คมสัน โพสต์เมื่อ 11-1-2020 11:33:02

อกุศล กับ กิเลส เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

คำถาม : อกุศล กับ กิเลส เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับ
คำตอบ : อุปกิเลสใดที่ห่อหุ้ม กลุ้มรุม ครอบคลุม จิตอยู่นั้น จิตย่อมถึงความเศร้าหมอง เมื่อจิตเศร้าหมอง อกุศลธรรมต่างๆ ย่อมถึงความเกิดขึ้น เป็นลำดับแห่งธรรมทั้งหลายที่ไหลไปสู่ธรรมทั้งหลาย โดยอาการอย่างนี้
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: อกุศล กับ กิเลส เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร