไร้ทิฏฐิ / no views_ perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 7 วันก่อน · เวทนาไร้ทิฏฐิ / no views_ feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 18-6-2017 07:03 · รูปไร้ทิฏฐิ / no views_ form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 18-6-2017 06:27 · หนังสือ ตถาคต มี PDF ไหมครับ งานหนังสือทั่วไป
 • 17-6-2017 06:02 · คลายกำหนัด_วิญญาณธาตุ/dispassionate _ consciousness element งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 17-6-2017 04:15 · การเกิดของมนุษย์ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 16-6-2017 04:42 · คลายกำหนัด_สังขารธาตุ/dispassionate _ fabrications element งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 15-6-2017 05:19 · คลายกำหนัด_สัญญาธาตุ/dispassionate _ perception element งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 14-6-2017 21:06 · สังขาร นั้น เกิดจากตัณหาที่เกิดขึ้น? ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 14-6-2017 06:01 · คลายกำหนัด_เวทนาธาตุ / dispassionate _ feeling element งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 13-6-2017 06:59 · เจโตสมาธิ คือ อย่างไร เทียบได้กับฌาณระดับไหนครับ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 13-6-2017 06:10 · คลายกำหนัด_รูปธาตุ/ dispassionate _ form element งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 12-6-2017 05:24 · ไม่ถือมั่น_วิญญาณ / nonclinging_consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 11-6-2017 14:17 · ขอคำปรึกษาเรื่องการทานมื้อเดียว ในอุโบสถศีลค่ะ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 11-6-2017 12:26 · สอบถามครับ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 11-6-2017 06:38 · ไม่ถือมั่น_สังขาร / nonclinging_fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 10-6-2017 20:34 · ผี ผีเข้า แก้ไขอย่างไร (จะแนะนำผู้ไม่เคยศึกษาพุทธวจนอย่างไร) ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต
 • 10-6-2017 05:39 · ไม่ถือมั่น_สัญญา / nonclinging_perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • 9-6-2017 07:09 · ไม่ถือมั่น_เวทนา / nonclinging_feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา
 • Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

  GMT+7, 26-6-2017 14:04 , Processed in 0.068702 second(s), 2 queries , Apc On.

  Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

  © 2001-2012 Comsenz Inc.

  ขึ้นไปด้านบน