คมสัน โพสต์เมื่อ 11-1-2020 11:18:24

ลมที่กระทบร่างกาย

คำถาม : ลมที่กระทบร่างกายเป็นรูปธรรมชนิดหนึ่งใช่หรือไม่ครับ เพราะทำให้เกิดจิตรู้กระทบแต่ลมที่กระทบร่างกายมองอย่างไรก็ไม่เห็น อยากเรียนถามว่าลมที่กระทบร่างกาย มีมหาภูตรูปหรือไม่ หรือมีการบัญญัติเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างครับ

คำตอบ : มหาภูตรูป ๔ ได้แก่ ดิน น้ำ ไฟ และ ลม ในกรณีของลม มีทั้งลมที่เป็นภายใน และ ลมที่เป็นภายนอก หากจะนิยามโดยความเป็นธาตุ ลมที่มากระทบร่างกาย ก็จัดว่าเป็นวาโยธาตุ หากจะนิยามเป็นรูป ก็หมายถึงคือ มหาภูตรูปมี ๔ และอุปาทายรูป คือรูปที่อาศัยมหาภูตรูปทั้ง ๔
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: ลมที่กระทบร่างกาย